Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


Сторінка 3
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Вид |Номер |Об`єм |Номер |Кіль- |Сту- |Об'єм | Склад  |Густина |Темпе-|Тиск газу |Тиск газу|Номер |Рівень СВГ |Об`єм |Фактична | Маса |Тиск газу|П.І.Б. |Підпис|
|  |транс-|цисте-|цисте-|накла-|кість |пінь |СВГ в | газу, % |газу за |ратура|в цистерні|в цистер-|резер-|в резер-  |прий- |густина, |прийня-|в резер- |відпові-|   |
|  |порту | рни |рни, л|дної |СВГ за|запов-|цисте-|     |паспор- |град.C| перед  |ні після |вуару | вуарі, % |нятого|кг/куб. м|того  |вуарі,  |дальної |   |
|  |   |   |   |   |накла-|нення |рні, л|---------|том,  |   | зливом, |зливу,  |   |-----------|СВГ, л|     |СВГ, кг|кгс/кв.см| особи |   |
|  |   |   |   |   |дною, |цисте-|   |Про-|Бу- |кг/куб.м|   |кгс/кв. см|кгс/кв.см|   | До |Після|   |     |    |     |    |   |
|  |   |   |   |   | кг |рни, |   |пан |тан |    |   |     |     |   |зливу|зливу|   |     |    |     |    |   |
|  |   |   |   |   |   | %  |   |  |  |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |     |    |   |
|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |  11  | 12 |  13  |  14  | 15 | 16 | 17 | 18 |  19  | 20  |  21  |  22  | 23 |
|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|
|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|
|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|
|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|
|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|
|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління нафтопереробної
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення
 Держнафтогазпрому                   Т.С.Стадник
 
                   Додаток 3
                   до Інструкції про порядок
                   приймання, зберігання,
                   відпуску та обліку газів
                   вуглеводневих скраплених для
                   комунально-побутового
                   споживання та автомобільного
                   транспорту
 
 
 ___________________________________
 (підприємство, організація, адреса)       Типова форма N 3-ГС
                 ------------        ------------
 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ |     |  Код за ДКУД |     |
                 ------------        ------------
                        ЗАТВЕРДЖУЮ
                     Керівник підприємства
                   ________ /________________/
                   (підпис)   (п.і.б.)
                   "____" _____________ 200_р.
 
                АКТ
       приймання за кількістю СВГ, що надійшов
          автомобільним транспортом
         від "_____"_____________200_ р.
 
   Комісія в складі:
 
------------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я| Місце |Посада|Дата та номер документа про повноваження|
|та по батькові|роботи |   |  представника на участь у прийманні  |
|--------------+-------+------+----------------------------------------|
|--------------+-------+------+----------------------------------------|
|--------------+-------+------+----------------------------------------|
|--------------+-------+------+----------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------
 
 Склала акт про те, що під час приймання _________________________
                      (назва вантажу)
 встановлено таке:
 
 1. Назва та адреса вантажовідправника ___________________________
 
 2. Назва та адреса постачальника ________________________________
 
 3. Місце приймання ______________________________________________
 
 4. Дата та  номер  телеграми про  виклик    представника
вантажовідправника _______________________________________________
 
 5. Дата відправлення з пункту відвантаження _____________________
 
 6. Дата прибуття вантажу ________________________________________
 
 7. Приймання газу розпочато _____________________________________
               (зазначити дату та час)
   закінчено ___________________________________________________
           (зазначити дату та час)
__________________________________________________________________
  (якщо приймання газу здійснене з порушенням установленого
__________________________________________________________________
 терміну, зазначити причину і час його виникнення та усунення)
 
 8. Умови  зберігання  газу  на  складі вантажоодержувача до
приймання та складання акта ______________________________________
 
 9. Визначення кількості газу проводилося ________________________
__________________________________________________________________
       (вказати марку ваг, їх місцезнаходження)
 
 10. Технічний стан автоцистерни, пломб, наявність відбитків пломб
__________________________________________________________________
 
 11. Маса фактична ____________ кг, за документами ____________кг,
   нестача __________________ кг, надлишки _________________ кг.
 
__________________________________________________________________
  (інші дані, які на думку осіб, що беруть участь у прийманні,
    необхідно вказати в акті для підтвердження нестачі)
 
------------------------------------------------------------------------------------
|Номер|  Номер  |Маса вантажу|Маса  |Маса тари |Маса нетто |Нестача,|Надлишки,|
| ТТН |автоцистерни| за ТТН, кг |брутто,|(цистерни),|(фактична),| кг  |  кг  |
|   |      |      | кг  |  кг   |  кг   |    |     |
|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|
|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|
|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|
|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|
|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|
|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|
------------------------------------------------------------------------------------
 
 12. Висновок комісії про причини та місце виникнення нестачі ____
 
__________________________________________________________________
 
 13.  Комісія з  правилами приймання продукції за кількістю
ознайомлена. Усі особи, що брали участь у прийманні, попереджені
про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, що
наведені в акті.
   Додатки до акта:
 
 1. Оригінал ТТН.
 
 2. Видаткова накладна.
 
 3. Документ про якість (паспорт) відвантаженого скрапленого газу.
 
 4. Квитанція про сплату за перевірку маси вантажу.
 
 5. Документ, що засвідчує повноваження представників організації,
уповноваженої виконувати дії з визначення кількості СВГ.
 
 6. Інші документи, які можуть свідчити про причини виникнення
нестачі.
 
 Члени комісії:
 
  (підписи)
 
 Начальник управління нафтопереробної
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення
 Держнафтогазпрому                   Т.С.Стадник
 
                   Додаток 4
                   до Інструкції про порядок
                   приймання, зберігання,
                   відпуску та обліку газів
                   вуглеводневих скраплених для
                   комунально-побутового
                   споживання та автомобільного
                   транспорту
 
 
 ___________________________________
 (підприємство, організація, адреса)      Типова форма N 4-ГС
                 ------------        ------------
 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ |     | Код за ДКУД |     |
                 ------------        ------------
                        ЗАТВЕРДЖУЮ
                     Керівник підприємства
                   _________ /________________/
                    (підпис   (п.і.б.)
                   "____" _____________ 200__р.
 
                АКТ
        про нестачу СВГ, що виникла під час
        внутрішньогосподарських переміщень
         від "_____"____________200___ р.
 
   Комісія в складі:
------------------------------------------------------------------
|  Прізвище, ім'я та по батькові  |      Посада      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|-----------------------------------+----------------------------|
|-----------------------------------+----------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
 Склала акт про те, що при прийманні _____________________________
                       (назва вантажу)
 встановлено таке:
 
 1. Назва вантажовідправника______________________________________
 
 2. Місце приймання ______________________________________________
 
 3. Дата та час надходження вантажу ______________________________
 
 4. Визначення кількості газу проводилося ________________________
__________________________________________________________________
      (зазначити марку ваг, їх місцезнаходження)
 
 5. Технічний  стан автоцистерни, пломб, наявність  відбитків
пломб ____________________________________________________________
 
 6. Маса фактична ___________ кг, за документами _____________ кг,
нестача ________________ кг.
__________________________________________________________________
  (інші дані, які на думку осіб, що беруть участь у прийманні,
   необхідно зазначити в акті для підтвердження нестачі)
 
-----------------------------------------------------------------
|Номер | Номер  | Маса | Маса | Маса | Маса   |Нестача,|
| ТТН |автоцисте-|ванта- |брутто,| тари | нетто  | кг  |
|   |  рни  | жу за | кг  |(цистер-|(фактична),|    |
|   |     |ТТН, кг|    | ни), кг|  кг   |    |
|------+----------+-------+-------+--------+-----------+--------|
|------+----------+-------+-------+--------+-----------+--------|
|------+----------+-------+-------+--------+-----------+--------|
-----------------------------------------------------------------
 
 7. Висновок комісії про причини і місце утворення нестачі _______
 
 8.  Комісія  з правилами приймання продукції за кількістю
ознайомлена. Усі особи, що брали участь у прийманні, попереджені
про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, що
наведені в акті.
   Додатки до акта:
 
 1. Оригінал ТТН.
 
 2. Видаткова накладна.
 
 3. Інші документи, які можуть свідчити про причини виникнення
нестачі.
 
 Члени комісії:
 
 (підписи)
 
 Начальник управління нафтопереробної
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення
 Держнафтогазпрому                   Т.С.Стадник
 
                   Додаток 5
                   до Інструкції про порядок
                   приймання, зберігання,
                   відпуску та обліку газів
                   вуглеводневих скраплених для
                   комунально-побутового
                   споживання та автомобільного
                   транспорту
 
 
 ___________________________________
 (підприємство, організація, адреса)       Типова форма N 5-ГС
                 ------------        ------------
 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ |     |  Код за ДКУД |     |
                 ------------        ------------
 
               ЖУРНАЛ
   відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни
     на ____________________________________________
           (найменування ГНС (ГНП)
 
   Початок: ___________________
   Закінчення: ________________
   Усього аркушів: ____________
   Термін зберігання журналу: 5 років.
 
 
-------------------------------------------------------------------------
|Дата та|Держа-| Номер  |Тара,| Маса | Маса  | Дата та час |Прізвище |
| час |вний |товаро- | кг |автоци-| газу, |-------------|та підпис|
|заїзду |номер |транспо- |   |стерни |залитого|Виїзду|Зважу-| особи, |
|    |авто- | ртної  |   | з  |  в  |   |вання |  яка  |
|    |мобіля|накладної|   |газом, |автоцис-|   | тари |проводила|
|    |   |     |   |брутто,|терну, |   |   | огляд |
|    |   |     |   | кг  |нетто, |   |   |     |
|    |   |     |   |    | кг  |   |   |     |
|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|
|  1  | 2  |  3  | 4 | 5  |  6  |  7 | 8  |  9  |
|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|
|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|
|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|
|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|
|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|
|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|
-------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління нафтопереробної
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення
 Держнафтогазпрому                   Т.С.Стадник
 
                   Додаток 6
                   до Інструкції про порядок
                   приймання, зберігання,
                   відпуску та обліку газів
                   вуглеводневих скраплених для
                   комунально-побутового
                   споживання та автомобільного
                   транспорту
 
 
 ___________________________________
 (підприємство, організація, адреса)
                 ------------ Типова форма N 6-ГС
 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ |     |        ------------
                 ------------ Код за ДКУД |     |
                               ------------
               ЖУРНАЛ
      оперативного обліку наповнення балонів СВГ
         на ___________________________
           (найменування ГНС (ГНП)
   Початок: ______________________
   Закінчення: ___________________
   Усього аркушів: _______________
   Термін зберігання журналу: 5 років.
 
------------------------------------------------------------------------------
|Дата| N  |Термін|Об'єм| Маса | Маса |Фактична| Прізвище та |Прізвище та |
|  |балона|черго-|бало-|балона|тари  | маса |підпис особи,|підпис особи,|
|  |   |вого | на, | з  | з  |відпуще-|   яка   |яка проводила|
|  |   |опос- | л |газом |венти- | ного | наповнювала | контрольне |
|  |   |відче-|   | при | лем  | газу, | балон газом | зважування |
|  |   | ння |   |конт- |(кла- | нетто, |       | наповненого |
|  |   |балона|   |роль- |паном),| кг  |       | балона та |
|  |   |   |   |ному | кг  |    |       |перевірку на |
|  |   |   |   |зважу-|    |    |       |герметичність|
|  |   |   |   |ванні,|    |    |       |  вентиля  |
|  |   |   |   |брутто|    |    |       | (клапана)  |
|  |   |   |   | кг |    |    |       | балона   |
|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|
| 1 | 2  | 3  | 4 | 5  |  6  |  7  |   8   |   9    |
|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|
|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|
|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|
|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|
|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|
------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління нафтопереробної
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення
 Держнафтогазпрому                   Т.С.Стадник
 
                   Додаток 7
                   до Інструкції про порядок
                   приймання, зберігання,
                   відпуску та обліку газів
                   вуглеводневих скраплених для
                   комунально-побутового
                   споживання та автомобільного
                   транспорту
 
 
 ___________________________________
 (підприємство, організація, адреса)      Типова форма N 7-ГС
                 ------------       ------------
 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ |     | Код за ДКУД |     |
                 ------------       ------------
                        ЗАТВЕРДЖУЮ
                     Керівник підприємства
                   _________ /________________/
                    (підпис)   (п.і.б.)
                   "____" _____________ 200__р.
 
    АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ N___
 м. ______  від "___" ___________ 200__ р. на ГНС
   ____________________________________________________________
            (назва підприємства)
               РОЗПИСКА
   До початку  проведення  інвентаризації  всі видаткові та
прибуткові документи на СВГ включені до звітів (реєстрів) і здані
в бухгалтерію підприємства. Залишок на момент інвентаризації
звірений з бухгалтерією.
 
 1. __________ __________ _______________________________________
   (посада)  (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові
               матеріально відповідальної особи)
 
 2. _________ __________  _______________________________________
  (посада)  (підпис)    (прізвище, ім'я та по батькові
               матеріально відповідальної особи)
 
 Комісія в складі:
 
 Голова комісії              Члени комісії:
 _______________________________________ _____________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові, посада) (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
                     _____________________________________________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   В присутності ____________ на підставі наказу (розпорядження) від "__" ___ 200_ р. за N __
проведено зняття фактичних залишків СВГ за станом на "___" ___________ 200_ р.
 
 Інвентаризація розпочата:__ год. __ хв. "___" ______ 200__ р.
 Закінчена: ______ год. _______ хв. "___" ___________ 200__ р.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва| N  |Рівень|Об'єм,|Фактична| Маса  |  СВГ в  |Парова фаза |Усього в| Залишок |Результат |
|товару|резер-|напов-| л  |густина |рідинної|трубопроводах|  СВГ   |наявно- | СВГ за |інвента-  |
|   |вуару |нення,|   | СВГ, | фази в |-------------+------------|сті СВГ,| даними |ризації, кг|
|   |   | %  |   |г/куб.см|резерву-|Об'єм,|Маса, |Об'єм,|Маса,|  кг  |бухгалте-|-----------|
|   |   |   |   |    |арі, кг | л  | кг  |куб.м | кг |    |рського |Над- |Нес- |
|   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    | обліку, |лишки|тачі |
|   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  кг  |   |   |
|------+------+------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|
|------+------+------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|
|------+------+------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|
|--------------------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|
|УСЬОГО       |   |    |    |   |   |   |   |    |     |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Підписи членів комісії:
   Голова комісії: ________ Члени комісії: 1.______ 2. _______
3. _____________ 4. ______________
   Фактична кількість СВГ згідно з актом інвентаризації комісією
перевірена в натурі в моїй (нашій) присутності та внесена до акта,
у  зв'язку  з чим претензій до інвентаризаційної комісії з
проведення інвентаризації не маю (не маємо). Зазначена кількість
СВГ перебуває на нашому (моєму) відповідальному зберіганні, що
підтверджуємо своїми підписами:
   Матеріально відповідальні особи:
 
 1. ________ _______________________________________
  (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
 2. ________ _______________________________________
   (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   Зазначені в  цьому  акті  дані  бухгалтерського  обліку
підтверджую __________  ________________________________________
        (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
         Розрахунок маси парової фази СВГ
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|  Дата  | N  |Об'єм,| Назва  | N та  |Компонентний|Темпе- |  Тиск в | Маса |
|останнього|резер-|куб. м| заводу | дата  |склад СВГ за|ратура |резервуарі,|парової|
|надходжен-|вуару |   |виробника|паспорта|паспортом, %|СВГ,  |кгс/кв. см | фази |
| ня СВГ |   |   |     | якості |------------|град. C|      |СВГ, кг|
|     |   |   |     |    |пропан|бутан|    |      |    |
|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|
|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|
|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|
|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|
|-----------------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|
|   УСЬОГО   |   |     |    |   |   |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
     Порівняльна відомість результатів інвентаризації
      за станом на "____" ________________ 200__р.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва |Номер |Облікова|Результат інвентаризації|Технологічні втрати|Похибка|    Кінцеві      |
|товару|партії| ціна, |------------------------+-------------------|вимі- |---------------------------|
|   |   | грн  |надлишки (+),|вартість, |кількість,|вартість|рювань,| нестачі   | надлишки  |
|   |   |    |нестача (-), | грн.  | кг    | грн. | кг  |-------------+-------------|
|   |   |    | кг     |     |     |    |    |кіль- |вар- |кіль- |вар- |
|   |   |    |       |     |     |    |    |кість,|тість,|кість,|тість,|
|   |   |    |       |     |     |    |    | кг |грн. | кг |грн. |
|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|
|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|
|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|
|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Підписи членів комісії:
 
 Голова комісії              Члени комісії:
 _______________________________________ _______________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові, посада) (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
                     _______________________________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   З відомістю   порівняння   результатів   інвентаризації
ознайомлений(і)  та  згідний(і)  матеріально  відповідальна(і)
особа(и):
 
 1. __________ __________ ________________________________________
   (посада)  (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові
              матеріально відповідальної особи)
 
 2. _________ __________ ________________________________________
  (посада)  (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові
              матеріально відповідальної особи)
 
 Начальник управління нафтопереробної
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення
 Держнафтогазпрому                   Т.С.Стадник
 
                   Додаток 8
                   до Інструкції про порядок
                   приймання, зберігання,
                   відпуску та обліку газів
                   вуглеводневих скраплених для
                   комунально-побутового
                   споживання та автомобільного
                   транспорту
 
 
 ___________________________________
 (підприємство, організація, адреса)       Типова форма N 8-ГС
                 ------------        ------------
 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ |     |  Код за ДКУД |     |
                 ------------        ------------
                        ЗАТВЕРДЖУЮ
                     Керівник підприємства
                   _________ /________________/
                    (підпис)   (п.і.б.)
                   "____" _____________ 200__р.
 
                АКТ
    ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ N ___
          від "__" __________ 200_ р.
         АГЗС N ___ м. _________________
 
 
 Комісія в складі: _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 на підставі наказу N __ від "__" ____ 200_ р. у присутності _____
 _____________________________ провела інвентаризацію СВГ на АГЗС.
 
 Перевірка розпочата:__ год., закінчена:__ год., "__"____ 200_ р.
          Перевіркою каси встановлено:
 
 Наявність грошей факт. ______ грн. Передано по зміні _______ грн.
 за Х-звітом ____ грн. Інкасовано ___ грн. Нестача ___ грн.
 Надлишки ____ грн.
 
      Результат визначення фактичної наявності СВГ
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | N | Показники  | Реалізовано СВГ, л | N  | Показники за| Об'єм | Густина | Маса  | Парова фаза | Усього в | Книжний залишок | Нестача (-) | Вартість |
|п/п| товару | ГРК | лічильника  |           |резер-| процентними |СВГ в |рідинної | рідиної |  СВГ   | наявності |  СВГ, кг   |надлишки (+) | без ПДВ, |
|  |    |   |--------------+---------------------|вуара |  трубками |трубоп-| фази  | фази  |-------------| СВГ, кг  |-----------------|       |  грн. |
|  |    |   | почат.| на |усього| у тому числі |   |-------------|роводі,| СВГ,  | СВГ, кг |Об'єм | Маса,|      |  на  | на  |       |     |
|  |    |   | зміни |момент|за лі-|--------------|   | % | Об'єм | л  |г/куб. см|     |куб. м| кг |      | початок|момент |       |     |
|  |    |   |    |пере- |чиль- | за  | за  |   |  | СВГ, л |    |     |     |   |   |      | зміни |переві- |       |     |
|  |    |   |    |вірки |ником |готів.|безгот.|   |  |    |    |     |     |   |   |      |    |  ки  |       |     |
|  |    |   |    |   |   |розр. | розр. |   |  |    |    |     |     |   |   |      |    |    |       |     |
|---+--------+-----+-------+------+------+------+-------+------+----+--------+-------+---------+---------+------+------+-----------+--------+--------+-------------+----------|
| 1 |  2  | 3 |  4  |  5 |  6 |  7 |  8  | 9  | 10 |  11  | 12  |  13  |  14  | 15 |  16 |   17  |  18  |  19  |   20   |  21  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Показники на початок інвентаризації                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---+--------+-----+-------+------+------|   Х    |------+----+--------|       Х       |------+------|               Х            |
|------------+-----+-------+------+------+--------------+------+----+--------+---------------------------+------+------+------------------------------------------------------|
| Усього   |   |    |   |   |   |    |   |  |    |    |     |     |   |   |      |    |    |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Показники на кінець інвентаризації                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---+--------+-----+-------+------+------|   Х    |------+----+--------|       Х       |------+------|               Х            |
|------------+-----+-------+------+------+--------------+------+----+--------+---------------------------+------+------+------------------------------------------------------|
| Усього   |   |    |   |   |   |    |   |  |    |    |     |     |   |   |      |    |    |       |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Порівняльна відомость результатів інвентаризації СВГ
       на "___" ______________________ 200_ р.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва |  N  | Облікова | Результат      | Технологічні  | Похибка  |  Кінцевий результат        |  Точність доз ГРН, % |
| товару | партії | ціна,  | інвентаризації, кг  |  втрати, кг   | вимірювань,|-------------------------------------+-----------------------|
|    |    |  грн.  |----------------------+------------------|   кг  |  Нестачі    | Надлишки    | N | Недол. | Перел. |
|    |    |     | надл. (+) | вартіс.,| кіль- | вартість,|      |------------------+------------------| ГРН |    |    |
|    |    |     | нестач. (-)|  грн. | кість,|  грн. |      | кіль- | вартість,| кіль- | вартість,|   |    |    |
|    |    |     |      |     | кг  |     |      | кість,|  грн. | кість,|  грн. |   |    |    |
|    |    |     |      |     |    |     |      | кг  |     | кг  |     |   |    |    |
|--------+--------+----------+------------+---------+-------+----------+------------+-------+----------+-------+----------+-----+--------+--------|
|--------+--------+----------+------------+---------+-------+----------+------------+-------+----------+-------+----------+-----+--------+--------|
|--------+--------+----------+------------+---------+-------+----------+------------+-------+----------+-------+----------+-----+--------+--------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
         Розрахунок маси парової фази СВГ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Дата   |  N  | Об'єм   | Назва  | N та  | Компонентний склад |  град. C | Тиск у   | Маса  |
| останього  | резер- | резервуара | заводу - | дата  | СВГ за паспортом  |  СВГ   | резервуарі | парової |
| надходження | вуара | куб. м   | виробника | докуме- |  якісті     |      | кгс/кв. см | фази, кг |
|  СВГ   |    |      |      | нта про |--------------------|      |      |     |
|       |    |      |      | якість | пропан |  бутан  |      |      |     |
|-------------+--------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|
|-------------+--------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|
|-------------+--------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|
|----------------------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|
| Всього        |      |      |     |    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Недоліки в роботі АГЗС:_________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Пропозиція: _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
               РОЗПИСКА
       (оформляється до початку інвентаризації)
   Я (ми), що нижчепідписався(лися) даю (даємо) розписку про те,
що до початку проведення інвентаризації всі  прибуткові  та
видаткові документи на товари включені в змінні звіти, здані в
бухгалтерію, і на момент інвентаризації всі товари, які надійшли
під мою (нашу) матеріальну відповідальність, оприбутковані, а ті,
що вибули, - списані на витрати.
   Документів, грошових сум та талонів, зазначених у цьому акті,
у мене (нас) не залишилося.
   Матеріально відповідальна особа (особи)______________________
   Інвентарізація всіх цінностей, що перераховані  в  акті,
проведена в моїй (нашій) присутності правильно. Претензій до
проведення інвентаризації не маю (не маємо).
   Матеріально відповідальна особа (особи) _____________________
 
 Комісія: __________________ ________________________________
     __________________ ________________________________
     __________________ ________________________________
   Матеріально відповідальна особа (особи) _____________________
 
 Начальник управління нафтопереробної
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення
 Держнафтогазпрому                   Т.С.Стадник
 
 
 
                   Додаток 9
                   до Інструкції про порядок
                   приймання, зберігання,
                   відпуску та обліку газів
                   вуглеводневих скраплених для
                   комунально-побутового
                   споживання та автомобільного
                   транспорту
 
 
 ___________________________________
 (підприємство, організація, адреса)       Типова форма N 9-ГС
                 ------------        ------------
 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ |     |  Код за ДКУД |     |
                 ------------        ------------
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
        щодо проведення інвентаризації СВГ
        N ____ від "___" ___________ 200_ р.
 
 
 Для проведення інвентаризації ___________________________________
                 (найменування підприємства)
 
 у матеріально відповідальної(них) особи (осіб) __________________
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 призначається інвентаризаційна комісія у складі:
 
 1. Голови _______________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 2. Членів комісії _______________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Інвентаризацію розпочати ________________________________________
                 (дата, година початку)
 закінчити _______________________________________________________
          (дата, година закінчення)
 
 Причина інвентаризації __________________________________________
             (указується: контрольна зміна матеріально
 _________________________________________________________________
       відповідальних осіб, переоцінка і ін.)
   Зазначену інвентаризацію провести  відповідно  до  чинної
Інструкції  щодо порядку проведення інвентаризації цінностей.
Інвентаризаційні матеріали    здати    до    бухгалтерії
__________________________ не пізніше __ години "__" _____ 200_ р.
(найменування підприємства)
 
 
 Керівник     ____________ _________________________________
           (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Головний бухгалтер ___________ _________________________________
           (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
   З розпорядженням ознайомлені:
 
 1. _____________ _________  ___________________________________
  (час та дата)  (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

попередній документ наступний документ
Партнеры


Правовые ресурсы