Про затвердження Граничних тарифів на основні послуги електрозв"язку

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 23 від 07.02.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 травня 2000 р.
 vd20000207 vn23           за N 308/4529
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомзв'язку
                       та інформатизації
   N 120 ( z0595-02 ) від 07.06.2002 )
 
        Про затвердження Граничних тарифів
        на основні послуги електрозв'язку
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомзв'язку
    N 159 ( z0801-00 ) від 30.10.2000
    N 160 ( z0802-00 ) від 30.10.2000
          Наказами Держкомзв'язку та інформатизації
    N 166 ( z0053-01 ) від 07.11.2000
    N 166 ( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)", на виконання заходів, передбачених
Указом Президента України від 26.02.99 N 219/99 "Про основні
напрями конкурентної політики на 1999-2000 роки та заходи щодо їх
реалізації", та з метою створення на ринку послуг  зв'язку
сприятливого інвестиційного клімату та конкурентного середовища
Н А К А З У Ю:
   1.  Затвердити  Граничні  тарифи  на  основні  послуги
електрозв'язку, що додаються. 
   Граничні тарифи на основні послуги розраховані без урахування
податку на додану вартість (ПДВ), який стягується додатково
відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-вр ).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та
інформатизації N 166 ( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
   2. Тарифи на інші послуги електрозв'язку, що надаються в
межах України і не передбачені Граничними тарифами, та тарифи на
послуги місцевого, міжміського і міжнародного електрозв'язку, що
надаються  з  універсальних  телефонів-автоматів (таксофонів),
установлюються підприємствами (операторами) електрозв'язку всіх
форм власності, які надають ці послуги. ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 166
( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
   3. Підприємствам електрозв'язку надається право підключати
споживачам  20 відсотків абонентських номерів збудованої АТС
місцевого телефонного зв'язку або діючої АТС, що розширюється, із
застосуванням договірних тарифів.
   4. Заступнику Голови Довгому А.М., управлінню економічної
політики (Артюшенко Л.В.) забезпечити інформування операторів
електрозв'язку та споживачів послуг електрозв'язку про зміни
тарифів на послуги через засоби масової інформації. ( Пункт 4 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом  Держкомзв'язку  та
інформатизації N 166 ( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
   5. Операторам електрозв'язку:
   5.1. Довести  до  відома споживачів про введення в дію
Граничних тарифів на основні послуги електрозв'язку.
   5.2. Забезпечити застосування Граничних тарифів на основні
послуги електрозв'язку відповідно до чинного законодавства.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та
інформатизації N 166 ( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
   6. Наказ  Державного  комітету зв'язку "Про затвердження
Граничних тарифів на основні послуги зв'язку" від 16.09.98 N 132
( z0679-98  ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України
21.10.98 за N 679/3119, та накази Державного комітету зв'язку та
інформатизації "Про внесення змін до Граничних тарифів на основні
послуги зв'язку" від 26.08.99 N 63 ( z0772-99 ), зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 06.11.99 за N 772/4065, "Про внесення
змін та доповнень до Граничних тарифів на основні послуги зв'язку"
від 26.08.99 N 64 ( z0631-99 ), зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 21.09.99 за N 631/3924, "Про внесення доповнень до
Граничних тарифів на основні послуги зв'язку" від 21.12.99 N 147
( z0115-00 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції  України
29.02.00 за N 115/4336, вважати такими, що втратили чинність.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Довгого А.М.
 
 Голова                         О.Б.Шевчук
                      Затверджено
                      Наказ Держкомзв'язку та
                      інформатизації України
                      07.02.2000 N 23
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 травня 2000 р.
                   за N 308/4529
      Граничні тарифи на основні послуги електрозв'язку
 ( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку
  та інформатизації N 166 ( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
            Загальні положення
   1. Граничні тарифи застосовуються всіма підприємствами та
організаціями електрозв'язку (операторами), що надають послуги
електрозв'язку і розташовані на території України, незалежно від
відомчої  підпорядкованості і форм власності, крім випадків,
обумовлених чинним законодавством. ( Пункт 1 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Держкомзв'язку  та інформатизації N 166
( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
   2.  Затверджені  тарифи  є  граничні.  Підприємства
електрозв'язку,  учасники  технологічного процесу за спільною
домовленістю мають право знижувати їх рівень не більш як на 20
відсотків, але не менше за експлуатаційні витрати. ( Пункт 2 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом  Держкомзв'язку  та
інформатизації N 166 ( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
   3.  До  20  відсотків  обсягу  основних  видів  послуг
електрозв'язку, що надаються господарському сектору, сплачуються
понад установлені граничні тарифи відповідно до кошторису, якщо
трудові та матеріальні витрати ресурсів перевищують технологічні
нормативи. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомзв'язку  та  інформатизації  N 166 ( z0020-02 ) від
18.10.2001 )
   4. Оплата користувачами послуг міжнародного телефонного та
телеграфного електрозв'язку з країнами СНД та іншими країнами
світу провадиться в національній валюті України. Розмір оплати
визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що
встановлюється Національним банком України на момент надання
послуги. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомзв'язку  та  інформатизації  N 166 ( z0020-02 ) від
18.10.2001 )
   5. Вартість  бланків,  жетонів  і  чіп-карток,  які
використовуються при наданні послуг електрозв'язку, враховані в
тарифах на ці послуги. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 166 ( z0020-02 ) від
18.10.2001 )
   6. Тарифи,  встановлені  для  бюджетних  організацій  і
підприємств, застосовуються на підставі довідки фінансових органів
про повне фінансування організацій і підприємств за рахунок
бюджетних  коштів.  Цими  тарифами  користуються видавництва,
відповідно до Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-вр ),
та Державне інформаційне агентство України (ДІНАУ) - у частині, що
стосується виконання державного замовлення. ( Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку N 159 ( z0801-00 ) від
30.10.2000 )
   7. Пільги на послуги місцевого телефонного електрозв'язку та
проводового мовлення надаються згідно з чинним законодавством.
Витрати  підприємств  електрозв'язку  від надання цих послуг
компенсуються за рахунок коштів відповідних бюджетів та фондів.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та
інформатизації N 166 ( z0020-02 ) від 18.10.2001 )
   8.  При застосуванні тарифів на послуги електрозв'язку,
встановлених у залежності від тарифних зон (статті 1-8 розділу VI
та стаття 9  розділу IX Граничних тарифів), застосовується такий
порядок розподілу іноземних держав та територій за тарифними
зонами.  ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомзв'язку  та  інформатизації  N 166 ( z0020-02 ) від
18.10.2001 )
             I. Східна Європа
   1. Албанія          9. Румунія
   2. Боснія і Герцеговина   10. Сербія
   3. Болгарія         11. Словаччина
   4. Естонія          12. Словенія
   5. Латвія          13. Угорщина
   6. Литва           14. Хорватія
   7. Македонія         15. Чехія
   8. Польща          16. Чорногорія
        II. Центральна / Північна Європа
   1. Австрія          6. Норвегія
   2. Греція           7. Фінляндія
   3. Данія           8. Швейцарія
   4. Ліхтенштейн        9. Швеція
   5. Німеччина
            III. Західна Європа
   1. Андорра          10. Канарські острови (Іспанія)
   2. Бельгія          11. Люксембург
   3. Ватикан, Рим        12. Мальта
   4. Великобританія       13. Монако
   5. Гібралтар         14. Нідерланди
   6. Італія           15. Португалія
   7. Іспанія          16. Сан-Марино
   8. Ірландія          17. Франція
   9. Ісландія          18. Фарерські острови
       IV. Центральна Азія / Близький Схід
   1. Афганістан         12. Кувейт
   2. Бахрейн          13. Ліван
   3. Дієго-Гарсія        14. Мальдіви
   4. Ізраїль          15. Об'єднані Арабські Емірати
   5. Індія           16. Оман
   6. Ірак            17. Пакистан
   7. Іран            18. Саудівська Аравія
   8. Йорданія          19. Сирія
   9. Ємен            20. Туреччина
  10. Катар           21. Шрі-Ланка
  11. Кіпр
            V. Північна Америка
   1. Канада           3. Гренландія
   2. США (з Аляскою і Гаваями)
             VI. Східна Азія
   1. Бутан           12. М'янма (Бірма)
   2. Бруней           13. Малайзія
   3. Бангладеш         14. Макао
   4. В'єтнам          15. Монголія
   5. Гонконг          16. Непал
   6. Індонезія         17. Папуа - Нова Гвінея
   7. Корея НДР         18. Сінгапур
   8. Корея Республіка      19. Тайвань
    (Південна Корея)      20. Таїланд
   9. Камбоджа          21. Філіппіни
  10. Китай           22. Японія
  11. Лаос
     VII. Африка / Південна та Центральна Америка
   1. Алжир           57. Маврикій
   2. Ангілья          58. Мавританія
   3. Ангола           59. Мадагаскар
   4. Антигуа і Барбуда     60. Майотта
   5. Антильські         61. Малаві
    Острови (Нідерланди)    62. Малі
   6. Аргентина         63. Маріанські Острови
   7. Аруба           64. Марокко
   8. Асунсьйон         65. Мартініка
   9. Багамські Острови     66. Мексика
  10. Барбадос          67. Мозамбік
  11. Беліз           68. Монтсеррат
  12. Бенін           69. Намібія
  13. Бермудські Острови     70. Нігер
  14. Болівія          71. Нігерія
  15. Ботсвана          72. Нікарагуа
  16. Бразилія          73. Острів Кайман (Брит.)
  17. Буркіна-Фасо        74. Острів Святої Єлени
  18. Бурунді            (Брит.)
  19. Вергинські Острови     75. Панама
    (Великобританія)      76. Парагвай
  20. Віргінські Острови (США)  77. Перу
  21. Венесуела         78. Південно-Африканська
  22. Габон             Республіка
  23. Гаїті           79. Пуерто-Ріко
  24. Гайана           80. Реюньйон
  25. Гамбія           81. Руанда
  26. Гана            82. Сайпан
  27. Гваделупа         83. Сальвадор
  28. Гватемала         84. Сан-Томе і Принсіпі
  29. Гвінея           85. Свазіленд
  30. Гвінея-Бісау        86. Сейшельські Острови
  31. Гондурас          87. Сенегал
  32. Гренада          88. Сент-Вінсент і Гренадіни
  33. Домініка          89. Сент-Кітс і Невіс
  34. Домініканська Республіка  90. Сент-Люсія (Санта Лучія)
  35. Джибуті          91. Сент-П'єр і Мікелон
  36. Еквадор          92. Сомалі
  37. Екваторіальна Гвінея    93. Судан
  38. Еритрея          94. Суринам
  39. Ефіопія          95. Сьєрра-Леоне
  40. Єгипет           96. Танзанія
  41. Заїр            97. Теркс і Кайкос, острови
  42. Замбія             (Брит.)
  43. Західна Сахара       98. Того
  44. Зімбабве          99. Тринідад і Тобаго
  45. Кабо-Верде        100. Туніс
  46. Камерун          101. Уганда
  47. Кенія           102. Уругвай
  48. Колумбія         103. Фолклендські
  49. Коморські Острови       (Мальвінські) Острови
  50. Конго           104. Французька Гайана
  51. Коста-Ріка        105. Французькі Антіли
  52. Кот-д'Івуар        106. Центральноафриканська
  53. Куба              Республіка
  54. Лесото          107. Чад
  55. Ліберія          108. Чилі
  56. Лівія           109. Ямайка
          VIII. Австралія / Океанія
   1. Австралія         15. Нова Зеландія
   2. Американське Самоа     16. Нова Каледонія
   3. Антарктика         17. Норфолк (Австрал.)
   4. Вануату          18. Острів Пасхи
   5. Валіс і Футуна, острови  19. Піткерн (Брит.)
   6. Гуам            20. Острів Різдва (Австрал.)
   7. Західне Самоа       21. Острови Кука
   8. Кірибаті          22. Тонга
   9. Кокосові Острови      23. Палау
  10. Маршаллові Острови     24. Соломонові Острови
  11. Мідуей           25. Токелау
  12. Мікронезія         26. Тувалу
  13. Науру           27. Фіджі
  14. Ніуе            28. Французька Полінезія
               Розділ I
   Граничні тарифи на послуги місцевого телефонного зв'язку
 
--------------------------------------------------------------------------
|Номер |По-|     Види послуг     |   Розмір оплати (грн.)   |
|статті|зи-|               |------------------------------|
|   |ція|               |для підприємств,  |для   |
|   |  |               |установ, організацій|населення|
|   |  |               |--------------------|     |
|   |  |               |бюджетних | інших |     |
|------+---+------------------------------+----------+---------+---------|
|  1 | 2 |       3        |   4  |  5  |  6  |
|------------------------------------------------------------------------|
|          Установлення                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1 |Основного телефонного апарата,| 666-67 | 666-67 | 166-67 |
|   |  |підключеного до окремої лінії |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   |  |Паралельного    телефонного|     |     |     |
|   |  |апарата:           |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 2 |у різних абонентів      | 400-00 | 400-00 | 100-00 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   |  |в одного абонента:      |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 3 |в одній кімнаті, квартирі   | 66-67  | 66-67 | 16-67 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 4 |в одному будинку       | 133-33 | 133-33 | 33-33 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 5 |у різних будинках       | 266-67 | 266-67 | 66-67 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 6 |Телефонного      апарата| 333-33 | 333-33 | 83-33 |
|   |  |односторонньої дії      |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 7 |Телефонного      апарата|  х   |   х  | 83-33 |
|   |  |колективного користування (в|     |     |     |
|   |  |комунальній квартирі з кожної|     |     |     |
|   |  |сім'ї)            |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 8 |Вечірнього телефону      |  х   | 333-33 | 83-33 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 9 |Основного     телефонного| 533-33 | 533-33 | 133-33 |
|   |  |апарата,  підключеного  за|     |     |     |
|   |  |спареною схемою        |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   |( Позицію 10 статті 1 розділу I виключено згідно з Наказом    |
|   | Держкомзв'язку та інформатизації N 166 ( z0053-01 )      |
|   | від 07.11.2000 )                        |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 10|Основного телефонного апарата| 133-33 | 133-33 | 33-33 |
|   |  |терміном  дії не більше  3|     |     |     |
|   |  |місяців            |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   |  |Паралельного    телефонного|     |     |     |
|   |  |апарата  терміном  дії  не|     |     |     |
|   |  |більше 3 місяців:       |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 11|у різних абонентів      | 80-00  | 80-00 | 20-00 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   |  |в одного абонента:      |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 12|в одній кімнаті, квартирі   | 13-33  | 13-33 | 3-33  |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 13|в одному будинку       | 26-66  | 26-66 | 6-66  |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 14|у різних будинках       | 53-33  | 53-33 | 13-33 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 15|Абонентської лінії (телефону)| 666-67 | 666-67 | 166-67 |
|   |  |до офісної (міні) АТС     |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 16|Кожного телефону (міні) АТС,| 166-67 | 166-67 | 41-67 |
|   |  |підключеного   до   мережі|     |     |     |
|   |  |загального користування    |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 17|Переключення     телефону| 666-67 | 666-67 | 166-67 |
|   |  |абонентів відомчих телефонних|     |     |     |
|   |  |мереж та  АТС  інших  форм|     |     |     |
|   |  |власності за їх бажанням на|     |     |     |
|   |  |телефонну мережу  загального|     |     |     |
|   |  |користування         |     |     |     |
|   |---+------------------------------+------------------------------|
|   | 18|Переключення     телефону|               |
|   |  |абонентів телефонних мереж з|     безкоштовно     |
|   |  |ініціативи    підприємства|               |
|   |  |зв'язку            |               |
|   |---+------------------------------+------------------------------|
|   | 19|Підключення     обладнання| 33-33  | 33-33 |  х  |
|   |  |охоронної  сигналізації  до|     |     |     |
|   |  |лінії   діючого   телефону|     |     |     |
|   |  |(спільний  наказ  МВСУ  і|     |     |     |
|   |  |Держкомзв'язку від  20.10.98|     |     |     |
|   |  |N 750/145  (  z0701-98  ),|     |     |     |
|   |  |зареєстровано  в  Мін'юсті|     |     |     |
|   |  |02.11.98 за N 701/3141) (плата|     |     |     |
|   |  |стягується  з  підрозділів|     |     |     |
|   |  |позавідомчої  охорони  при|     |     |     |
|   |  |органах внутрішніх справ, за|     |     |     |
|   |  |кожного абонента)       |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 20|Підключення     обладнання| 33-33  | 33-33 |  х  |
|   |  |циркулярного  виклику   до|     |     |     |
|   |  |лінії діючого телефону    |     |     |     |
|------+---+------------------------------+----------+---------+---------|
| 2  | 21|Організація   з'єднувальної| 333-33 | 333-33 |  х  |
|   |  |лінії з відомчою АТС та АТС|     |     |     |
|   |  |інших форм  власності  (при|     |     |     |
|   |  |будівництві та реконструкції|     |     |     |
|   |  |з'єднувальних ліній за кошти|     |     |     |
|   |  |відомчих  АТС та операторів|     |     |     |
|   |  |зв'язку інших форм власності|     |     |     |
|   |  |застосовується коефіцієнт   |     |     |     |
|   |  |зменшення (Кзм.)=0,3)     |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 22|Підключення   з'єднувальної| 333-33 | 333-33 |  х  |
|   |  |лінії екстреної служби    |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 23|Підключення   з'єднувальної| 666-67 | 666-67 |  х  |
|   |  |лінії довідково-інформаційної|     |     |     |
|   |  |і сервісної служби      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------
   1. При   переключенні  телефону  односторонньої  дії,
паралельного, спареного, колективного та вечірнього на основний
телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами ст.1,
поз.1-9.
   2. При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за
заявою власника основного телефону плата за період відключення та
зворотне включення не береться.
   3. При встановленні телефону на дачі або в гаражі абонент
сплачує плату згідно зі ст. 1, поз.1-9. Якщо відстань від
кінцевого лінійно-кабельного пристрою до  телефонної  розетки
перевищує 40 м, то абонент додатково сплачує вартість робіт з
виконання технічних умов підприємства зв'язку.
   4. У містах, кількість мешканців яких більше ніж 1 млн.,
застосовується коефіцієнт збільшення (Кзб.) = 1,1; 2 млн. і більше
та в м. Севастополі - Кзб. = 1,2; в сільській місцевості та
селищах міського типу, крім райцентрів, - коефіцієнт зменшення
(Кзм.) = 0,8 (застосовується до всіх позицій статті 1, крім
поз. 10, 17, 19-21).
   5. Розрахунок тарифів проведено згідно з Методикою визначення
тарифів на послуги місцевого телефонного зв'язку (наказ Мінзв'язку
від 06.05.95 N 63 ( z0141-95 ), зареєстрований в Мін'юсті 18.05.95
за N 141/67).
 
--------------------------------------------------------------------------
| 1  | 2 |        3       |   4  |  5  |  6  |
|------------------------------------------------------------------------|
|       Перестановлення основного                 |             |
|       або паралельного апарата                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 24|в одній кімнаті, квартирі   | 33-33  | 33-33 | 16-67 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 25|в одному будинку       | 66-67  | 66-67 | 33-33 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 26|в інший будинок        | 100-00 | 100-00 | 50-00 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 27|Відновлення кімнатної проводки| 33-33  | 33-33 | 8-33  |
|   |  |на прохання абонента     |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 28|Заміна номера  телефону  на| 66-67  | 66-67 | 16-67 |
|   |  |прохання абонента       |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 29|Заміна категорії абонента  в| 3-33  | 3-33  | 3-33  |
|   |  |апаратурі  АВН  на прохання|     |     |     |
|   |  |абонента           |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|
|       Переоформлення договору                  |
|       на користування телефоном                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 4  |  |При обміні,  в  т.ч.  через|     |     |     |
|   |  |купівлю-продаж,   абонентами|     |     |     |
|   |  |телефонізованих квартир:   |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 30|у межах України        |  х   |  х   | 6-25  |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 31|з країн СНД          |  х   |  х   | 166-67 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 32|При зміні прізвища  абонента| 10-00  | 20-00 | 6-25  |
|   |  |або        найменування|     |     |     |
|   |  |підприємства,    установи, |     |     |     |
|   |  |організації, форми власності,|     |     |     |
|   |  |а  також  при  створенні|     |     |     |
|   |  |підприємств,   організацій,|     |     |     |
|   |  |установ на базі структурних|     |     |     |
|   |  |підрозділів або які одержали|     |     |     |
|   |  |статус   юридичної   особи|     |     |     |
|   |  |внаслідок   ліквідації  чи|     |     |     |
|   |  |реорганізації    виробничих|     |     |     |
|   |  |структур   і   є   їх|     |     |     |
|   |  |правонаступниками      та|     |     |     |
|   |  |залишились    у    своїх|     |     |     |
|   |  |телефонізованих  приміщеннях,|     |     |     |
|   |  |за кожний телефонний основний|     |     |     |
|   |  |апарат та інші засоби зв'язку |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 33|При внутрішньородинному обміні|  х   |  х   | 6-25  |
|   |  |квартирами на членів родини,|     |     |     |
|   |  |незалежно від того, з ким він|     |     |     |
|   |  |був укладений         |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 34|На члена сім'ї абонента, який|  х   |  х   | 6-25  |
|   |  |проживав  разом  з  ним та|     |     |     |
|   |  |прописаний за даною адресою,|     |     |     |
|   |  |при вибутті, відмові абонента|     |     |     |
|   |  |від абонемента або в  разі|     |     |     |
|   |  |смерті абонента        |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 35|На члена сім'ї абонента, який|  х   |  х   | 6-25  |
|   |  |прописаний за даною адресою,|     |     |     |
|   |  |якщо телефон установлений за|     |     |     |
|   |  |пільговими тарифами і абонент|     |     |     |
|   |  |помер             |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   |  |При одержанні    заявником|     |     |     |
|   |  |телефонізованої  квартири  в|     |     |     |
|   |  |спадщину, при даруванні:   |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 36|якщо заявник  був  абонентом|  х   |  х   | 6-25  |
|   |  |телефонної мережі, за умови|     |     |     |
|   |  |його прописки         |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   |  |якщо заявник не був абонентом|     |     |     |
|   |  |телефонної мережі:      |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 37|за умови його прописки    |  х   |  х   | 41-67 |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 38|без прописки (за відсутності|  х   |  х   | 166-67 |
|   |  |заяв  громадян,  які  мають|     |     |     |
|   |  |пільги   на   встановлення|     |     |     |
|   |  |телефону)           |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 39|При передачі абонентом номера|  х   |  х   | 6-25  |
|   |  |телефону, який мав гарантоване|     |     |     |
|   |  |право   користування   і|     |     |     |
|   |  |розпорядження    телефонною|     |     |     |
|   |  |лінією, без вимоги прописки  |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 40|При оренді  телефонізованого| 40-00  | 40-00 | 10-00 |
|   |  |приміщення,  квартири,  за|     |     |     |
|   |  |кожний  основний  телефонний|     |     |     |
|   |  |апарат та інші засоби зв'язку|     |     |     |
|   |  |(за зворотне переоформлення по|     |     |     |
|   |  |закінченні  терміну  оренди|     |     |     |
|   |  |плата  з  орендодавця  не|     |     |     |
|   |  |стягується)          |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 41|При переїзді  абонента   в| 20-00  | 20-00 | 6-25  |
|   |  |телефонізоване приміщення або|     |     |     |
|   |  |квартиру,   де   кількість|     |     |     |
|   |  |телефонів  та інших засобів|     |     |     |
|   |  |зв'язку така сама, яка була за|     |     |     |
|   |  |попередньою адресою в межах|     |     |     |
|   |  |дії однієї телефонної мережі|     |     |     |
|   |  |(в  інших  випадках телефон|     |     |     |
|   |  |установлюється  на загальних|     |     |     |
|   |  |підставах)          |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 42|Переоформлення   службового|  х   |  х   | 6-25  |
|   |  |телефону на квартирний, якщо|     |     |     |
|   |  |надійшла черга на встановлення|     |     |     |
|   |  |телефону   або   абонент|     |     |     |
|   |  |користувався ним понад рік  |     |     |     |
|   |---+------------------------------+----------+---------+---------|
|   | 43|Переоформлення   квартирного| 333-33 | 333-33 |  х  |
|   |  |телефону на службовий     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------
   У містах, кількість мешканців яких більше ніж 1  млн.,
застосовується коефіцієнт збільшення (Кзб.) = 1,1; 2 млн. і більше
та в м. Севастополі - Кзб. = 1,2; в сільській місцевості та
селищах міського типу, крім райцентрів, - коефіцієнт зменшення
(Кзм.) = 0,8 (до поз. 32, 39).
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |По-|   Види послуг та плати   |      Розмір оплати (грн.)     |
|статті|зи-|               |-----------------------------------------|
|   |ція|               |для підприємств, установ, |для населення|
|   |  |               |організацій        |       |
|   |  |               |---------------------------|       |
|   |  |               | бюджетних |  інших  |       |
|   |  |               |-------------+-------------+-------------|
|   |  |               |без  |з   |без  |з   |без  |з   |
|   |  |               |похви-|похви-|похви-|похви-|похви-|похви-|
|   |  |               |линної|линною|линної|линною|линної|линною|
|   |  |               |оплати|опла- |оплати|опла- |оплати|опла- |
|   |  |               |місце-|тою  |місце-|тою  |місце-|тою  |
|   |  |               |вих  |місце-|вих  |місце-|вих  |місце-|
|   |  |               |розмов|вих  |розмов|вих  |розмов|вих  |
|   |  |               |   |розмов|   |розмов|   |розмов|
|------+---+------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1  | 2 |       3        |   4   |   5   |   6   |
|-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|         Абонентна плата за   | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
|       користування телефонним  |   |   |   |   |   |   |
|        апаратом (за місяць)   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 5  | 44|За основний    телефонний| 8-75 | 6-12 |13-75 | 9-63 | 8-75 | 6-12 |
|   |  |апарат, підключений до окремої|   |   |   |   |   |   |
|   |  |лінії (при бронюванні номера|   |   |   |   |   |   |
|   |  |телефону  та  магістральної|   |   |   |   |   |   |
|   |  |пари).            |   |   |   |   |   |   |
|   |  |У рахунок абонплати надається|   |   |   |   |   |   |
|   |  |100 нетарифікованих  хвилин|   |   |   |   |   |   |
|   |  |для усіх категорій споживачів|   |   |   |   |   |   |
|   |  |при   похвилинній   оплаті|   |   |   |   |   |   |
|   |  |місцевих розмов, незалежно від|   |   |   |   |   |   |
|   |  |способу підключення.     |   |   |   |   |   |   |
|   |  |У сільській  місцевості  та|   |   |   |   |   |   |
|   |  |селищах міського типу, крім|   |   |   |   |   |   |
|   |  |райцентрів,   застосовується|   |   |   |   |   |   |
|   |  |коефіцієнт зменшення (Кзм.) =|   |   |   |   |   |   |
|   |  |= 0,8 незалежно від способу|   |   |   |   |   |   |
|   |  |підключення (до гр. 4.1, 5.1,|   |   |   |   |   |   |
|   |  |6.1)             |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 45|За одну  повну  чи  неповну| х  |0-0164| х  | 0-026| х  |0-0164|
|   |  |хвилину розмови для всіх видів|   |   |   |   |   |   |
|   |  |включення телефону понад 100|   |   |   |   |   |   |
|   |  |хвилин розмови        |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 46|За колективний  апарат  (з| х  | х  | х  | х  | 4-37 | х  |
|   |  |кожної  родини  комунальної|   |   |   |   |   |   |
|   |  |квартири)           |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 47|За основний телефонний апарат,| 7-00 | 4-90 |11-00 | 7-70 | 7-00 | 4-90 |
|   |  |підключений за спареною схемою|   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 48|За спарений      телефон,| 3-50 | 2-45 |5-50 | 3-85 | 3-50 | 2-45 |
|   |  |установлений  у  комунальній|   |   |   |   |   |   |
|   |  |квартирі, з кожної родини   |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 49|За паралельні    телефонні| 5-25 | 5-25 |8-25 | 8-25 | 5-25 | 5-25 |
|   |  |апарати,  які встановлені у|   |   |   |   |   |   |
|   |  |різних абонентів (з кожного|   |   |   |   |   |   |
|   |  |абонента)           |   |   |   |   |   |   |
|   |  |Похвилинна оплата за місцеві|   |   |   |   |   |   |
|   |  |розмови не стягується (до гр.|   |   |   |   |   |   |
|   |  |4.2, 5.2, 6.2)        |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 50|За паралельні    телефонні| 0-87 | 0-61 |1-38 | 0-96 | х  | х  |
|   |  |апарати,  які встановлені в|   |   |   |   |   |   |
|   |  |одного  абонента  в  одному|   |   |   |   |   |   |
|   |  |приміщенні,  кімнаті  (крім|   |   |   |   |   |   |
|   |  |квартирних)          |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 51|За паралельні    телефонні| 5-25 | 3-67 |8-25 | 5-78 | х  | х  |
|   |  |апарати,  які встановлені в|   |   |   |   |   |   |
|   |  |одного  абонента  у  різних|   |   |   |   |   |   |
|   |  |приміщеннях     (кімнатах,|   |   |   |   |   |   |
|   |  |будинках)           |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 52|За вечірній телефон      | х  | х  |6-88 | 4-82 | 4-37 | 3-06 |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 53|За телефон односторонньої дії | 4-37 | 3-06 |6-88 | 4-82 | 3-15 | 2-20 |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 54|Плата за з'єднувальну  лінію| 4-37 | х  |6-88 | х  | х  | х  |
|   |  |екстрених служб        |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 55|Плата за з'єднувальну  лінію| 8-75 | х  |13-75 | х  | х  | х  |
|   |  |довідково-інформаційних   і|   |   |   |   |   |   |
|   |  |сервісних служб        |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   |( Позицію 57 статті 5 розділу I виключено згідно з Наказом         |
|   | Держкомзв'язку та інформатизації N 166 ( z0053-01 )            |
|   | від 07.11.2000 )                             |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 56|За телефон, установлений  на| х  | х  | х  | х  | 8-75 | 6-12 |
|   |  |дачах, у гаражах.       |   |   |   |   |   |   |
|   |  |При включенні   телефонного|   |   |   |   |   |   |
|   |  |апарата  за спареною схемою|   |   |   |   |   |   |
|   |  |абонентна плата нараховується|   |   |   |   |   |   |
|   |  |відповідно до поз. 48 ст. 5  |   |   |   |   |   |   |
|------+---+------------------------------+------+------+------+------+------+------|
|   | 57|За абонентську лінію офісної| 8-75 | 6-12 |13-75 | 9-63 | 8-75 | 6-12 |
|   |  |(міні) АТС          |   |   |   |   |   |   |
|   |---+------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|   | 58|За кожний  телефон  офісної|   0-88  |   1-38  |   0-88  |
|   |  |(міні) АТС з правом виходу на|       |       |       |
|   |  |мережу загального користування|       |       |       |
|   |---+------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|   | 59|За кожний підключений пристрій|   2-92  |   2-92  |   х   |
|   |  |охоронної сигналізації   (на|       |       |       |
|   |  |кросі  АТС),  за  кожного|       |       |       |
|   |  |абонента (абонентна плата за|       |       |       |
|   |  |підключення     пристроїв|       |       |       |
|   |  |циркулярного   виклику  не|       |       |       |
|   |  |стягується. Плата стягується з|       |       |       |
|   |  |підрозділів    позавідомчої|       |       |       |
|   |  |охорони при органах внутрішніх|       |       |       |
|   |  |справ, за кожного абонента)  |       |       |       |
|------+---+------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 6  | 60|За 1  хвилину  розмови  з|   х   |   х   |   0-05  |
|   |  |міського телефонного апарата|       |       |       |
|   |  |(таксофона).         |       |       |       |
|   |  |Тариф не  поширюється   на|       |       |       |
|   |  |послуги,  що  надаються  з|       |       |       |
|   |  |універсальних таксофонів   |       |       |       |
|------+---+------------------------------+-------------+-------------+-------------|

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ