Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

Сторінка 1

 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 300 від 24.05.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   від 12.06.2000 р.
 vd20000524 vn300           за N 349/4570
 
          Про внесення змін до наказу
         Держмитслужби від 09.07.97 N 307
         "Про затвердження Інструкції про
        порядок заповнення вантажної митної
              декларації"
 
  З метою  приведення  нормативних  актів  Держмитслужби  у
відповідність до чинного законодавства України Н А К А З У Ю:
   1. Унести до наказу Державної митної служби України від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрованого
Міністерством юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, такі зміни:
   1.1. Графу 36 "Преференція" розділу 2 "Опис граф вантажної
митної декларації" Інструкції про порядок заповнення вантажної
митної декларації викласти в такій редакції:
   "Графа 36. "Преференція"
   У графі  зазначаються  цифрові  коди  податкових  пільг,
передбачених чинним законодавством щодо товарів та інших предметів
(далі - товари), заявлених у графі 31.
   Коди формуються за такою схемою:
        ММ  /  АА  /  ПП
   ---- ---- ----
   Елемент N 1     2     3 ,
   де
   ММ - код пільги в обкладенні товарів ввізним митом відповідно
до Класифікатора пільг в обкладенні товарів ввізним митом або код
пільги в обкладенні товарів вивізним  митом  відповідно  до
Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом;
   АА - код пільги в обкладенні товарів  акцизним  збором
відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів акцизним
збором;
   ПП - код пільги в обкладенні товарів податком на додану
вартість відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів
податком на додану вартість.
   В інших випадках порядок заповнення графи такий: 00/00/00".
   1.2. Класифікатори, що використовуються при заповненні граф
вантажної митної декларації (додатки 1, 7 - 10, 12 до наказу
Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), викласти у новій
редакції, що додається.
   2. Управлінню митних платежів (Шульга С.В.) та Правовому
управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Інформаційно-аналітичному   митному      управлінню
(Копосов С.А.)  унести  відповідні   зміни  до  програмного
забезпечення, що використовується при митному оформленні товарів.
   4. Управлінню  справами  (Карпенко  В.П.)  забезпечити
тиражування й розсилання цього наказу до регіональних митниць,
митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   5. Установити, що наказ набирає чинності з 01.07.2000.
   6. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей
наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності та митних
брокерів, що працюють у зонах діяльності митних органів.
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Шейка О.П.
 
 Голова Служби                     Ю.Соловков
                      Додаток 1
                      до наказу Держмитслужби
                      09.07.97 N 307
                      (у редакції наказу
                      Держмитслужби
                      від 24.05.2000 N 300)
        Класифікатор видів митних платежів
 
------------------------------------------------------------------
|Код виду|         Назва виду платежу          |
|платежу |                            |
|----------------------------------------------------------------|
|             Митні збори              |
|----------------------------------------------------------------|
| 001  |Митний збір за перебування товарів та інших предметів |
|    |під митним контролем                  |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 003  |Митний збір за митне оформлення товарів та інших    |
|    |предметів у зонах митного контролю на територіях і в  |
|    |приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та |
|    |інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для |
|    |митниці                        |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 010  |Митний збір за митне оформлення товарів та інших    |
|    |предметів                       |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 012  |Митний збір за митне оформлення товарів та інших    |
|    |предметів відповідно до режиму тимчасового ввезення  |
|    |(вивезення)                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 014  |Митний збір за митне оформлення товарів та інших    |
|    |предметів відповідно до режиму транзиту        |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 015  |Митний збір за митне оформлення товарів та інших    |
|    |предметів відповідно до режиму митного складу     |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 065  |Додатковий митний збір за митне оформлення       |
|    |нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію   |
|    |України і підлягають обкладенню акцизним збором    |
|----------------------------------------------------------------|
|               Мито               |
|----------------------------------------------------------------|
| 020  |Ввізне мито                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 021  |Ввізне мито на бензин моторний та важкі дистиляти   |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 040  |Вивізне мито                      |
|----------------------------------------------------------------|
|             Акцизний збір             |
|----------------------------------------------------------------|
| 027  |Акцизний збір                     |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 271  |Акцизний збір на бензин моторний та важкі дистиляти  |
|----------------------------------------------------------------|
|          Податок на додану вартість          |
|----------------------------------------------------------------|
| 028  |Податок на додану вартість               |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 митних платежів                     С.Шульга
 
                      Додаток 7
                      до наказу Держмитслужби
                      09.07.97 N 307
                      (у редакції наказу
                      Держмитслужби
                      від 24.05.2000 N 300)
   Класифікатор пільг в обкладенні товарів ввізним митом
 
------------------------------------------------------------------
| КОД | ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ |      НАЗВА ТОВАРУ      |
|ПІЛЬ-|    ПІЛЬГИ    |                  |
| ГИ |           |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 1 |     2      |         3         |
|----------------------------------------------------------------|
|Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення  |
|товарів ввізним митом                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 01 |Закон України "Про  |Транспортні засоби, що здійснюють |
|   |Єдиний митний тариф" |регулярні міжнародні перевезення  |
|   |( 2097-12 ),     |вантажів, багажу та пасажирів, а  |
|   |стаття 19, пункт "а" |також предмети           |
|   |           |матеріально-технічного постачання і|
|   |           |спорядження, паливо, продовольство |
|   |           |та інше майно, необхідні для їх  |
|   |           |нормальної експлуатації на час   |
|   |           |перебування в дорозі, у пунктах  |
|   |           |проміжної зупинки, або придбані за |
|   |           |кордоном у зв'язку з ліквідацією  |
|   |           |аварії (поломки) цих транспортних |
|   |           |засобів              |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 02 |Закон України "Про  |Продукція морського промислу (крім |
|   |Єдиний митний тариф", |товарів групи 03 за ТН ЗЕД)    |
|   |стаття 19, пункт "б" |( n0001410-92 ) українських та   |
|   |           |орендованих            |
|   |           |(зафрахтованих) українськими    |
|   |           |підприємствами й організаціями   |
|   |           |суден, що ввозиться на митну    |
|   |           |територію України         |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 03 |Закон України "Про  |Валюта України, іноземна валюта та |
|   |Єдиний митний тариф", |цінні папери            |
|   |стаття 19, пункт "в" |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 04 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети, що    |
|   |Єдиний митний тариф", |підлягають переданню у власність  |
|   |стаття 19, пункт "г" |держави у випадках, передбачених  |
|   |           |законами України          |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 05 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети, що стали в|
|   |Єдиний митний тариф", |результаті пошкодження до пропуску |
|   |стаття 19, пункт "д" |їх через митний кордон України   |
|   |           |непридатними для використання як  |
|   |           |вироби або матеріали        |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 06 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети, які    |
|   |Єдиний митний тариф", |походять з митної території України|
|   |стаття 19, пункт "є" |і ввозяться назад на цю територію |
|   |           |без обробки або переробки     |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 07 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети, які знову |
|   |Єдиний митний тариф" |ввозяться на митну територію    |
|   |( 2097-12 ),     |України і походять з іншої     |
|   |стаття 19, пункт "ж" |території, які були оплачені митом |
|   |           |при первісному ввезенні на митну  |
|   |           |територію України та тимчасово   |
|   |           |вивозилися за її межі       |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 08 |Закон України "Про  |Товари (крім підакцизних), що   |
|   |Єдиний митний тариф", |імпортуються всеукраїнськими та  |
|   |стаття 19, пункт "и" |міжнародними об'єднаннями громадян,|
|   |           |які постраждали внаслідок     |
|   |           |Чорнобильської катастрофи й у   |
|   |           |статутній діяльності яких     |
|   |           |передбачено подання соціальної і  |
|   |           |медичної допомоги постраждалим   |
|   |           |внаслідок Чорнобильської      |
|   |           |катастрофи, підприємствами та   |
|   |           |організаціями, засновниками яких є |
|   |           |ці об'єднання, за умови, що особи, |
|   |           |які постраждали внаслідок     |
|   |           |Чорнобильської катастрофи,     |
|   |           |становлять не менш як 75% загальної|
|   |           |чисельності членів об'єднань і   |
|   |           |працюючих на цих підприємствах   |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 09 |Закон України "Про  |До 01.01.2005 матеріали,      |
|   |Єдиний митний тариф", |устаткування й комплектуюче    |
|   |стаття 19, пункт "ї" |обладнання (далі - товари), що   |
|   |           |ввозяться на митну територію    |
|   |           |України та використовуються для  |
|   |           |будівництва суден підприємствами  |
|   |           |суднобудівної промисловості,    |
|   |           |визначеними відповідно до статті 1 |
|   |           |Закону України "Про заходи щодо  |
|   |           |державної підтримки суднобудівної |
|   |           |промисловості в Україні"      |
|   |           |( 1242-12 ) (крім підакцизних   |
|   |           |товарів), якщо           |
|   |           |такі товари не виробляються    |
|   |           |підприємствами на території    |
|   |           |України, або ті, що виробляються, |
|   |           |не відповідають сертифікаційним  |
|   |           |вимогам міжнародних класифікаційних|
|   |           |товариств чи вимогам замовників  |
|   |           |суден, визначеним умовами     |
|   |           |контрактів             |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 10 |Закон України "Про  |Документи, що надсилаються в рамках|
|   |Єдиний митний тариф", |міжнародного документообміну до  |
|   |стаття 19, пункт "й" |бібліотек, що є в державній і   |
|   |           |комунальній власності, бібліотек  |
|   |           |Національної академії наук України |
|   |           |та інших самоврядних організацій  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 15 |Декрет Кабінету    |До 01.01.2008 товари (включаючи  |
|   |Міністрів України "Про|машинокомплекти), які       |
|   |Єдиний митний тариф  |використовуються для будівництва і |
|   |України" ( 4-93 ),  |виробничої діяльності підприємств з|
|   |стаття 2       |виробництва автомобілів і запчастин|
|   |           |до них з інвестицією (у тому числі |
|   |           |іноземною) виключно в грошовій   |
|   |           |формі, що становить суму,     |
|   |           |еквівалентну не менш як 150    |
|   |           |мільйонам доларів США за офіційним |
|   |           |валютним курсом Національного банку|
|   |           |України на день унесення такої   |
|   |           |інвестиції до їх статутного фонду, |
|   |           |яка зареєстрована в установленому |
|   |           |законодавством порядку       |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 16 |Декрет Кабінету    |На період виконання робіт з    |
|   |Міністрів України "Про|підготовки до зняття та зняття   |
|   |Єдиний митний тариф  |енергоблоків Чорнобильської АЕС з |
|   |України", стаття 2  |експлуатації та перетворення    |
|   |           |об'єкта "Укриття" на екологічно  |
|   |           |безпечну систему товари (сировина, |
|   |           |матеріали, устаткування та     |
|   |           |обладнання), що надходять у рамках |
|   |           |міжнародної технічної допомоги, що |
|   |           |надається на безоплатній та    |
|   |           |безповоротній основі для подальшої |
|   |           |експлуатації, підготовки до зняття |
|   |           |і зняття енергоблоків       |
|   |           |Чорнобильської АЕС з експлуатації, |
|   |           |перетворення об'єкта "Укриття" на |
|   |           |екологічно безпечну систему та   |
|   |           |забезпечення соціального захисту  |
|   |           |персоналу Чорнобильської АЕС    |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 17 |Декрет Кабінету    |До 01.01.2009 товари (крім     |
|   |Міністрів України "Про|підакцизних), що ввозяться на митну|
|   |Єдиний митний тариф  |територію України і        |
|   |України", стаття 2  |використовуються для виробництва  |
|   |           |космічної техніки (включаючи    |
|   |           |агрегати, системи та їх      |
|   |           |комплектуючі для космічних     |
|   |           |комплексів, космічних ракет-носіїв,|
|   |           |космічних апаратів і наземних   |
|   |           |сегментів космічних систем), якщо |
|   |           |такі товари не виготовляються на  |
|   |           |території України         |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 19 |Закон України "Про  |Товари морського промислу (риба,  |
|   |державне регулювання |ссавці, мушлі, ракоподібні, водні |
|   |імпорту        |рослини тощо, охолоджені, солоні, |
|   |сільськогосподарської |морожені, консервовані, перероблені|
|   |продукції"      |в борошно або в іншу продукцію),  |
|   |( 468/97-ВР ),    |видобуті (виловлені, вироблені)  |
|   |стаття 6       |суднами, зареєстрованими в     |
|   |           |Державному судновому реєстрі    |
|   |           |України або Судновій книзі України |
|   |           |(у межах групи 03 за ТН ЗЕД)    |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 20 |Закон України "Про  |Готова продукція (за винятком   |
|   |операції з      |товарів груп 1 і 24 за ТН ЗЕД),  |
|   |давальницькою     |вироблена з давальницької сировини |
|   |сировиною у      |українського замовника       |
|   |зовнішньоекономічних |                  |
|   |відносинах"      |                  |
|   |( 327/95-ВР ),    |                  |
|   |стаття 5, пункт 14  |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 21 |Закон України "Про  |Нафтопродукти, вироблені з     |
|   |операції з      |давальницької нафти, увезеної   |
|   |давальницькою     |іноземним замовником, що      |
|   |сировиною у      |реалізуються на митній території  |
|   |зовнішньоекономічних |України              |
|   |відносинах", стаття 3,|                  |
|   |пункт 1        |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 22 |Закон України "Про  |Насіння, що ввозиться для наукових |
|   |насіння" ( 3690-12 ), |цілей та для державного      |
|   |стаття 17       |сортовипробування         |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 23 |Закон України "Про  |До 31.12.2000 нафтопродукти (коди |
|   |ставки акцизного збору|2710 00 210 - 2710 00 690 за    |
|   |і ввізного мита на  |Гармонізованою системою опису та  |
|   |деякі товари     |кодування товарів         |
|   |(продукцію)"     |( n0001410-92 ), що ввозяться на  |
|   |( 313/96-ВР ),    |митну територію України      |
|   |стаття 4       |підприємствами водного транспорту |
|   |           |за переліком, затвердженим     |
|   |           |Кабінетом Міністрів України, для  |
|   |           |власних потреб           |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 24 |Закон України "Про  |До 01.01.2001 нафта сира (код 2709 |
|   |тимчасовий порядок  |00 000 згідно з Гармонізованою   |
|   |оподаткування операцій|системою опису та кодування    |
|   |з виготовлення та   |товарів), що ввозиться на митну  |
|   |продажу нафти сирої та|територію України         |
|   |деяких пально-    |                  |
|   |мастильних матеріалів"|                  |
|   |( 1521-14 ),     |                  |
|   |статті 1, 5      |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 30 |Закон України "Про  |Гуманітарна допомога у грошовій або|
|   |гуманітарну допомогу",|натуральній формі (крім підакцизних|
|   |( 1192-14 ),     |товарів), яка ввозиться,      |
|   |стаття 6       |пересилається в Україну      |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 31 |Закон України "Про  |Сировина, матеріали, устаткування |
|   |деякі питання     |та обладнання (крім підакцизних  |
|   |валютного регулювання |товарів), які ввозяться в Україну |
|   |та оподаткування   |для потреб власного виробництва  |
|   |суб'єктів       |суб'єктами експериментальної    |
|   |експериментальної   |економічної зони "Сиваш"      |
|   |економічної зони   |                  |
|   |"Сиваш" ( 65/96-ВР ), |                  |
|   | стаття 1       |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 32 |Указ Президента    |Товари та інші предмети (крім   |
|   |України від 09.12.98 N|підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |1339/98 "Про     |з-за меж митної території України |
|   |спеціальну економічну |на територію спеціальної      |
|   |зону "Закарпаття",  |економічної зони "Закарпаття" для |
|   |стаття 8, пункт "а"  |використання в межах зони     |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 33 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети (крім   |
|   |спеціальні економічні |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |зони та спеціальний  |з-за меж митної території України |
|   |режим інвестиційної  |на території спеціальних      |
|   |діяльності в Донецькій|економічних зон "Азов" та "Донецьк"
|   |області" ( 356-14 ), |для використання в межах цих зон  |
|   |стаття 12, пункти 2, 3|                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 34 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети (крім   |
|   |спеціальну економічну |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |зону "Яворів"     |з-за меж митної території України |
|   |( 402-14 ),      |на територію автопорту "Краковець" |
|   |стаття 9, пункт "а"  |для використання в межах території |
|   |           |автопорту             |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 35 |Закон України "Про  |Лікарські засоби, зареєстровані в |
|   |спеціальну економічну |Україні в установленому      |
|   |зону туристсько-рекре-|законодавством порядку і перелік  |
|   |аційного типу "Курор- |яких визначається в порядку,    |
|   |тополіс Трускавець"  |установленому Кабінетом Міністрів |
|   |( 514-14 ), стаття  |України, устаткування, обладнання, |
|   |10, пункт 2      |комплектуючі вироби до них,    |
|   |           |програмне забезпечення об'єктів  |
|   |           |інтелектуальної власності (крім  |
|   |           |підакцизних товарів), які ввозяться|
|   |           |на територію спеціальної      |
|   |           |економічної зони "Курортополіс   |
|   |           |Трускавець" суб'єктами спеціальної |
|   |           |економічної зони "Курортополіс   |
|   |           |Трускавець" для потреб власного  |
|   |           |виробництва, пов'язаного з     |
|   |           |реалізацією інвестиційних проектів,|
|   |           |затверджених виконавчим комітетом |
|   |           |Трускавецької міської ради     |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 36 |Закон України "Про  |На період реалізації інвестиційних |
|   |спеціальну економічну |проектів, але не більше ніж на   |
|   |зону "Славутич",   |п'ять років матеріали, сировина,  |
|   |( 721-14 ),      |устаткування, обладнання,     |
|   |стаття 9, пункт 2   |комплектуючі до них, транспортні  |
|   |           |засоби (крім підакцизних товарів), |
|   |           |що ввозяться на територію     |
|   |           |спеціальної економічної зони    |
|   |           |"Славутич" суб'єктами спеціальної |
|   |           |економічної зони "Славутич" для  |
|   |           |потреб власного виробництва,    |
|   |           |пов'язаного з реалізацією цих   |
|   |           |інвестиційних проектів (перелік та |
|   |           |порядок увезення транспортних   |
|   |           |засобів визначаються Кабінетом   |
|   |           |Міністрів України)         |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 37 |Указ Президента    |Товари та інші предмети (крім   |
|   |України від 22.06.99 N|підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |702/99 "Про спеціальну|з-за меж митної території України |
|   |економічну зону    |на територію спеціальної      |
|   |"Інтерпорт Ковель",  |економічної зони "Інтерпорт Ковель"|
|   |стаття 10, пункт 1  |для використання в межах зони   |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 38 |Указ Президента    |Товари та інші предмети (крім   |
|   |України від 27.06.99 N|підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |740/99 "Про      |з-за меж митної території України |
|   |спеціальний режим   |на територію спеціальної      |
|   |інвестиційної     |економічної зони "Порт Крим" для  |
|   |діяльності на     |використання в межах зони     |
|   |територіях      |                  |
|   |пріоритетного розвитку|                  |
|   |та спеціальну     |                  |
|   |економічну зону "Порт |                  |
|   |Крим" в Автономній  |                  |
|   |Республіці Крим",   |                  |
|   |стаття 19, пункт "а" |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 39 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети (крім   |
|   |спеціальну економічну |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |зону "Рені"      |з-за меж митної території України |
|   |( 1605-14 ),     |на територію спеціальної      |
|   |стаття 9,       |економічної зони "Рені" для    |
|   |пункт 1, підпункт "а" |використання в межах зони     |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 40 |Закон України "Про  |Товари та інші предмети (крім   |
|   |спеціальну (вільну)  |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |економічну зону    |з-за меж митної території України |
|   |"Порто-франко" на   |на територію спеціальної      |
|   |території Одеського  |економічної зони "Порто-франко" для|
|   |морського торговельно-|використання в межах зони     |
|   |го порту" ( 1607-14 ),|                  |
|   |стаття 9, пункт 1,  |                  |
|   |підпункт "а"     |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 41 |Указ Президента    |На період до введення об'єкта   |
|   |України від 28.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не|
|   |758/99 "Про спеціальну|більше ніж на 5 років сировина,  |
|   |економічну зону    |матеріали, перелік яких      |
|   |"Миколаїв" стаття 10,|визначається в порядку,      |
|   |пункт 1        |установленому Кабінетом Міністрів |
|   |           |України, устаткування, обладнання |
|   |           |та комплектуючі вироби до них (крім|
|   |           |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |           |на митну територію України з метою |
|   |           |використання виключно для     |
|   |           |реалізації інвестиційних проектів |
|   |           |на території спеціальної      |
|   |           |економічної зони "Миколаїв"    |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 45 |Закон України "Про  |На період реалізації інвестиційного|
|   |спеціальні економічні |проекту, але не більше ніж на п'ять|
|   |зони та спеціальний  |років сировина, матеріали,     |
|   |режим інвестиційної  |предмети, устаткування та     |
|   |діяльності в Донецькій|обладнання (крім підакцизних    |
|   |області" ( 356-14 ), |товарів), що ввозяться в Україну  |
|   |стаття 14, пункт "а" |для реалізації інвестиційного   |
|   |           |проекту в пріоритетних видах    |
|   |           |економічної діяльності на     |
|   |           |територіях пріоритетного розвитку в|
|   |           |Донецькій області         |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 46 |Закон України "Про  |Не більш як на 5 років устаткування|
|   |спеціальний режим   |та обладнання (крім підакцизних  |
|   |інвестиційної     |товарів), що ввозяться в Україну  |
|   |діяльності у Закарпат-|для реалізації інвестиційного   |
|   |ській області"    |проекту відповідно до спеціального |
|   |( 357-14 ), стаття 2, |режиму інвестиційної діяльності в |
|   |пункт 1        |Закарпатській області       |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 47 |Указ Президента    |На період до здачі об'єкта     |
|   |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не|
|   |726/99 "Про      |більше ніж на 5 років сировина,  |
|   |спеціальний режим   |матеріали, перелік яких      |
|   |інвестиційної     |визначається в порядку,      |
|   |діяльності на     |установленому Кабінетом Міністрів |
|   |території міста Шостки|України, устаткування, обладнання |
|   |Сумської       |та комплектуючі вироби до них (крім|
|   |області", стаття 5,  |підакцизних            |
|   |пункт "а"       |товарів), що ввозяться на митну  |
|   |           |територію України з метою     |
|   |           |використання виключно для     |
|   |           |реалізації інвестиційних проектів |
|   |           |на території міста Шостки Сумської |
|   |           |області              |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 48 |Указ Президента    |На період до введення об'єкта   |
|   |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не|
|   |729/99 "Про      |більше ніж на 5 років сировина,  |
|   |спеціальний режим   |матеріали, перелік яких      |
|   |інвестиційної     |визначається в порядку,      |
|   |діяльності на     |установленому Кабінетом Міністрів |
|   |територіях      |України, устаткування, обладнання |
|   |пріоритетного розвитку|та комплектуючі вироби до них (крім|
|   |в Чернігівській    |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |області", стаття 5,  |на митну територію України з метою |
|   |пункт 1        |використання для реалізації    |
|   |           |інвестиційних проектів на     |
|   |           |територіях пріоритетного розвитку в|
|   |           |Чернігівській області       |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 49 |Указ Президента    |Не більше ніж на 5 років      |
|   |України від 27.06.99 N|устаткування та обладнання (крім  |
|   |730/99 "Про      |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |спеціальний режим   |на митну територію України виключно|
|   |інвестиційної     |для реалізації інвестиційних    |
|   |діяльності на     |проектів на території пріоритетного|
|   |території       |розвитку у Волинській області   |
|   |пріоритетного розвитку|                  |
|   |у Волинській області",|                  |
|   |стаття 2, пункт "а"  |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 50 |Закон України "Про  |На період реалізації інвестиційних |
|   |спеціальний режим   |проектів, але не більше ніж на 5  |
|   |інвестиційної     |років матеріали і сировина, перелік|
|   |діяльності на     |та обсяги яких визначається в   |
|   |території міста    |порядку, установленому Кабінетом  |
|   |Харкова" ( 1714-14 ), |Міністрів України, устаткування,  |
|   |стаття 7, пункт 2   |обладнання та комплектуючі до них |
|   |           |(крім підакцизних товарів), що   |
|   |           |ввозяться на митну територію    |
|   |           |України - на територію міста    |
|   |           |Харкова - суб'єктами        |
|   |           |підприємницької діяльності для   |
|   |           |потреб власного виробництва,    |
|   |           |пов'язаного з реалізацією цих   |
|   |           |інвестиційних проектів відповідно |
|   |           |до укладених з Радою з питань   |
|   |           |спеціального режиму інвестиційної |
|   |           |діяльності договорів (контрактів) |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 51 |Указ Президента    |На період до здачі об'єкта     |
|   |України від 27.06.99 N|інвестування в експлуатацію, але не|
|   |740/99 "Про      |більше ніж на 5 років сировина,  |
|   |спеціальний режим   |матеріали, перелік яких      |
|   |інвестиційної     |визначається в порядку,      |
|   |діяльності на     |установленому Радою міністрів   |
|   |територіях      |Автономної Республіки Крим,    |
|   |пріоритетного розвитку|устаткування, обладнання та    |
|   |та спеціальну     |комплектуючі вироби до них (крім  |
|   |економічну зону "Порт |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |Крим" в Автономній  |на митну територію України з метою |
|   |Республіці Крим",   |використання виключно для     |
|   |стаття 14, пункт 1  |реалізації інвестиційних проектів |
|   |           |на територіях пріоритетного    |
|   |           |розвитку в Автономній Республіці  |
|   |           |Крим                |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 52 |Закон України "Про  |На період реалізації інвестиційного|
|   |спеціальний режим   |проекту, але не більше ніж на 5  |
|   |інвестиційної     |років сировина, матеріали,     |
|   |діяльності на     |устаткування та обладнання (крім  |
|   |територіях      |підакцизних товарів), що ввозяться |
|   |пріоритетного розвитку|в Україну для реалізації      |
|   |в Луганській області",|інвестиційного проекту відповідно |
|   |( 970-14 ),      |до спеціального режиму       |
|   |стаття 9, пункт 2   |інвестиційної діяльності на    |
|   |           |територіях пріоритетного розвитку в|
|   |           |Луганській області         |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 53 |Закон України "Про  |Сировина, матеріали, устаткування, |
|   |спеціальний режим   |обладнання, комплектуючі та інші  |
|   |інвестиційної та   |товари (крім підакцизних товарів, |
|   |інноваційної     |за винятком товарів згідно з кодами|
|   |діяльності      |ТН ЗЕД 852110310, 852110390,    |
|   |технологічних парків |852810), які не виробляються в   |
|   |"Напівпровідникові  |Україні або виробляються, але не  |
|   |технології і     |відповідають технічним       |
|   |матеріали,      |характеристикам та міжнародним   |
|   |оптоелектроніка та  |стандартам, у разі ввезення в   |
|   |сенсорна техніка",  |Україну для використання      |
|   |"Інститут       |технологічними парками       |
|   |електрозварювання   |"Напівпровідникові технології і  |
|   |імені Є.О.Патона",  |матеріали, оптоелектроніка та   |
|   |"Інститут монокрис-  |сенсорна техніка", "Інститут    |
|   |талів" ( 991-14 )   |електрозварювання імені      |
|   |стаття 6, пункт 1   |Є.О.Патона", "Інститут       |
|   |           |монокристалів", їх учасниками,   |
|   |           |дочірніми та спільними       |
|   |           |підприємствами під час виконання  |
|   |           |інвестиційного або інноваційного  |
|   |           |проекту              |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 54 |Закон України "Про  |На період реалізації інвестиційного|
|   |спеціальний режим   |проекту, але не більше ніж на 5  |
|   |інвестиційної     |років сировина, матеріали, перелік |
|   |діяльності на     |та обсяги яких визначаються в   |
|   |територіях      |порядку, установленому Кабінетом  |
|   |пріоритетного розвитку|Міністрів України, устаткування,  |
|   |в Житомирській    |обладнання та комплектуючі до них |
|   |області" ( 1276-14 ), |(крім підакцизних товарів), що   |
|   |стаття 9, пункт 2   |ввозяться на митну територію    |
|   |           |України суб'єктами підприємницької |
|   |           |діяльності для потреб власного   |
|   |           |виробництва, пов'язаного з     |
|   |           |реалізацією інвестиційного проекту |
|   |           |на територіях пріоритетного    |
|   |           |розвитку в Житомирській області  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 62 |Віденська конвенція  |Предмети, що ввозяться в Україну  |
|   |про дипломатичні   |для офіційного користування    |
|   |зносини        |дипломатичними представництвами,  |
|   |( 995_048 ) від    |консульськими установами іноземних |
|   |18.04.61, стаття 36  |держав на території України    |
|   |Віденська       |                  |
|   |конвенція про     |                  |
|   |консульські зносини  |                  |
|   |( 995_047 ) від    |                  |
|   |24.04.63, стаття 50  |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 63 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в Україну  |
|   |угода України, Закон |для офіційного користування    |
|   |України "Про Єдиний  |представництвами міжнародних    |
|   |митний тариф"     |організацій, які користуються на  |
|   |( 2097-12 ), стаття  |території України митними пільгами |
|   |19, пункт "е"     |відповідно до міжнародних угод   |
|   |           |України              |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 64 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в Україну  |
|   |угода України, Закон |для офіційного користування    |
|   |України "Про Єдиний  |представництвами іноземних     |
|   |митний тариф", стаття |підприємств та організацій, які  |
|   |19, пункт "е"     |користуються на території України |
|   |           |митними пільгами відповідно до   |
|   |           |міжнародних угод України      |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 65 |Міжурядові угоди   |Товари, що ввозяться в Україну   |
|   |України з країнами СНД|згідно з міжурядовими угодами   |
|   |про вільну торгівлю  |України з країнами СНД про вільну |
|   |           |торгівлю              |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 66 |Угода про загальні  |Товари, які ввозяться в Україну в |
|   |умови і механізм   |межах виробничої кооперації    |
|   |підтримки розвитку  |підприємств і галузей держав-учас- |
|   |виробничої кооперації |ниць СНД              |
|   |підприємств і галузей |                  |
|   |держав-учасниць    |                  |
|   |Співдружності     |                  |
|   |Незалежних Держав   |                  |
|   |( 997_014 ) від    |                  |
|   |23.12.93, стаття 5  |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 67 |Міжнародні договори  |Товари, що ввозяться на митну   |
|   |України з міжнародними|територію України в рамках     |
|   |фінансовими      |міжнародних договорів з      |
|   |організаціями     |міжнародними фінансовими      |
|   |           |організаціями           |
|-----+----------------------+-----------------------------------|

 

 

попередній документ наступний документ
Партнеры


Правовые ресурсы