Про видачу, переоформлення та анулювання ліцензій

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2003 N 590
 
 
    Про видачу, переоформлення та анулювання ліцензій
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від 4 липня 2001 р.
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються  до  заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", спільного наказу Державного комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 р. N 82/350
( z0024-01 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 16 січня
2001 р. за N 24/5215, Н А К А З У Ю:
 
   1. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
видати ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до
цього наказу).
 
   2. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
переоформити ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 2
до цього наказу). Визнати недійсними ліцензії, що підлягають
переоформленню, відповідно до цього пункту.
 
   3. На  підставі  поданих  суб'єктами господарювання заяв
анулювати ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 3 до
цього наказу).
 
   4. Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння  (Видолоб  В.В.)  забезпечити  внесення
відомостей, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 цього наказу, до
ліцензійного реєстру.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макацарія С.М.
 
 Перший заступник
 Міністра                       Ф.О.Ярошенко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України
                   20.10.2003 N 590
 
 
               ПЕРЕЛІК
          суб'єктів господарювання,
           яким видаються ліцензії
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Місцезнаход- |   Вид підприємницької  |
|з/п |юридичної особи|ження юридич-|   діяльності, на який  |
|  | або прізвище, |ної особи або|   видається ліцензія   |
|  |  ім'я, по  |  місце   |               |
|  |  батькові  | проживання |               |
|  |фізичної особи |фізичної осо-|               |
|  |  - суб'єкта |би - суб'єкта|               |
|  |підприємницької| підприєм- |               |
|  |  діяльності |  ницької  |               |
|  |        | діяльності |               |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
| 1 |   2    |   3   |       4        |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|1. |Товариство з  |м. Київ, вул.|виробництво дорогоцінних   |
|  |обмеженою   |Сосюри, 6  |металів і дорогоцінного   |
|  |відповідальніс-|       |каміння, дорогоцінного    |
|  |тю виробничо- |       |каміння органогенного    |
|  |комерційна   |       |утворення та         |
|  |фірма     |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |"АроТех-Кріс" |       |(переробка брухту і відходів |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |сплавів; переробка твердих і |
|  |        |       |рідких срібловмісних     |
|  |        |       |відходів; афінаж дорогоцінних|
|  |        |       |металів; обробка       |
|  |        |       |дорогоцінного каміння, у тому|
|  |        |       |числі огранування алмазів у |
|  |        |       |діаманти)          |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|2. |Товариство з  |м. Київ, вул.|виготовлення виробів з    |
|  |обмеженою   |Сосюри, 6  |дорогоцінних металів і    |
|  |відповідальніс-|       |дорогоцінного каміння,    |
|  |тю виробничо- |       |дорогоцінного каміння    |
|  |комерційна   |       |органогенного утворення,   |
|  |фірма     |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |"АроТех-Кріс" |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення виробів, що  |
|  |        |       |містять у собі дорогоцінні  |
|  |        |       |метали; оптова, роздрібна  |
|  |        |       |торгівля обробленим та    |
|  |        |       |необробленим дорогоцінним  |
|  |        |       |камінням; оптова, роздрібна |
|  |        |       |торгівля промисловими    |
|  |        |       |виробами з дорогоцінних   |
|  |        |       |металів)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|3. |Товариство з  |м. Київ,   |збирання, первинна обробка  |
|  |обмеженою   |вул. Сосюри, |відходів і брухту      |
|  |відповідальніс-|6      |дорогоцінних металів та   |
|  |тю виробничо- |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |комерційна   |       |дорогоцінного каміння    |
|  |фірма     |       |органогенного утворення,   |
|  |"АроТех-Кріс" |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(збирання, первинна обробка |
|  |        |       |брухту і відходів      |
|  |        |       |дорогоцінних металів від   |
|  |        |       |списаної електронної техніки,|
|  |        |       |виведеного з експлуатації  |
|  |        |       |обладнання, приладів,    |
|  |        |       |комплектувальних виробів,  |
|  |        |       |деталей тощо)        |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|4. |Товариство з  |м. Київ,   |виготовлення виробів з    |
|  |обмеженою   |вул. Сім'ї  |дорогоцінних металів і    |
|  |відповідаль-  |Хохлових, 8 |дорогоцінного каміння,    |
|  |ністю     |       |дорогоцінного каміння    |
|  |"Ст Даймонд"  |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |оптова торгівля ювелірними та|
|  |        |       |побутовими виробами з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння;    |
|  |        |       |оптова, роздрібна торгівля  |
|  |        |       |обробленим та необробленим  |
|  |        |       |дорогоцінним камінням)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|5. |Приватне    |м. Харків,  |виготовлення виробів з    |
|  |підприємство  |вул.     |дорогоцінних металів і    |
|  |фірма "НЕК"  |Дмитрівська, |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |23      |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення ювелірних та  |
|  |        |       |побутових виробів з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння;    |
|  |        |       |виготовлення напівфабрикатів |
|  |        |       |та елементів ювелірних та  |
|  |        |       |побутових виробів при    |
|  |        |       |здійсненні ремонту ювелірних |
|  |        |       |та побутових виробів з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|6. |Товариство з  |м. Запоріжжя,|виготовлення виробів з    |
|  |обмеженою   |бул.     |дорогоцінних металів і    |
|  |відповідаль-  |Шевченка, 8 |дорогоцінного каміння,    |
|  |ністю     |       |дорогоцінного каміння    |
|  |"АГАТ, ЛТД"  |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення ювелірних та  |
|  |        |       |побутових виробів з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння;    |
|  |        |       |виготовлення напівфабрикатів |
|  |        |       |та елементів ювелірних та  |
|  |        |       |побутових виробів при    |
|  |        |       |здійсненні ремонту ювелірних |
|  |        |       |та побутових виробів з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння;    |
|  |        |       |роздрібна торгівля, комісійна|
|  |        |       |торгівля ювелірними та    |
|  |        |       |побутовими виробами з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|7. |Приватне    |м. Київ, пр. |виготовлення виробів з    |
|  |підприємство  |Корольова,  |дорогоцінних металів і    |
|  |"ОДА"     |24, кв. 49  |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |виготовлення виробів, що   |
|  |        |       |містять у собі дорогоцінні  |
|  |        |       |метали)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|8. |Повне     |м. Одеса,  |виготовлення виробів з    |
|  |товариство   |вул. Черня- |дорогоцінних металів і    |
|  |"Ломбард    |ховського,  |дорогоцінного каміння,    |
|  |"Карат"    |12-а, кв. 31 |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |торгівля прийнятими під   |
|  |        |       |заставу ювелірними та    |
|  |        |       |побутовими виробами з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|9. |Інститут фізики|м. Київ, пр. |виготовлення виробів з    |
|  |напівпровідни- |Науки, 41  |дорогоцінних металів і    |
|  |ків імені   |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |В.Є.Лашкарьова |       |дорогоцінного каміння    |
|  |Національної  |       |органогенного утворення,   |
|  |академії наук |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |України    |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |виготовлення виробів з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів або   |
|  |        |       |таких, що містять у собі   |
|  |        |       |дорогоцінні метали (у тому  |
|  |        |       |числі при проведенні     |
|  |        |       |науково-дослідних робіт)   |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|10. |Товариство з  |м. Донецьк, |виготовлення виробів з    |
|  |обмеженою   |вул.     |дорогоцінних металів і    |
|  |відповідаль-  |Чернігівська,|дорогоцінного каміння,    |
|  |ністю     |12      |дорогоцінного каміння    |
|  |"ТЕРМОТРОН"  |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення виробів, що  |
|  |        |       |містять у собі дорогоцінні  |
|  |        |       |метали; оптова, роздрібна  |
|  |        |       |торгівля промисловими    |
|  |        |       |виробами з дорогоцінних   |
|  |        |       |металів)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|11. |Виробничо-   |м. Київ, вул.|збирання, первинна обробка  |
|  |комерційне   |Василенка, 21|відходів і брухту      |
|  |спільне    |       |дорогоцінних металів та   |
|  |підприємство  |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |"СД" ЛТД    |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(збирання, первинна обробка |
|  |        |       |твердих і рідких       |
|  |        |       |срібловмісних відходів)   |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|12. |Відкрите    |Київська   |виготовлення виробів з    |
|  |акціонерне   |обл.,    |дорогоцінних металів і    |
|  |товариство   |м. Вишневе, |дорогоцінного каміння,    |
|  |"Деффа"    |вул.     |дорогоцінного каміння    |
|  |        |Київська, 4 |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення виробів, що  |
|  |        |       |містять у собі дорогоцінні  |
|  |        |       |метали)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|13. |Приватна фірма |м. Полтава, |виготовлення виробів з    |
|  |"НІ-БУР"    |бул.     |дорогоцінних металів і    |
|  |        |Шепотьєва, 9,|дорогоцінного каміння,    |
|  |        |кв. 9    |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(оптова торгівля ювелірними |
|  |        |       |та побутовими виробами з   |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|14. |Повне     |Донецька   |виготовлення виробів з    |
|  |товариство   |обл.,    |дорогоцінних металів і    |
|  |"Атлант за   |м. Єнакієве, |дорогоцінного каміння,    |
|  |участю     |вул.     |дорогоцінного каміння    |
|  |Зайцева З.В., |Комуністична,|органогенного утворення,   |
|  |Зайцевої М.М." |20      |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |комісійна торгівля, торгівля |
|  |        |       |прийнятими під заставу    |
|  |        |       |ювелірними та побутовими   |
|  |        |       |виробами з дорогоцінних   |
|  |        |       |металів і дорогоцінного   |
|  |        |       |каміння)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|15. |Повне     |Дніпропетров-|виготовлення виробів з    |
|  |товариство   |ська обл.,  |дорогоцінних металів і    |
|  |"Хоженко-Кваша |м. Кривий  |дорогоцінного каміння,    |
|  |"Селенит"   |Ріг, мкр. 4 |дорогоцінного каміння    |
|  |        |Зарічний,  |органогенного утворення,   |
|  |        |22/16    |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |торгівля прийнятими під   |
|  |        |       |заставу ювелірними та    |
|  |        |       |побутовими виробами з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|16. |Міська     |м. Дніпро-  |виготовлення виробів з    |
|  |стоматологічна |петровськ,  |дорогоцінних металів і    |
|  |поліклініка  |пр. Газети  |дорогоцінного каміння,    |
|  |N 3;      |"Правда", 99 |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного      |
|  |        |       |каміння (виготовлення зубних |
|  |        |       |протезів з дорогоцінних   |
|  |        |       |металів)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|17. |Науково-    |м. Севасто- |збирання, первинна обробка  |
|  |дослідний центр|поль, вул.  |відходів і брухту      |
|  |Збройних Сил  |Епронівська, |дорогоцінних металів та   |
|  |Україна    |7      |дорогоцінного каміння,    |
|  |"Державний   |       |дорогоцінного каміння    |
|  |Океанаріум"  |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(збирання, первинна обробка |
|  |        |       |брухту і відходів      |
|  |        |       |дорогоцінних металів від   |
|  |        |       |списаної електронної техніки,|
|  |        |       |виведеного з експлуатації  |
|  |        |       |обладнання, приладів,    |
|  |        |       |комплектувальних виробів,  |
|  |        |       |деталей тощо)        |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|18. |Науково-    |м. Севасто- |виробництво дорогоцінних   |
|  |дослідний центр|поль, вул.  |металів і дорогоцінного   |
|  |Збройних Сил  |Епронівська, |каміння, дорогоцінного    |
|  |Україна    |7      |каміння органогенного    |
|  |"Державний   |       |утворення та         |
|  |Океанаріум"  |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(переробка брухту і відходів |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |сплавів; афінаж дорогоцінних |
|  |        |       |металів)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|19. |Відкрите    |Запорізька  |виготовлення виробів з    |
|  |акціонерне   |обл., м. Ві- |дорогоцінних металів і    |
|  |товариство   |льнянськ,  |дорогоцінного каміння,    |
|  |"Завод ім.   |вул. Червоно-|дорогоцінного каміння    |
|  |Т.Г.Шевченка" |армійська, 5 |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення виробів з   |
|  |        |       |дорогоцінних металів або   |
|  |        |       |таких, що містять у собі   |
|  |        |       |дорогоцінні метали)     |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|20. |Закрите    |м. Київ, вул.|виробництво дорогоцінних   |
|  |акціонерне   |Північно-  |металів і дорогоцінного   |
|  |товариство   |Сирецька, 1 |каміння, дорогоцінного    |
|  |"ХІМ-МЕТ"   |       |каміння органогенного    |
|  |        |       |утворення та         |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(переробка брухту і відходів |
|  |        |       |дорогоцінних металів сплавів;|
|  |        |       |переробка твердих і рідких  |
|  |        |       |срібловмісних відходів;   |
|  |        |       |афінаж дорогоцінних металів) |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|21. |Закрите    |м. Київ, вул.|збирання, первинна обробка  |
|  |акціонерне   |Північно-  |відходів і брухту      |
|  |товариство   |Сирецька, 1 |дорогоцінних металів та   |
|  |"ХІМ-МЕТ"   |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(збирання, первинна обробка |
|  |        |       |твердих і рідких       |
|  |        |       |срібловмісних відходів;   |
|  |        |       |збирання, первинна обробка  |
|  |        |       |брухту і відходів      |
|  |        |       |дорогоцінних металів від   |
|  |        |       |списаної електронної техніки,|
|  |        |       |виведеного з експлуатації  |
|  |        |       |обладнання, приладів,    |
|  |        |       |комплектувальних виробів,  |
|  |        |       |деталей тощо)        |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|22. |Закрите    |м. Вінниця, |виготовлення виробів з    |
|  |акціонерне   |вул.     |дорогоцінних металів і    |
|  |товариство   |Ватутіна, 25 |дорогоцінного каміння,    |
|  |"Вінницький  |       |дорогоцінного каміння    |
|  |іструментальний|       |органогенного утворення,   |
|  |завод"     |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |виготовлення інструменту та |
|  |        |       |інших виробів технічного   |
|  |        |       |призначення із застосуванням |
|  |        |       |природних і технічних    |
|  |        |       |алмазів)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|23. |Товариство з  |м. Київ, вул.|виробництво дорогоцінних   |
|  |обмеженою   |Заньковець- |металів і дорогоцінного   |
|  |відповідаль-  |кої,     |каміння, дорогоцінного    |
|  |ністю     |7, кв. 1   |каміння органогенного    |
|  |"СВС гарант"  |       |утворення та         |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(переробка брухту і відходів |
|  |        |       |дорогоцінних металів     |
|  |        |       |сплавів;)          |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|24. |Товариство з  |м. Київ, вул.|збирання, первинна обробка  |
|  |обмеженою   |Заньковець- |відходів і брухту      |
|  |відповідаль-  |кої,     |дорогоцінних металів та   |
|  |ністю     |7, кв. 1   |дорогоцінного каміння, до-  |
|  |"СВС гарант"  |       |рогоцінного каміння     |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(збирання, первинна обробка |
|  |        |       |брухту і відходів      |
|  |        |       |дорогоцінних металів від   |
|  |        |       |списаної електронної техніки,|
|  |        |       |виведеного з експлуатації  |
|  |        |       |обладнання, приладів,    |
|  |        |       |комплектувальних виробів,  |
|  |        |       |деталей тощо)        |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|25. |Товариство з  |м. Тернопіль,|виготовлення виробів з    |
|  |обмеженою   |вул. Валова, |дорогоцінних металів і    |
|  |відповідаль-  |5, офіс 6  |дорогоцінного каміння,    |
|  |ністю     |       |дорогоцінного каміння    |
|  |"УКРСПЕЦТЕХНО- |       |органогенного утворення,   |
|  |ЛОГІЯ"     |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(переробка твердих і рідких |
|  |        |       |срібловмісних відходів)   |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|26. |Товариство з  |м. Тернопіль,|збирання, первинна обробка  |
|  |обмеженою   |вул. Валова, |відходів і брухту      |
|  |відповідаль-  |5, офіс 6  |дорогоцінних металів та   |
|  |ністю     |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |"УКРСПЕЦТЕХНО- |       |дорогоцінного каміння    |
|  |ЛОГІЯ"     |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(збирання, первинна обробка |
|  |        |       |твердих і рідких       |
|  |        |       |срібловмісних відходів)   |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|27. |Відкрите    |Донецька   |виготовлення виробів з    |
|  |акціонерне   |обл.,    |дорогоцінних металів і    |
|  |товариство   |м. Горлівка, |дорогоцінного каміння,    |
|  |"ДОНБАСЕНЕРГО" |пр. Леніна, |дорогоцінного каміння    |
|  |        |11      |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення виробів з   |
|  |        |       |дорогоцінних металів або   |
|  |        |       |таких, що містять у собі   |
|  |        |       |дорогоцінні метали)     |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|28. |Повне     |м. Запоріжжя,|виготовлення виробів з    |
|  |товариство   |пр. Леніна, |дорогоцінних металів і    |
|  |"ДВС"     |145-в, кв. 37|дорогоцінного каміння,    |
|  |Лобода Д.Л.,  |       |дорогоцінного каміння    |
|  |Зощин С.М.,  |       |органогенного утворення,   |
|  |Воронін В.В.  |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення ювелірних та  |
|  |        |       |побутових виробів з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння;    |
|  |        |       |виготовлення напівфабрикатів |
|  |        |       |та елементів ювелірних та  |
|  |        |       |побутових виробів при    |
|  |        |       |здійсненні ремонту ювелірних |
|  |        |       |та побутових виробів з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння;    |
|  |        |       |оптова, роздрібна торгівля, |
|  |        |       |комісійна торгівля, торгівля |
|  |        |       |скупленими в населення та  |
|  |        |       |прийнятими під заставу    |
|  |        |       |ювелірними та побутовими   |
|  |        |       |виробами з дорогоцінних   |
|  |        |       |металів і дорогоцінного   |
|  |        |       |каміння)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|29. |Відкрите    |м. Одеса,  |виготовлення виробів з    |
|  |акціонерне   |вул.     |дорогоцінних металів і    |
|  |товариство   |Церковна, 19 |дорогоцінного каміння,    |
|  |"Медлабортех- |       |дорогоцінного каміння    |
|  |ніка"     |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |виготовлення виробів з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів або   |
|  |        |       |таких, що містять у собі   |
|  |        |       |дорогоцінні метали)     |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|30. |Приватне    |м. Київ, бул.|виготовлення виробів з    |
|  |підприємство  |Булгакова,  |дорогоцінних металів і    |
|  |"ВОГНІ СХОДУ" |18, кв. 16  |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(виготовлення ювелірних та  |
|  |        |       |побутових виробів з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння; оптова|
|  |        |       |торгівля обробленим та    |
|  |        |       |необробленим дорогоцінним  |
|  |        |       |камінням)          |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|31. |Колективне   |м. Донецьк, |виготовлення виробів з    |
|  |підприємство  |вул.     |дорогоцінних металів і    |
|  |постачально-  |Хлібодарна, |дорогоцінного каміння,    |
|  |збутова фірма |10      |дорогоцінного каміння    |
|  |"Донецькреахім"|       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(оптова, роздрібна торгівля |
|  |        |       |промисловими виробами з   |
|  |        |       |дорогоцінних металів)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|32. |Акціонерний  |м. Одеса,  |виготовлення виробів з    |
|  |комерційний  |пр. Шевченка,|дорогоцінних металів і    |
|  |банк      |8-а     |дорогоцінного каміння,    |
|  |"ІМЕКС-БАНК"  |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(торгівля скупленими в    |
|  |        |       |населення та прийнятими під |
|  |        |       |заставу ювелірними та    |
|  |        |       |побутовими виробами з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|33. |Підприємство  |м. Хмельниць-|виготовлення виробів з    |
|  |Хмельницької  |кий, вул.  |дорогоцінних металів і    |
|  |облспоживспілки|Примакова, 21|дорогоцінного каміння,    |
|  |"Універмаг   |       |дорогоцінного каміння    |
|  |"ЮНІСТЬ"    |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |(роздрібна торгівля     |
|  |        |       |ювелірними та побутовими   |
|  |        |       |виробами з дорогоцінних   |
|  |        |       |металів і дорогоцінного   |
|  |        |       |каміння)           |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|34. |Приватне    |м. Дніпро-  |виготовлення виробів з    |
|  |підприємство  |петровськ,  |дорогоцінних металів і    |
|  |"РОДОС"    |пр. Гагаріна,|дорогоцінного каміння,    |
|  |        |104, кв. 165 |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння, |
|  |        |       |торгівля виробами з     |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння,    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння    |
|  |        |       |органогенного утворення,   |
|  |        |       |напівдорогоцінного каміння  |
|  |        |       |оптова торгівля ювелірними та|
|  |        |       |побутовими виробами з    |
|  |        |       |дорогоцінних металів і    |
|  |        |       |дорогоцінного каміння)    |
|----+---------------+-------------+-----------------------------|
|35. |Повне     |Донецька   |виготовлення виробів з    |

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ