Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2000 р. N 1932
                Київ
 
      Про затвердження Порядку розрахунку обсягу
     міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
     субвенцій та коштів, що передаються до бюджету
      вищого рівня) та нормативів відрахувань від
     загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок  розрахунку  обсягу  міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та  коштів,  що
передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік (далі - Порядок),
що додається.
 
   2. Раді  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям забезпечити застосування у 2001 році
Порядку для проведення розрахунку обсягу трансфертів між бюджетом
Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами і бюджетами міст
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення і районів.
 
   3. Міністерству  фінансів  надавати  роз'яснення  щодо
застосування Порядку.
 
   4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра Єханурова  Ю.I.  та  Міністра  фінансів
Мітюкова I.О.
 
   5. Міністерству фінансів провести перевірки виконання цієї
постанови та про результати доповісти Кабінетові Міністрів України
до 1 квітня 2001 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
 
   Iнд. 34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2000 р. N 1932
 
               ПОРЯДОК
    розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
    вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до
    бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від
     загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік
 
            Загальні положення
 
 
   1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) для визначення
методики  розрахунку  трансфертів  між державним бюджетом та
бюджетами Автономної Республіки Крим, областей та мм. Києва і
Севастополя, а також між бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласними бюджетами і бюджетами міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення, бюджетами районів окремо
щодо загального і спеціального фондів.
 
   2. У цьому Порядку застосовуються такі умовні позначення:
 
   бюджет адміністративно-територіальної одиниці - "i" (зведений
бюджет Автономної Республіки Крим, бюджет області, м. Києва,
м. Севастополя, міста республіканського (Автономної Республіки
Крим) та обласного значення, району);
 
   обласний бюджет - "ob";
 
   бюджет міста республіканського (Автономної Республіки Крим)
та обласного значення - "m";
 
   бюджет району - "r";
 
   бюджет міста Києва - "kyiv";
 
   бюджет міста Севастополя - "sev";
 
   загальні показники щодо місцевих бюджетів - "u".
 
   3. Обсяг  дотацій вирівнювання з державного бюджету, що
надаються бюджету області, м. Севастополя, а з бюджету Автономної
Республіки  Крим  та  обласного  бюджету  -  бюджетам  міст
республіканського (Автономної  Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетам районів, а також коштів, що передаються до
бюджету вищого рівня (Ti), визначається за загальним фондом
бюджету адміністративно-територіальної одиниці як різниця між
розрахунковим обсягом видатків (Vi) та прогнозним обсягом доходів,
що акумулюються на її території (Di), за єдиним типом формули
Ti = Vi - Di.
 
   4. Обсяг субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню
з  оплати  електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних    послуг     визначається     для
адміністративно-територіальних  одиниць  виходячи із загальних
фінансових ресурсів, що є джерелом їх формування, та відповідних
розрахункових видатків місцевих бюджетів на цю мету.
 
   5. Обсяг  субвенцій на інші заходи, передбачені Законом
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ),
визначається за окремими розрахунками.
 
   6. Розрахункові обсяги доходів і видатків загального фонду
бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, а також
міжбюджетних трансфертів наведено у додатку 1 до цього Порядку.
 
              Розрахунок
      прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету
     Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та
           мм. Києва і Севастополя
 
   7. Прогнозний обсяг дохідної частини  зведеного  бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та мм. Києва і
Севастополя формується з надходжень загальнодержавних податків та
зборів, закріплених за місцевими бюджетами, та власних доходів,
податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів
Автономної Республіки Крим і м. Києва, та акцизного збору з
вироблених  в  Україні  товарів  (крім  акцизного  збору  з
нафтопродуктів), що зараховується до бюджету Автономної Республіки
Крим. Розрахунок здійснюється за такою формулою:
 
   Di = Dizak + Divl + Direg,
 
де  Dizak - розрахунковий обсяг закріплених доходів місцевих
бюджетів на 2001 рік;
 
   Divl - розрахунковий обсяг власних доходів місцевих бюджетів
на 2001 рік;
 
   Direg - розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток
підприємств, що зараховується до бюджетів Автономної Республіки
Крим і м. Києва, та акцизного збору з вироблених в Україні
товарів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим на
2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів).
 
              Розрахунок
     обсягу доходів, закріплених за зведеним бюджетом
     Автономної Республіки Крим, бюджетами областей
          та мм. Києва і Севастополя
 
   8. Обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної
Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя
(Dizak), визначається за такою формулою:
 
   Dizak = Dikzak + Disp + Dipz,
 
де  Dikzak - розрахунковий обсяг кошика доходів, закріплених за
зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей
та мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування
індексу відносної податкоспроможності згідно з додатком 2;
 
   Disp - розрахунковий обсяг фіксованого сільськогосподарського
податку у частині, що належить відповідному бюджету, визначений за
індивідуальним розрахунком (додаток 2);
 
   Dipz - розрахунковий обсяг надходження від продажу земельних
ділянок  несільськогосподарського  призначення, крім державної
власності, визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 2).
 
   9. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим,  бюджетами  областей  та
мм. Києва і Севастополя, визначається шляхом застосування індексу
відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних
даних за 1998-1999 роки та 10 місяців 2000 р. про фактичні
надходження податків, зборів (кошика доходів) до цих бюджетів. При
цьому враховуються втрати закріплених доходів відповідних бюджетів
унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями
відповідних місцевих рад, приріст недоїмки (переплат) з цих
податків і зборів та відповідні суми відстрочених, розстрочених,
реструктуризованих і списаних податкових зобов'язань платників
податків, нарахованих у 1998 та 1999 роках.
 
   10. Прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної  Республіки  Крим,  бюджетами областей та
мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування
індексу  відносної  податкоспроможності,  складається з таких
загальнодержавних податків і зборів:
 
   1) прибутковий податок з громадян;
 
   2) плата за землю;
 
   3) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
 
   4) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами
виконавчої влади;
 
   5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності;
 
   6) плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів
пунктами  продажу  нафтопродуктів  (автозаправними  станціями,
заправними пунктами);
 
   7) надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних
бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що
стягуються  за рішенням уповноважених посадових осіб органів
Антимонопольного комітету та Державтоінспекції);
 
   8) фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового
законодавства  за  податками і зборами, що зараховуються до
відповідних бюджетів;
 
   9) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в
частині, що належить відповідним бюджетам.
 
   11. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм.
Києва і Севастополя, здійснюється на підставі прогнозного обсягу
доходів зведеного бюджету України, визначеного, у свою чергу, на
підставі  Основних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2001 рік, а також шляхом застосування індексу
відносної  податкоспроможності  адміністративно-територіальної
одиниці, за такою формулою:
                     --
    Dikzak = Du4/(Nu1 + Nu2 + Nu3) х Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3),
 
       ((Di1 +(-) Xi1 +(-) Pi1 + Li1 + Ti1 + Ri1) /
 
        Du1 +(-) Xu1 +(-) Pu1 + Lu1 + Tu1 + Ru1
        --------------------------------------- +
  --               Nu1
де Ki =
       + (Di2 +(-) Xi2 +(-) Pi2 + Li2 + Ti1 + Ri2) /
 
        Du2 +(-) Xu2 +(-) Pu2 + Lu2 + Tu2 + Ru2
        --------------------------------------- +
                 Nu2
           Du3
       + Di3 / ---) / (Ni1 + Ni2 + Ni3)
           Nu3
 
   --
   Ki -    індекс    відносної    податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма
знаками після коми);
 
   Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - кошик доходів, закріплених за
усіма    місцевими    бюджетами    та     бюджетом
адміністративно-територіальної  одиниці за звітними даними про
фактичні надходження відповідно у 1998, 1999  роках  та  за
10 місяців 2000 року;
 
   Xu1, Xu2, Xi1, Xi2 - приріст (+(-)) недоплати (недоїмки)
податків і зборів, що включені до кошика доходів, закріплених за
усіма     місцевими    бюджетами    та    бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999
роки;
 
   Pu1, Pu2, Pi1, Pi2 - приріст (+(-)) переплати податків і
зборів, що включені до кошика доходів, закріплених за усіма
місцевими    бюджетами    та    місцевим    бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за  1998  та
1999 роки;
 
   Lu1, Lu2, Li1, Li2 - сума пільг, наданих місцевими органами
влади з податків і зборів, що включені до кошика доходів,
закріплених  за  усіма  місцевими  бюджетами  та  бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за  1998  та
1999 роки;
 
   Tu1, Tu2, Ti1, Ti2 - сума списаної на 1 січня 2000 р.
заборгованості із сплати податків і зборів, що включені до кошика
доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці, нарахованих відповідно за
1998 та 1999 роки;
 
   Ru1, Ru2, Ri1, Ri2 - сума реструктуризованої на 1 січня
2000 р. заборгованості із сплати податків і зборів, що включені до
кошика доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та
бюджетом  адміністративно-територіальної  одиниці,  нарахованих
відповідно за 1998 та 1999 роки;
 
   Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення
України та адміністративно-територіальної одиниці відповідно на
1 січня 1998, 1999 та 2000 років;
 
   Du4 - прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за усіма
місцевими бюджетами на 2001 рік.
 
   Du1 +(-) Xu1 +(-) Pu1 +(-) Lu1 + Tu1 + Ru1 = 5640687
тис. гривень, Du2 +(-) Xu2 +(-) Pu2 + Lu2 + Tu2 + Ru2 = 6168934
тис. гривень, Du3 = 6926847 тис. гривень,  Du4  =  9014600
тис. гривень.
 
              Розрахунок
       обсягу власних доходів зведеного бюджету
     Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
          та мм. Києва і Севастополя
 
 
   12. Обсяг  власних  доходів зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і
Севастополя (Div1) визначається за такою формулою:
 
   Div1 = Dikv1 + Dido,
 
де  Dikv1 - розрахунковий обсяг кошика власних доходів бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (додаток 4);
 
   Dido - розрахунковий обсяг надходження плати за утримання
дітей  у  школах-інтернатах  на  2001  рік,  визначений  за
індивідуальним розрахунком (додаток 4).
 
   13. Розрахунок обсягу  кошика  власних  доходів  бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік здійснюється на
основі планових обсягів цих дохідних джерел, урахованих місцевими
радами  при затвердженні місцевих бюджетів на 2000 рік, за
формулою:
        Dikv1 = D*ikv1 х Kv1,
 
де  D*ikv1 -   обсяг  кошика  власних  доходів  бюджету
адміністративно-територіальної одиниці, затверджених відповідною
місцевою радою на 2000 рік;
 
   Kv1 - коефіцієнт співвідношення розрахункового обсягу кошика
власних доходів місцевих бюджетів на 2001 рік до обсягу кошика
власних доходів, затверджених місцевими радами на 2000 рік (за
усіма місцевими бюджетами). Kv1 = 0,75.
 
   14. До складу кошика власних доходів місцевих  бюджетів
включаються такі надходження:
 
   1) місцеві податки і збори;
 
   2) надходження  сум  відсотків за користування тимчасово
вільними коштами відповідних бюджетів;
 
   3) податок на промисел;
 
   4) надходження дивідендів від участі відповідної ради у
статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
 
   5) кошти від приватизації майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
 
   6) плата за оренду  цілісних  майнових  комплексів,  що
перебувають у власності відповідної ради;
 
   7) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
 
   8) платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення;
 
   9) плата  за  гарантії,  надані  органом  місцевого
самоврядування;
 
   10) інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у
розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених
статтями 3, 31 і 39 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" ( 2120-14 ).
 
              Розрахунок
      обсягу доходів, що передаються до місцевих
           бюджетів у відрахуваннях
 
   15. Прогнозний обсяг доходів, що передаються до місцевих
бюджетів у відрахуваннях, визначається за такою формулою:
 
   Direg = Diak + Dipr,
 
де  Diak - прогнозний обсяг акцизного збору з  вироблених в
Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що
сплачується  платниками  за  місцезнаходженням  в  Автономній
Республіці Крим, визначається за індивідуальним розрахунком і
становить 119830 тис. гривень;
 
   Dipr - прогнозний обсяг надходження податку на прибуток
підприємств до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва, що
визначається за індивідуальним розрахунком (до бюджету Автономної
Республіки Крим - 229771 тис. та м. Києва - 1661862 тис. гривень).
 
              Розрахунок
     прогнозного обсягу доходів бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
  республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
   значення та бюджетів районів і нормативів відрахувань
       від загальнодержавних податків і зборів
 
   16. Розрахунок  планових обсягів надходжень визначених у
пункті 10 цього Порядку дохідних джерел, а також місцевих податків
і зборів  проводиться  для  бюджетів  міст  республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів
районів  згідно  з вимогами пункту 11 цього Порядку шляхом
застосування індексів відносної податкоспроможності. У формулах,
            --
що визначають Dikzak та Ki з цією метою в умовних позначеннях з
символом  "u"  приймаються  відповідні  показники  Автономної
Республіки Крим та областей.
 
   Обов'язковим є застосування індивідуальних індексів відносної
податкоспроможності для розрахунку планових обсягів надходження на
2001 рік прибуткового податку з громадян та місцевих податків і
зборів.
 
   Прогнозний обсяг надходження прибуткового податку з громадян
для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів
областей,  що  підлягає  розподілу  між  бюджетами  міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та районів, визначається за допомогою формули згідно з
додатком 3. Визначений таким чином прогнозний обсяг надходжень
прибуткового податку з громадян зменшується на суму прогнозних
обсягів  фіксованого  податку  на  доходи фізичних осіб від
підприємницької діяльності,  що  розраховуються  Міністерством
фінансів  Автономної Республіки Крим та фінансовими органами
обласних державних адміністрацій.
 
   Прогнозні обсяги надходження місцевих податків і зборів на
2001 рік для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджетів областей розраховуються Міністерством фінансів Автономної
Республіки  Крим  та фінансовими органами обласних державних
адміністрацій.
 
   Розрахунок прогнозних надходжень закріплених за місцевими
бюджетами  доходів (крім прибуткового податку з громадян) з
урахуванням надходжень фіксованого податку на доходи фізичних осіб
від підприємницької діяльності може проводитися комплексно на
основі єдиного індексу відносної податкоспроможності.
 
   17. У разі необхідності розподіл частини обсягу  кошика
закріплених доходів, визначеного для зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів областей у додатку 2 до цього Порядку,
за дохідними джерелами, які його формують (за винятком прогнозних
надходжень прибуткового  податку  з  громадян),  здійснюється
пропорційно до питомої ваги обсягів цих дохідних джерел у їх
надходженнях до зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджетів областей за 1998, 1999 роки та 10 місяців 2000 року.
 
   18. Розрахунок дохідних джерел, які формують кошик власних
доходів (крім місцевих податків та зборів), надходжень плати за
утримання   дітей   у   школах-інтернатах,   фіксованого
сільськогосподарського податку, надходжень від продажу  землі
несільськогосподарського призначення, крім державної власності, до
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст обласного (республіканського) значення та бюджетів районів
здійснюється за індивідуальними розрахунками.
 
   19. Забороняється збільшення загального обсягу закріплених за
місцевими бюджетами та власних податків і зборів понад обсяг,
визначений у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет
України на  2001  рік" ( 2120-14 ) для бюджету відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
 
   20. Зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів загальнодержавних податків і зборів, визначених
статтею 37  Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік", здійснюється відповідно до діючого податкового та
бюджетного законодавства (крім прибуткового податку з громадян).
 
   21. Нормативи відрахувань  від  надходження  прибуткового
податку з громадян до бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та  бюджетів  районів
встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
обласними радами під час затвердження відповідних бюджетів у
диференційованих  розмірах (відсотках до загальної суми), що
забезпечують збалансованість цих бюджетів. Зазначені нормативи не
можуть переглядатися впродовж бюджетного року, крім випадку,
визначеного у пункті 23 цього Порядку.
 
   22. Річні прогнозні контингенти  надходжень  прибуткового
податку з громадян затверджуються у додатку до постанови Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, рішень  обласних  рад  про
відповідні  бюджети  на  2001  рік у розрізі бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетів районів.
 
   23. У  разі перевиконання річних прогнозних контингентів
надходжень прибуткового податку з громадян,  визначених  для
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та бюджетів районів згідно  з  рішеннями
Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим і обласних рад,
надходження прибуткового податку з громадян зараховується  з
наступного дня після виконання зазначеного прогнозного контингенту
відповідними банківськими установами та  органами  Державного
казначейства до цих бюджетів у розмірі 75 відсотків загальної
суми. Решта (25 відсотків) зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів.
 
   24. У  разі  коли  норматив  відрахувань від надходжень
прибуткового  податку  з  громадян  для  бюджетів  міст
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення і бюджетів районів при затвердженні бюджету Автономної
Республіки Крим та відповідних обласних бюджетів визначено у
розмірі понад 75 відсотків, дія норми, визначеної у пункті 23
цього Порядку, на них не поширюється.
 
   25. Нормативи відрахувань від надходження податку на прибуток
підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за
винятком акцизного збору з нафтопродуктів) до бюджетів міст
республіканського значення та бюджетів районів в  Автономній
Республіці Крим визначаються Верховною Радою Автономної Республіки
Крим.
 
              Розрахунок
    обсягу видатків загального фонду зведеного бюджету
     Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
          та мм. Києва і Севастополя
 
   26. Розрахункові  обсяги  видатків  місцевих  бюджетів
визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних
ресурсів  зведеного  і  місцевих бюджетів та першочерговості
соціальних виплат. Загальний обсяг місцевого бюджету формується з
видатків на утримання органів управління, закладів освіти, охорони
здоров'я, культури і мистецтва, соціальний захист та соціальне
забезпечення, фізкультуру і спорт тощо.
 
   27. Визначення  розрахункового  обсягу  видатків  бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та районів здійснюється на основі єдиних нормативів
видатків у розрахунку на душу населення (державне управління,
охорона здоров'я, культура і мистецтво, засоби масової інформації,
фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей), на учня - освіта, отримувача соціальних
послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення, на площу
житлового фонду та вулиць і доріг з капітальним та полегшеним
типом покриття - житлово-комунальне господарство тощо.
 
   28. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (код
економічної  класифікації  видатків  1160),  що  споживаються
бюджетними установами, затверджуються Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та відповідними місцевими радами у рішенні про
бюджет на 2001 рік окремо, у розрізі головних розпорядників коштів
відповідного бюджету в обсягах, визначених за методикою, що
враховує повну потребу у їх споживанні в 2001 році.
 
   При цьому зазначені обсяги видатків не можуть бути меншими
обсягів фактично спожитих (або їх очікуваного споживання) послуг у
2000 році з урахуванням індексів зміни цін на комунальні послуги
та енергоносії та специфіки діяльності відповідних бюджетних
установ.
 
   29. Розрахунковий  обсяг  видатків  місцевого  бюджету
обчислюється відповідно до розмежування видатків бюджету між
державним та місцевими бюджетами, визначеного у додатку 6 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".
 
   30. Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджету
адміністративно-територіальної одиниці (Vi), що враховується для
визначення трансфертів, береться як сума розрахункових показників
за основними функціями цих бюджетів:
 
   Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vpri + Vfi + Vbi + Vwi +
   + Vpi + Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi + Vhi,
 
де  Vyi - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів
управління;
 
   Vzi - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;
 
   Voi - розрахунковий обсяг видатків на освіту;
 
   Vsi - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення;
 
   Vki - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;
 
   Vpri - розрахунковий обсяг видатків на утримання засобів
масової інформації;
 
   Vfi - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і
спорт;
 
   Vbi - розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт
житлового фонду та благоустрій;
 
   Vwi - розрахунковий обсяг видатків на утримання об'єктів
соціальної сфери підприємств, що  передаються  у  комунальну
власність;
 
   Vpi -  розрахунковий  обсяг  видатків  на  правоохоронну
діяльність;
 
   Vkvi - розрахунковий обсяг видатків на капітальні вкладення;
 
   Vrvi - розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування
на водах;
 
   Vdi - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;
 
   Vzabi- розрахунковий   обсяг  видатків  на  погашення
заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;
 
   Vhi - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв
коштів місцевих бюджетів.
 
   31. Дозволяється   застосування  додаткових  коригуючих
коефіцієнтів у формулах розрахунку обсягу видатків бюджету на
відповідну  функцію  обласних  бюджетів,  бюджетів  міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетів районів з можливим відхиленням визначених
таким чином обсягів видатків від розрахованих без застосування цих
коефіцієнтів в межах +(-)10 відсотків.
 
              Розрахунок
     обсягу видатків на утримання органів управління
 
   32. Обсяг видатків на утримання органів управління зведеного
бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним
підсумком обсягів цих видатків бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.
 
   33. Обсяг видатків обласних бюджетів та бюджетів мм. Києва і
Севастополя  на  утримання  органів  місцевого самоврядування
визначається виходячи з показників чисельності працівників цих
органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п ), залежно від чисельності
наявного населення області (міста) та співвідношення обсягів
відповідних рівнів бюджетів, що склалося за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 1999 рік,
таким чином:
 
   Vyi = Vyu х Kyob/Au х Ai,
 
   Vykyiv(sev) = Vyu х Kyob + Vyu х Куkyiv(sev),
 
де  Vyu - розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів в цілому
по Україні на утримання органів  управління  в  2001  році.
Vyu = 285486,4 тис. гривень;
 
   Kyob - частка видатків обласних бюджетів на утримання органів
місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Kyob = 0,047;
 
   Au - загальна чисельність працівників органів управління
обласних та Київської і Севастопольської міських рад . Au = 651;
 
   Ai - чисельність працівників апарату управління обласної ради
адміністративно-територіальної  одиниці  та  Київської   і
Севастопольської міських рад (для адміністративно-територіальних
одиниць з населенням понад 2000 тис. жителів показник Ai дорівнює
27 штатним одиницям; для адміністративно-територіальних одиниць з
населенням до 2000 тис. жителів - 24 штатним одиницям);
 
   Куkyiv(sev)  -  частка  видатків  бюджету  м.  Києва
(м. Севастополя) на утримання районних у містах рад, селищних та
сільських рад у загальному обсязі і видатків на цю мету за даними
зведення місцевих  бюджетів, затверджених місцевими радами на
1999 рік. Куkyiv = 0,0032, Kysev = 0,0018.
 
   34. Обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління визначається за формулою:
 
   VyARK = Vyu х KyARK,
 
де KyARK - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. KyARK = 0,04.
 
   35. Розрахунковий  обсяг   видатків   бюджетів   міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення на утримання органів місцевого самоврядування (Vymi)
визначається за формулою:
 
   Vymi = Vyu х Kym/Num х Nmi х Ky1 + Vyg,
 
   де Vyu - розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів
на утримання органів управління на 2001 рік;

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ