Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


Сторінка 1
       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             20.07.2005 N 86
 
 
     Про затвердження Типових посадових інструкцій
     працівників апарату місцевого загального суду
 
 
   На виконання статей 126, 127 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), на підставі рішення Ради суддів України від
13.05.2005 N 27 "Про погодження Типових посадових інструкцій
працівників апарату місцевого загального суду", з метою поліпшення
організації діяльності місцевих загальних судів, забезпечення
єдності у визначенні посадових обов'язків працівників апарату
місцевого загального суду та кваліфікаційних вимог щодо певних
категорій і посад Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типові посадові інструкції працівників апарату
місцевого загального суду (далі - Типові посадові інструкції), а
саме:
   Типову посадову  інструкцію  керівника  апарату місцевого
загального суду;
   Типову посадову інструкцію головного бухгалтера місцевого
загального суду;
   Типову посадову  інструкцію  помічника  голови  місцевого
загального суду;
   Типову посадову  інструкцію  помічника  заступника голови
місцевого загального суду;
   Типову посадову  інструкцію  помічника  судді  місцевого
загального суду;
   Типову посадову  інструкцію  секретаря судового засідання
місцевого загального суду;
   Типову посадову інструкцію старшого судового розпорядника
місцевого загального суду;
   Типову посадову інструкцію судового розпорядника місцевого
загального суду;
   Типову посадову інструкцію консультанта місцевого загального
суду;
   Типову посадову інструкцію консультанта з кадрової роботи
місцевого загального суду;
   Типову посадову інструкцію консультанта із судової статистики
місцевого загального суду;
   Типову посадову  інструкцію  старшого секретаря місцевого
загального суду;
   Типову посадову інструкцію секретаря місцевого загального
суду;
   Типову посадову  інструкцію діловода місцевого загального
суду;
   Типову посадову інструкцію оператора комп'ютерного набору
місцевого загального суду;
   Типову посадову  інструкцію друкарки місцевого загального
суду;
   Типову посадову інструкцію експедитора місцевого загального
суду;
   Типову посадову  інструкцію  завідувача  архіву місцевого
загального суду;
   Типову посадову інструкцію архіваріуса місцевого загального
суду;
   Типову посадову інструкцію бібліотекаря місцевого загального
суду;
   Типову посадову інструкцію завідувача господарства місцевого
загального суду.
 
   2. Управлінню кадрового забезпечення апеляційних і місцевих
судів  та  Державної  судової  адміністрації,  управлінню
документального забезпечення та організаційної роботи, управлінню
матеріально-технічного та господарського забезпечення Державної
судової адміністрації України забезпечити  доведення  Типових
посадових  інструкцій  до  відома  начальників територіальних
управлінь Державної судової адміністрації.
 
   3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової
адміністрації:
   довести Типові посадові інструкції до відома голів судів,
суддів та працівників апарату відповідних місцевих загальних
судів;
   забезпечити та  організувати  вивчення  Типових посадових
інструкцій працівниками апарату місцевих загальних судів  та
працівниками  територіального  управління  Державної  судової
адміністрації;
   надавати методичну допомогу головам місцевих загальних судів
під час розробки посадових інструкцій працівників апарату у
відповідних місцевих судах на основі Типових посадових інструкцій.
 
   4. Рекомендувати головам місцевих загальних судів:
   розробити посадові   інструкції   працівників   апарату
відповідного суду, під час розробки яких взяти за основу Типові
посадові інструкції;
   керуватися вимогами  Типових  посадових  інструкцій  щодо
освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи під час добору
кандидатів на посади працівників апарату місцевого загального
суду.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Голови  Державної  судової  адміністрації України
Гашицького О.В.
 
 Голова                       І.Балаклицький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   20.07.2005 N 86
 
 
          ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
      КЕРІВНИКА АПАРАТУ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Посадова  інструкція  керівника  апарату  місцевого
загального суду встановлює єдині  засади  діяльності,  обсяг
функціональних обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання,
права та відповідальність особи, яка займає посаду керівника
апарату місцевого загального суду (далі - керівник апарату).
 
   1.2. Керівник апарату очолює апарат місцевого загального суду
(далі - суд) та здійснює безпосереднє керівництво його діяльністю.
Правовий статус керівника апарату визначається Законами України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ) та "Про державну службу"
( 3723-12 ).
 
   1.3. Керівник апарату призначається на посаду та звільняється
з посади наказом голови місцевого суду за попереднім погодженням з
відповідним  територіальним  управлінням  Державної  судової
адміністрації з дотриманням вимог трудового законодавства та
законодавства про державну службу України.
 
   1.4. На посаду керівника апарату призначається особа, яка має
повну  вищу  освіту  за  спеціальністю  "Правознавство"  або
"Правоохоронна  діяльність"  з освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі
в органах судової влади чи стаж роботи на державній службі на
керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років або
стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 років.
 
   1.5. Керівник апарату свої функціональні обов'язки виконує
під  керівництвом  голови  суду  та  безпосередньо  йому
підпорядковується (а також виконуючому його обов'язки заступнику)
і координує свою  діяльність  з  відповідним  територіальним
управлінням Державної судової адміністрації.
 
   1.6. Керівникові  апарату  безпосередньо  підпорядковані
помічник голови, помічник заступника (помічники  заступників)
голови суду та помічники суддів, секретарі судового засідання,
консультанти,  старший  секретар  суду,  завідувач  архіву
(архіваріус), завідувач господарством, бібліотекар, водії, інші
працівники відповідно до підпорядкованості за посадами штатного
розпису суду, за наказом голови суду - старший судовий розпорядник
та судові розпорядники.
 
   1.7. У  своїй  роботі  керується  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Кодексом законів про працю України ( 322-08 ),
Цивільним  процесуальним  (  1501-06,  1502-06,  1503-06  ),
Кримінально-процесуальним ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та іншими
кодексами України, Законами України "Про судоустрій  України"
( 3018-14 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та
іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та
нормативними документами, що регламентують діяльність судових
органів та державної служби, Положенням про Державну судову
адміністрацію України ( 182/2003 ), Положенням про територіальні
управління Державної судової адміністрації, постановами колегії,
наказами,  інструкціями  та  рекомендаціями Державної судової
адміністрації України та відповідного територіального управління
Державної  судової  адміністрації, іншими нормативно-правовими
актами та цією посадовою інструкцією. У питаннях організації і
застосування методики проведення кадрової роботи та державної
служби керівник апарату  керується  рекомендаціями  Головного
управління  державної служби України, Мінпраці та соціальної
політики та Пенсійного фонду України.
 
           2. Завдання та обов'язки
 
   2.1. Здійснює  безпосереднє  керівництво  апаратом  суду,
забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів
суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань,
покладених  на апарат суду щодо організаційного забезпечення
діяльності суду.
 
   2.2. Взаємодіє з територіальним управлінням Державної судової
адміністрації  відповідної області, правоохоронними та іншими
державними органами, органами місцевого самоврядування, органами
суддівського  самоврядування,  спеціальним підрозділом судової
міліції "Грифон", іншими установами й організаціями, засобами
масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.
 
   2.3. Організовує ведення діловодства в суді відповідно до
Інструкції з діловодства.
 
   2.4. Організовує складання проектів планів роботи  суду,
погоджує їх, організовує контроль за ходом їх виконання.
 
   2.5. Координує  здійснення  організаційних  заходів  щодо
підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.
 
   2.6. За дорученням голови суду проводить оперативні наради,
організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.
 
   2.7. Організовує спільну роботу працівників апарату суду в
ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до
компетенції декількох підрозділів, працівників апарату суду.
 
   2.8. Здійснює   заходи  щодо  забезпечення  належного
матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників
апарату суду, медичного обслуговування та санаторно-курортного
лікування, забезпечення благоустроєним житлом.
 
   2.9. Здійснює заходи  щодо  забезпечення  належних  умов
діяльності суддів та працівників апарату суду, умов оплати їх
праці, належного фінансування суду,  інформаційно-нормативного
забезпечення судової діяльності.
 
   2.10. Організовує  розробку і подання на затвердження в
установленому порядку штатного розпису і кошторису витрат на
утримання суду.
 
   2.11. Подає на розгляд голови суду пропозиції щодо структури,
чисельності та штатного розпису апарату суду.
 
   2.12. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової
служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової
роботи та державної служби в апараті суду.
 
   2.13. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові
суду пропозиції щодо її вдосконалення.
 
   2.14. Організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює
стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді.
 
   2.15. Вносить пропозиції голові суду з кадрових питань,
зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення на
інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних
службовців,  заохочення,  застосування заходів дисциплінарного
впливу та з інших кадрових питань.
 
   2.16. Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного
відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та
щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду
покладених на них обов'язків і завдань.
 
   2.17. Організовує  роботу  з  навчання  та  підвищення
кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо
потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних
органів.
 
   2.18. Уживає  заходів  організаційного  характеру  для
підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його
функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів,
технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних
умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує
наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її
функціонування.
 
   2.19. Здійснює організаційне забезпечення ведення судової
статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ,
належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду, а
також планово-фінансової та бухгалтерської роботи, обслуговування
рахунків в установах банку.
 
   2.20. За наказом голови суду контролює роботу служби судових
розпорядників, а за відсутності у суді посади старшого судового
розпорядника - забезпечує організацію судового процесу.
 
   2.21. Забезпечує зберігання та використання штампів і печаток
суду, товарно-матеріальних цінностей та документації суду.
 
   2.22. Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил
охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками
суду правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
   2.23. Вносить  пропозиції голові суду щодо удосконалення
організації діяльності суду.
 
   2.24. Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату
суду щодо забезпечення діяльності суду.
 
   2.25. Виконує інші доручення голови суду.
 
               3. Права
 
   3.1. Користуватися  правами  і  свободами,  передбаченими
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України  "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про судоустрій України" ( 3018-14 )
та іншими актами законодавства.
 
   3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого
статусу.
 
   3.3. За дорученням голови суду представляти суд в інших
управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції
та наданих повноважень.
 
   3.4. Вести ділове листування з органами системи Державної
судової адміністрації, органами та установами судової системи,
іншими державними органами, установами і організаціями у межах
своєї компетенції.
 
   3.5. У встановленому порядку готувати запити, клопотання,
звернення тощо з питань, що стосуються діяльності апарату суду і
належать до його повноважень.
 
   3.6. Вносити пропозиції голові суду  щодо  удосконалення
діяльності  суду, з питань кадрової роботи, із забезпечення
діяльності працівників апарату суду.
 
   3.7. Проводити службові наради з питань, що належать до його
повноважень.
 
   3.8. Брати  участь  у засіданнях колегії територіального
управління Державної судової адміністрації відповідної області,
бути призначеним до складу колегії цього управління, а також брати
участь у нарадах, засіданнях робочих груп  тощо  з  питань
організації  діяльності  апарату  судів,  що  проводяться
територіальним управлінням Державної судової адміністрації.
 
            4. Відповідальність
 
   4.1. Керівник апарату несе персональну відповідальність за
виконання покладених законом на апарат суду завдань.
 
   4.2. Відповідно   до   законодавства   України   несе
відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
функціональних  обов'язків,  бездіяльність  або невикористання
наданих йому прав, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який
порочить його як державного службовця або дискредитує місцевий
суд, порушення трудової дисципліни, порушення норм етики поведінки
державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на
державну службу та її проходженням.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   20.07.2005 N 86
 
 
          ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
     ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Посадова  інструкція  головного бухгалтера місцевого
загального суду встановлює єдині  засади  діяльності,  обсяг
посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та
відповідальність особи, яка займає посаду головного бухгалтера
місцевого загального суду (далі - головний бухгалтер).
 
   1.2. Головний  бухгалтер  забезпечує виконання завдань з
організації  бухгалтерського  обліку  господарсько-фінансової
діяльності місцевого загального суду (далі - суд) та контроль за
дотриманням правил його ведення. Правовий  статус  головного
бухгалтера визначається Законами України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) та "Про державну службу" ( 3723-12 ).
 
   1.3. Головний  бухгалтер  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  наказом  голови суду за попереднім
погодженням з відповідним територіальним управлінням Державної
судової адміністрації з дотриманням вимог трудового законодавства
та законодавства про державну службу України.
 
   1.4. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка
має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж
роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж
роботи на посаді головного бухгалтера не менше 5 років.
 
   1.5. Головний бухгалтер свої посадові обов'язки виконує під
керівництвом голови суду (а також виконуючого його обов'язки
заступника) та безпосередньо підпорядковується керівникові апарату
місцевого суду.
 
   1.6. Головному  бухгалтеру  безпосередньо  підпорядковані
працівники планово-фінансової та бухгалтерської служби місцевого
суду.
 
   1.7. У  своїй  роботі  керується  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами України  "Про  судоустрій  України"
( 3018-14 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та
іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України,  Національного  банку
України, Державної податкової адміністрації України, положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими
актами Державного казначейства України, Міністерства фінансів
України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової  звітності,  актами  законодавства та нормативними
документами, що  регламентують  діяльність  судових  органів,
Положенням про Державну судову адміністрацію України ( 182/2003 ),
Положенням про  територіальні  управління  Державної  судової
адміністрації,  постановами  колегії,  наказами, інструкціями,
рекомендаціями та іншими керівними матеріалами Державної судової
адміністрації України та відповідного територіального управління
Державної судової адміністрації,  іншими  нормативно-правовими
актами та цією посадовою інструкцією.
 
           2. Завдання та обов'язки
 
   2.1. Здійснює   безпосереднє   керівництво   діяльністю
планово-фінансової і бухгалтерської служби суду, контролює її
роботу.
 
   2.2. Забезпечує виконання покладених завдань щодо організації
бухгалтерського обліку (дотримуючись єдиних методологічних засад,
встановлених  Законом  України  "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) господарсько-фінансової
діяльності суду, розробку та впровадження заходів щодо дотримання
державної та фінансової дисципліни в суді.
 
   2.3. Здійснює керівництво бухгалтерським обліком і звітністю
у суді.
 
   2.4. Бере участь у розробці проектів положень, інструкцій,
вказівок з бухгалтерського обліку, типових форм бухгалтерської
звітності.
 
   2.5. Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних
документів щодо бухгалтерського обліку та звітності.
 
   2.6. Планує та розробляє поточні  плани  асигнувань  на
утримання суду.
 
   2.7. Здійснює контроль за законністю встановлення посадових
окладів суддям та працівникам апарату суду, за використанням фонду
оплати праці та дотриманням фінансової дисципліни згідно з чинним
законодавством.
 
   2.8. Відповідає за підготовку  та  формування  в  межах
встановленого фонду оплати праці штатного розпису суду.
 
   2.9. Забезпечує  контроль  і  відображення  на  рахунках
бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної
інформації, складання та подання зведеної фінансової звітності
встановленим органам у відповідні терміни.
 
   2.10. Відповідає за правильність нарахування та перерахування
податків до державного бюджету та інших платежів.
 
   2.11. Здійснює нарахування та перерахування платежів, внесків
на державне соціальне страхування, заробітної плати суддям та
працівникам апарату суду, інших платежів та виплат.
 
   2.12. Виконує роботу з обліку майна місцевого суду, коштів та
товарно-матеріальних цінностей, результатів діяльності тощо.
 
   2.13. Відповідає за складення відповідних звітів, здійснення
обліку та контролю за рухом бланків звітності.
 
   2.14. Проводить банківські операції та операції, пов'язані з
рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей суду.
 
   2.15. Проводить   інвентаризацію   грошових   коштів,
товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та
платіжних зобов'язань.
 
   2.16. Здійснює контроль за  веденням  касових  операцій,
раціональним використанням фінансових ресурсів.
 
   2.17. Проводить роботу з виконання кошторису утримання суду.
 
   2.18. Готує  дані  з  відповідних  напрямків  роботи
бухгалтерського обліку та складає звітність, контролює зберігання
документів бухгалтерської звітності, оформлення їх відповідно до
встановленого порядку та своєчасне подання їх до архіву.
 
   2.19. Застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби
та технології обліково-обчислювальних робіт.
 
   2.20. Організовує видачу суддям та працівникам апарату суду
довідок про розмір заробітної плати.
 
   2.21. Здійснює  облік  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості  місцевого  суду  (зв'язок,  водо-,  газо-,
теплопостачання тощо).
 
   2.22. Готує відповіді з питань обліку та  звітності  і
господарсько-фінансової діяльності місцевого суду за дорученням
голови суду на запити відповідних центральних і місцевих органів
виконавчої  влади, підприємств, організацій та їх фінансових
структур чи підрозділів.
 
   2.23. Вносить пропозиції голові суду щодо  удосконалення
організації діяльності суду з питань бухгалтерського обліку та
планово-фінансової діяльності суду.
 
   2.24. Здійснює  інші   повноваження   з   організації
бухгалтерського обліку та планово-фінансової діяльності місцевого
суду.
 
   2.25. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату
суду.
 
               3. Права
 
   3.1. Користуватися  правами  і  свободами,  передбаченими
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України  "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про судоустрій України" ( 3018-14 )
та іншими актами законодавства.
 
   3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого
статусу.
 
   3.3. Запитувати у встановленому законодавством порядку у
структурних підрозділах центральних та місцевих органів виконавчої
влади, місцевих органах самоврядування, інших державних органах
інформацію та матеріали щодо  організації  планово-фінансової
діяльності суду, бухгалтерського обліку, звітності та контролю.
 
   3.4. У  встановленому  порядку  організовувати  роботу з
підготовки пропозицій голові суду щодо  запитів,  клопотань,
звернень  тощо  з  питань,  що стосуються планово-фінансової
діяльності суду і належать до його повноважень.
 
   3.5. Вносити пропозиції голові суду та керівнику апарату щодо
удосконалення  бухгалтерського обліку, звітності та контролю,
планово-фінансової діяльності місцевого суду.
 
   3.6. Брати участь у службових нарадах з питань, що належать
до його повноважень.
 
   3.7. Брати  участь  у засіданнях колегії територіального
управління Державної судової адміністрації відповідної області, а
також у нарадах, засіданнях робочих груп тощо з питань організації
планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності
та контролю, що проводяться територіальним управлінням Державної
судової адміністрації.
 
            4. Відповідальність
 
   4.1. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за
порушення планово-фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського
обліку, звітності та контролю в місцевому суді.
 
   4.2. Відповідно   до   законодавства   України   несе
відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
посадових обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих
йому прав, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який порочить
його як державного службовця або дискредитує місцевий  суд,
порушення трудової дисципліни, порушення норм етики поведінки
державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на
державну службу та її проходженням.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   20.07.2005 N 86
 
 
          ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
      ПОМІЧНИКА ГОЛОВИ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Посадова  інструкція  помічника  голови  місцевого
загального  суду  встановлює  єдині засади діяльності, обсяг
посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та
відповідальність  особи,  яка займає посаду помічника голови
місцевого загального суду (далі - помічник голови).
 
   1.2. Помічник голови є посадовою особою апарату місцевого
загального суду (далі - суд), правовий статус якої визначається
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
 
   1.3. Помічник голови призначається на посаду та звільняється
з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог
трудового законодавства та законодавства про державну службу
України.
 
   1.4. На посаду помічника голови призначається особа, яка має
повну  вищу  освіту  за  спеціальністю  "Правознавство"  або
"Правоохоронна  діяльність"  з освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі
в органах судової влади не менше 3 років або загальний стаж роботи
за фахом не менше 5 років.
 
   1.5. Помічник голови безпосередньо підпорядковується голові
суду, помічником якого він є, та керівникові апарату суду.
 
   1.6. Помічник   голови   безпосередньо  підпорядкованих
працівників апарату суду не має.
 
   1.7. У  своїй  роботі  керується  Конституцією  України
( 254к/96-ВР  ), Цивільним процесуальним ( 1501-06, 1502-06,
1503-06 ), Кримінально-процесуальним ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )
та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про
державну службу"  (  3723-12  ), "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР  )  та  іншими  законами  України,  рішеннями
Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства
та нормативними документами, що регламентують діяльність судових
органів, положеннями про Державну судову адміністрацію України
( 182/2003 ) та відповідне територіальне управління Державної
судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями
та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та
відповідного  територіального  управління  Державної  судової
адміністрації,  іншими  нормативно-правовими  актами  та цією
посадовою інструкцією.
 
           2. Завдання та обов'язки
 
   2.1. Проводить узагальнення роботи суду з розгляду судових
справ  (узагальнення  судової  практики), здійснює підготовку
статистичних даних та складання звітів, узагальнень суду про
кількість та стан розгляду судових справ усіх категорій.
 
   2.2. Готує дані судової статистики та інші матеріали для
розгляду на оперативних нарадах.
 
   2.3. Інформує голову суду про навантаження  справ,  які
знаходяться в провадженні суддів, та сприяє їх об'єктивному
розподілу.
   Проводить роботу з вивчення руху справ, які знаходяться в
провадженні суддів.
 
   2.4. Проводить роботу з підготовки оперативних нарад, що
проводяться головою суду, веде протоколи цих нарад.
 
   2.5. Веде збір і узагальнення пропозицій до проектів планів
роботи суду та готує відповідні проекти планів.
 
   2.6. Здійснює контроль за виконанням планів роботи суду,
доповідає голові суду про хід їх виконання.
 
   2.7. Бере  участь  у  прийомі громадян головою суду та
забезпечує організацію його проведення.
 
   2.8. За дорученням голови готує проекти  відповідей  на
звернення, які надходять на адресу голови суду.
 
   2.9. Вивчає прийняті головою суду до свого провадження справи
і матеріали, здійснює підбір законодавства та судової практики,
необхідних для розгляду конкретних судових справ, вносить стосовно
них свої пропозиції.
 
   2.10. Здійснює попередню підготовку до розгляду  судових
справ,  що  знаходяться в провадженні голови суду, за його
дорученням готує проекти процесуальних документів, повідомлень,
запитів тощо, контролює надходження та залучення відповідних
матеріалів і документів до судових справ. Виконує інші обов'язки
помічника судді.
 
   2.11. Координує  роботу  секретарів  судового  засідання,
помічника заступника (помічників заступників) голови суду та
помічників суддів, надає їм методичну та практичну допомогу в
організації судового процесу.
 
   2.12. За дорученням голови суду забезпечує взаємодію  з
правоохоронними  та  іншими державними органами, громадськими
організаціями, засобами масової інформації з питань здійснення
правосуддя та готує відповідні матеріали.
 
   2.13. Вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує
пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного
законодавства.
 
   2.14. За  дорученням  голови  суду здійснює заходи щодо
забезпечення його діяльності.
 
   2.15. Виконує інші розпорядження голови суду та керівника
апарату суду.

 

 

попередній документ наступний документ
Партнеры


Правовые ресурсы