Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


Сторінка 1
      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.09.2005 N 414
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 жовтня 2005 р.
                   за N 1266/11546
 
 
      Про затвердження Порядку видачі дозволів на
      розміщення, будівництво, реконструкцію та
    функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього
      господарства та згод і погоджень на об'єкти
     зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг
           загального користування
 
 
   З метою поліпшення умов безпеки руху автомобільними дорогами
загального  користування, підвищення ефективності використання
земель дорожнього господарства, суттєвого підвищення якості і
збільшення кількості послуг, що надаються учасникам дорожнього
руху, удосконалення системи видачі дозволів на розміщення об'єктів
дорожнього сервісу та зовнішньої реклами вздовж автомобільних
доріг загального користування та відповідно до Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи щодо
забезпечення здійснення державної регуляторної політики", Закону
України "Про автомобільні дороги" ( 2862-15 ) та Положення про
Державну службу автомобільних доріг України, затвердженого Указом
Президента України від 19.01.2002 N 50 ( 50/2002 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  видачі  дозволів  на розміщення,
будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на
землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти
зовнішньої  реклами  вздовж  автомобільних  доріг  загального
користування (додається).
 
   2. Управлінню науково-технічної політики (Андрєєв С.I.) у
десятиденний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування.
 
   3. Департаменту  автомобільних  доріг  (Данкевич I.В.) у
тижневий термін після тиражування довести цей наказ (з додатками)
до відома керівників Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях
та в м. Севастополі.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Березовського М.В.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність,  наказ  Укравтодору
від 08.07.2003 N 314 ( z0794-03 ) "Про затвердження Порядку видачі
дозволів  на  розміщення,  будівництво,  реконструкцію  та
функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на
землях  дорожнього  господарства  вздовж  автомобільних доріг
загального користування", зареєстрований Міністерством юстиції
України 11.09.2003 за N 794/8115.
 
 Голова                         В.М.Гуржос
 
 ПОГОДЖЕНО:р
р
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництвар             А.В.Дашкевич
 
 Начальник Департаменту 
 ДАI МВС України                   С.Г.Коломієць
 
 Перший заступник Голови
 Державного комітету України
 з питань технічного регулювання
 та споживчої політики                  I.Саєвич
 
 Заступник Голови Державного
 комітету України з будівництва
 та архітектури                   О.М.Бондаренко
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   автомобільних доріг України
                   29.09.2005 N 414
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 жовтня 2005 р.
                   за N 1266/11546
 
 
               ПОРЯДОК
      видачі дозволів на розміщення, будівництво,
     реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу
   на землях дорожнього господарства та згод і погоджень
    на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних
         доріг загального користування
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   землі дорожнього господарства - землі під проїзною частиною,
узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами,
кюветами,  мостами,  тунелями,  транспортними  розв'язками,
водопропускними спорудами, підпірними стінками і розташованими в
межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а
також землі, що перебувають за межами смуг відведення, якщо на них
розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних
доріг, а саме:
   а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні
споруди і насадження, протилавинні та протиселеві  споруди,
уловлюючі з'їзди;
   б) майданчики  для  стоянки  транспорту  і  відпочинку,
підприємства та об'єкти служби дорожнього сервісу;
   в) будинки (у тому числі житлові) та споруди дорожньої служби
з виробничими базами;
   г) захисні насадження;
   землекористувач земель  дорожнього  господарства - Служба
автомобільних доріг в АР Крим, області та в м. Севастополі (далі -
Служба);
   дорожньо-експлуатаційні  організації  -   підприємства
(незалежно від форми власності), які здійснюють ремонт і утримання
дорожніх об'єктів (крім залізничних переїздів);
   заява (клопотання) - звернення юридичної або фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності з проханням про сприяння
реалізації  закріплених  Конституцією  України  та  чинним
законодавством його прав та інтересів;
   об'єкти сервісу  -  станції  та  пункти  технічного
обслуговування, пункти  миття  транспортних  засобів,  пункти
технічного обслуговування (оглядові естакади та ін.), автозаправні
та газозаправні станції, придорожні ринки, пункти  торгівлі,
харчування (споруди побутово-торговельного призначення), у т.ч.
влаштовані за допомогою встановлення малих архітектурних форм,
стоянки  транспортних  засобів  (стоянки  та  майданчики для
короткочасної зупинки, майданчики для відпочинку, стоянки, що
охороняються) та видові майданчики, готелі, мотелі, кемпінги,
туалети;
   власник об'єкта - суб'єкт підприємницької діяльності, який на
свій розсуд може володіти, користуватися, розпоряджатися належним
йому майном;
   місце розміщення об'єкта - визначена земельна ділянка, на
якій розміщується об'єкт сервісу або рекламний засіб;
   під'їзд до об'єкта - спеціально побудована автомобільна
дорога для в'їзду (виїзду) на територію об'єкта сервісу;
   паспорт прив'язки об'єкта - це документальна інформація, яка
включає:
   - місцезнаходження  і  розміри  земельної  ділянки  під
будівництво (розміщення) об'єкта,
   - наявність зелених насаджень,
   - топографічний план ділянки дороги  в  масштабі 1:500
(або детальна схема із зазначенням категорії дороги, ширини смуги
відведення) на відстані 200 м в обидва боки вздовж дороги від
місця розміщення об'єкта з прив'язкою перехрещень, примикань,
транспортних і штучних споруд, дорожніх знаків та розмітки,
напрямних пристроїв та огороджень, інженерних мереж, а також
існуючих об'єктів сервісу та зовнішньої реклами;
   мала архітектурна форма - невелика споруда для здійснення
підприємницької  діяльності  торговельно-побутового призначення
площею до 30 кв. м та висотою до 4 м, яка виконується з полегшених
конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених
у ґрунт фундаментів;
   пересувний об'єкт сервісу - невелика мобільна споруда, яка
може бути переміщена з одного місця розташування до іншого;
   зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних
тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій
місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на
елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць і
доріг;
   спеціальні конструкції - рекламоносії, а саме: тимчасові та
стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не
наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно,
транспаранти,  троли, таблички, короби, механічні, динамічні,
електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні  просторові
конструкції та ін.), які використовуються для розміщення реклами;
   суб'єкт підприємницької діяльності - фізична або юридична
особа будь якої форми власності, представництво нерезидента в
Україні;
   розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження
реклами.
 
   1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Земельного
кодексу України ( 2768-14 ), Законів України "Про дорожній  рух"
( 3353-12 ), "Про    автомобільні   дороги"  ( 2862-15 ),
"Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про  рекламу"   ( 270/96-ВР ),
"Про  власність"  ( 697-12 ),  "Про  звернення   громадян"
( 393/96-ВР ), "Про основи містобудування" ( 2780-12 ),  Указу
Президента України від 19.01.2002  N 50 ( 50/2002 ) "Питання
Державної служби автомобільних доріг України", Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи щодо
забезпечення  здійснення  державної  регуляторної  політики",
постанов Кабінету  Міністрів  України  від  30.03.94  N  198
( 198-94-п )  "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць,  залізничних  переїздів,  правил
користування ними та охорони" (зі змінами і доповненнями) (далі -
Єдині правила), від 06.04.98 N 455 ( 455-98-п ) "Про класифікацію
автомобільних  доріг  та перелік автомобільних доріг України
державного значення" (зі змінами і доповненнями),  від 18.08.94
N 567 ( 567-94-п ) "Про заходи щодо створення безпечних умов для
міжміських і міжнародних перевезень автомобільним  транспортом"
(зі змінами і доповненнями), від 29.12.2003 N 2067 ( 2067-2003-п )
"Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами",
від  22.01.96 N 115 ( 115-96-п ) "Про затвердження  Правил
зберігання транспортних засобів на автостоянках", від 03.08.2005
N 710 ( 710-2005-п ) "Про затвердження Державної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування на 2005-2010 роки",
від 22.09.2004 N 1243 ( 1243-2004-п ) "Про Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (далі - Порядок
прийняття в експлуатацію), ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху.
Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до
експлуатаційного стану", ДБН В.2.3-4-2000 "Споруди транспорту.
Автомобільні дороги", ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень", ГСТУ 218-03450778.092-2002
"Безпека  дорожнього  руху.  Автомобільні  дороги  загального
користування.  Проект (схема) організації дорожнього руху на
автомобільній  дорозі",  Типових  правил  розміщення  малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності,
затверджених наказом Держбуду України від 13.10.2000   N 227
( z0755-00 )  і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
27.10.2000 за N 755/4976 зі змінами, та інших нормативно-правових
актів.
 
   1.3. Вимоги цього Порядку поширюються на об'єкти (у тому
числі під'їзди до них та виїзди з них), розташовані повністю чи
частково на землях дорожнього господарства або суміжних з ними
землях, уздовж автомобільних доріг загального користування.
 
   1.4. Порядок установлює засади взаємовідносин між Державною
службою автомобільних доріг України, Службами автомобільних доріг
в АР Крим, областях та в м. Севастополі або іншими державними
підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери
її управління (далі - Органи), та особами, які користуються
землями  дорожнього  господарства,  та  регламентує  питання
експертного обстеження місця розташування об'єктів, підготовки
обґрунтувань та висновків щодо видачі дозволів на розміщення
об'єктів, технічних умов, ордерів на право виконання робіт,
здійснення контролю за виконанням технічних умов та цільовим
використанням ділянок на землях дорожнього господарства суб'єктами
підприємницької діяльності.
 
   1.5. Надання  у тимчасове користування земельних ділянок
уздовж автомобільних доріг загального користування здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
   У разі розміщення об'єкта сервісу на землях, суміжних із
землями дорожнього господарства, використання таких земель для
облаштування під'їздів до об'єктів і виїздів з них здійснюється
шляхом установлення земельного сервітуту.
 
   1.6. Місце  розташування  об'єкта  на  землях дорожнього
господарства може бути попередньо визначене Державною службою
автомобільних доріг України або уповноваженим нею Органом, що
належить до сфери її управління, з урахуванням програм розвитку
доріг, забезпечення  безпеки  дорожнього  руху та екологічної
безпеки.
 
   1.7. При  проектуванні,  будівництві,  реконструкції  та
експлуатації об'єктів сервісу, рекламних засобів обов'язково мають
бути виконані вимоги, передбачені цим Порядком та технічними
умовами і, у разі потреби, додатковими експертними висновками щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху, надійності конструкцій та
охорони довкілля.
 
   1.8. Розробка проектно-кошторисної документації (далі - ПКД)
на будівництво, реконструкцію та облаштування об'єктів сервісу,
розміщення рекламних засобів має виконуватися спеціалізованою
проектною організацією, яка має відповідну ліцензію. Для виконання
будівельних робіт залучаються спеціалізовані організації, які
мають відповідну ліцензію.
   На стадії розробки ПКД суб'єкт підприємницької діяльності
(далі - Заявник) повинен одержати в органах безпеки дорожнього
руху МВС України технічні умови щодо дотримання вимог з безпеки
дорожнього руху. При цьому органи безпеки дорожнього руху МВС
України погоджують ПКД і беруть участь у прийнятті об'єкта в
експлуатацію у складі Державної технічної комісії.
 
   1.9. При розробці проектів (або схем) організації дорожнього
руху відповідно до ГСТУ 218-03450778.092-2002 на ділянках доріг,
де розміщені об'єкти, слід передбачати комплекс обов'язкових
заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту,
пішоходів, інших користувачів.
 
   1.10. Власник об'єкта сервісу не має права змінювати напрям
діяльності  об'єкта,  зазначеного  в  дозволі.  Він  несе
відповідальність за технічний  та  санітарний  стан  частини
автомобільної дороги, на якій облаштовуються перехідно-швидкісні
смуги до його об'єкта (якщо інше не передбачено договором з
дорожньо-експлуатаційною  організацією), з'їздів, під'їздів та
проїздів на самому об'єкті.
 
   1.11. У разі потреби зміни напрямку діяльності  об'єкта
сервісу (повної або часткової) власник об'єкта повинен отримати
новий дозвіл і технічні умови відповідно до вимог цього Порядку з
урахуванням специфіки функціонування об'єкта.
 
     2. Видача дозволів на розміщення, будівництво і
    реконструкцію об'єктів сервісу, згод та погоджень
    на розміщення спеціальних конструкцій і зовнішньої
     реклами на землях дорожнього господарства вздовж
      автомобільних доріг загального користування
 
   2.1. На землях дорожнього господарства вздовж автомобільних
доріг державного значення та територіальних доріг
   - надає дозволи на розміщення і будівництво об'єктів сервісу
(додатки 1 та 2),
   - надає  згоду  на розміщення спеціальних конструкцій і
зовнішньої реклами на землях дорожнього господарства поза межами
населених пунктів (додаток 3),
   - погоджує дозволи на розміщення зовнішньої реклами в межах
населених пунктів (додаток 4),
   - реєструє і скасовує їх
   Державна служба автомобільних доріг України.
   На землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг
місцевого значення, крім територіальних, рішення приймають Служби
автомобільних доріг в АР Крим, областях та  в  м. Севастополі
(далі - Служби).
   На розміщення  пересувного  об'єкта  сервісу  на  землях
дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального
користування приймають рішення і надають тимчасовий дозвіл Служби
(додаток 5).
 
   2.2. У  разі відсутності затвердженого плану забудови і
благоустрою об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства
вздовж автомобільних доріг державного значення і територіальних
доріг або необхідності внесення змін до вищезазначеного плану, а
також при узгодженні розміщення об'єктів зовнішньої реклами всі
рішення про узгодження розміщення таких об'єктів приймаються
Державною службою автомобільних доріг України тільки на підставі
обґрунтувань та висновків.
   Необхідність обґрунтувань та висновків визначається у разі:
   - якщо територія забудови суміжна із землями дорожнього
господарства і об'єкт потребує окремого заїзду або виїзду на
автодорогу;
   - якщо є необхідність вилучення з користування земельної
ділянки із земель дорожнього господарства та надання її Заявнику
(забудовнику);
   - якщо розміщення спеціальної конструкції для зовнішньої
реклами планується у смузі відведення автомобільної дороги або
потребує її використання при обслуговуванні.
 
   2.3. Висновки надаються уповноваженим органом, що належить до
сфери управління Державної служби автомобільних доріг України, на
підставі обґрунтувань і документів згідно з цим Порядком.
   2.3.1. Для об'єктів сервісу обґрунтування включають:
   - повну назву і реквізити суб'єкта підприємницької діяльності
(Заявника);
   - паспорт прив'язки об'єкта;
   - характеристики ділянки щодо наявності аварійно небезпечних
умов;
   - можливість   енергозабезпечення,   водопостачання  та
каналізації;
   - види послуг, що планується надавати учасникам дорожнього
руху;
   - план благоустрою території забудови (при погодженні на
будівництво об'єкта дорожнього сервісу) та план забезпечення і
збереження довкілля;
   - економічний аналіз.
   Для об'єктів сервісу висновки включають:
   - можливість надання земельної ділянки, яка перебуває в
постійному користуванні Служби і на якій планується розміщення
об'єкта сервісу, у власність або оренду Заявнику;
   - відповідність  місця  розташування  об'єкта нормативним
вимогам;
   - рекомендації щодо запобігання аваріям, створення безпечних
умов для роботи об'єкта дорожнього сервісу і дорожнього руху та
збереження навколишнього середовища;
   - відповідність місця розташування  об'єкта  перспективам
реконструкції автодороги, ремонтних робіт з розширення проїзної
частини та планам розвитку інфраструктури дорожнього сервісу;
   - можливість та доцільність будівництва об'єкта дорожнього
сервісу на конкретній земельній ділянці;
   - наявність інвестиційної привабливості об'єкта дорожнього
сервісу на конкретній земельній ділянці.
   2.3.2. Для  об'єктів  зовнішньої  реклами  обґрунтування
включають:
   - повну назву і реквізити розповсюджувача зовнішньої реклами
(Заявника);
   - адресу місця встановлення рекламного засобу;
   - характеристики рекламного засобу (вид, розміри, площа місця
розташування);
   - фотокартка або комп'ютерний макет місця із фрагментом
місцевості (розміри  не  менш  ніж  6х9  см), де планується
розташування рекламного засобу;
   - ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу;
   - план ділянки дороги в масштабі 1:500 (або детальна схема із
зазначенням категорії дороги, ширини смуги відведення) на відстані
200 м в обидва боки від місця розміщення об'єкта з прив'язкою
перехрещень, примикань, транспортних і штучних споруд, дорожніх
знаків та розмітки, напрямних пристроїв та огороджень, інженерних
мереж, а також існуючих об'єктів сервісу та зовнішньої реклами.
   Для об'єктів зовнішньої реклами висновки включають:
   - відповідність  місця  розташування  об'єкта нормативним
вимогам;
   - рекомендації щодо запобігання аваріям, створення безпечних
умов для дорожнього руху та збереження навколишнього середовища.
 
   2.4. Державна  служба  автомобільних   доріг   України
(або уповноважений нею Орган) видає дозволи на розміщення і
будівництво об'єктів сервісу (додатки 1, 2), здійснює погодження
дозволів та надає згоду  на  розміщення  зовнішньої  реклами
(додатки 3, 4) тільки за наявності позитивних  висновків  і
обґрунтувань.
   Розроблення обґрунтувань   виконується   Заявником  або
організаціями-розробниками згідно з його заявкою та за його
участю. При цьому Заявник або організація-розробник обґрунтування
має право звернутися до відповідного підрозділу Державної служби
автомобільних доріг України за необхідною інформацією і отримати
її в 20-денний термін.
 
   2.5. Для отримання технічних умов та дозволу на розміщення
конкретного об'єкта сервісу на землях дорожнього господарства, у
т.ч. у межах смуги відведення автомобільних доріг, Заявник подає
Службі такі документи:
   - заяву встановленої форми (додаток 6);
   - копію  свідоцтва  про державну реєстрацію Заявника як
суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
   - матеріали  земельно-кадастрової інвентаризації земельної
ділянки в масштабі 1:500 або 1:2000, що планується під забудову
або  розміщення,  з  чітко  зазначеними  межами  суміжних
землекористувань. У разі відсутності зазначених матеріалів -
топографічний план місцевості в масштабі 1:500 з нанесенням меж
земельної ділянки та суміжних землекористувань, який повинен бути
офіційно узгоджений з відповідним місцевим землевпорядним органом;
   - обґрунтування;
   - для юридичних осіб-нерезидентів - документ, що засвідчує їх
реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного,
банківського або судового реєстру).
 
   2.6. Для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної
форми Заявнику необхідно подати до Служби такі документи:
   - заяву за формою (додаток 7), у якій зазначаються бажане
місце та  термін  розміщення,  функціональне  призначення  і
характеристика об'єкта;
   - копію свідоцтва про державну реєстрацію  Заявника  як
суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
   - матеріали земельно-кадастрової інвентаризації  земельної
ділянки в масштабі 1:500 або 1:2000, що планується під забудову
або  розміщення,  з  чітко  зазначеними  межами  суміжних
землекористувань. У разі відсутності зазначених матеріалів -
топографічний план місцевості в масштабі 1:500 з нанесенням меж
земельної ділянки та суміжних землекористувань, який повинен бути
офіційно узгоджений з відповідним місцевим землевпорядним органом;
   - обґрунтування;
   - для юридичних осіб-нерезидентів - документ, що засвідчує їх
реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного,
банківського або судового реєстру тощо).
 
   2.7. Для отримання  тимчасового  дозволу  на  розміщення
пересувного об'єкта сервісу Заявнику необхідно подати до Служби
такі документи:
   - заяву за формою (додаток 8), у якій зазначаються бажане
місце та  термін  розміщення,  функціональне  призначення  і
характеристика об'єкта;
   - копію свідоцтва про державну реєстрацію  Заявника  як
суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
   - для юридичних осіб-нерезидентів - документ, що засвідчує їх
реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного,
банківського або судового реєстру тощо).
 
   2.8. Для отримання згоди або погодження  на  розміщення
зовнішньої  реклами вздовж автомобільних доріг розповсюджувач
зовнішньої реклами (Заявник) надає Службі:
   - заяву встановленої форми (додаток 9 або 10);
   - обґрунтування.
 
   2.9. Служба:
   - після  отримання  заяви  (клопотання)  з  необхідними
документами проводить обстеження ділянки автомобільної дороги і
визначає  попередню  можливість  або неможливість розміщення,
будівництва, реконструкції об'єкта сервісу або зовнішньої реклами
на даній ділянці відповідно до вимог розділу 4 цього Порядку, про
що складається Акт обстеження земельної ділянки для розміщення
об'єкта  сервісу (додаток 11) або спеціальної конструкції і
зовнішньої реклами (додаток 12). При цьому Акт обстеження ділянки
для розміщення об'єкта сервісу затверджується тільки за наявності
матеріалів, зазначених у пунктах 2.5 та 2.6, у яких чітко
визначені межі земельної ділянки під забудову (розміщення);
   - при вирішенні питання щодо можливості розміщення об'єктів
сервісу  вздовж  автомобільних  доріг державного значення та
територіальних доріг - у 10-денний термін після отримання заяви
(клопотання) надсилає до Державної служби автомобільних доріг
України або уповноваженого нею Органу заяву (клопотання), пакет
документів, зазначених у пункті 2.3.1, Акт обстеження конкретної
земельної ділянки (додаток 11)  та  проект  технічних  умов
(додаток 13);
   - для об'єктів сервісу в технічних умовах надає вимоги щодо
облаштування заїздів та виїздів та перехідно-швидкісних смуг;
   - після отримання дозволу від Державної служби автомобільних
доріг України на розміщення і будівництво об'єктів сервісу або
малої архітектурної форми на землях дорожнього господарства вздовж
автомобільних доріг державного значення та територіальних доріг
(додатки 1, 2) у 10-денний термін надає заявникові технічні умови
на  розміщення  і  будівництво  об'єкта  сервісу  або малої
архітектурної форми (додаток 13) та погодження (за наявності згоди
Державної  служби  автомобільних доріг України) на вилучення
земельної ділянки для надання її у  власність  або  оренду
(за наявності  відповідної  заяви  суб'єкта  підприємницької
діяльності та в разі розміщення об'єктів сервісу на землях
дорожнього господарства, які перебувають в постійному користуванні
Служби) (додаток 14);
   - при вирішенні питання щодо можливості розміщення об'єктів
сервісу вздовж автомобільних доріг місцевого значення  (крім
територіальних доріг) - розглядає надані документи, готує висновки
та приймає рішення. У разі прийняття Службою позитивного рішення
про можливість розташування об'єкта сервісу у 15-денний термін
після прийняття такого рішення надає Заявникові  дозвіл  на
розміщення та технічні умови;
   - здійснює попередній розгляд місця встановлення спеціальних
конструкцій  та  розміщення зовнішньої реклами в межах смуг
відведення вздовж автомобільних доріг державного значення  і
територіальних доріг та надсилає до Державної служби автомобільних
доріг України або уповноваженого нею Органу, що належить до сфери
її управління, звернення щодо можливості такого розміщення. При
цьому для забезпечення розгляду звернень Служби та прийняття
рішень  щодо можливості розміщення спеціальних конструкцій і
зовнішньої реклами в межах смуг відведення вздовж автомобільних
доріг державного значення і територіальних доріг до Державної
служби автомобільних доріг України або уповноваженого нею Органу
подаються  матеріали згідно з пунктом 2.3.2, Акт обстеження
земельної ділянки (додаток 12), проект технічних умов та два
примірники відповідним чином заповненої форми згоди (додаток 3)
або дозволу (додаток 4);
   - розглядає можливість надання згоди або погоджує місце
встановлення спеціальних конструкцій та розміщення зовнішньої
реклами  в межах смуг відведення вздовж автомобільних доріг
місцевого значення (крім територіальних доріг), зазначає умови
щодо виконання робіт з улаштування спеціальних конструкцій, їх
експлуатаційного утримання, терміну дії згоди або погодження
дозволу (за необхідності);
   - видає тимчасові (на місяць, сезон тощо) дозволи (додаток 5)
на розміщення пересувних об'єктів сервісу на землях дорожнього
господарства вздовж автомобільних доріг загального користування,
які можуть бути розміщені лише у спеціально обладнаних місцях для
стоянки транспортних засобів і місцях  відпочинку  учасників
дорожнього руху. Тимчасовий дозвіл підлягає реєстрації в Службі.
 
   2.10. Державна  служба  автомобільних  доріг України або
вповноважений нею Орган:
   - розглядає надані матеріали, готує висновки та приймає
остаточне рішення щодо видачі дозволу на розміщення і будівництво
об'єктів  сервісу  на  землях дорожнього господарства вздовж
автомобільних доріг державного значення та територіальних доріг;
   - розглядає погоджувальну документацію та приймає рішення
щодо  надання  дозволів  на  будівництво,  облаштування  або
реконструкцію перехідно-швидкісних смуг та виїздів і заїздів до
об'єктів сервісу, що розташовані на земельних ділянках, суміжних
із землями дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг
державного значення та територіальних доріг (додаток 15);
   - надсилає до Служби, яка направила звернення, дозвіл на
розміщення, будівництво або реконструкцію об'єктів сервісу чи
малих архітектурних форм на землях дорожнього господарства вздовж
автомобільних доріг державного значення та територіальних доріг,
який надається Заявнику;
   - розглядає матеріали і приймає остаточне рішення  щодо
надання згоди на розміщення спеціальних конструкцій для зовнішньої
реклами на землях дорожнього господарства поза межами населених
пунктів  уздовж  автомобільних  доріг державного значення та
територіальних доріг;
   - погоджує дозвіл на розміщення спеціальних конструкцій і
зовнішньої реклами в межах населених пунктів уздовж автомобільних
доріг державного значення та територіальних доріг;
   - у разі відмови в розміщенні об'єктів сервісу,  малих
архітектурних форм або спеціальних конструкцій для зовнішньої
реклами на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних
доріг державного значення та територіальних доріг надсилає Службі
або Заявнику мотивоване повідомлення.
   2.10.1. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми та
згода або погодження на будівництво спеціальних конструкцій та
розміщення зовнішньої реклами на землях дорожнього господарства
надаються строком від 1 до 3 років.
   У разі будівництва спеціальних конструкцій арочного типу, на
яких розміщується зовнішня реклама над проїзною частиною, питання
вивчається  та  рішення щодо надання згоди (або погодження)
приймається у кожному конкретному випадку. При цьому строк, на
який надається така згода (або погодження), не може перевищувати 8
років.
   2.10.2. Якщо документи надані не в повному обсязі, матеріали
не розглядаються, про що Службі або Заявникові надсилається
повідомлення із зауваженнями.
 
   2.11. Причинами  відмови  у  видачі  дозволу, згоди або
погодження можуть бути:
   - попереднє  визначення даної ділянки дороги для іншого
об'єкта або споруди;
   - віднесення ділянки дороги до аварійно небезпечної або місця
чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;
   - невідповідність  місця розташування об'єкта нормативним
вимогам та планам розвитку інфраструктури дорожнього сервісу;
   - перспектива  реконструкції або розширення автомобільної
дороги, яка потягне за собою демонтаж споруд.
 
   2.12. Відмова у видачі дозволу на розміщення об'єкта може
бути оскаржена заявником відповідно до чинного законодавства.
 
   2.13. За взаємною згодою сторін може бути визначено інше
місце розміщення об'єкта сервісу або зовнішньої реклами.
 
   2.14. У технічних умовах на розміщення, реконструкцію або
будівництво об'єктів сервісу повинні міститись (з посиланням на
норми) правила, стандарти та вимоги щодо:
   - проектування, у тому числі питання відведення земельної
ділянки, визначення її розмірів, стадійності будівництва та інше;
   - будівництва;
   - облаштування об'єктів;
   - експлуатації;
   - терміну дії технічних умов (технічні умови на розміщення,
реконструкцію або будівництво об'єкта сервісу дійсні протягом не
більш одного календарного року з моменту їх видачі);
   - рекомендації і роз'яснення.
 
   2.15. Тимчасовий (на місяць, сезон тощо) дозвіл (додаток 5)
на розміщення пересувного об'єкта сервісу на землях дорожнього
господарства вздовж автомобільних доріг може бути виданий без
технічних умов.
 
   2.16. Технічні умови Служби або відповідного органу безпеки
дорожнього руху МВС України можуть бути анульовані, переоформлені
в разі закінчення терміну їх дії або початку робіт на ділянці
дороги з реконструкції чи капітального ремонту або в інших
випадках за обґрунтованим рішенням Державної служби автомобільних
доріг України або Служби, органів безпеки дорожнього руху МВС
України. Про неможливість розміщення об'єкта в обумовленому раніше
місці Заявник має бути попереджений не менш ніж за 15 календарних
днів до початку будівельних робіт.
 
   2.17. Наданий  дозвіл  на  розміщення  об'єкта  вздовж
автомобільних доріг загального користування дає заявникові право
на виконання вишукувальних  робіт  та  проектування  об'єкта
відповідно до технічних умов Служби та органів безпеки дорожнього
руху МВС України. Видані Службою технічні умови реєструються у
спеціальному журналі Служби.
 
     3. Узгодження проектно-кошторисної документації
      та видача ордерів на право виконання робіт
        на землях дорожнього господарства
 
   3.1. Заявник для узгодження проектно-кошторисної документації
на будівництво, реконструкцію об'єкта сервісу подає до Служби
розроблену документацію, погоджену з органами безпеки дорожнього
руху МВС України, копію дозволу на розміщення об'єкта сервісу.
 
   3.2. Служба:
   здійснює розгляд і узгодження проектів реконструкції  і
будівництва об'єктів сервісу вздовж автомобільних доріг державного
та місцевого значення і повідомляє у 10-денний термін Державну
службу автомобільних доріг України або уповноважений нею Орган про
узгодження проекту. У разі мотивованої відмови інформує Заявника
про невідповідність проекту технічним умовам та необхідність
внесення відповідних змін та доповнень.
 
   3.3. Після узгодження проектно-кошторисної документації на
будівництво об'єкта, отримання документа на право користування
(власності) земельною ділянкою та укладання договору з будівельною
організацією, яка має відповідну ліцензію, власнику майбутнього
об'єкта видається ордер на право виконання робіт (далі - ордер) у
межах земель дорожнього  господарства  (додаток  16).  Ордер
реєструється у спеціальному журналі Служби.
 
   3.4. У разі порушення вимог ордера Служба (або уповноважений
нею Орган) припиняє або скасовує дію цього ордера. Запис про
рішення та причини припинення або анулювання дії ордера, а також
записи про поновлення його дії заносяться до ордера з підписами
уповноважених осіб. Анульований ордер підлягає вилученню Службою
або уповноваженим нею Органом. Дозвіл на розміщення об'єкта
залишається чинним.
 
   3.5. До закінчення робіт і здавання об'єктів в експлуатацію
власник об'єкта укладає з дорожньо-експлуатаційною організацією
договір про утримання під'їзду до об'єкта сервісу або договір про

 

 

попередній документ наступний документ
Партнеры


Правовые ресурсы