Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
         ГОЛОВА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 52 від 01.03.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 березня 2001 р.
                   за N 264/5455
 
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби
                          безпеки 
     N 440 ( z0902-05 ) від 12.08.2005 )
 
        Про затвердження Зводу відомостей,
         що становлять державну таємницю
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
    N 299 ( z0989-01 ) від 20.11.2001
    N 165 ( z0489-02 ) від 27.05.2002
    N 357 ( z0891-02 ) від 17.10.2002
    N 113 ( z0295-03 ) від 26.03.2003
    N 264 ( z0576-03 ) від 30.06.2003
    N 428 ( z0985-03 ) від 16.10.2003
    N 467 ( z1086-03 ) від 13.11.2003
    N 302 ( z0731-04 ) від 29.05.2004
    N 358 ( z0904-04 ) від 02.07.2004 )
 
 
 
 
   Відповідно до статті 12 Закону  України  "Про  державну
таємницю" ( 3855-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1994 року N 278 ( 278-94-п ) "Про затвердження Положення
про  порядок  і  механізм формування та опублікування Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю" та на підставі рішень
державних експертів з питань таємниць Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Звід  відомостей,  що становлять державну
таємницю (додається).
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Звід відомостей, що
становлять державну таємницю України, який затверджений наказом
Державного комітету України з питань державних секретів від 31
липня 1995 року N 47 ( z0278-95 ) і зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 3 серпня 1995 року за N 278/814.
 
 Голова Служби                     В. Радченко
 
                       Затверджено
                    Наказ Голови Служби безпеки
                    України
                    1 березня 2001 року N 52
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 березня 2001 р.
                   за N 264/5455
 
     Звід відомостей, що становлять державну таємницю
 
            Загальні положення
 
   1. Відповідно до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) Звід відомостей, що становлять державну таємницю (далі
- ЗВДТ), є єдиною формою реєстрації цих відомостей в Україні. З
моменту опублікування ЗВДТ держава забезпечує захист і правову
охорону відомостей, які зареєстровані в ньому.
   ЗВДТ формується Службою безпеки України на підставі рішень
державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до
державної таємниці та висновків державних експертів про скасування
раніше прийнятих рішень, а у випадках, передбачених статтею 12
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), - на виконання
рішень суду.
   У разі включення до ЗВДТ інформації, яка не відповідає
категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), або порушення встановленого
порядку віднесення інформації до державної таємниці зацікавлені
громадяни та юридичні особи мають право оскаржити відповідні
рішення у судовому порядку.
   2. Реєстрація відомостей у ЗВДТ є підставою для надання
документу, виробу чи іншому матеріальному носію інформації, що
містить ці відомості, грифа секретності, який відповідає ступеню
секретності, установленому для них у ЗВДТ.
   3. Зміни до ЗВДТ публікуються не пізніше трьох місяців з дня
одержання Службою безпеки України відповідного рішення чи висновку
державного експерта з питань таємниць.
   4. Підтримання тексту ЗВДТ у контрольному стані в органах
державної влади здійснюють режимно-секретні підрозділи на підставі
повідомлень Служби безпеки України, які зазначаються у листі змін
до ЗВДТ.
   5. Наведені у ЗВДТ терміни та поняття використовуються у
такому значенні:
   Автомобільні шляхи спеціального призначення - це під'їзди до
військових та інших режимних об'єктів, великих залізничних вузлів,
станцій,  переправ,  морських  та  річкових портів, а також
автомобільні дороги оборонного значення.
   Боєприпаси - боєприпаси артилерійські та стрілецькі, бомби
авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові  частини,
боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих) ракет та
снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компоненти,
торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти,
військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові та
порохи, піропатрони та пристосування приводні та їх складові
одиниці, інструменти та обладнання спеціальні для знешкодження
наземних та підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові
компоненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання
для експлуатації та обслуговування боєприпасів.
   Великі залізничні вузли, станції, переправи,  морські  і
річкові порти: великі залізничні вузли - місця пересічень або
злиття не менше трьох залізничних напрямків, до складу яких
входять залізничні станції (сортувальні, пасажирські, вантажні),
з'єднувальні колії, шляхопровідні розв'язки; станції - роздільні
пункти з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з
приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів; операції з
приймання, видавання вантажів та обслуговування пасажирів; морські
і річкові порти - це підприємства, призначені для обслуговування
суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території та
акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що
належать порту (чинним законодавством розподіл портів на великі,
середні, малі тощо не передбачений).
   Військова техніка:
   літаки та гелікоптери бойові,  учбово-бойові,  спеціальні
військові, транспортні, апарати літальні безпілотні, складові
одиниці літальних апаратів, пристрої та агрегати  авіаційні,
обладнання  для  забезпечення  зльоту, посадки та технічного
обслуговування літальних апаратів;
   бойові кораблі та катери, кораблі спеціального призначення,
судна та катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні;
   машини бойові колісні, машини військові спеціальні колісні,
машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя озброєння бойової
колісно-гусеничної техніки;
   спеціальна техніка телефонного, телеграфного  зв'язку  та
передачі даних, їх складові частини; технічні засоби захисту
апаратури, ліній і каналів зв'язку та їх складові одиниці,
апаратура шифрувальна та її складові частини, спеціальна техніка
факсимільного  зв'язку,  техніка  спеціального  радіозв'язку,
апаратура  радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для
запису (відеозапису) та  відтворення  звуку  (відеосигналів),
обладнання  радіолокаційне,  гідролокаційне,  техніка протидії
радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам
виявлення  цілей,  засобам зв'язку, радіорозвідки противника,
технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю;
   спеціальне обладнання  для  автоматизованої (автоматичної)
обробки даних військового призначення, програмне забезпечення.
   Військові об'єкти - бойові позиції військ, пункти управління,
полігони, вузли зв'язку, радіотехнічні системи, бази, склади,
об'єкти життєзабезпечення військ.
   Гідрометеорологічне забезпечення - комплекс взаємопов'язаних
заходів та робіт, які виконуються штатними гідрометеорологічними
підрозділами  з  метою  об'єктивної  оцінки  та  урахування
гідрометеорологічних умов під час планування та проведення заходів
бойової підготовки, використання гідрометеорологічних даних для
ефективного застосування зброї і бойової техніки, проведення
заходів щодо захисту військ (сил) і об'єктів від зброї масового
ураження, наслідків руйнування радіаційно-хімічних та біологічно
небезпечних об'єктів та стихійних лих.
   Державне розпізнавання  об'єктів  в Україні - визначення
належності виявлених об'єктів за  принципом  "свій-чужий"  з
використанням технічних засобів та візуально.
   Державний резерв нафти, газу і нафтопродуктів - є особливим
державним запасом нафти, газу і нафтопродуктів, призначеним для
використання з метою і в порядку, передбачених Законом України
"Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ), для забезпечення
стратегічних потреб держави.  У  складі  державного  резерву
створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно
підтримуваний обсяг і їх зберігання), у тому числі палива.
   Джерела водозабезпечення - діючі та резервні (законсервовані)
водозабори з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ
(рік),  які  призначені  для забезпечення подавання води до
комунальних водоводів.
   Дислокація -  місце звичайного розташування мирного часу
військових частин, установ та закладів із зазначенням точних
географічних найменувань та/або координат.
   Комплектуючий виріб - виріб, який  являє  собою  деталь
(складову  одиницю)  або  їх  сукупність,  має конструктивну
цілісність, призначений для  застосування  у  складі  виробу
військової техніки, не виконує без сполуки з іншими деталями
(складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає
ніяких змін у процесі розробки виробів, у яких його застосовують,
розроблений не для конкретних виробів військової техніки та такий,
що виробляється за самостійними комплектами конструкторської та
технологічної документації.
   Озброєння - озброєння стрілецьке та артилерійське, системи
(комплекси) ракетні і ракетно-космічні, керовані (некеровані)
ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх
запуску та складові одиниці до них, засоби керування зброєю
(вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для
транспортування і обслуговування ракет, апарати торпедні  та
бомбомети для глибинних бомб.
   Окрема адміністративна територія - Автономна Республіка Крим,
області, райони, міста, райони в містах з населенням більше 1 млн
осіб.
   Оперативне маскування  -  це  комплекс  заходів,  які
організовуються та проводяться з метою підвищення живучості військ
під час підготовки і в ході операцій (бойових дій) Збройних Сил
України за рахунок створення умов, спрямованих на обманювання
противника, приховування від нього складу, розташування та стану
угруповання своїх військ (сил), задуму  майбутніх  дій  для
досягнення раптовості дій.
   Пропускна спроможність автомобільних шляхів - це показник,
який характеризує кількість автомобілів за одиницю часу (годину,
добу), яку здатна пропустити автомобільна дорога залежно від
швидкості  руху  транспорту, стану покриття і характеристики
геометричних елементів дороги, рухомого складу.
   Пропускна спроможність залізниць - зведені дані з наявної
пропускної спроможності усіх дільниць, які входять до складу
залізниці,  за  елементами  (перегони,  станції,  пристрої
електропостачання  на  електрифікованих  лініях,  пристрої
водопостачання, деповські та екіпірувальні пристрої).
   Система забезпечення  безпеки  перевезень  -  комплекс
організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення
безаварійної роботи та утримання в постійній справності споруд,
колій, рухомого складу, обладнання, механізмів та пристроїв, а
також на забезпечення безпеки руху, збереження здоров'я людини,
майна і навколишнього середовища.
   Система (схема трас) зовнішнього постачання електричної і
теплової енергії - графічне зображення на папері або електронному
носії інформації мереж зовнішнього постачання електричної  і
теплової  енергії  підприємствам,  які  виробляють озброєння,
боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до
них (далі - мереж), у вигляді ліній із зазначеними на них
напрямками розміщення мереж відносно частин світу, населених
пунктів, технологічних об'єктів, що належать до структури мереж,
нанесених на топографічну основу в масштабі 1:10000 та крупніших
масштабів у будь-якій системі координат, а також на картах всіх
масштабів при наявності елементів орієнтування системи координат
1942 року та їх зв'язку з іншими системами координат.
   Система навігації - комплекс наземних (космічних) та бортових
засобів,  за  допомогою  яких  забезпечується  визначення
місцезнаходження рухомих об'єктів у єдиному координатно-часовому
просторі.
   Система посадки - комплекс наземного та бортового обладнання,
який забезпечує управління повітряним судном у районі аеродрому.
   Система управління повітряним рухом - комплекс узгоджених
заходів  і  дій  органів  управління авіацією (командних та
диспетчерських пунктів, центрів обслуговування повітряного руху)
із  застосуванням засобів управління і контролю з розподілу
повітряного простору для організації і забезпечення планового та
координованого  переміщення  повітряних  суден  у повітряному
просторі.
   Спеціальні війська - війська, що призначені для забезпечення
бойової діяльності Збройних Сил України і вирішення властивих їм
спеціальних завдань. Вони включають: з'єднання і військові частини
розвідки, війська зв'язку, радіоелектронної боротьби, інженерні
війська,  війська  радіолокаційного, хімічного і біологічного
захисту, залізничні  війська,  топогеодезичні,  гідрографічні,
гідрометеорологічні (метеорологічні) частини.
   Стале (стійке) функціонування галузі національної економіки,
господарств  області  -  спроможність  виробляти продукцію в
установлених номенклатурі та обсягах (або виконувати свої функції)
в умовах особливого періоду.
   Стратегічне розгортання - це форма стратегічних дій Збройних
Сил України, яка є комплексом заходів щодо їх переведення з
мирного на воєнний стан, створення угруповань Збройних Сил для
організованого вступу в війну і проведення перших операцій.
   Схема водозабезпечення - місця розташування, із зазначенням
координат у державній системі координат, джерел водозабезпечення,
водопровідних очисних станцій та місць приєднання до комунальних
водоводів і об'єктів промисловості.
   Схема газопроводу - графічне зображення на  папері  або
електронному носії інформації (ЕНІ) газопроводу у вигляді ліній із
зазначенням на них напрямків розміщення труб газопроводу стосовно
частин   світу,   населених   пунктів,   із  зазначенням
газоперекачувальних станцій та інших технологічних об'єктів, що
належать до структури газопроводу, нанесене на топографічну основу
у масштабі 1:10000 та крупніших масштабів у будь-якій системі
координат, а також на картах всіх масштабів, при наявності
елементів орієнтування системи координат 1942 року та її зв'язку з
іншими системами координат.
   Схеми діючих і резервних джерел енергопостачання залізниць -
принципові  схеми  первинних  кіл  системи  електропостачання
залізниць,  які  відображають  функціональну  залежність  і
послідовність  роботи окремих пристроїв електропостачання, їх
кількість, типи, номінальні значення потужності струму, напруги,
тип і поперечний переріз проводів лінії.
   Технічне прикриття  -  комплекс  інженерно-технічних  та
організаційних  заходів,  що  здійснюються  для  забезпечення
безперебійної  та  стабільної  роботи  підприємств  галузей
національної економіки в особливий період і на випадок стихійного
лиха, аварій та катастроф у мирний час".
   Терміни й поняття, що визначені у цьому пункті, вживаються в
межах ЗВДТ. 
(  Розділ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом СБУ N 358
( z0904-04 ) від 02.07.2004 )
 
      Відомості, що становлять державну таємницю
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Зміст відомостей, що становлять  |Ступінь|Строк дії |Реєстраційний номер і |
|статті |    державну таємницю      |секрет-|рішення  |дата рішення державного|
|ЗВДТ  |                  |ності |про від- |експерта з питань   |
|    |                  |    |несення  |таємниць        |
|    |                  |    |інформації|            |
|    |                  |    |до держав-|            |
|    |                  |    |ної таєм- |            |
|    |                  |    |ниці (у  |            |
|    |                  |    |роках)  |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
| 1  |        2          |  3  |  4   |    5       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        1. Сфера оборони                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1  |Відомості про  зміст  оперативних|    |     |            |
|    |планів  та  документів  бойового|    |     |            |
|    |управління щодо:          |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.1.1 |Збройних  Сил  України,  виду,| ОВ* |  30   |12/134-Р від 11.04.95 |
|    |спеціальних військ, роду  військ,|    |     |12/162-Р від 11.04.95 |
|    |оперативного командування Збройних|    |     |12/216-Р від 20.04.95 |
|    |Сил України, Державної прикордонної|    |     |12/269-Р від 05.05.95 |
|    |служби України           |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.1.2 |корпусу, морського району, ескадри| ЦТ** |  10   |33-Р від 09.06.2000  |
|    |Збройних  Сил  України,  напряму|    |     |52-Р від 30.06.2000  |
|    |Державної  прикордонної  служби,|    |     |86-Р від 19.09.2000  |
|    |внутрішніх  військ  Міністерства|    |     |            |
|    |внутрішніх   справ    України,|    |     |            |
|    |Управління   державної   охорони|    |     |            |
|    |України               |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.1.3 |дивізії (управління територіального| Т*** |  5   |13-Р від 09.06.2000  |
|    |командування),  бригади,  полку,|    |     |86-Р від 19.09.2000  |
|    |окремого батальйону Збройних  Сил|    |     |            |
|    |України  та  внутрішніх  військ|    |     |            |
|    |Міністерства  внутрішніх   справ|    |     |            |
|    |України               |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.2  |Відомості про зміст оперативних та|    |     |            |
|    |організаційних  директив,  бойових|    |     |            |
|    |наказів, розпоряджень, оперативних|    |     |            |
|    |(бойових)  завдань,  донесень  та|    |     |            |
|    |зведень  про  хід та  результати|    |     |            |
|    |бойового застосування військ (сил)|    |     |            |
|    |і стан їх всебічного забезпечення|    |     |            |
|    |щодо:                |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.2.1 |Збройних  Сил  України,  виду,|  ОВ |  30   |12/139-Р від 11.04.95 |
|    |оперативного командування Збройних|    |     |12/169-Р від 11.04.95 |
|    |Сил   України,      Державної|    |     |12/272-Р від 05.05.95 |
|    |прикордонної служби України     |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.2.2 |роду військ та спеціальних військ,|  ЦТ |  10   |33-Р від 09.06.2000  |
|    |корпусу, морського району, ескадри|    |     |87-Р від 19.09.2000  |
|    |Збройних  Сил  України,  напряму|    |     |            |
|    |Державної   прикордонної  служби,|    |     |            |
|    |внутрішніх  військ  Міністерства|    |     |            |
|    |внутрішніх справ України      |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.2.3 |дивізії (управління територіального|  Т  |  5   |14-Р від 09.06.2000  |
|    |командування),  бригади,  полку,|    |     |87-Р від 19.09.2000  |
|    |окремого батальйону, зони (району)|    |     |            |
|    |Збройних Сил України та внутрішніх|    |     |            |
|    |військ  Міністерства  внутрішніх|    |     |            |
|    |справ України            |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.3  |Відомості про систему, нормативи та|    |     |            |
|    |заходи  приведення військ (сил) у|    |     |            |
|    |готовність, а також про підготовку|    |     |            |
|    |їх  до  виконання  оперативних|    |     |            |
|    |(бойових) завдань:         |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.3.1 |у Збройних Силах України, виді, роді|  ЦТ |  10   |33-Р від 09.06.2000  |
|    |військ  та  спеціальних військах,|    |     |88-Р від 19.09.2000  |
|    |оперативному командуванні, корпусі,|    |     |12/135-Р від 11.04.95 |
|    |морському районі, ескадрі Збройних|    |     |12/164-Р від 11.04.95 |
|    |Сил України, Державної прикордонної|    |     |12/165-Р від 11.04.95 |
|    |служби України, напрямах Державної |    |     |12/217-Р від 20.04.95 |
|    |прикордонної служби України,    |    |     |12/270-Р від 05.05.95 |
|    |внутрішніх військах Міністерства  |    |     |220-Р від 05.10.2001  |
|    |внутрішніх справ України, Службі  |    |     |            |
|    |безпеки України, Центральному    |    |     |            |
|    |управлінню Служби безпеки України  |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.3.2 |у дивізії, бригаді, полку, окремому|  Т  |  5   |15-Р від 09.06.2000  |
|    |батальйоні Збройних Сил  України,|    |     |52-Р від 30.06.2000  |
|    |Управлінні   державної   охорони|    |     |88-Р від 19.09.2000  |
|    |України, управлінні територіального|    |     |221-Р від 05.10.2001  |
|    |командування,  бригаді,   полку,|    |     |            |
|    |окремому  батальйоні  внутрішніх|    |     |            |
|    |військ  Міністерства  внутрішніх|    |     |            |
|    |справ України, органі, підрозділі, |    |     |            |
|    |навчальному закладі та військовій  |    |     |            |
|    |частині Служби безпеки України   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.4  |Відомості  про  систему  бойового|    |     |            |
|    |чергування:             |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.4.1 |у  Збройних Силах України,  виді|  ЦТ |  10   |12/137-Р від 11.04.95 |
|    |Збройних Сил України        |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.4.2 |у роді  військ  та  спеціальних|  Т  |  5   |16-Р від 09.06.2000  |
|    |військах, оперативному командуванні,|    |     |            |
|    |корпусі, морському районі, ескадрі,|    |     |            |
|    |дивізії, бригаді, полку, окремому|    |     |            |
|    |батальйоні Збройних Сил України   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.5  |Відомості про      стратегічне|    |     |            |
|    |розгортання (переведення з мирного|    |     |            |
|    |на  воєнний  стан,  оперативне|    |     |            |
|    |розгортання,     перегрупування,|    |     |            |
|    |створення  стратегічних  резервів|    |     |            |
|    |військ (сил)) щодо:         |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.5.1 |Збройних Сил України, виду, роду|  ОВ |  30   |12/136-Р від 11.04.95 |
|    |військ  та  спеціальних  військ,|    |     |12/166-Р від 11.04.95 |
|    |оперативного командування Збройних|    |     |12/271-Р від 05.05.95 |
|    |Сил України, Державної прикордонної|    |     |12/56-Р від 11.04.95  |
|    |служби України           |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.5.2 |корпусу, морського району, ескадри|  ЦТ |  10   |33-Р від 09.06.2000  |
|    |Збройних  Сил  України,  напрямів|    |     |89-Р від 19.09.2000  |
|    |Державної прикордонної служби,   |    |     |            |
|    |внутрішніх  військ  Міністерства|    |     |            |
|    |внутрішніх справ України      |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.5.3 |дивізії, бригади, полку, окремого|  Т  |  5   |17-Р від 09.06.2000  |
|    |батальйону Збройних Сил  України,|    |     |52-Р від 30.06.2000  |
|    |Управління   державної   охорони|    |     |89-Р від 19.09.2000  |
|    |України, управління територіального|    |     |            |
|    |командування,  бригади,   полку,|    |     |            |
|    |окремого  батальйону  внутрішніх|    |     |            |
|    |військ  Міністерства  внутрішніх|    |     |            |
|    |справ України            |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.6  |Зведені відомості про характеристики|    |     |            |
|    |головної смуги оборони, корпусного|    |     |            |
|    |оборонного рубежу, оборонного рубежу|    |     |            |
|    |оперативного   командування   і|    |     |            |
|    |стратегічних оборонних рубежів та|    |     |            |
|    |окремих районів щодо:        |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.6.1 |Збройних  Сил  України,  видів,|  ОВ |  30   |12/142-Р від 11.04.95 |
|    |оперативних  командувань  Збройних|    |     |18-Р від 09.06.2000  |
|    |Сил  України,           |    |     |36-Р від 09.06.2000  |
|    |Державної прикордонної служби    |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.6.2 |корпусу, морського району Збройних|  ЦТ |  10   |36-Р від 09.06.2000  |
|    |Сил України,            |    |     |            |
|    |Державної прикордонної служби    |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.6.3 |дивізії, бригади, полку, окремого|  Т  |  5   |18-Р від 09.06.2000  |
|    |батальйону Збройних Сил України   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.7  |Відомості про заходи оперативного|    |     |            |
|    |маскування  військ (сил) в умовах|    |     |            |
|    |мирного  часу  та  в  особливий|    |     |            |
|    |період:               |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.7.1 | у Збройних Силах України      |  ОВ |  30   |12/138-Р від 11.04.95 |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.7.2 |у виді, роді військ та спеціальних|  ЦТ |  10   |37-Р від 14.07.2000  |
|    |військах, оперативному командуванні,|    |     |            |
|    |корпусі, морському районі, ескадрі|    |     |            |
|    |Збройних Сил України,       |    |     |            |
|    |Державної прикордонної служби    |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.7.3 |у дивізії, бригаді, полку, окремому|  Т  |  5   |19-Р від 09.06.2000  |
|    |батальйоні Збройних Сил України   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.8  |Зведені  відомості  про  зміст|  ОВ |  30   |12/65-Р від 11.04.95  |
|    |мобілізаційних завдань, оперативно- |    |     |12/70-Р від 11.04.95  |
|    |мобілізаційних заходів, кількість  |    |     |12/75-Р від 11.04.95  |
|    |військових  формувань, призначених|    |     |12/151-Р від 11.04.95 |
|    |для  розгортання  відповідно  до|    |     |12/174-Р від 11.04.95 |
|    |мобілізаційного   плану,    їх|    |     |12/175-Р від 11.04.95 |
|    |дислокацію, чисельність  особового|    |     |12/222-Р від 20.04.95 |
|    |складу,  результати  роботи  з|    |     |12/275-Р від 05.05.95 |
|    |мобілізації військ у державі,  у|    |     |12/277-Р від 05.05.95 |
|    |Збройних  Силах  України,  Службі|    |     |45-Р від 29.05.2000  |
|    |безпеки України, виду, роді військ,|    |     |            |
|    |оперативному командуванні Збройних|    |     |            |
|    |Сил України             |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.8.1 |Ті самі відомості щодо Державної  |  ЦТ |  10   |52-Р від 30.06.2000  |
|    |прикордонної служби України, органу |    |     |90-Р від 19.09.2000  |
|    |і військової частини Служби безпеки|    |     |211-Р від 04.01.2001  |
|    |України, Міністерства внутрішніх  |    |     |            |
|    |справ України, внутрішніх  військ|    |     |            |
|    |Міністерства   внутрішніх  справ|    |     |            |
|    |України,  Державного  департаменту|    |     |            |
|    |України з питань виконання покарань,|    |     |            |
|    |Цивільної   оборони   України,|    |     |            |
|    |Управління державної охорони України|    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.8.2 |Ті самі відомості  щодо  корпусу,|  Т  |  5   |35-Р від 09.06.2000  |
|    |морського району, ескадри, дивізії|    |     |90-Р від 19.09.2000  |
|    |Збройних  Сил  України,  напряму|    |     |211-Р від 04.01.2001  |
|    |Державної прикордонної служби,   |    |     |            |
|    |управління      територіального|    |     |            |
|    |командування,   бригади,  полку,|    |     |            |
|    |окремого  батальйону  внутрішніх|    |     |            |
|    |військ Міністерства внутрішніх справ|    |     |            |
|    |України,  головного  управління,|    |     |            |
|    |управління, військового формування|    |     |            |
|    |Міністерства  внутрішніх   справ|    |     |            |
|    |України,   органу  й  установи|    |     |            |
|    |кримінально-виконавчої системи   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.9  |Зведені відомості про номенклатуру,|    |     |            |
|    |потребу,   наявність,    місця|    |     |            |
|    |зберігання   основних    видів|    |     |            |
|    |нетаємного  озброєння,  військової|    |     |            |
|    |техніки та матеріальних засобів, що|    |     |            |
|    |необхідні   для   забезпечення|    |     |            |
|    |мобілізаційного розгортання військ: |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.9.1 |у цілому в Збройних Силах України  |  ОВ |  30   |136-Р від 10.11.2000  |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.9.2 |ті самі відомості щодо виду, роду|  ЦТ |  10   |91-Р від 19.09.2000  |
|    |військ  та  спеціальних  військ,|    |     |136-Р від 10.11.2000  |
|    |оперативного командування Збройних|    |     |211-Р від 04.01.2001  |
|    |Сил  України,  інших  військових|    |     |            |
|    |формувань  держави,  Державної  |    |     |            |
|    |прикордонної служби України,    |    |     |            |
|    |Міністерства внутрішніх справ    |    |     |            |
|    |України, внутрішніх         |    |     |            |
|    |військ Міністерства внутрішніх справ|    |     |            |
|    |України за кожним з  показників,|    |     |            |
|    |Державного департаменту України з|    |     |            |
|    |питань виконання покарань      |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.9.3 |ті самі відомості  щодо  корпусу,|  Т  |  5   |52-Р від 30.06.2000  |
|    |дивізії, бригади, полку, окремого|    |     |91-Р від 19.09.2000  |
|    |батальйону, установи  та  закладу|    |     |136-Р від 10.11.2000  |
|    |Збройних  Сил України, Управління|    |     |211-Р від 04.01.2001  |
|    |державної   охорони   України,|    |     |            |
|    |управління      територіального|    |     |            |
|    |командування,  бригади,   полку,|    |     |            |
|    |окремого  батальйону  внутрішніх|    |     |            |
|    |військ Міністерства внутрішніх справ|    |     |            |
|    |України  за кожним з показників,|    |     |            |
|    |органу     і      установи|    |     |            |
|    |кримінально-виконавчої системи   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.10  |Відомості про організацію оповіщення|    |     |            |
|    |та   управління   мобілізацією,|    |     |            |
|    |переведення  центральних  органів|    |     |            |
|    |виконавчої влади на воєнний стан|    |     |            |
|    |щодо:                |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.10.1 |Збройних Сил України, виду, роду|  ЦТ |  10   |12/147 Р від 11.04.95 |
|    |військ,  оперативного командування|    |     |12/148-Р від 11.04.95 |
|    |Збройних Сил України, Міністерства|    |     |12/172 Р від 11.04.95 |
|    |внутрішніх   справ    України,|    |     |12/173-Р від 11.04.95 |
|    |внутрішніх  військ  Міністерства|    |     |12/221-Р від 20.04.95 |
|    |внутрішніх   справ    України,|    |     |92-Р від 19.09.2000  |
|    |Державного департаменту України з|    |     |45-Р від 29.05.2000  |
|    |питань виконання покарань, Служби|    |     |211-Р від 04.01.2001  |
|    |безпеки   України,  Державної  |    |     |            |
|    |прикордонної служби України     |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.10.2 |корпусу, морського району, ескадри,|  Т  |  5   |12/274-Р від 05.05.95 |
|    |дивізії  Збройних  Сил  України,|    |     |34-Р від 09.06.2000  |
|    |Управління   державної   охорони|    |     |52-Р від 30.06.2000  |
|    |України,  головного  управління,|    |     |92-Р від 19.09.2000  |
|    |управління Міністерства внутрішніх|    |     |211-Р від 04.01.2001  |
|    |справ    України,   управління|    |     |            |
|    |територіального    командування,|    |     |            |
|    |бригади, полку, окремого батальйону|    |     |            |
|    |внутрішніх  військ  Міністерства|    |     |            |
|    |внутрішніх справ України, органу і|    |     |            |
|    |установи   кримінально-виконавчої|    |     |            |
|    |системи               |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.11  |Відомості,    що   розкривають|    |     |            |
|    |результати бойової та оперативної|    |     |            |
|    |підготовки військ (сил):      |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.11.1 |у  Збройних Силах України, видах|  ЦТ |  10   |12/143-Р від 11.04.95 |
|    |Збройних Сил України        |    |     |12/278-Р від 05.05.95 |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.11.2 |у    спеціальних    військах,|  Т  |  5   |20-Р від 09.06.2000  |
|    |оперативному командуванні, корпусі,|    |     |38-Р від 14.07.2000  |
|    |морському районі, ескадрі, дивізії,|    |     |93-Р від 19.09.2000  |
|    |бригаді, полку, окремому батальйоні|    |     |            |
|    |Збройних Сил України, Державної  |    |     |            |
|    |прикордонної служби України, у   |    |     |            |
|    |внутрішніх військах  Міністерства |    |     |            |
|    |внутрішніх справ України, управлінні|    |     |            |
|    |територіального    командування,|    |     |            |
|    |бригаді, полку, окремому батальйоні|    |     |            |
|    |внутрішніх  військ  Міністерства|    |     |            |
|    |внутрішніх справ України      |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.12  |Відомості про   зміст   закритих|  Т  |  5   |1-Р від 06.06.2000   |
|    |навчальних   програм  у  вищих|    |     |            |
|    |військових  навчальних  закладах|    |     |            |
|    |Збройних Сил України        |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.13  |Зведені відомості про рівні розвід-|  ЦТ |  10   |174-Р від 27.11.2000  |
|    |доступності  військових  об'єктів,|    |     |            |
|    |зразків  озброєння  і  військової|    |     |            |
|    |техніки, органів державної влади та|    |     |            |
|    |режимних  об'єктів,  підприємств,|    |     |            |
|    |установ  та  організацій  засобам|    |     |            |
|    |технічних розвідок         |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.13.1 |Ті  самі відомості щодо окремого|  Т  |  5   |57-Р від 18.08.2000  |
|    |військового   об'єкта,   зразка|    |     |175-Р від 27.11.2000  |
|    |озброєння  і військової  техніки,|    |     |            |
|    |органу державної влади, режимного|    |     |            |
|    |об'єкта, підприємства, установи та|    |     |            |
|    |організації             |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.14  |Зведені  відомості про  військові|  Т  |  5   |57-Р від 18.08.2000  |
|    |об'єкти,  зразки  озброєння  і|    |     |176-Р від 27.11.2000  |
|    |військової   техніки,   органи|    |     |            |
|    |державної влади і режимні об'єкти,|    |     |            |
|    |підприємства,   установи    та|    |     |            |
|    |організації, що підлягають захисту|    |     |            |
|    |від засобів технічних розвідок   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.15  |Зведені відомості про зміст заходів|  ЦТ |  10   |177-Р від 27.11.2000  |
|    |щодо   комплексу    технічного|    |     |272-Р від 22.04.2004  |
|    |захисту  інформації  від  засобів|    |     |            |
|    |технічних розвідок, безпеки зв'язку|    |     |            |
|    |та  несанкціонованого доступу  на|    |     |            |
|    |військові  об'єкти,  до  зразків|    |     |            |
|    |озброєння та військової техніки, в|    |     |            |
|    |автоматизованих    інформаційних|    |     |            |
|    |системах,  в  органах  державної|    |     |            |
|    |влади, на режимних об'єктах,  на|    |     |            |
|    |підприємствах,  в  установах  та|    |     |            |
|    |організаціях            |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.15.1 |Ті  самі відомості щодо окремого|  Т  |  5   |57-Р від 18.08.2000  |
|    |військового   об'єкта,   зразка|    |     |178-Р від 27.11.2000  |
|    |озброєння та військової  техніки,|    |     |            |
|    |органу державної влади, режимного|    |     |            |
|    |об'єкта,  підприємства,  установи,|    |     |            |
|    |організації, інформаційної системи |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.15.2 |Відомості щодо комплексу технічного |  ЦТ |  10  |273-Р від 22.04.2004  |
|    |захисту інформації на об'єкті, якому|    |     |            |
|    |встановлено першу категорію режиму |    |     |            |
|    |секретності             |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.15.3 |Відомості щодо організації     |  Т  |  5   |274-Р від 22.04.2004  |
|    |технічного захисту інформації на  |    |     |            |
|    |об'єктах інформаційної діяльності, |    |     |            |
|    |де циркулює інформація, що становить|    |     |            |
|    |державну таємницю          |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.15.4 |Відомості щодо результатів     |  Т  |  5   |275-Р від 22.04.2004  |
|    |інструментальних перевірок     |    |     |            |
|    |захищеності об'єкта інформаційної  |    |     |            |
|    |діяльності, де циркулює інформація, |    |     |            |
|    |що становить державну таємницю   |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.16  |Відомості  про  норми  технічного|    |     |            |
|    |захисту інформації, віднесеної до|    |     |            |
|    |державної таємниці:         |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.16.1 |в інформаційних системах урядового|  ЦТ |  10   |181-Р від 27.11.2000  |
|    |та спеціальних видів зв'язку    |    |     |180-Р від 27.11.2000  |
|    |України, про методи і засоби    |    |     |276-Р від 22.04.2004  |
|    |контролю за ефективністю захисту в |    |     |            |
|    |цих системах, наукові дослідження в |    |     |            |
|    |цій галузі             |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.16.2 |ті  самі  відомості  щодо  інших|  Т  |  5   |57-Р від 18.08.2000  |
|    |інформаційних та телекомунікаційних|    |     |179-Р від 27.11.2000  |
|    |систем               |    |     |            |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.17  |Відомості щодо характеристик    |  Т  |  5   |57-Р від 18.08.2000  |
|    |засобів протидії технічним розвідкам|    |     |277-Р від 22.04.2004  |
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.18  |Зведені відомості про зміст заходів|    |     |            |
|    |і    застосування    засобів|    |     |            |
|    |радіоелектронної боротьби під час|    |     |            |

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ