Про видачу та переоформлення ліцензій

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.04.2005 N 281
 
 
       Про видачу та переоформлення ліцензій
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від 4 липня 2001 р.
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються  до  заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", спільного наказу Державного комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 р. N 82/350
( z0024-01 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
16 січня 2001 р. за N 24/5215, Н А К А З У Ю:
 
   1. Видати ліцензії суб'єктам господарювання на  підставі
поданих ними документів згідно з додатком 1 до цього наказу.
 
   2. Переоформити ліцензії суб'єктам господарювання на підставі
поданих ними документів згідно з додатком 2 до цього наказу.
Визнати ліцензії, що підлягають переоформленню, недійсними.
 
   3. Управлінню по контролю за обігом дорогоцінних металів та
дорогоцінного  каміння  Департаменту  підвідомчих  підприємств
(Видолоб  В.В.) забезпечити внесення до ліцензійного реєстру
відомостей, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту підвідомчих підприємств Макацарія С.М.
 
 Перший заступник Міністра               А.А.Максюта
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України від
                   13.04.2005 N 281
 
 
               ПЕРЕЛІК
    суб'єктів господарювання, яким видаються ліцензії
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування | Місцезнаход- |  Вид підприємницької  |При- |
|з/п| юридичної |ження юридич- |  діяльності, на який  |мітки|
|  | особи або | ної особи  |  видається ліцензія  |   |
|  | прізвище, | або місце  |             |   |
|  |ім'я, по ба- | проживання |             |   |
|  |тькові фізич-|фізичної особи|             |   |
|  |ної особи - | - суб'єкта |             |   |
|  | суб'єкта  |підприємниць- |             |   |
|  |підприємниць-|   кої   |             |   |
|  |  кої   | діяльності |             |   |
|  | діяльності |       |             |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
| 1 |   2    |   3    |      4       | 5  |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|1. |Мєньков   |АР Крим,   |виготовлення виробів з  |   |
|  |Валерій   |м. Керч,   |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Іванович   |Вокзальне   |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |шосе, 47, кв. |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |3       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (виготовлення  |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; виготовлення  |   |
|  |       |       |напівфабрикатів та    |   |
|  |       |       |елементів ювелірних та  |   |
|  |       |       |побутових виробів при  |   |
|  |       |       |здійсненні ремонту    |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; оптова торгівля |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|2. |Горобчишина |м. Вінниця,  |виготовлення виробів з  |   |
|  |Ніна Петрівна|вул.     |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |Литвиненка,  |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |46, кв. 81  |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (роздрібна    |   |
|  |       |       |торгівля ювелірними та  |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння)  |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|3. |Відкрите   |м. Вінниця,  |виготовлення виробів з  |   |
|  |акціонерне  |Хмельницьке  |дорогоцінних металів і  |   |
|  |товариство  |шосе, 145   |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |"Маяк"    |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння виготовлення   |   |
|  |       |       |виробів, що містять   |   |
|  |       |       |дорогоцінні метали)   |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|4. |Скавронський |м. Вінниця,  |виготовлення виробів з  |   |
|  |Анатолій   |вул.     |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Станіславович|Кузнєцова, 14 |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння,         |   |
|  |       |       |торгівля виробами з   |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (роздрібна    |   |
|  |       |       |торгівля ювелірними та  |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння)  |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|5. |Христюк   |м. Вінниця,  |виготовлення виробів з  |   |
|  |Світлана   |вул. Київська,|дорогоцінних металів і  |   |
|  |Петрівна   |160-А, кв. 43 |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння торгівля виробами|   |
|  |       |       |з дорогоцінних металів і |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (оптова,     |   |
|  |       |       |роздрібна торгівля,   |   |
|  |       |       |комісійна торгівля    |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|6. |Циганюк Юрій |Волинська   |виготовлення виробів з  |   |
|  |Павлович   |обл.,     |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |Локачинський |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |р-н,     |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |с. Коритниця |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (роздрібна    |   |
|  |       |       |торгівля, комісійна   |   |
|  |       |       |торгівля ювелірними та  |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння)  |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|7. |Кириєнко Олег|Вінницька   |виготовлення виробів з  |   |
|  |Іванович   |обл.,     |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |м. Ладижин,  |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |1-й      |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |мікрорайон,  |органогенного утворення, |   |
|  |       |буд. 3, кв. 76|напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (виготовлення  |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; виготовлення  |   |
|  |       |       |напівфабрикатів та    |   |
|  |       |       |елементів ювелірних та  |   |
|  |       |       |побутових виробів при  |   |
|  |       |       |здійсненні ремонту    |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; оптова,     |   |
|  |       |       |роздрібна торгівля    |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|8. |Повне    |Волинська   |виготовлення виробів з  |   |
|  |товариство  |обл.,     |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Лаверна"  |м. Володимир- |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |Волинський,  |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |вул.     |органогенного утворення, |   |
|  |       |Ковельська, 56|напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (торгівля    |   |
|  |       |       |скупленими в населення та|   |
|  |       |       |прийнятими під заставу  |   |
|  |       |       |ювелірними та      |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння ) |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|9. |Літвінова  |Дніпропетров- |виготовлення виробів з  |   |
|  |Галина    |ська обл.,  |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Михайлівна  |м. Кривий Ріг,|дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |вул. Богуна, |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |16      |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння торгівля виробами|   |
|  |       |       |з дорогоцінних металів і |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (оптова,     |   |
|  |       |       |роздрібна торгівля,   |   |
|  |       |       |комісійна торгівля    |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|10.|Бєліченко  |Донецька обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |Аркадій   |м. Крама-   |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Володимирович|торськ,    |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |вул. Б.Хмель- |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |ницького,   |органогенного утворення, |   |
|  |       |9, кв. 44   |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння торгівля виробами|   |
|  |       |       |з дорогоцінних металів і |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (оптова,     |   |
|  |       |       |роздрібна торгівля    |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|11.|Товариство з |Донецька обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |обмеженою  |м. Крама-   |дорогоцінних металів і  |   |
|  |відповідаль- |торськ,    |дорогоцінного каміння  |   |
|  |ністю "Віола"|б-р Машино-  |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |будівників, 24|органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (виготовлення  |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; виготовлення  |   |
|  |       |       |напівфабрикатів та    |   |
|  |       |       |елементів ювелірних та  |   |
|  |       |       |побутових виробів при  |   |
|  |       |       |здійсненні ремонту    |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|12.|Відкрите   |м. Донецьк,  |виготовлення виробів з  |   |
|  |акціонерне  |пр.      |дорогоцінних металів і  |   |
|  |товариство  |Ленінський, 4 |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |комерційний |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |банк з    |       |органогенного утворення, |   |
|  |іноземним  |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |капіталом  |       |каміння, торгівля    |   |
|  |"Промеконом- |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |банк"    |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (торгівля    |   |
|  |       |       |скупленими в населення та|   |
|  |       |       |прийнятими під заставу  |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|13.|Товариство з |м. Донецьк,  |виготовлення виробів з  |   |
|  |обмеженою  |вул. Зайцева, |дорогоцінних металів і  |   |
|  |відповідаль- |148      |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |ністю "Арте- |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |Трейдінг"  |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоціного каміння|   |
|  |       |       |(оптова торгівля     |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|14.|Бурлаченко  |Донецька обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |Борис    |м. Маріуполь, |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Васильович  |пр.      |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |Будівельників,|дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |169, кв. 121 |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння торгівля виробами|   |
|  |       |       |з дорогоцінних металів і |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (виготовлення  |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; виготовлення  |   |
|  |       |       |напівфабрикатів та    |   |
|  |       |       |елементів ювелірних та  |   |
|  |       |       |побутових виробів при  |   |
|  |       |       |здійсненні ремонту    |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; роздрібна    |   |
|  |       |       |торгівля, комісійна   |   |
|  |       |       |торгівля ювелірними та  |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння)  |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|15.|Возовик   |м. Донецьк,  |виготовлення виробів з  |   |
|  |Тетяна    |вул. Артема, |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Віталіївна  |147-А/26   |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (оптова,     |   |
|  |       |       |роздрібна торгівля,   |   |
|  |       |       |комісійна торгівля    |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|16.|Повне    |Донецька обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |товариство  |м. Горлівка, |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Заставне  |вул.     |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |агенство"  |Першотравнева,|дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |29      |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (торгівля    |   |
|  |       |       |скупленими в населення та|   |
|  |       |       |прийнятими під заставу  |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|17.|Приватне   |Донецька обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |підприємство |м. Димитров, |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Жемчужина" |мкр-н Східний,|дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |буд. 8, кв. 16|дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (роздрібна    |   |
|  |       |       |торгівля, комісійна   |   |
|  |       |       |торгівля ювелірними та  |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння)  |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|18.|Товариство з |м. Запоріжжя, |виготовлення виробів з  |   |
|  |обмеженою  |вул. Істоміна,|дорогоцінних       |   |
|  |відповідаль- |33      |металів і дорогоцінного |   |
|  |ністю "Кварц"|       |каміння дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння торгівля виробами|   |
|  |       |       |з дорогоцінних металів і |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (виготовлення  |   |
|  |       |       |виробів, що містять у  |   |
|  |       |       |собі дорогоцінні метали) |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|19.|Повне    |м. Запоріжжя, |виготовлення виробів з  |   |
|  |товариство  |пр. Леніна,  |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Деркач А.І.,|230, кв. 54  |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |Смолярен-  |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |ко Г.О.   |       |органогенного утворення, |   |
|  |"Діамант   |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |плюс"    |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (торгівля    |   |
|  |       |       |скупленими в населення та|   |
|  |       |       |прийнятими під заставу  |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|20.|Мале приватне|Закарпатська |виготовлення виробів з  |   |
|  |підприємство |обл.,     |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Трімікс"  |м. Тячів, вул.|дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |Пушкіна, 18  |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (виготовлення  |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; виготовлення  |   |
|  |       |       |напівфабрикатів та    |   |
|  |       |       |елементів ювелірних та  |   |
|  |       |       |побутових виробів при  |   |
|  |       |       |здійсненні ремонту    |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; оптова торгівля |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|21.|Юсип Галина |Івано-    |виготовлення виробів з  |   |
|  |Миронівна  |Франківська  |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |обл.,     |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |м. Болехів,  |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |вул.     |органогенного утворення, |   |
|  |       |Сонячна, 8  |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (оптова, роздріб-|   |
|  |       |       |на торгівля, комісійна  |   |
|  |       |       |торгівля ювелірними та  |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння)  |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|22.|Гудімова   |Київська обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |Ольга    |м. Бровари,  |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Володимирівна|вул.     |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |Рокосовського,|дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |5       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння         |   |
|  |       |       |(роздрібна торгівля,   |   |
|  |       |       |комісійна торгівля    |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|23.|Повне    |Київська обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |товариство  |м. Бровари,  |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Берман і  |вул. Радистів,|дорогоцінного каміння  |   |
|  |Компанія"  |8/2      |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння торгівля виробами|   |
|  |       |       |з дорогоцінних металів і |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (торгівля    |   |
|  |       |       |скупленими в населення та|   |
|  |       |       |прийнятими під заставу  |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|24.|Яцюк Олена  |Київська обл.,|виготовлення виробів з  |   |
|  |Валеріївна  |м. Біла    |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |Церква, вул. |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |Лєрмонтова, 26|дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (виготовлення  |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; виготовлення  |   |
|  |       |       |напівфабрикатів та    |   |
|  |       |       |елементів ювелірних та  |   |
|  |       |       |побутових виробів при  |   |
|  |       |       |здійсненні ремонту    |   |
|  |       |       |ювелірних та побутових  |   |
|  |       |       |виробів з дорогоцінних  |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння; оптова,     |   |
|  |       |       |роздрібна торгівля    |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|25.|Вурлака   |м. Кіровоград,|виготовлення виробів з  |   |
|  |Сергій    |вул. Гайдара, |дорогоцінних металів і  |   |
|  |Васильович  |19, к. 1   |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння оптова, роздрібна|   |
|  |       |       |торгівля ювелірними та  |   |
|  |       |       |побутовими виробами з  |   |
|  |       |       |дорогоцінних металів і  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння)  |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|26.|Повне    |Луганська   |виготовлення виробів з  |   |
|  |товариство  |обл.,     |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Маєвський, |м. Лисичанськ,|дорогоцінного каміння,  |   |
|  |Запорожченко |вул.     |дорогоцінного каміння  |   |
|  |"Баярд"   |Свердлова, 350|органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння, торгівля    |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння, дорогоцінного  |   |
|  |       |       |каміння органогенного  |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (торгівля    |   |
|  |       |       |скупленими в населення та|   |
|  |       |       |прийнятими під заставу  |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|27.|Повне    |м. Львів, вул.|виготовлення виробів з  |   |
|  |товариство  |Дорошенка, 15 |дорогоцінних металів і  |   |
|  |"Ломбард   |       |дорогоцінного каміння,  |   |
|  |"Партнер,  |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |Цебер і К"  |       |органогенного      |   |
|  |       |       |утворення,        |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння торгівля виробами|   |
|  |       |       |з дорогоцінних металів і |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |дорогоцінного каміння  |   |
|  |       |       |органогенного утворення, |   |
|  |       |       |напівдорогоцінного    |   |
|  |       |       |каміння (роздрібна    |   |
|  |       |       |торгівля, комісійна   |   |
|  |       |       |торгівля торгівля    |   |
|  |       |       |скупленими в населення та|   |
|  |       |       |прийнятими під заставу  |   |
|  |       |       |ювелірними та побутовими |   |
|  |       |       |виробами з дорогоцінних |   |
|  |       |       |металів і дорогоцінного |   |
|  |       |       |каміння)         |   |
|---+-------------+--------------+-------------------------+-----|
|28.|Цимбалістий |м. Львів-   |виготовлення виробів з  |   |
|  |Андрій    |Винники,   |дорогоцінних металів і  |   |

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ