Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1

 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 395 від 31.12.96
   м.Київ
 
 vd961231 vn395
 
   Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню
    вартості виготовлення і фасування лікарських засобів
         та виробів медичного призначення
 
   З метою  упорядкування  віднесення витрат обігу аптечних
закладів на витрати по виготовленню і фасуванню лікарських засобів
та виробів медичного призначення на підставі погодження Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 16241/15 та у відповідності з
Типовим положенням про склад витрат обігу та порядок їх планування
і розподілу в торговельній діяльності, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 18.03.96 р. N 334 ( 334-96-п ),
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Методичні рекомендації по визначенню вартості
виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного
призначення.
   2. Рекомендувати:
   Аптечним управлінням   обласних   (міських)   державних
адміністрацій, обласним (міським) об'єднанням  (підприємствам)
"Фармація", аптечним закладам, які здійснюють виготовлення і
реалізацію лікарських засобів, прийняти затверджені Методичні
рекомендації до застосування.
   3. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
наказ МОЗ СРСР від 20.03.91 N 86 "О частичном изменении Правил
применения прейскуранта N 025-1978 "Розничные цены на медикаменты
и аптекарские товары" та "Методические рекомендации по определению
тарифов за изготовление и фасовку лекарственных средств и изделий
медицинского  назначения",  затверджені  Міністерством охорони
здоров'я СРСР 28.12.90 р.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Картиша А.П.
 
 Міністр                        А.М.Сердюк
                    Додаток
                    до наказу МОЗ України
                    від 31 грудня 1996 р. N 395
           Методичні рекомендації
     по визначенню вартості виготовлення та фасування
    лікарських засобів та виробів медичного призначення
   Методичні рекомендації розроблені:
   кандидатом економічних наук, доктором фармацевтичних наук,
професором кафедри організації та економіки фармації Української
фармацевтичної академії Немченко А.С., кандидатом фармацевтичних
наук,  асистентом  кафедри організації та економіки фармації
Української фармацевтичної академії Чернухою В.М., Українським
об'єднанням "Укрфармація".
   Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення і
фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення
аптеками розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 березня 1996 р. N 334 ( 334-96-п  )  "Про
затвердження Типового положення про склад витрат обігу та порядок
їх планування і розподілу у торговельній діяльності".
   Застосування Методичних рекомендацій дозволяє  розподілити
витрати  аптеки для здійснення реалізації готових лікарських
засобів промислового виробництва та власного виготовлення за
рецептами лікарів, а також на замовлення лікувально-профілактичних
закладів.
   Розподіл вищезгаданих  витрат  здійснюється з урахуванням
витрати місткості як комплексного показника,  що  відображає
трудомісткість (технологічну, часову, фізичну) за нормами часу на
виконання робіт і матеріаломісткість.
   Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення
лікарських засобів аптеками складаються з двох частин:
   Частина I - Порядок визначення тарифів за індивідуальне та
серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів
медичного  призначення  аптеками,  що обслуговують населення,
населення та лікувальні заклади.
   Частина II  -  Порядок  визначення  тарифів  за серійне
виготовлення лікарняними, міжлікарняними, іншими аптеками.
   Розрахунки тарифів  на  виготовлення  лікарських  засобів
проводять аптечні заклади (юридичні особи).
   Методика визначення  вартості  лікарських  засобів,  що
виготовляються аптеками,  передбачає  можливість  як  ручного
розрахунку, так і за допомогою ЕОМ.
                             Частина I
               Порядок
     визначення тарифів за індивідуальне та серійне
   виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів
     медичного призначення аптеками, що обслуговують
      населення, населення та лікувальні заклади
           1. Загальні положення
   1.1. В  аптечних  закладах  при  визначенні  тарифів за
виготовлення екстемпоральних ліків застосовуються середньозважені
коефіцієнти витратомісткості за окремими лікарськими формами та
основними технологічними операціями, враховуючи співвідношення між
індивідуально  та  серійно  виготовленими лікарськими формами
(додаток 4, таблиця 2).
   1.2. З метою достовірності розрахунків єдиних тарифів за
виготовлення  та  фасування  лікарських  засобів  необхідно
проаналізувати фактичні витрати і обсяги виготовлення 10 - 15 %
аптек кожного регіону.
   1.3. Для встановлення регіональних тарифів розраховуються
середньозважені оцінки (за обсягами робіт) за лікарськими формами.
  2. Методика визначення тарифів за виготовлення і фасування
    лікарських засобів та виробів медичного призначення
   2.1. В основу цієї методики покладений розрахунковий метод
виділення витрат при екстемпоральному виготовленні  ліків  і
фасувальних роботах із загальної суми витрат аптеки за кожною
статтею витрат обігу окремо.
   2.2. Методика розрахунку тарифів складається з наступних
етапів:
   - виділення затрат при виготовленні екстемпоральних ліків і
фасуванні з загальних витрат аптек, дані яких аналізуються;
   - визначення  обсягів  діяльності  аптек  у  кількостях
виготовлених лікарських форм і фасовок за період, що аналізується;
   - розрахунок фактичної вартості виготовлення лікарських форм
і фасувальних робіт по кожній з аптек, дані яких аналізуються;
   - визначення єдиних тарифів як середньостатистичних оцінок по
лікарських формах та фасувальних роботах.
   2.3. Методику  віднесення  витрат  на  екстемпоральне
виготовлення лікарських форм і фасувальні  роботи  подано  у
додатку 1.
   2.4. Вихідні дані до розрахунку витрат на виготовлення ліків
та фасувальні роботи визначаються за звітними показниками одного з
кварталів року (додаток 2, таблиці 1, 2). Контрольний приклад
виділення  витрат  по виготовленню з загальних витрат обігу
наведений у додатку 3 (таблиці 1, 2).
   2.5. Обсяги виготовлення і фасування лікарських засобів та
виробів медичного призначення визначаються на підставі суцільної
вибірки за один з кварталів року. Обсяги діяльності надаються
аптеками за номенклатурою виготовлення  лікарських  форм  та
фасувальних робіт (додаток 4, таблиця 1).
   2.6. Розрахунок  тарифів  проводиться  з  врахуванням
забезпечення  рентабельності  виготовлення  лікарських засобів
аптеками.
   2.7. Фактична  вартість  виготовлення лікарських форм та
фасувальних робіт в розрахунку на одну одиницю визначається по
кожній аптеці таким чином:
   - сумарна витратомісткість виготовлення ліків та фасування
розраховується за середньозваженими коефіцієнтами витратомісткості
(додаток 4, таблиця 2) множенням на обсяги робіт;
   - вартість  одиниці  витратомісткості визначається шляхом
ділення суми витрат виготовлення на сумарну витратомісткість
(додаток 4, таблиця 3);
   - вартість лікарських форм, технологічних операцій та одиниць
фасування визначається за структурою таблиці витратомісткості
(додаток 4, таблиця 4).
   2.8. Розрахунок  вартості  1  л  води  очищеної,  яка
виготовляється аптеками, проводиться на підставі коефіцієнтів
витратомісткості її виготовлення: води очищеної без додаткової
стерилізації - 50, стерильної - 100 (додаток 4, таблиця 2).
   Визначення вартості води очищеної може проводитися аптеками
окремо  розрахунковим  методом.  У  такому  випадку  витрати
виготовлення зменшуються на суму витрат по виготовленню води
очищеної.
   2.9. Вартість тарифу за відпуск спирту етилового визначається
не підставі коефіцієнтів витратомісткості залежно від об'ємів
відпуску: 5 л і більше - 18, від 1 до 5 л - 12, від 400 до
500 мл - 6, до 250 мл - 5 (додаток 4, таблиця 2).
   2.10. Контрольний приклад розрахунку вартості виготовлення
екстемпоральних ліків та фасувальних робіт наведений у додатку 4
(таблиця 3).
   2.11. Для встановлення регіональних  тарифів  проводяться
розрахунки середньозважених оцінок (за обсягами виготовлення)
фактичної  вартості  виготовлення  екстемпоральних  ліків  і
фасувальних робіт по всіх аптеках, що аналізуються (додаток 4,
таблиця 5).
   3. Програмне забезпечення цієї методики розроблене у вигляді
ППП "Тарифи" на мові ПАСКАЛЬ для персональних ПЕОМ типу IBM PC
XT/AT.
   4. Визначення  тарифів  за  виготовлення  гомеопатичних
лікарських форм.
   При розрахунку вартості виготовлення гомеопатичних лікарських
форм використовуються коефіцієнти витратомісткості виготовлення
дилюцій - 25, крупки  лікарської  -  11,  насичення  крупки
лікарської - 8 (додаток 4, таблиця 2).
                             Додаток 1
               Порядок
     розрахунку витрат виготовлення екстемпоральних
             ліків у аптеках
 
-----------------------------------------------------------------------------
|N статті|  Найменування статті  |     Зміст розрахунку       |
| (суб- |    (субстатті)    |                    |
|статті) |             |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 1   |      2       |         3          |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 1.  |Витрати на перевезення  |Розраховуються від суми витрат за   |
|    |             |статтею (в частині, віднесеній до   |
|    |             |товарообігу) пропорційно питомій вазі |
|    |             |вартості товарів, що використовуються |
|    |             |у виготовленні екстемпоральних     |
|    |             |лікарських форм у загальній сумі    |
|    |             |товару                 |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 2.  |Витрати на оплату праці  |Заробітна плата персоналу, зайнятого  |
|    |             |виготовленням лікарських засобів,   |
|    |             |повністю відноситься на виготовлення  |
|    |             |---------------------------------------|
|    |             |Заробітна плата інших категорій    |
|    |             |персоналу аптеки відноситься до витрат |
|    |             |виготовлення пропорційно питомій вазі |
|    |             |заробітної плати співробітників,    |
|    |             |зайнятих у виготовленні ліків у    |
|    |             |загальному фонді заробітної плати   |
|    |             |---------------------------------------|
|    |             |Враховуючи істотні відміни у      |
|    |             |формуванні штату та фонду заробітної  |
|    |             |плати у різних аптеках, витрати за   |
|    |             |цією статтею визначаються в аптеці   |
|    |             |самостійно               |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.  |Витрати на оренду та   |                    |
|    |утримання основних    |                    |
|    |фондів          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.1.  |Плата за оперативну    |Розраховується пропорційно питомій   |
|    |оренду окремих об'єктів  |вазі товарообігу по екстемпоральних  |
|    |основних виробничих    |лікарських формах у загальному     |
|    |фондів          |товарообігу              |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.2.  |Плата за оренду приміщень |Розраховується від суми орендної плати |
|    |нежитлового призначення  |пропорційно питомій вазі площі аптеки, |
|    |             |зайняти під виготовлення        |
|    |             |екстемпоральних ліків у загальній   |
|    |             |площі аптеки              |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.3.  |Плата за опалення     |Витрати на опалення розраховуються   |
|    |             |аналогічно п. 3.2           |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.4.  |Плата за освітлення    |Витрати на освітлення виділяються з  |
|    |             |загальної суми плати за електроенергію |
|    |             |(за мінусом суми субстатті 3.9) і   |
|    |             |розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.5.  |Плата за водопостачання  |Витрати на водопостачання визначаються |
|    |             |за показниками водомірів, а при їх   |
|    |             |відсутності розрахунок ведеться з   |
|    |             |практичного рівня виробничих витрат за |
|    |             |цією статтею: 90 - 95 %        |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.6.  |Плата за каналізацію та  |Витрати на каналізацію розраховуються |
|    |інші комунальні послуги  |від загальної суми витрат по статті  |
|    |             |пропорційно питомій вазі        |
|    |             |співробітників, зайнятих виготовленням |
|    |             |екстемпоральних ліків у загальній   |
|    |             |штатній чисельності аптеки       |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.7.  |Витрати на прибирання   |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |прилеглої території    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.8.  |Вартість матеріалів і   |Розраховується аналогічно п. 3.2    |
|    |засобів догляду за    |                    |
|    |приміщенням, територіями, |                    |
|    |обладнанням        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.9.  |Витрати на електроенергію |Визначаються за показниками      |
|    |             |електролічильників і потужності    |
|    |             |обладнання, що використовуються у   |
|    |             |виготовленні екстемпоральних ліків   |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|    |             |Примітка: для спрощення розрахунків  |
|    |             |витрат виготовлення на електроенергію |
|    |             |і освітлення, їх можна виділяти    |
|    |             |аналогічно п. 3.2.           |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|3.10.  |Витрати на проведення   |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |протипожежних заходів   |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|3.11.  |Витрати на перевірку і  |Повністю відносяться на виготовлення  |
|    |таврування вагів та інших |                    |
|    |приладів         |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.12. |Витрати на оплату     |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |протипожежної і      |                    |
|    |сторожової охорони    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 4.  |Амортизаційні       |Виділяються з загальної суми статті  |
|    |відрахування на повне   |пропорційно питомій вазі основних   |
|    |відновлення основних   |засобів, зайнятих у виготовленні    |
|    |фондів і нематеріальних  |екстемпоральних ліків у загальній сумі |
|    |активів          |основних засобів            |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 5.  |Амортизаційні       |Розраховуються аналогічно п. 4     |
|    |відрахування на капремонт |                    |
|    |і витрати на поточний   |                    |
|    |ремонт основних фондів  |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.  |Знос та утримання     |                    |
|    |малоцінних і       |                    |
|    |швидкозношуваних     |                    |
|    |предметів         |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.1.  |Знос малоцінних і     |Розраховується від загальної вартості |
|    |швидкозношуваних     |описаного інвентарю пропорційно    |
|    |предметів         |питомій вазі вартості малоцінного   |
|    |             |інвентарю, зайнятого у виготовленні  |
|    |             |екстемпоральних ліків у загальній   |
|    |             |вартості малоцінного інвентарю     |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.2.  |Знос санспецодягу     |Розраховується аналогічно п. 3.6    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.3.  |Поточні витрати на ремонт |Розраховується аналогічно п. 3.6    |
|    |і утримання малоцінних  |                    |
|    |і швидкозношуваних    |                    |
|    |предметів         |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.  |Витрати на зберігання,  |                    |
|    |підсортування,      |                    |
|    |оброблення, пакування і  |                    |
|    |передпродажну підготовку |                    |
|    |товарів          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.1.  |Вартість допоміжних    |Розраховується аналогічно п. 3.11   |
|    |матеріалів        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.2.  |Витрати на утримання   |Розраховуються аналогічно п. 3.11   |
|    |холодильного обладнання  |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.3.  |Витрати на дезінсекцію та |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |дератизацію        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 9.  |Витрати на рекламу    |Повністю відносяться на реалізацію   |
|    |             |готових лікарських засобів       |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 10.  |Відсотки за кредити    |Розраховуються аналогічно п. 1     |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 11.  |Втрата товарів у межах  |Розраховується аналогічно п. 3.11   |
|    |норм природного убутку  |                    |
|    |під час перевезення,   |                    |
|    |зберігання та реалізації |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 12.  |Витрати на тару      |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 13.  |Відрахування на соціальні |Розраховуються аналогічно п. 2     |
|    |заходи          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 14.  |Витрати на обов'язкове  |Визначаються від суми платежів (згідно |
|    |страхування майна     |з договором) аналогічно п. 4      |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 15.  |Інші витрати       |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.1.  |Витрати, пов'язані із   |Розраховуються аналогічно п. 3.6    |
|    |забезпеченням нормальних |                    |
|    |умов праці        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 15.2. |Витрати на утримання   |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|    |касового господарства   |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.3.  |Витрати, пов'язані з   |Розраховуються аналогічно п. 3.6    |
|    |управлінням діяльністю  |                    |
|    |аптеки          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.4.  |Оплата послуг комерційних |Розраховується аналогічно п. 3.1    |
|    |банків та інших      |                    |
|    |кредитно-фінансових    |                    |
|    |установ          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.5.  |Витрати на експертизу і  |Розраховуються аналогічно п. 3.11   |
|    |лабораторний аналіз    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.6.  |Експортне (вивізне) мито |Розраховуються аналогічно п. 1     |
|    |і митні збори       |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.7.  |Відрахування до      |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|    |Державного інноваційного |                    |
|    |фонду та позабюджетних  |                    |
|    |фондів          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.8.  |Податки, збори та інші  |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|    |обов'язкові платежі    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.9.  |Оприлюднення річного   |Розраховується аналогічно п. 3.1    |
|    |звіту           |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.10  |Інші витрати, що не    |Визначаються аптеками за фактичними  |
|    |ввійшли до вищезазначених |витратами і відносяться на       |
|    |статей          |виготовлення пропорційно питомій вазі |
|    |             |кількості екстемпоральної рецептури у |
|    |             |загальній рецептурі аптеки       |
-----------------------------------------------------------------------------
                             Додаток 2
       Контрольний приклад розрахунку єдиних
     тарифів за індивідуальне і серійне виготовлення
          лікарських засобів у аптеці
                             Таблиця 1
    Вихідні дані для розрахунків витрат по виготовленню
         екстемпоральних ліків у аптеках
 
--------------------------------------------------------------------
|  N статті | Найменування статті, субстатті  |   Дані    |
|       |                 | контрольного  |
|       |                 |прикладу, грн.  |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   1   |        2         |    3     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   1.   |Витрати на перевезення      |   580,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   2.   |Витрати на оплату праці      |  6640,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.   |Витрати на оренду та утримання  |         |
|       |основних фондів          |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.1.  |Плата за оперативну оренду    |   740,0    |
|       |основних виробничих фондів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.2.  |Плата за оренду приміщень     |   150,0    |
|       |нежитлового призначення      |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.3.  |Плата за опалення         |  2670,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.4.  |Плата за освітлення        |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.5.  |Плата за водопостачання      |   130,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.6.  |Плата за каналізацію та інші   |  194,30    |
|       |комунальні послуги        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.7.  |Витрати на прибирання прилеглої  |    -     |
|       |території             |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.8.  |Вартість матеріалів і засобів для |   96,0    |
|       |догляду за приміщеннями,     |         |
|       |територією, обладнанням,     |         |
|       |інвентарем            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.9.  |Витрати на електроенергію     |   370,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  3.10.  |Витрати на проведення       |    -     |
|       |протипожежних заходів       |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  3.11.  |Витрати на перевірку і таврування |   92,0    |
|       |вагів та інших приладів      |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  3.12.  |Витрати на оплату протипожежної і |   430,0    |
|       |сторожової охорони        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   4.   |Амортизаційні відрахування на   |   380,0    |
|       |повне відновлення основних фондів |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   5.   |Амортизаційні відрахування на   |    -     |
|       |капремонт і витрати на поточний  |         |
|       |ремонт основних фондів      |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.   |Знос та утримання малоцінних і  |         |
|       |швидкозношуваних предметів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.1.  |Знос малоцінних і         |   30,0    |
|       |швидкозношуваних предметів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.2.  |Знос санспецодягу         |   80,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.3.  |Поточні витрати на ремонт і    |    -     |
|       |утримання малоцінних і      |         |
|       |швидкозношуваних предметів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.   |Витрати на зберігання,      |         |
|       |підсортування, оброблення,    |         |
|       |пакування і передпродажну     |         |
|       |підготовку товарів        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.1.  |Вартість допоміжних матеріалів  |   315,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.2.  |Витрати на утримання холодильного |    -     |
|       |обладнання            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.3.  |Витрати на дезінсекцію та     |    -     |
|       |дератизацію            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   9.   |Витрати на торгову рекламу    |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   10.   |Відсотки за кредит        |   150,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   11.   |Втрата товарів у межах норм    |   70,0    |
|       |природного убутку під час     |         |
|       |перевезення, зберігання та    |         |
|       |реалізації            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   12.   |Витрати на тару          |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   13.   |Відрахування на соціальні заходи |  3370,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   14.   |Витрати на обов'язкове      |    -     |
|       |страхування майна         |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   15.   |Інші витрати           |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.1.  |Витрати, пов'язані із       |   470,0    |
|       |забезпеченням нормальних умов   |         |
|       |праці               |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.2.  |Витрати на утримання касового   |   250,0    |
|       |господарства           |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   15.3.  |Витрати, пов'язані з управлінням |         |
|       |діяльністю аптеки:        |         |
|       |----------------------------------+-----------------|
|       |- канцтовари           |   90,0    |
|       |----------------------------------+-----------------|
|       |- службові відрядження      |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.4.  |Оплата послуг комерційних банків |  5030,0    |
|       |та інших кредитно-фінансових   |         |
|       |установ              |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.5.  |Витрати на експертизу і      |  263,73    |
|       |лабораторний аналіз        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.6.  |Експортне (вивізне) мито і митні |    -     |
|       |збори               |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.7.  |Відрахування до Державного    |   250,0    |
|       |інноваційного фонду та      |         |
|       |позабюджетних фондів       |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.8.  |Податки, збори та інші      |   551,7    |
|       |обов'язкові платежі        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.9.  |Оприлюднення річного звіту    |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.10.  |Інші витрати, що не ввійшли до  |   50,0    |
|       |вищезазначених статей       |         |
|------------------------------------------------+-----------------|
|Всього витрат                  |  23442,73   |
--------------------------------------------------------------------
                             Таблиця 2
      Обсяги фінансово-господарської діяльності
            аптечних закладів
 
--------------------------------------------------------------
| N | Найменування показника  | Одиниця |   Дані   |
|   |             | виміру  | контрольного |
|   |             |      | прикладу   |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 1. |Товарообіг загальний   | грн.   |  27829,0   |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 2. |Товарообіг по       | грн.   |  238,09   |
|   |екстемпоральній рецептурі |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 3. |Рецептура загальна    |тис. шт.  |  91,505   |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. екстемпоральна  |тис. шт.  |  10,931   |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 4. |Штат аптеки загальний,  | од. од.  |  34 10   |
|   |у т. ч. зайнятий у    |      |        |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 5. |Фонд оплати праці     | грн.   |  6640,0   |
|   |загальний         |      |        |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. фонд оплати праці | грн.   |  1430,0   |
|   |співробітників, зайнятих |      |        |
|   |виготовленням       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 6. |Надходження товару    | грн.   | 182992,0   |
|   |загальне         |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 7. |Площа аптеки загальна   | кв. м  |  1900,5   |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. площа, зайнята  | кв. м  |  266,0   |
|   |під виготовлення     |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 8. |Вартість основних засобів | грн.   | 120627,0   |
|   |загальна         |      |        |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. зайнятих у    | грн.   |  20710,0   |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 9. |Вартість малоцінного   | грн.   |  23,0    |
|   |інвентарю загальна    |      |        |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. зайнятого у    | грн.   |   5,0    |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних шків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 10. |Вартість товару, що    | грн.   |  430,0   |
|   |використаний у      |      |        |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків (у |      |        |
|   |оптових цінах)      |      |        |
--------------------------------------------------------------
                             Додаток 3
                             Таблиця 1
    Розрахунок проміжних показників по визначенню витрат
      виготовлення екстемпоральних ліків у аптеках
 
-----------------------------------------------------------------
| N |  Найменування показника   |  Зміст розрахунків   |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 1 |       2        |      3       |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 1. |Питома вага вартості     | 2389,0:27829,0х100=8,58  |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальному товарообігу    |              |
|  |аптеки            |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 2. |Питома вага кількості     | 10,931:91,505х100=11,95  |
|  |екстемпоральної рецептури у  |              |
|  |загальній рецептурі      |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 3. |Питома вага співробітників,  |   10:34х100=29,41    |
|  |зайнятих виготовленням    |              |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальному штаті       |              |
|  |співробітників        |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 4. |Питома вага заробітної плати | 1430,0:6640,0х100=21,54  |
|  |співробітників, зайнятих   |              |
|  |виготовленням екстемпоральних |              |
|  |ліків у загальному фонді   |              |
|  |оплати праці         |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 5. |Питома вага площі, зайнятої  | 266,0:1900,5х100=14,0  |
|  |під виготовлення       |              |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальній площі аптеки    |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 6. |Питома вага вартості основних |20710,0:12062,07х100=17,17 |
|  |засобів, зайнятих у      |              |
|  |виготовленні екстемпоральних |              |
|  |ліків у загальній вартості  |              |
|  |основних засобів       |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 7. |Питома вага вартості     |  5,0:23,0х100=21,74   |
|  |малоцінного інвентарю,    |              |
|  |зайнятого у виготовленні   |              |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальній вартості      |              |
|  |малоцінного інвентарю     |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 8. |Питома вага вартості товарів, | 430,0:182992,0х100=0,23  |
|  |що використані для      |              |
|  |виготовлення екстемпоральних |              |
|  |ліків у загальній вартості  |              |
|  |товару, що надійшов      |              |
-----------------------------------------------------------------
                             Таблиця 2
        Визначення суми витрат виготовлення
         екстемпоральних ліків у аптеках
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |  Найменування статті,  |  Зміст розрахунку    |
| статті |    субстатті     |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.  |Втрати на перевезення   |  580,0х0,23:100=1,33   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 2.  |Витрати на оплату праці  |6640,0х21,54:100=1430,26  |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.1.  |Плата за оперативну оренду | 740,0х8,58:100=63,49   |
|    |основних виробничих    |              |
|    |фондів           |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.2.  |Плата за оренду приміщень |  150,0х14,0:100=21,0   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.3.  |Плата за опалення     | 2670,0х14,0:100=373,8  |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.4.  |Плата за освітлення    | Розраховується з п. 3.9  |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.5.  |Плата за водопостачання  |130,0-(130,0х5:100)=123,5 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.6.  |Плата за каналізацію та  | 194,3х29,41:100=57,14  |
|    |інші комунальні послуги  |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.7.  |Витрати на прибирання   |      -       |
|    |прилеглої території    |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ