Про затвердження Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
          МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 205 від 08.08.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 вересня 1994 р.
                   за N 212/422
 
 
    Про затвердження Положення про порядок призначення
    та  виплати  в  Міністерстві  оборони України
    державних пенсій і допомог військовослужбовцям та
             членам їх сімей
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міноборони
    N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97
    N 64 ( z0195-00 ) від 11.03.2000
    N 222 ( z0832-04 ) від 21.06.2004 }
 
    { Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
         на підставі Висновку Міністерства юстиції 
     N 9/41 ( v9_41323-05 ) від 30.05.2005 }
 
  { Нормативно-правовий акт виключено з державного реєстру
   нормативно-правових актів 07.05.2007 }
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про пенсійне  забезпечення
військовослужбовців та  осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) і постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про
порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і
грошової  допомоги  особам  офіцерського складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової
служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та членам їх сімей" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити і ввести в дію через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України Положення про порядок
призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних
пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей (додаток
до наказу).
   2. Командувачам військ оперативних командувань, військовому
комісару Автономної Республіки Крим, обласним, міським та районним
військовим комісарам:
   забезпечити своєчасне та правильне призначення і виплату
державних  пенсій  і  допомог  особам  офіцерського  складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби,
військової  служби за контрактом та жінкам, які прийняті в
добровільному порядку на військову службу на посади солдатів,
матросів, сержантів, старшин і їх сім'ям;
   сприяти підвищенню рівня соціальної захищеності пенсіонерів
Міністерства оборони України, ветеранів армії та флоту, членів
сімей військовослужбовців, які загинули та померли.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 64
( z0195-00 ) від 11.03.2000 )
   3. Наказ Міністра оборони України N 1 від 04.01.94 р. вважати
таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони СРСР N 300 від
25.07.90 р., N 40 від 30.01.91 р., N 327 від 10.07.91 р. та N 500
від 22.12.90 р. (крім додатка N 2) вважати такими, що не
застосовуються в Збройних Силах України.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 64
( z0195-00 ) від 11.03.2000 )
   5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України                 В.Радецький
 
                       Затверджено
                 наказом Міністра оборони України
                 від 8 серпня 1994 р. N 205
 
              Положення
    про порядок призначення та виплати в Міністерстві
    оборони України державних пенсій  і  допомог
       військовослужбовцям та членам їх сімей
 
           I. Загальні положення
 
   1. Цим Положенням визначається порядок призначення та виплати
в Міністерстві оборони України державних пенсій і  грошової
допомоги згідно з Законом України від 9 квітня 1992 р. "Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (надалі -
Закон) та іншими законодавчими актами, а також рішеннями Кабінету
Міністрів України з цього питання.
   2. Згідно з чинним законодавством Міністерством  оборони
України здійснюється пенсійне забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України, інших військових формувань (крім підвідомчих
Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України,
Командуючому Національною гвардією України, Державному комітету у
справах охорони державного кордону України, Управлінню державної
охорони України), осіб командного складу партизанських загонів і
з'єднань, підпільних організацій та  груп,  визнаних  такими
законодавством України, осіб офіцерського складу, які в період
Великої Вітчизняної війни проходили службу  у  складі  1-го
Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи,
а також членів їх сімей. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від
12.03.97 )
   Правом на пенсійне забезпечення поряд з військовослужбовцями
Збройних Сил України та членами їх сімей користуються також
зазначені в пункті 3 цього Положення військовослужбовці Радянської
Армії та Військово-Морського Флоту колишнього СРСР, Об'єднаних
Збройних    Сил    Співдружності   Незалежних   Держав
(надалі - Співдружності), військовослужбовці власних Збройних Сил
держав Співдружності та члени їх сімей, що переїхали на постійне
місце проживання на територію України.
   Порядок та умови призначення і виплати пенсій зазначеним
військовослужбовцям  регламентується  відповідними   угодами
(договорами) між державами Співдружності.
   3. Право на одержання державних пенсій та грошової допомоги,
що призначаються від Міністерства оборони України, мають:
   а)  особи  офіцерського  складу,  прапорщики,  мічмани,
військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за
контрактом, жінки, прийняті в добровільному порядку на військову
службу на посади солдатів, матросів, сержантів  і  старшин,
звільнені зі служби після 4 серпня 1976 р., особи офіцерського
складу, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у
складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням
Л.Свободи, а також особи, які займали командні посади,  що
відповідають посадам офіцерського складу, в партизанських загонах
і з'єднаннях, підпільних організаціях та групах, визнаних такими
законодавством України (надалі - військовослужбовці); ( Підпункт
"а" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   б) члени сімей зазначених у підпункті "а" цього пункту
військовослужбовців   та   пенсіонерів   з   числа   цих
військовослужбовців.
   Зазначеним у цьому пункті особам, які займали  командні
посади,  що  відповідають  посадам  офіцерського  складу,  в
партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і
групах та членам їх сімей пенсії призначаються за нормами,
передбаченими для осіб офіцерського складу та членам їх сімей
(пункти 45 і 65 цього Положення), незалежно від того, чи мають
вони офіцерські звання.
   4. Згідно з цим Положенням призначаються:
   а) військовослужбовцям, у тому числі  тим,  які  раніше
проходили  службу  в органах внутрішніх справ, звільненим з
військової служби, - пенсії за вислугу років або по інвалідності;
   б) членам сімей військовослужбовців та пенсіонерів з числа
військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти, -
пенсії  в  разі  втрати  годувальника.  При  цьому  сім'ї
військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій,
прирівнюються до сімей загиблих на фронті.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   5. Військовослужбовцям та членам їх сімей можуть (за їх
бажанням) призначатися пенсії  органами  соціального  захисту
населення на умовах і за нормами, встановленими Законом України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), незалежно від того,
працювали військовослужбовці до вступу на військову службу чи
після звільнення зі служби. При цьому поряд із заробітною платою
при  обчисленні  пенсій  враховуються  всі  види  грошового
забезпечення, що його одержували ці військовослужбовці перед
звільненням зі служби.
   6. Військовослужбовцям та членам їх сімей, які одночасно
мають право на різні державні пенсії (в тому числі від різних
органів), призначається одна пенсія на їх вибір.
   7. Військовослужбовцям, позбавленим у встановленому порядку
військового звання (в тому числі в період перебування їх у запасі
чи у відставці), а також звільненим з військової служби у зв'язку
з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого
посадового становища, або вчиненням корупційного діяння і членам
їх сімей пенсії, при наявності на них права, призначаються
органами соціального захисту населення на умовах і за нормами,
встановленими Законом України "Про пенсійне забезпечення".
   Військовослужбовцям, поновленим  у  військовому званні в
порядку амністії або помилування (крім звільнених з військової
служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, учинений з
використанням  свого  посадового  становища,  або  вчиненням
корупційного діяння), пенсії призначаються на умовах і за нормами,
установленими  Законом  України  "Про  пенсійне  забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) та цим Положенням, якщо вони
на день позбавлення військового звання мали право на пенсію за
вислугу років або по інвалідності. ( Пункт 7 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Міноборони N 64 ( z0195-00 ) від
11.03.2000 )
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   8. Виплата пенсій військовослужбовцям та членам їх сімей
забезпечується державою за рахунок коштів державного бюджету
України.
   9. Пенсії, що призначаються військовослужбовцям та членам їх
сімей, не підлягають оподаткуванню.
   10. Рішеннями  органів  місцевого  самоврядування  та їх
виконавчих комітетів, адміністрацій  та  трудових  колективів
підприємств,  установ  та  організацій,  у межах наданих їм
повноважень, можуть встановлюватися доплати  до  пенсій,  що
призначаються військовослужбовцям та їх сім'ям, додаткові види
матеріального забезпечення та пільги для пенсіонерів з числа
військовослужбовців та їх сімей.
   11. Умови,  норми  і  порядок  пенсійного  забезпечення
військовослужбовців,  які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, визначаються Законами України "Про статус і соціальний
захист громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи"  (  796-12  ),  "Про  пенсійне  забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ).
   При наявності підстав їм може бути призначена пенсія за віком
від органів Міністерства соціального захисту населення України
відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
       II. Пенсії за вислугу років
 ( Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом 
  Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
       
 
   12. Право на пенсію за вислугу років мають:
   а) військовослужбовці, які мають на день  звільнення  з
військової служби вислугу на військовій службі або на службі в
органах внутрішніх справ 20 років і більше, незалежно від віку на
день звільнення, часу та причини звільнення, за винятком випадків,
указаних в абзаці першому пункту 7 цього Положення; ( Підпункт "а"
пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 64
( z0195-00 ) від 11.03.2000 )
   б) особи  офіцерського  складу,  прапорщики  і  мічмани,
військовослужбовці  надстрокової служби, військової служби за
контрактом та військовослужбовці-жінки, звільнені з військової
служби за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку
із скороченням штатів або організаційними заходами (незалежно від
часу звільнення) і на день звільнення досягли 45-річного віку, а
ті з них, що є інвалідами війни, - незалежно від віку, і мають
загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не
менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба
або служба в органах внутрішніх справ.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   13. Пенсії військовослужбовцям, які мають вислугу 20 років і
більше (підпункт "а" пункту 12 цього Положення) призначаються в
розмірах:
   а) військовослужбовцям, які мають вислугу 20 років (крім
звільнених у відставку за віком або за станом здоров'я), - 50
процентів відповідних сум грошового забезпечення (пункти 108, 109,
111, 113, 115 цього Положення), а тим, які мають вислугу більше 20
років,  крім  того,  3  проценти  відповідних сум грошового
забезпечення за кожний рік вислуги понад 20 років;
   б) військовослужбовцям, звільненим у відставку за віком або
за станом здоров'я, які мають вислугу 20 років,- 55 процентів
відповідних сум грошового забезпечення (пункти 108, 109, 111, 113,
115 цього Положення), а тим, які мають вислугу більше 20 років,
крім того, 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення за
кожний рік вислуги понад 20 років.
   14. Пенсії за вислугу років з врахуванням трудового стажу
(підпункт  "б"  пункту  12  цього  Положення)  призначаються
військовослужбовцям у розмірі: за загальний трудовий стаж 25
календарних років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25
років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (пункти
108, 109, 111, 113, 115 цього Положення).
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   15. Військовослужбовцям, зазначеним у пунктах 13 і 14 цього
Положення, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1,
розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а
віднесеним до категорії 2, 3 і 4, - на 5 процентів відповідних сум
грошового забезпечення (пункти 108, 109, 111, 113, 115 цього
Положення).
   Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до пунктів
1З, 14 і абзацу першого цієї статті, не повинен перевищувати 85
процентів  відповідних  сум  грошового  забезпечення,  а
військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені
до категорії 1, - 95 процентів, до категорії 2 та З,- 90
процентів. ( Абзац другий пункту 15 в редакції Наказу Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   16. Пенсії за вислугу років, обчислені відповідно до пунктів
13-15 цього Положення, не можуть бути нижчими від встановленого
законодавством України мінімального розміру пенсії за віком.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   17. Пенсії за вислугу років, що призначаються відповідно до
пунктів 12-16 цього Положення, незалежно від обчисленого розміру
підвищуються:
   а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни I групи;
   б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни II групи;
   в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам
війни III групи;
   г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам
бойових дій, членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( З551-12 ), а також дружинам (чоловікам) померлих
інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге;
   д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам
війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки
Великої Вітчизняної війни; на 50 процентів мінімальної пенсії за
віком - іншим учасникам війни та дружинам (чоловікам), які не
одружилися вдруге, померлих учасників  війни і бойових дій,
партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин,
батькам  і  дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге,
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які загинули, померли або пропали безвісти в
період проходження служби;
   е) на  50  процентів  мінімальної  пенсії  за  віком -
військовослужбовцям, які зазнали  політичних  репресій  і  в
подальшому були реабілітовані;
   є) на 25  процентів  мінімальної  пенсії  за  віком  -
військовослужбовцям з числа примусово переселених членів сімей
громадян, які зазнали політичних  репресій  і  надалі  були
реабілітовані;
   ж) на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - особам, які
нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор
СРСР". ( Пункт 17 доповнено підпунктом "ж" згідно з Наказом
Міноборони N 64 ( z0195-00 ) від 11.03.2000 )
( Пункт 17 в редакції Наказу Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від
12.03.97 )
   18.  До  пенсії  за  вислугу  років, яка призначається
військовослужбовцям (в тому числі до обчисленої в мінімальному
розмірі), нараховуються надбавки:
   а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні
непрацездатних  членів  сім'ї,  котрі належать до осіб, які
забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (пункти 55 і 61
цього Положення), які не одержують трудову або соціальну пенсії, -
на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної
пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) для відповідної категорії непрацездатних. За наявності
одночасно права на соціальну пенсію та надбавку на непрацездатного
члена сім'ї до пенсії за вислугу років, на вибір пенсіонера,
членові сім'ї може бути призначено соціальну пенсію органами
соціального захисту населення або нараховано на цього члена сім'ї
надбавку. Виплата надбавки здійснюється в порядку, передбаченому
абзацем другим пункту 141 цього Положення;
   б) пенсіонерам, які є інвалідами 1 групи внаслідок причин,
зазначених у підпункті "б" пункту 42 цього Положення або внаслідок
трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, а
також одиноким пенсіонерам, які за висновками медичних закладів
потребують стороннього догляду за ними (крім інвалідів, зазначених
у підпункті "а" пункту 17 цього Положення), - в розмірі соціальної
пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення"
для відповідних категорій пенсіонерів. При цьому до числа одиноких
належать ті з пенсіонерів, разом з якими не проживають їх
працездатні діти, брати, сестри, онуки і дружина (чоловік), на
котрих в установленому законодавством порядку покладено обов'язок
їх утримувати;
   в) пенсіонерам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
(стаття 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( З551-12 ),- в розмірі 250 процентів
мінімальної пенсії за віком, а пенсіонерам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні" ( З721-12 ),- в розмірі 200
процентів мінімальної пенсії за віком. ( Підпункт "в" пункту 18 в
редакції Наказу Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   Надбавки, передбачені цим пунктом, можуть нараховуватися
одночасно. ( Пункт 18 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   Фіксовані розміри надбавок наведені в додатку N 1 до цього
Положення.
( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   19. Особам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи і віднесені до категорії 1, до пенсії вислугу років (в
тому числі обчислену з урахуванням  підвищень  і  надбавок,
встановлених пунктами 17 та 18 цього Положення) призначається
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,  у
розмірах:
   інвалідам I групи - 100 процентів мінімальної пенсії за
віком;
   інвалідам II групи - 75 процентів мінімальної пенсії за
віком;
   інвалідам III групи; особам хворим внаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу, - 50 процентів мінімальної пенсії
за віком;
   особам, віднесеним до категорії 2, - 30 процентів мінімальної
пенсії за віком;
   особам, віднесеним до категорії 3, - 25 процентів мінімальної
пенсії за віком;
   особам, віднесеним до категорії 4, - 15 процентів мінімальної
пенсії за віком.
   Категорії осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також розміри додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров'ю, наведені в статтях 14, 50, 51 Закону України "Про статус
і соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   20.  У  вислугу  років  на  пенсії,  які призначаються
військовослужбовцям, зараховуються:
   а) військова служба в Збройних Силах, Прикордонних військах,
Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній
обороні України, інших військових формуваннях, створених Верховною
Радою України, Службі безпеки України;
   б) служба в органах внутрішніх справ України на посадах
начальницького та  рядового  складу - з дня призначення на
відповідну посаду;
   в) служба як військових будівельників у військово-будівельних
загонах (частинах);
   г) час перебування на практичній льотній підготовці призваних
на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу
льотного складу в навчальних організаціях Товариства сприяння
обороні України, з 1 січня 1961 р. до 11 жовтня 1991 р. - у
системі ДТСААФ колишнього СРСР;
   д) час роботи в Радах народних депутатів та їх органах,
центральних і місцевих органах державної виконавчої влади із
залишенням на військовій службі чи на службі в органах внутрішніх
справ;
   е) час перебування під вартою, час відбуття покарання в
місцях  позбавлення  волі  та  висилки  військовослужбовців,
безпідставно  притягнутих  до  кримінальної  відповідальності,
безпідставно репресованих і надалі реабілітованих. Цей підпункт не
поширюється на осіб, які вислані в адміністративному порядку із
заборонених режимних місцевостей і прикордонної смуги в порядку
здійснення паспортного режиму, а також на осіб, які знаходилися на
поселенні;
   є) дійсна  військова  служба  в  Радянській  Армії  та
Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних
військах та інших військових формуваннях колишнього СРСР (Перелік
внутрішніх військ наведений у додатку N 2 до цього Положення);
   ж) служба в період Великої Вітчизняної війни у складі 1-го
Чехословацького корпусу під командуванням Л.Свободи,  а також
служба  в партизанських загонах і з'єднаннях, у частинах і
з'єднаннях народного ополчення в період Великої Вітчизняної війни,
які були сформовані в 1941 році в містах Москві та Ленінграді,
Московській, Ленінградській та Ростовській областях; ( Підпункт
"ж" пункту 20 в редакції Наказу Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від
12.03.97 )
   з) служба в органах державної безпеки  колишнього  СРСР
(ВНК-КДБ СРСР):
   до 1 жовтня 1955 - на посадах оперативного складу (включаючи
період навчання), начальницького та керівного складу за переліками
посад, затверджених Головою КДБ колишнього СРСР, а на інших
посадах - з дня присвоєння військового або спеціального звання;
   з 1 жовтня 1955 р. - на посадах військовослужбовців;
   и) служба в органах внутрішніх справ (охорони громадського
порядку) колишнього СРСР на посадах рядового та начальницького
складу - з дня призначення на відповідну посаду;
   і) служба у винищувальних батальйонах, створених органами
НКВС у період Великої Вітчизняної війни, військовослужбовців, які
направлялися в ці батальйони на командні посади з військ і органів
НКВС або внутрішніх військ (без звільнення з дійсної військової
служби), а також осіб, які направлялися на командні посади в
зазначені батальйони з органів НКВС, де вони займали посади
середнього, старшого та вищого начальницького складу та мали
військові або відповідні спеціальні звання;
   ї) служба військовослужбовців в особливих авіагрупах та інших
авіапідрозділах ЦПФ  - з дня передачі їх у період Великої
Вітчизняної війни у склад (оперативне підпорядкування) Збройних
Сил колишнього СРСР;- час навчання в учбових закладах і учбових
підрозділах ЦПФ осіб, призваних військовими комісаріатами в період
Великої Вітчизняної  війни  на  дійсну  військову службу та
направлених в ці учбові заклади та підрозділи, - з дня призову;
   й) час  перебування військовослужбовців у період Великої
Вітчизняної війни в оточенні, полоні, а також на спецперевірці,
якщо  полонення  не було добровільним і військовослужбовець,
перебуваючи у полоні, не вчинив злочину проти Батьківщини;
   к) час  перебування військовослужбовців у період Великої
Вітчизняної війни в нейтральних країнах, як інтернованих, якщо
військовослужбовець, який був інтернованим, не вчинив злочину
проти Батьківщини;
   л) час  перебування військовослужбовців у період Великої
Вітчизняної війни у змінному складі штрафних рот і батальйонів у
випадках,  коли  направлення в ці частини було пов'язане з
перебуванням їх в оточенні, полоні або проживанням на тимчасово
окупованій території, якщо вони не вчинили там злочину проти
Батьківщини, а також час перебування  військовослужбовців  у
дисциплінарній частині, якщо цей час у встановленому порядку
зарахований їм у строк військової служби;
   м) військова служба  в  Збройних  Силах, органах безпеки
держав - учасниць Співдружності та інших військових формувань,
створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних
Силах Співдружності. Вислуга років (в тому числі на пільгових
умовах) у цих випадках обчислюється в порядку, встановленому
законодавством держав - учасниць Співдружності, на території яких
військовослужбовці проходили службу, якщо інше не встановлене
відповідними міжнародними угодами;
   н) служба в органах внутрішніх справ держав - учасниць
Співдружності, за яку вислуга років обчислюється у порядку,
встановленому відповідними міжнародними угодами;
   о) інші періоди, зазначені у підпункті "а" пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів  України від 19 вересня 1993 року N 747
( 747-93-п ).
( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   21. У вислугу років особам офіцерського складу, особам
середнього, старшого та вищого начальницького складу органів
внутрішніх справ при призначенні їм пенсії відповідно до підпункту
"а" пункту 12 цього Положення зараховується додатково час їхнього
навчання (в тому числі заочно) до вступу на військову службу із
запасу чи призначення на відповідну посаду в органи внутрішніх
справ у цивільних вищих навчальних закладах, а також в середніх
спеціальних  навчальних  закладах  колишнього Союзу РСР (при
наявності циклів або відділень військової підготовки), після
закінчення яких присвоюється офіцерське звання, у межах до п'яти
років із розрахунку - один рік навчання за шість місяців.
   На зазначених умовах включається у вислугу років час навчання
в цивільних вищих навчальних закладах і при призначенні пенсій
особам  офіцерського  складу,  які,  перебуваючи  студентами,
безпосередньо з цих навчальних закладів до їх закінчення були
відчислені з різних причин, в тому числі й для продовження
навчання у вищих військово-навчальних закладах.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   22. При обчисленні вислуги років для призначення пенсій (крім
пенсій, призначених відповідно до підпункту "б" пункту 12 цього
Положення) окремі періоди служби військовослужбовців зараховуються
на пільгових умовах (з урахуванням вимог пунктів 23, 24 цього
Положення):
   а) один місяць служби за шість місяців - у постійному складі
штрафних рот і батальйонів діючої армії;
   б) один місяць служби за три місяці:
   участь в бойових діях у воєнний час;
   час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних
закладах внаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань,
одержаних військовослужбовцями у військових частинах, штабах та
установах, які входили до складу діючої армії;
   час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях
позбавлення волі  та висилки військовослужбовців безпідставно
притягнутих  до  кримінальної  відповідальності,  безпідставно
репресованих і надалі реабілітованих;
   час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи, до 1 січня 1988 р.;
   час служби на території колишньої Республіки Югославії у
складі Миротворчих Сил ООН, а військовослужбовцям, які отримали
поранення, контузії, каліцтво або захворювання, - також і час
безперервного  перебування у зв'язку з цим  у  лікувальних
закладах, - з 15 липня 1992 року;
   час служби у  складі Миротворчих Сил ООН в Анголі, а
військовослужбовцям, які отримали поранення, контузії, каліцтва
або захворювання,- також і час безперервного перебування у зв'язку
з цим у лікувальних закладах,- з 4 березня 1996 року; ( Підпункт
"б" пункту 22 доповнено абзацом шостим  згідно  з  Наказом
Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   крім вищезазначених, інші періоди дійсної військової служби в
Радянській Армії, Військово-Морському Флоті, інших військових
формуваннях колишнього СРСР, які зараховуються у вислугу років на
пенсію на пільгових умовах, передбачених цим підпунктом, наведені
в додатку N 3 до цього Положення;
   в) один місяць служби за два місяці:
   у з'єднаннях, військових частинах і підрозділах, які брали
участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;
   на льотній роботі в реактивній і турбогвинтовій авіації - на
умовах, передбачених підпунктом "а" пункту 24 цього Положення;
   у складі  екіпажів  кораблів-екранопланів,  віднесених до
літальних апаратів (літаків) турбогвинтової авіації;
   на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах,
дизельних підводних  човнах,  обладнаних допоміжними атомними
енергетичними установками - на умовах, передбачених абзацем другим
підпункту "в" пункту 24 цього Положення;
   на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого
перебування під підвищеним тиском під водою або в барокамерах на
умовах, передбачених підпунктом "д" пункту 24 цього Положення, - з
1 січня 1986 р.;
   час служби в лепрозорних і протичумних відділеннях військових
госпіталів, у відділеннях військових госпіталів по лікуванню осіб,
заражених вірусом імунодефіцита людини або хворих на СНIД, у
патологоанатомічних  і  реанімаційних  відділеннях  військових
госпіталів;
   час служби військовослужбовців Збройних Сил та Прикордонних
військ України на острові Зміїний,- з 18 грудня 1995 року;
( Підпункт "в" пункту 22 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом
Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   крім вищезазначених, інші періоди дійсної військової служби в
Радянській Армії, Військово-Морському Флоті, інших військових
формуваннях колишнього СРСР, які зараховуються у вислугу років на
пенсію на пільгових умовах, передбачених цим підпунктом, наведені
у додатку N 3 до цього Положення;
   г) один місяць служби за півтора місяці:
   на льотній роботі в авіації (крім видів авіації, зазначених у
підпункті "в" цього пункту) - на умовах, передбачених підпунктом
"а" пункту 24 цього Положення;
   на атомних надводних кораблях - із строків, установлених
міністром оборони  та Центральним управлінням Служби безпеки
України;
   на підводних човнах (крім зазначених у підпункті "в" цього
пункту) в період перебування їх у строю;
   у складі екіпажів атомних самохідних глибоководних апаратів і
автономних самохідних підводних снарядів;
   на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;
   в управліннях  з'єднань підводних човнів (у тому числі
учбових), що перебувають в строю, і з'єднань мінних тральщиків під
час тралення бойових мін на посадах, що визначаються міністром
оборони України, і на умовах, передбачених відповідно підпунктами
"в" і "г" пункту 24 цього Положення. Перелік посад управлінь,
з'єднань підводних човнів, що перебувають в строю, і з'єднань
тральщиків у період тралення бойових мін, служба в яких підлягає
зарахуванню у вислугу років на пенсію на пільгових умовах,
затверджується міністром оборони та Центральним управлінням Служби
безпеки України;
   на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім
водолазів, зазначених у підпункті "в" цього пункту);
   на  посадах,  де  виконання  обов'язків  пов'язане  з
систематичними стрибками з парашутом при виконанні річних норм, що
визначені в пункті 3 "Умов заліку до вислуги років на пенсію
військовослужбовцям окремих періодів військової служби у Збройних
Силах України з 1 травня 1992 року", що доведені листом управління
кадрів та фінансового управління Міністерства оборони України
10 травня 1993 р. N 146/5/1054;
   у підрозділах  Національної  гвардії України по охороні
дипломатичних та консульських представництв іноземних держав, у
підрозділах Управління державної охорони України, що визначаються
у встановленому порядку, а також у підрозділах спеціального
призначення Служби  безпеки  України,  військ внутрішньої та
конвойної охорони, установ виконання покарань органів внутрішніх
справ та підрозділах міліції особливого призначення за Переліками
посад і  умовами,  що  визначаються  керівниками відповідних
міністерств і відомств;
   на заставах,  постах,  у комендатурах, відділеннях КПП,
маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що
несуть службу по охороні державного кордону України, в інших
підрозділах Прикордонних  військ за Переліком, затверджуваним
Державним комітетом у справах охорони державного кордону України;
   у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів,
що перебувають у строю;
   у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів
над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з
переліками  військових  частин,  підрозділів  та  установ,
затверджуваних  відповідно  Міністерством  оборони  України,
Міністерством внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби
безпеки, Головним управлінням командуючого Національною гвардією,
Державним комітетом у справах охорони державного кордону України,
Управлінням державної охорони України;
   в укріплених районах військовослужбовцям, які несуть бойове
чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;
   у зонах  безумовного  (обов'язкового)  та  гарантованого
відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2 Закону України
"Про статус  і  соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), - згідно з
переліками  військових  частин,  підрозділів  і  установ,
затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством
внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Головним
управлінням  командуючого  Національною  гвардією,  Державним
комітетом  у  справах  охорони  державного  кордону України,
Управлінням державної охорони України;
   на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по
знешкодженню вибухонебезпечних  предметів, у період виконання
робіт, переліки  яких  визначаються  керівниками  відповідних
міністерств і відомств;
   на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, - з 1 січня 1988 р. по 31 грудня 1993 р.;
   у складі підрозділів, залучених для виконання завдань у зоні
особливого режиму  в  районі  державного  кордону України з
Республікою Молдова, - з 17 березня 1992 р. по 1 жовтня 1993 р.;
   інші періоди служби, зазначені у підпункті "в" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1993 р. N 747
( 747-93-п );
   крім перелічених вище, інші періоди дійсної військової служби
в Радянській Армії, Військово-Морському Флоті, інших військових
формуваннях колишнього СРСР, що зараховуються у вислугу років на
пенсію на пільгових умовах, передбачених даним пунктом, наведені в
додатку N 3 до цього Положення;
   д) один місяць служби за сорок днів:
   особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ та військовослужбовцям, які працюють у виправно-трудових
установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях
за переліками  посад і на умовах, затверджуваних відповідно
Міністерством внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби
безпеки.
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 83
( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   23. При наявності двох і більше підстав для зарахування до
вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного й
того ж періоду служби вислуга обчислюється за тією підставою, що
дає найбільші пільги.
   Вислуга років, яка була обчислена для призначення пенсій
військовослужбовцям до введення в дію Закону України "Про пенсійне

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ