Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1
       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2005 р.
                   за N 362/10642
 
 
         Про запровадження ідентифікації
            і реєстрації коней
 
    { Про призупинення дії Наказу додатково див. Наказ
              Міністерства аграрної політики
     N 5 ( v0005555-05 ) від 11.01.2005 }
 
    { Про поновлення дії Наказу додатково див. Наказ
             Міністерства аграрної політики 
     N 49 ( v0049555-05 ) від 01.02.2005 - наказ
     скасовано на підставі Наказу  Міністерства
     аграрної  політики N 106 ( z0363-05 )  від 
     22.03.2005 }
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   На виконання Законів України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в
2004 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію коней.
 
   2. Затвердити такі, що додаються:
   Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней;
   Iнструкцію з опису відмітин і прикмет коней.
 
   3. Організацію  та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації
коней покласти на державне підприємство "Агентство з ідентифікації
і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
 
   4. Визначити, що, починаючи:
   з 1 липня 2006 року, продаж племінних коней на внутрішньому
ринку та їх експорт здійснюються за наявності паспортів коней;
   з 1 січня 2007 року, переміщення коней з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована в установленому
порядку та за наявності паспорта коня.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   5. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" забезпечити виготовлення та постачання:
   бланків паспортів коней;
   бланків реєстраційних  карток,  формулярів про електронне
маркування коней та книг обліку ідентифікованих коней;
   засобів електронного маркування коней.
{ Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   6. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною  інспекцією  (Микитюк  Д.М.),  Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.I.):
 
   6.1. Довести наказ до відома Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки  Крим,  Головного  управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної  адміністрації,  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях.
 
   6.2. До  1  червня  2005 року забезпечити приведення у
відповідність нормативно-правових актів Міністерства  аграрної
політики та Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації коней.
 
   7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією,  Державному  департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського  господарства  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних  державних  адміністрацій,  управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації  тварин"  ужити заходів з інформування населення,
власників тварин  та  інших  суб'єктів  господарювання  щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації коней.
 
   8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити в установленому порядку
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.I.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації і реєстрації коней в межах загального  обсягу
видатків, визначених Міністерству.
 
   10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2005 р.
                   за N 362/10642
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про ідентифікацію та реєстрацію коней
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок проведення ідентифікації і
реєстрації коней.
 
   1.2. Положення є обов'язковим для виконання всіма юридичними
та фізичними особами, що є власниками коней, займаються їх
розведенням, вирощуванням, утриманням, випробуваннями, торгівлею,
транспортуванням,  проводять  забій,  утилізацію,  здійснюють
ветеринарно-санітарний контроль, ведуть централізований племінний
облік, надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки за участю коней.
 
   1.3. Iдентифікації і реєстрації підлягають усі коні, які
перебувають, розводяться або утримуються на території України.
 
   1.4. Iдентифікація  і реєстрація коней запроваджується з
метою:
   підтвердження права власності на коней;
   охорони території України від епізоотичних захворювань;
   контролю за  санітарним  станом  виробництва,  якістю  і
походженням продукції конярства;
   оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарно-санітарного контролю, попередження  (профілактики),
лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних
хвороб;
   одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я
коней щодо статі, віку, породи та місцезнаходження для поліпшення
системи управління і прогнозування розвитку галузі конярства;
   контролю за переміщенням коней у середині країни, при їх
експорті та імпорті;
   оптимізації розробки  і  виконання  селекційних  програм,
організації  технологічних  систем  у  конярстві,  підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів;
   забезпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини.
 
   1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   коні - домашні тварини роду коней (Еquus) - коні, віслюки та
тварини, одержані в результаті їх схрещування;
   племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою
програмою породного вдосконалення тварина (кінь), яка має племінну
(генетичну) цінність;
   власник -  фізична  чи  юридична  особа,  яка  володіє,
користується та розпоряджається тваринами;
   утримувач - фізична чи юридична особа, яка постійно або
тимчасово несе відповідальність за тварин на основі повноважень,
наданих власником;
   господарство - територія, на якій  розташовані  будівлі,
споруди чи інші конструкції, де перебувають, розводяться або
утримуються коні; поняття "господарство" включає також місця
випробувань, змагань, торгівлі, забою, санутилізації, штучного
осіменіння, трансплантації ембріонів, виставки, місця літнього
утримання і випасання та інші місця зосередження тварин, які є
об'єктом ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
   ідентифікація - процес (робота) з ототожнювання тварини, який
включає графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння
клички та ідентифікаційного номера, унесення інформації до книг
обліку коней господарства або відповідних форм племінного обліку
(для племінних господарств), видачу паспорта коня;
   ідентифікаційний номер  -  індивідуальний  номер,  який
присвоюється тварині, є унікальним і не змінюється протягом її
життя;
   електронне маркування  (чипування)  -  уведення  тварині
електромагнітного транспондера - мікрочипа;
   мікрочип, чип, транспондер - приймально-передавальна схема,
яка при активізації пристроєм, що зчитує, передає код з номером
електронного маркування тварини;
   номер електронного маркування - код чипа, що використовується
в разі електронного маркування. Номер електронного маркування коня
заноситься до Реєстру тварин;
   пристрій, що   зчитує   (сканер)   -   електронний
приймально-передавальний апарат, стаціонарний або переносний, який
дає змогу звірити номер електронного маркування, що міститься в
мікрочипі, і прочитати цей номер на відстані;
   капсула - матеріал у біологічно адаптованій оболонці, що
містить мікрочип, призначений для імплантації шляхом ін'єкції;
   ін'єктор -  троакарна  голка, призначена для імплантації
капсули за допомогою ін'єкції;
   формуляр про  електронне  маркування  коня  -  документ
установленої форми, який містить номер електронного маркування
коня, основні відомості щодо коня, його власника, утримувача,
особи, що проводила електронне маркування, місця введення капсули
та марки мікрочипа, засвідчений агентом та власником/утримувачем
коня;
   реєстрація -  унесення до Реєстру тварин інформації про
ідентифікованих коней, їх переміщення, власників, господарства та
їх ветеринарно-санітарний стан;
   паспорт коня - документ установленої форми, що  містить
ідентифікаційні  та  інші дані стосовно коня, відомості про
власника, реєстрацію в Реєстрі тварин,  ветеринарно-санітарні
заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому
переміщенні тварини;
   Реєстр тварин  -  автоматизована  інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
коней,  їх купівлю і продаж, власників, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан тощо, яка  забезпечує  зберігання
інформації про коней, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу;
   замовлення - документ установленої форми, складений власником
коня або уповноваженою ним особою, для проведення ідентифікації та
реєстрації коней, унесення змін у Реєстр тварин;
   відповідальна особа - працівник підприємства,  на  якого
керівником  покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з
ідентифікації й обліку коней у господарстві;
   агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент) -
працівник державного підприємства "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" (далі - Агентство) або інша фізична особа, у
тому числі працівник установи (організації), уповноваженої вести
централізований племінний облік, яка діє від його імені на
підставі агентської угоди;
   витяг -  документ, форма якого встановлюється держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит фізичної або юридичної
особи адміністратором Реєстру тварин та містить певний об'єм
інформації з Реєстру тварин у залежності від категорії особи, яка
направила запит, та/або змісту запиту;
   інформаційна довідка - документ, який надається за офіційним
запитом органів державної влади із зазначенням підстав для такого
запиту;
   переміщення -  процес  (дія), результатом якого є зміна
господарства (місцезнаходження), у якому перебуває тварина;
   книга обліку ідентифікованих коней - документ установленої
форми, у який вноситься інформація про тварину, її походження,
переміщення, забій, утилізацію, падіж (загибель) тощо в порядку,
установленому цим Положенням.
 
   1.6. Iдентифікація та реєстрація коней включає:
   оформлення замовлення;
   графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння
ідентифікаційного номера і клички;
   генетичну експертизу походження (для племінних коней);
   електронне маркування коня мікрочипом (за бажанням власника);
   облік ідентифікованих коней у господарстві;
   реєстрацію ідентифікованих коней (для племінних тварин) у
державній книзі племінних коней (далі - ДКПК) відповідної породи;
   реєстрацію коней у Реєстрі тварин;
   оформлення і видачу паспортів коней;
   реєстрацію в Реєстрі тварин і паспорті коня інформації про
зміну власника, господарства, ідентифікаційних даних коня, падіж
(загибель), забій та утилізацію тварин.
 
   1.7. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, присвоєння реєстраційних номерів господарствам, розподіл
та  присвоєння  ідентифікаційних номерів коням, замовлення у
виробника та видачу власникам бланків замовлень, книг обліку
коней, реєстраційних карток, мікрочипів, оформлення та видачу
паспортів коней, формування і ведення Реєстру тварин.
 
          2. Реєстрація господарства
 
   2.1. Власники чи утримувачі коней зобов'язані зареєструвати
свої господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення
ідентифікації та реєстрації тварин.
 
   2.2. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає
Агентству через агента заповнену реєстраційну картку господарства
(додаток  1)  та   ветеринарну   довідку   щодо   його
ветеринарно-санітарного  стану,  видану територіальним органом
Державного департаменту ветеринарної медицини.
   Реєстрація господарства    несуб'єкта    господарювання
здійснюється на  підставі  даних  замовлення  на  проведення
ідентифікації та реєстрації коней (додаток 2).
 
   2.3. Суб'єкти господарювання, які займаються випробуванням
коней, проведенням кінноспортивних змагань, виставок за участю
коней,  торгівлею  тваринами та проводять забій, утилізацію,
зобов'язані здійснити дії щодо реєстрації місць випробувань,
змагань, виставок, торгівлі, забою, утилізації та інших місць
зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них
першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку
тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства
відповідно до вимог цього Положення.
 
   2.4. У  разі,  якщо суб'єкт господарювання є власником/
утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо про кожне
господарство.
 
   2.5. Агентство вносить дані реєстраційної картки господарства
до Реєстру тварин і надсилає власникам чи утримувачам тварин та
суб'єктам господарювання, зазначеним у пункті 2.3 цього Положення,
повідомлення про реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та
присвоєння господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин.
 
   2.6. У разі зміни даних про господарство, занесених до
реєстраційної картки, власник чи утримувач у 3-денний термін подає
Агентству через агента заяву про внесення змін до Реєстру тварин
(додаток 3) та документи, що підтверджують ці зміни.
 
        3. Iдентифікація та реєстрація коней
 
   3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації коней власник
чи утримувач подає до Агентства письмове замовлення на проведення
ідентифікації та реєстрації коней. Бланк замовлення видає агент.
 
   3.2. У замовленні зазначаються:
   реєстраційний номер господарства;
   відомості про власника або утримувача;
   місцезнаходження господарства  чи  місце  проживання  для
фізичних осіб;
   обсяг робіт з ідентифікації та  реєстрації  коней,  які
необхідно провести, тощо.
 
   3.3. Відомості  про власника або вповноважену ним особу
повинні містити: для  юридичних  осіб  -  їх  найменування,
місцезнаходження,  ідентифікаційний  код у Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ),
банк обслуговування, номер поточного рахунку в банку, МФО банку,
індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ; для
фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, - прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному
реєстрі фізичних осіб (далі - номер за ДРФО), банк обслуговування,
номер поточного рахунку в банку, МФО банку,  індивідуальний
податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ або номер свідоцтва
платника єдиного податку; для фізичних осіб, які не є суб'єктами
господарювання, - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний
номер.
 
   3.4. При поданні замовлення власник або вповноважена ним
особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його
особу, а в разі, коли особа діє від їх імені, - відповідне
доручення.
 
   3.5. Замовлення  засвідчується  підписом та печаткою (за
наявності) власника чи утримувача та підписом і штампом агента, що
здійснює свою діяльність за місцезнаходженням господарства.
   Допускається пересилання замовлень та інформації за допомогою
інформаційних систем.
 
   3.6. Усі коні, що утримуються в господарстві, повинні бути
ідентифіковані за одним з таких варіантів:
   А. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і
прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача
паспорта коня.
   Б. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і
прикмет, генетична експертиза походження, оформлення родоводу,
присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача паспорта
коня.
 
   3.7. Власник чи утримувач указує варіант ідентифікації коней
свого господарства при оформленні замовлення.
 
   3.8. Для племінних коней, що належать суб'єктам племінної
справи у тваринництві, яким присвоєний відповідний статус, та для
усіх жеребців-плідників, що використовуються для відтворення,
обов'язковою є ідентифікація за варіантом Б.
 
   3.9. На  бажання,  власник  чи  утримувач може замовити
додатковий елемент ідентифікації - установлення  електронного
мікрочипа.
 
   3.10. Агент  або  відповідальна  особа,  які  проводять
ідентифікацію коней, повинні пройти спеціальне навчання, а ті, що
проводять ідентифікацію племінних коней, - атестацію.
 
   3.11. Iдентифікацію  коней у господарстві розпочинають з
відтворного складу:  жеребців-плідників  та  конематок;  далі
ідентифікують коней, призначених для випробування на іподромах,
участі у змаганнях, продажу.
   Лошата ідентифікуються перед відлученням від матері, але не
пізніше одного року після народження.
   Відповідно до  цього  Положення  тварина  повинна  бути
ідентифікована та зареєстрована раніше, ніж вона буде продана або
залишить господарство.
 
   3.12. Кличка тварині присвоюється власником. Племінним коням
кличка присвоюється згідно з установленими правилами. Наступний
власник може змінити кличку коня, про що повідомляє Агентство.
Зміна клички реєструється в Реєстрі тварин і паспорті коня.
 
   3.13. Агент або відповідальна особа заповнюють реєстраційну
картку коня (додаток 4 ( za266-06 ), яка містить відомості про
коня, власника і господарство, графічний та письмовий  опис
відмітин і прикмет.
   Графічний опис відмітин і прикмет проводиться згідно  з
Iнструкцією з опису відмітин і прикмет коней, затвердженою наказом
Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року
N 496 ( z0362-05 ), зареєстрованою в Мін'юсті 6 квітня 2005 року
за N 362/10642.
   Усі записи в картці завіряються підписом та печаткою (за
наявності) власника чи утримувача. Картка засвідчується підписом і
штампом агента.
 
   3.14. Якщо кінь, що ідентифікується, підлягає реєстрації в
ДКПК, на нього заповнюються два примірники реєстраційної картки
коня: один надсилається до Агентства, а другий - організації
(установі), на яку покладено ведення централізованого племінного
обліку в конярстві.
 
   3.15. Для   племінних  коней  обов'язковим  елементом
ідентифікації є генетична експертиза походження.
   Генетична експертиза  походження  проводиться  згідно  з
Положенням про порядок проведення генетичної експертизи походження
та аномалій племінних тварин, затвердженим наказом Мінагрополітики
України від 1 червня 2004 року N 197 ( z0738-04 ), зареєстрованим
у Мін'юсті 16 червня 2004 року за N 738/9337.
   Генетична експертиза походження проводиться один раз за життя
коня: лошат - при відлученні, дорослих коней - якщо раніше не
проводилася.
   З цією метою беруться проби біоматеріалу (кров, шерсть тощо)
для тестування, про що робиться відповідна відмітка в обох
примірниках реєстраційної картки коня.
   Власник чи утримувач  повинен  забезпечити  відбір  проб
біоматеріалу. У разі, якщо генетична експертиза походження батька
чи матері тварини не проведена, проба береться і в них.
 
   3.16. Для коней з відомим підтвердженим походженням  до
реєстраційної картки коня, що надсилається до Агентства, додаються
родовід коня (додаток 5) і ксерокопія протоколу  генетичних
досліджень з висновком щодо достовірності його походження.
   Родовід коня заповнюється відповідальною особою господарства
і засвідчується її підписом та печаткою господарства.
   У родоводі зазначають ідентифікаційний номер коня, кличку,
чотири ряди предків. Щодо кожного предка наводять: номер за ДКПК,
кличку, породу і масть (скорочено) та рік народження.
   Якщо на коня видано племінне свідоцтво (сертифікат), родовід
коня і ксерокопію генетичних досліджень можна замінити ксерокопією
племінного свідоцтва (сертифіката).
 
   3.17. Щодо  імпортованого  коня, то власник зобов'язаний
ідентифікувати та зареєструвати його протягом 30 днів від дати
проведення ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні,
але раніше, ніж кінь залишить господарство, у порядку, визначеному
в пункті 3.13 цього Положення.
   Якщо імпортований кінь супроводжується паспортом, що містить
ідентифікаційний номер, наданий у країні походження, та заповнене
графічне зображення відмітин і прикмет, його початковий опис та
паспорт зберігаються і є дійсними. Агентством видається вкладиш до
паспорта імпортованого коня (додаток 6), заповнений українською
мовою.
 
   3.18. Після надходження реєстраційної картки коня, родоводу
коня і ксерокопії протоколу генетичних досліджень (для племінних
коней) Агентство здійснює реєстрацію коня в Реєстрі тварин,
присвоює йому ідентифікаційний номер та видає паспорт коня.
 
   3.19. Iдентифікаційний номер складається з 11 символів і має
таку структуру:
   позиції 1, 2 - літерний код України відповідно до ISO 3166;
   позиції 3,  4  -  цифровий код області, де проводилась
ідентифікація тварини;
   позиції 5-11 - індивідуальний номер тварини.
 
   3.20. Датою  реєстрації  коня  вважається  дата внесення
інформації в Реєстр тварин та присвоєння ідентифікаційного номера.
 
         4. Паспорт коня, порядок його
          оформлення, видачі та обігу
 
   4.1. Паспорт коня видається на кожну тварину, ідентифіковану
і зареєстровану в установленому цим Положенням  порядку,  є
супровідним документом на коня при будь-якому його переміщенні і
зберігається за місцеперебуванням коня.
 
   4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у
виставках,  виводках,  іподромних  випробуваннях,  спортивних
змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу
коня та його забою.
 
   4.3. Бланк  паспорта  коня  (додаток  7  (  zb266-06 )
виготовляється згідно з його технічним описом (додаток 8 ) на
замовлення Агентства.
 
   4.4. Усі записи в паспорті здійснюються українською мовою, за
винятком коду країни,  де  тварину  ідентифіковано.  Цифрова
інформація вноситься до паспорта арабськими цифрами.
 
   4.5. На  внутрішньому  боці  титульної сторінки паспорта
надруковано витяг з цього Положення.
 
   4.6. Паспорт містить такі розділи:
   4.6.1. Відомості про коня та його власника. Відомості про
коня містять:  ідентифікаційний  номер,  код  мікрочипа  (за
наявності),  дату  народження, кличку, стать, масть, породну
належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження (номер за
ДКПК (для племінних коней), кличка, рік народження і порода
батька, матері і батька матері), місце народження; відомості про
власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, поштову адресу.
   4.6.2. Реєстрація зміни власника.
   4.6.3. Родовід коня.
   4.6.4. Iдентифікаційний опис коня. Розділ містить кличку
коня, графічний і письмовий опис відмітин і прикмет  коня,
реєстрацію зміни клички коня, відмітку про кастрацію.
   4.6.5. Перевірка ідентифікаційних даних коня. Проводиться
шляхом  порівняння відмітин і прикмет коня з відмітинами і
прикметами, що описані в його паспорті. Перевірка ідентифікаційних
даних проводиться уповноваженою особою або ветеринарним лікарем у
разі прибуття коня на змагання, випробування тощо і у всіх
випадках застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів
або проведення ветеринарних досліджень.
   4.6.6. Відмітки про проведені вакцинації проти грипу коней.
   4.6.7. Відмітки про інші вакцинації (крім грипу).
   4.6.8. Лабораторні дослідження. До цього розділу заносяться
результати проведених лабораторних досліджень щодо наявності в
організмі коня збудників інфекційних захворювань або заборонених
речовин.
 
   4.7. Агентство здійснює оформлення паспорта коня та видає
його власнику тварини або уповноваженій ним особі через агента
протягом 21 дня після надходження реєстраційної картки коня (для
племінних коней - і родоводу та ксерокопії протоколу генетичних
досліджень).
 
   4.8. Паспорт на ідентифікованого коня видається один раз.
Термін дії паспорта є безстроковим.
 
   4.9. Якщо на коня раніше був виданий паспорт (паспорт коня
чистокровної верхової породи, паспорт федерації кінного спорту),
який містить графічний та письмовий описи відмітин і прикмет, але
не містить ідентифікаційного номера тварини, власник/утримувач
подає його до Агентства разом з реєстраційною карткою коня.
   Кінь реєструється в Реєстрі  тварин,  йому  присвоюється
ідентифікаційний номер, який заноситься до паспорта. Паспорт
повертається власнику/утримувачу.
 
   4.10. Обмін паспорта або видача нового здійснюється у разі,
якщо:
   власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із
записами книги обліку ідентифікованих коней;
   паспорт став непридатним для користування;
   паспорт утрачено.
 
   4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження
або втрати власник/утримувач повинен протягом 7 днів  після
виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати
звернутися до Агентства із заявою про внесення змін у Реєстр
тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт,
який потрібно замінити.
   Агентство перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і
в разі підтвердження помилок уносить зміни в Реєстр тварин
відповідно до цього Положення.
 
   4.12. Оформлення  та  видача  нового  паспорта  замість
зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Агентством у
14-денний термін з моменту отримання від власника заяви та
паспорта (у разі його пошкодження), який підлягає обміну.
 
   4.13. Паспорт коня, що видається замість утраченого або
пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".
 
   4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений
паспорт є недійсним і власник/утримувач зобов'язаний повернути
його Агентству для знищення.
 
   4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт агенту для
внесення відповідних відміток у разі:
   купівлі коня;
   зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;
   кастрації коня.
   Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт
власнику/утримувачу.
 
   4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих
прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник/утримувач
подає до Агентства заяву про внесення змін до Реєстру тварин і
реєстраційну картку коня із зазначенням цих змін.
   Агентство додає  опис  набутих  прикмет  до  початкового
ідентифікаційного опису коня в Реєстрі тварин.
   Унесення додаткових набутих прикмет коня в паспорт робить
агент після відправлення в Агентство заяви про внесення змін до
Реєстру тварин і реєстраційної картки коня.
 
   4.17. Паспорт коня, що пав, повертається в Агентство для
знищення.
 
         5. Електронне маркування коней
 
   5.1. Електронне маркування коней включає:
   імплантацію капсули з номером електронного маркування;
   заповнення формуляра  про  електронне  маркування  коня
(додаток 9) - у двох примірниках - для власника коня і внесення
даних у Реєстр тварин;
   унесення номера електронного маркування в паспорт коня;
   реєстрацію даних, пов'язаних з електронним маркуванням, у
Реєстрі тварин.
 
   5.2. Засоби електронного маркування
   5.2.1. Засоби електронного маркування повинні відповідати
нормам,  розробленим  Міжнародною  Організацією Стандартизації
(International Organization for Standartisation):
   нормі 11 784, яка описує кодову структуру мікрочипа, що
базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код
містить номер країни реєстрації та номер коня і не повинен
дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;
   нормі 11 785, яка визначає технологію взаємодії чипа і
пристрою, що зчитує. Передбачає можливість зчитування чипів,
виготовлених за старою технологією, щоб мати змогу ідентифікувати
тварин, маркованих раніше.
   5.2.2. Комплект "капсула-ін'єктор" є стерильним, упакованим в
індивідуальний пакет для одноразового використання.
   Упаковка комплекту  має  містити дату закінчення терміну
використання.
   5.2.3. Для  електронного  маркування коней застосовуються
транспондери (чипи) розміром 2 х 12 мм,  які  містяться  в
спеціальній капсулі з біосумісного матеріалу.
   Після імплантації капсули навкруг утворюється  волокниста
оболонка - захисна реакція організму, що перешкоджає мимовільному
переміщенню капсули.
   5.2.4. Чип не має власної енергії й активується тільки при
наближенні до нього пристрою, що зчитує (приблизно на відстань
15 см,  використовуючи при цьому випромінювану ним енергію),
відсилає йому, в свою чергу, одну радіохвилю. Чип відповідає
виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним
джерелом хвиль.
   5.2.5. Пристрій, що зчитує, переводить отриманий двійковий
сигнал у десяткову систему і виводить на екран (свій  або
будь-якого іншого комп'ютера) у вигляді 15-значного коду.
   Розпізнавання коду відбувається шляхом проведення сканером
вздовж шиї коня, внаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер,
який потім порівнюється з номером  електронного  маркування,
внесеним у паспорт коня.
   5.2.6. Код чипа, який містить номер електронного маркування
коня, є унікальним і незмінним.
   Код чипа відображено на комплекті стрічок  з  магнітним
штрих-кодом, які  входять  до  комплекту "капсула-ін'єктор" і
вклеюються в усі необхідні документи тварини (паспорт коня,
формуляр про електронне маркування коня).
   5.2.7. Код мікрочипа складається з 15 знаків і має таку
структуру:
   1-3 - міжнародний код країни, де  проведено  електронне
маркування;
   4-6 - міжнародний код виробника чипа;
   7-15 - номер коня.
   Код мікрочипа може не співпадати з ідентифікаційним номером
коня.
   5.2.8. Агентство вносить до Реєстру тварин дані щодо всіх
коней - носіїв чипів.
 
   5.3. Порядок проведення електронного маркування
   5.3.1. Власник  зазначає  у  замовленні  на  проведення
ідентифікації та реєстрації коней кількість коней, яким необхідно
провести електронне маркування.
   5.3.2. Агент передає замовлення до Агентства протягом 2 днів.
   5.3.3. Електронне маркування має бути проведене протягом
14 днів після надходження замовлення до Агентства.
   5.3.4. Комплектами для електронного маркування і формулярами
про електронне маркування забезпечує Агентство.
   5.3.5. Агентство  замовляє  у  виробника  виготовлення
мікрочипів.
   5.3.6. Власник (за потребою) може замовити у виробника або
його представника пристрій, що зчитує.
   5.3.7. Агентство видає агенту необхідну кількість засобів

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ