Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.012-98

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
    ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   30.12.1998 N 12
 
 
        Державні санітарні правила і норми
      безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 
        Державні санітарні правила і норми
            ДСанПіН 5.5.6.012-98
 
 
           1. Галузь застосування
 
   ДСанПіН поширюються на асортимент іграшок та ігор для дітей і
підлітків і встановлюють вимоги та норми безпеки для здоров'я, а
також  порядок  проведення  державної  санітарно-гігієнічної
експертизи на етапах розробки, виробництва, зберігання, реалізації
і методів досліджень.
 
   1. Державні  санітарні  правила  і норми підготовлені з
урахуванням нових наукових досліджень безпеки матеріалів, що
використовуються при виробництві іграшок, ігор, їх використанні за
призначенням, виробництвам, що їх виготовляють і реалізують.
   Державні санітарні правила і норми рекомендовані Українським
науковим гігієнічним центром МОЗ України.
 
   2. Введено на зміну "Санітарно-гігієнічних правил і норм
виробництва і реалізації ігор та іграшок", затверджених Мінохорони
здоров'я СРСР N 42-125-148-86.
 
   3. Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи
обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають
критерії безпеки та нешкідливості для здоров'я дітей і вимоги щодо
відповідності віковим морфофункціональним і психофізіологічним
особливостям дітей,  сприяють  їх  гармонійному  розвитку  і
забезпеченню оптимальних умов життєдіяльності.
 
            НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Позначення  |    Назва    |   Ким і коли   |
|п/п |нормативного акту|          |  затверджений,  |
|  |         |          |  реєстраційні   |
|  |         |          |   відомості   |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 1 |    2    |     3     |     4     |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 1. |N 4004-XII    |Закон України про |Постановою Верховної |
|  |( 4004-12 )   |забезпечення    |Ради України     |
|  |24.02.1994 р.  |санітарного та   |N 4005-XII      |
|  |         |епідемічного    |( 4005-12 )     |
|  |         |благополуччя    |24.02.1994 р.    |
|  |         |населення     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 2. |Постанова N 244 |Про заходи щодо  |Кабінету Міністрів  |
|  |( 244-97-п )   |поетапного     |України N 244    |
|  |         |впровадження в   |( 244-97-п )     |
|  |         |Україні вимог   |від 19.03.1997 р.  |
|  |         |директив      |           |
|  |         |Європейського   |           |
|  |         |Союзу, санітарних, |           |
|  |         |екологічних,    |           |
|  |         |ветеринарних,   |           |
|  |         |фітосанітарних норм|           |
|  |         |та міжнародних і  |           |
|  |         |європейських    |           |
|  |         |стандартів     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 3. |Наказ N 190   |Про проведення   |МОЗ України     |
|  |( z0002-96 )   |державної     |20.10.1995 р.    |
|  |від 20.10.95 р. |санітарно-     |( z0002-96 )     |
|  |         |гігієнічної    |Міністерство юстиції |
|  |         |експертизи щодо  |N 2/1027 від     |
|  |         |розробки,     |03.01.1996 р.    |
|  |         |виробництва і   |           |
|  |         |застосування    |           |
|  |         |продукції, яка може|           |
|  |         |негативно впливати |           |
|  |         |на здоров'я людини |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 4. |Наказ N 45    |Положення про   |МОЗ України     |
|  |( z0136-94 )   |медичний огляд   |31.03.94 р.     |
|  |від 31.03.94 р. |працівників певних |( z0136-94 )     |
|  |         |категорій     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 5. |СанПіН      |Допустимые     |МОЗ СРСР       |
|  |N 42-123-4240-86 |количества миграции|31.12.1986 р.    |
|  |         |(ДКМ) химических  |           |
|  |         |веществ,      |           |
|  |         |выделяющихся из  |           |
|  |         |полимерных и других|           |
|  |         |материалов,    |           |
|  |         |контактирующих с  |           |
|  |         |пищевыми продуктами|           |
|  |         |и методы их    |           |
|  |         |определения    |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 6. |СП 1042-73    |Санітарні правила |           |
|  |         |організації    |           |
|  |         |технологічних   |           |
|  |         |процесів та    |           |
|  |         |гігієнічні вимоги |           |
|  |         |до виробничого   |           |
|  |         |обладнання     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 7. |СН 3077-84    |Санитарные нормы  |МОЗ СРСР 03.08.84 р. |
|  |         |допустимого шума в |           |
|  |         |жилых помещениях и |           |
|  |         |общественных    |           |
|  |         |зданиях      |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 8. |СН 42-128-87   |Санитарные нормы  |           |
|  |         |допустимой     |           |
|  |         |громкости     |           |
|  |         |звуковоспроизво-  |           |
|  |         |дящих и      |           |
|  |         |звукоусиливающих  |           |
|  |         |устройств     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 9. |МУ 3077-84-87  |Методические    |           |
|  |4283-84-87    |указания для    |           |
|  |         |органов и     |           |
|  |         |учреждений     |           |
|  |         |санэпидслужбы по  |           |
|  |         |контролю за    |           |
|  |         |выполнением    |           |
|  |         |"Санитарных норм  |           |
|  |         |допустимого шума в |           |
|  |         |жилых помещениях и |           |
|  |         |общественных    |           |
|  |         |зданиях"      |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 10.|СП 50802-88   |Санітарні     |           |
|  |         |правила. Додаток 1 |           |
|  |         |до Переліку    |           |
|  |         |123-6/2/6577    |           |
|  |         |чистячих засобів, |           |
|  |         |які допущені для  |           |
|  |         |обробки столового |           |
|  |         |посуду       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 11.|МУ        |Методические    |МОЗ СРСР, 1987 р.  |
|  |         |указания к     |           |
|  |         |токсиколого-    |           |
|  |         |гигиеническим   |           |
|  |         |исследованиям   |           |
|  |         |полимерных     |           |
|  |         |материалов и    |           |
|  |         |изделий на их   |           |
|  |         |основе медицинского|           |
|  |         |назначения     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 12.|МУ N 2102-79   |Оценка воздействия |МОЗ СРСР       |
|  |         |вредных химических |           |
|  |         |соединений на   |           |
|  |         |кожные покровы и  |           |
|  |         |обоснование    |           |
|  |         |предельно     |           |
|  |         |допустимых уровней |           |
|  |         |загрязнения кожи  |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 13.|N 4412-87    |Унифицированная  |МОЗ СРСР N 4412-87  |
|  |         |методика      |від 20.07.87 р.   |
|  |         |гигиенического   |           |
|  |         |изучения      |           |
|  |         |организации    |           |
|  |         |условий и режима  |           |
|  |         |учебных занятий  |           |
|  |         |с исползованием  |           |
|  |         |компьютеров    |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 14.|МР МОЗ України  |Стандартизовані  |МОЗ України Методичні|
|  |         |показники основних |рекомендації     |
|  |         |психофізіологічних |від 30.09.1992 р.  |
|  |         |функцій школярів  |           |
|  |         |12-15 років    |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 15.|Инструкция    |Инструкция по   |МОЗ СРСР 02.02.71 р. |
|  |N 880-71     |санитарно-     |           |
|  |         |химическому    |           |
|  |         |исследованию    |           |
|  |         |изделий,      |           |
|  |         |изготовленных из  |           |
|  |         |полимерных и    |           |
|  |         |других       |           |
|  |         |синтетических   |           |
|  |         |материалов,    |           |
|  |         |предназначенных  |           |
|  |         |для контакта с   |           |
|  |         |пищевыми продуктами|           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 16.|МР N 2070-84   |Методические    |МОЗ СРСР       |
|  |         |рекомендации по  |27.02.1984 р.    |
|  |         |испытанию     |           |
|  |         |устойчивости    |           |
|  |         |поверхностного   |           |
|  |         |окрашивания игрушек|           |
|  |         |к воздействию   |           |
|  |         |слюны и пота    |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 17.|МВ N 28/8/6-80  |Методичні     |МОЗ СРСР 03.12.80 р. |
|  |         |вказівки по    |           |
|  |         |знешкодженню    |           |
|  |         |виробів із хімічних|           |
|  |         |волокон і     |           |
|  |         |різноманітних   |           |
|  |         |сполучень з    |           |
|  |         |натуральними    |           |
|  |         |волокнами     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
|18. |ОСТ 42-21-2-85  |Стерилизация и   |МОЗ СРСР,      |
|  |         |дезинфекция изделий|Наказ N 770     |
|  |         |медицинского    |від 10.07.1985 р.  |
|  |         |иазначения.    |           |
|  |         |Методы, средства  |           |
|  |         |и режимы      |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 19.|ГОСТ 2874-82   |Вода питьевая.   |           |
|  |         |Гигиенические   |           |
|  |         |требования и    |           |
|  |         |контроль за    |           |
|  |         |качеством     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 20.|ГОСТ 12.1.045-84 |Электрические поля.|Госстандарт СССР   |
|  |         |Допустимые уровни |29.11.84 г.     |
|  |         |на рабочих местах |           |
|  |         |и требования к   |           |
|  |         |проведению контроля|           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 21.|ГОСТ 12.1.006-84 |Электромагнитные  |Госстандарт СССР   |
|  |         |поля радиочастот. |29.11.84 г.     |
|  |         |Допустимые уровни |           |
|  |         |на рабочих местах |           |
|  |         |и требования к   |           |
|  |         |проведению контроля|           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 22.|ГОСТ 25779-90  |Игрушки. Общие   |Госстандарт СССР   |
|  |         |требования     |           |
|  |         |безопасности и   |           |
|  |         |методы контроля  |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 23.|ДСТУ 2028-92   |Іграшки. Ляльки,  |           |
|  |         |фігурки людей і  |           |
|  |         |тварин. Загальні  |           |
|  |         |технічні умови   |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 24.|ДСТУ 2029-92   |Іграшки. Предмети |           |
|  |         |ігрового вжитку.  |           |
|  |         |Загальні технічні |           |
|  |         |умови       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 25.|ДСТУ 2030-92   |Іграшки спортивні. |           |
|  |         |Загальні технічні |           |
|  |         |умови       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 26.|ДСТУ 2031-92   |Іграшки      |           |
|  |         |транспортні,    |           |
|  |         |техніка, споруди. |           |
|  |         |Загальні технічні |           |
|  |         |умови       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 27.|ДСТУ 2032-92   |Іграшки. Предмети |           |
|  |         |для дитячої    |           |
|  |         |творчості. Загальні|           |
|  |         |технічні умови   |           |
|  |         |умови       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 28.|ДСТУ 2169-93   |Іграшки. Ігри   |           |
|  |         |настільні. Загальні|           |
|  |         |технічні умови   |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 29.|ДСТУ 2170-93   |Іграшки оптичні.  |           |
|  |         |Загальні технічні |           |
|  |         |умови       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 30.|ДСТУ 1724-92   |Іграшки. Прикраси |           |
|  |         |ялинкові і ялинки |           |
|  |         |штучні. Загальні  |           |
|  |         |технічні умови   |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 31.|ДСТУ 2171-93   |Іграшки музичні.  |           |
|  |         |Загальні технічні |           |
|  |         |умови       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 32.|ДСТУ 2011-91   |Іграшки. Складальні|           |
|  |         |одиниці та деталі. |           |
|  |         |Загальні технічні |           |
|  |         |умови       |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 33.|ДСТУ 2014-91   |Іграшки.      |           |
|  |         |Експлуатаційні   |           |
|  |         |документи.     |           |
|  |         |Загальні вимоги  |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 34.|ДСТУ 2165-93   |Іграшки. Терміни та|           |
|  |         |визначення     |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 35.|ДСТУ 2166-93   |Іграшки.      |           |
|  |(ГОСТ 24972-93) |Маркування,    |           |
|  |         |пакування,     |           |
|  |         |транспортування  |           |
|  |         |та зберігання   |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 36.|ДСТУ 2167-93   |Іграшки. Види   |           |
|  |         |та порядок     |           |
|  |         |проведення     |           |
|  |         |випробувань.    |           |
|  |         |Правила приймання |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 37.|ДСТУ 2168-93   |Іграшки. Методи  |           |
|  |         |випробувань    |           |
|----+-----------------+-------------------+---------------------|
| 38.|ДСТУ 3216-95   |Іграшки.      |           |
|  |         |Номенклатура    |           |
|  |         |показників якості |           |
------------------------------------------------------------------
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Державні  санітарно-гігієнічні  правила  і  норми,
гігієнічні нормативи розповсюджуються на іграшки та ігри для дітей
вікових груп: дітей раннього віку (від 0 до 1 року), ясельного
віку (від 1 до 3-х років), дітей дошкільного віку (від 3 до
6 років), молодшого ( від 7 (6) до 10 років) і середнього (від 11
до 14 років) шкільного віку.
 
   1.2. Державні санітарно-гігієнічні правила та норми безпеки
для здоров'я дітей та підлітків (далі по тексту - Правила) іграшок
та ігор, в тому числі шаржованих іграшок і сувенірів, предметів
дитячої творчості, ігрового ужитку встановлюють гігієнічні вимоги
до:
   - вітчизняних   та   імпортованих   матеріалів,   які
використовуються в виробництві іграшок (ігор);
   - складу та змісту нормативної документації, умов та якості
виготовлення вітчизняних іграшок (ігор);
   - безпечності для здоров'я дітей та підлітків іграшок (ігор)
вітчизняного виробництва та імпортованих;
   - пакування,  транспортування,  зберігання вітчизняних та
імпортованих іграшок (ігор);
   - умов реалізації вітчизняних та імпортованих іграшок (ігор).
 
   1.3. Вимоги,  нормативи  і  регламенти  Правил  повинні
обов'язково враховуватися при розробці та корегуванні державних і
галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють
технічні та педагогічні вимоги до виробництва та реалізації
іграшок (ігор).
 
   1.4. Виробництву і реалізації підлягають іграшки і ігри,
зразки і нормативна  документація  яких  погоджені  органами
Державного санепіднагляду.
 
   1.5. Розробникам  іграшок (ігор) вітчизняного виробництва
необхідно дотримуватися діючих в Україні державних, галузевих
стандартів, інших керівних документів (ДСТУ, технічних умов,
технічних завдань технологічних інструкцій та ін.), погоджених
МОЗ України.
 
   1.6. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених
цими Правилами гігієнічних вимог, нормативів  і  регламентів
покладається на керівників установ, підприємств і організацій,
незалежно  від  форм  власності,  суб'єктів  підприємницької
діяльності,  фізичних  та  юридичних  осіб,  що  займаються
виготовленням і реалізацією ігор вітчизняного та  іноземного
виробництва.
 
   1.7. Попереджувальний    і    поточний    Державний
санітарно-епідеміологічний нагляд за виконанням  цих  Правил,
гігієнічна експертиза нормативної документації на іграшки (ігри)
здійснюється   органами   і    установами    Державної
санітарно-епідеміологічної служби та відповідних науково-дослідних
установ МОЗ України.
 
   1.8. За порушення Правил винні особи (установи, заклади)
притягаються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної
відповідальності, згідно  Закону  України  "Про  забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ).
 
   1.9. Реклама виробів без наявності гігієнічного висновку
державної санітарно-гігієнічної експертизи на  вітчизняні  чи
імпортовані іграшки (ігри) не дозволяється.
 
   1.10. Правила  не розповсюджуються на піротехнічні ігри,
феєрверки, які включають ударні капсули (за винятком пістонів,
призначених для ігор), ігри з двигунами внутрішнього згорання,
обладнання для відкритих дитячих майданчиків, пневматичні рушниці
та пістолети, пращі та катапульти, стріли для кидання в ціль з
металевими кінцями, дитячі соски, точні копії вогнепальної зброї,
ігри із живленням від електромережі.
 
   1.11. З введенням в дію цих Правил втрачає силу СанПіН
N 2-125-4148-68 "Санітарно-гігієнічні правила і норми виробництва
і реалізації ігор та іграшок".
 
        2. Вимоги до сировини та матеріалів
 
   2.1. Для виробництва ігор дозволяється використовувати:
   - сировину і матеріали, допущені МОЗ України;
   - сировину і матеріали, допущені МОЗ України для виробництва
товарів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які за
показниками   державної   санітарно-гігієнічної   експертизи
відповідають вимогам якості та безпеки, зазначених в Додатках 1
та 2.
 
   2.2. Матеріали вторинної переробки (не більше 30% домішок до
основного матеріалу) допускаються для виробництва іграшок (ігор)
тільки для дітей віком більше як три роки за умови наявності
дозволу МОЗ України.
 
   2.3. Сировина і матеріали повинні відповідати гігієнічним
вимогам:
   а) в сировині, матеріалах, готових виробах, іграшках та
(іграх) вміст вільних незв'язаних хімічних сполук має бути не
більше, наведених в Додатку 1;
   б) рівні міграції хімічних сполук в модельні розчини, воду і
повітря не повинні перевищувати гігієнічні нормативи, наведені в
Додатку 2.
 
   2.4. Натуральні матеріали (хутро, шкіра) дозволяються для
виробництва іграшок та ігор для дітей старше 3-х років  з
обов'язковою попередньою  їх  дезинфекцією  (ОСТ  42-21-2-85,
МБ N 28-8/6-80).
 
   2.5. Набивні матеріали перед використанням для виробництва
іграшок (ігор) повинні бути продезинфіковані.
 
   2.6. Матеріали  для  декоративного та захисного покриття
іграшок (ігор), за винятком ялинкових прикрас, повинні бути
стійкими до дії слини, поту та вологої обробки.
 
   2.7. Деталі іграшок (ігор), що дотикаються до губ дітей, та
брязкальця мають бути виготовленими з матеріалів, що не вбирають
вологу та легко дезинфікуються.
 
   2.8. Матеріали  для  виробництва  іграшок,  ігор повинні
зберігатися в умовах, передбачених ТУ, ДСТУ та іншими чинними
нормативними документами та виключати їх забруднення.
 
   2.9. Для  виробництва  іграшок  (ігор)  не  дозволяється
використання наступних матеріалів та сировини:
   - полімерні   недубльовані  плівки,  розміром  більше
100,0x100,0 мм, товщиною менше 0,038 мм;
   - полімерні  недубльовані  плівки,  які мають на кожній
дільниці, розміром 30x30 мм площу отвору менше 1% площі ділянки;
   - деревину з випадаючими сучками та червоточиною;
   - скло для виробництва іграшок (ігор) для дітей у віці до
трьох років;
   - скло для виробництва іграшок (ігор) для дітей у віці старше
трьох років, за винятком, якщо це не є необхідністю для виконання
іграшкою її функцій;
   - неборосілікатне скло для виготовлення скляного посуду,
призначеного для нагрівання;
   - набивні матеріали, які містять тверді, або гострі інородні
предмети (металева, дерев'яна стружка та ін.);
   - гранульовані набивні матеріали з розміром гранул 3,0 мм і
менше, які застосовуються без внутрішньої оболонки, яка  не
являється зовнішньою оболонкою іграшки;
   - наповнювачі  іграшок  типу  брязкалець,  розмір  яких
збільшується в вологому середовищі більше, ніж на 5%;
   - гума, картон та папір ворсовані для виробництва іграшок для
дітей віком до трьох років;
   - целулоїд  (нітрат  целюлози)  або  інші  легкозапальні
матеріали, за винятком застосування цих матеріалів в лакофарбових
покриттях;
   - пальні гази та рідини, за винятком пальних рідин, які
випускаються в окремих герметичних ємностях максимальною місткістю
15,0 куб.см;
   - брухту;
   - натурального  хутра  і шкіри - іграшки для дітей до
3-х років;
   - дерев'яної кори, за винятком виробів фольклорного типу;
   - гранули полістиролу для виготовлення штучного снігу та ін.;
   - гранули спіненого полістиролу;
   - кадмієві барвники.
 
          3. Вимоги до іграшок та ігор
 
   3.1. Іграшки та ігри повинні  відповідати  затвердженому
еталону, зразку   і  "типовому  представникові".  "Типовий
представник" - іграшка (гра), виготовлена по єдиній технології із
єдиної партії сировини.
 
   3.2. Іграшки та ігри, призначені для складання, виконання
різних ігрових функцій і т.п. повинні мати інструкції, схеми
користування, надруковані  на упаковці, окремому листі або у
вигляді брошури.
   3.2.1. Інструкції до ігор повинні бути зрозумілими для дітей
тих вікових груп, для яких вони призначені.
 
   3.3. В інструкції (керівництві,  схемі  по  користуванню
іграшками, іграми або на споживчій упаковці повинні бути вказані
правила та види обробки іграшок (ігор) - (миття,  чищення,
дезинфекція та їх утилізація в разі потреби).
 
   3.4. Попереджувальний текст про можливість небезпеки іграшок,
ігор - наявність дрібних деталей для дітей віком до 3-х років і
т.п. - повинен бути надрукований напівжирним шрифтом, розміром не
менше 12 кеглів, а слово "попередження" повинно бути виділено
прописними буквами.
 
   3.5. Вимоги до іграшок (ігор) відносяться також окремо до
кожної деталі, з якою має справу дитина, якщо іграшка (гра)
призначена для збирання дитиною.
 
   3.6. Рівень стороннього запаху усіх видів іграшок (ігор) не
повинен перевищувати 1 балу, для виробів з гуми (латексу) -
2-х балів,  за  винятком  іграшок  (ігор) з гуми (латексу),
призначених для дітей віком до 3 років, рівень запаху яких повинен
бути також не більше 1 балу (Додаток 3).
 
   3.7. З  іграшок (ігор) не повинні виділятися летючі та
розчинні речовини: мономери, пластифікатори, інгредієнти гуми,
каучуку, латексу, продукти їх перетворень, метали, інші хімічні
сполуки в кількостях та концентраціях вище допустимого рівня
міграцій (ДКМ) або допустимого рівня виділення (ДР) (Додаток 2).
 
   3.8. Декоративне та захисно-декоративне покриття іграшок та
ігор повинно бути стійким до дії слини, поту та вологої обробки з
застосуванням нейтрального мила - дитяче, господарче ( Додаток 4).
 
   3.9. Рівень  звуку,  що  створюється  іграшкою  (грою),
призначеної, для гри в приміщенні, повинен бути не більше 65 дБА
(за винятком настроєних музичних іграшок, духових та ударних
інструментів):
   - рівень звуку, що створюється іграшкою (грою), призначеною
для гри на відкритому повітрі, повинен бути не більше 75 дБА;
   - рівень звуку іграшки (гри), що видає імпульсний шум в
якості ігрового моменту (одинокий постріл), повинен бути не більше
95 дБА.
 
   3.10. Рівні  статичного  напруження  електричного  поля,
електромагнітного поля радіочастот і магнітного поля в іграшках з
автономним джерелом живлення (не більше 12 В) та живленням з
електромережі повинні бути не вище гранично допустимих, які
наведені в Додатку 2.
 
   3.11. Конструкція, вага, розміри іграшок (ігор)  повинні
відповідати морфофункціональним особливостям дітей тих вікових
груп, для яких вони призначені (Додаток 2):
   - від 0 до 1 року - ранній вік;
   - від 1 до 3-х років - ясельний вік;
   - від 3 до 6 років - дошкільний вік;
   - від 7 (6) до 10 років - молодший шкільний вік;
   - від 11 до 14 років - середній шкільний вік.
 
   3.12. Текст  в  настільно-друкованих  іграх повинен бути
надрукованим:
   - контрастним до фону кольором;
   - гігієнічним вимогам для фону відповідають  кольори  -
блакитний,   зелений,  жовто-зелений,  жовтий,  оранжевий,
оранжево-червоний;
   - цифрові  та  літерні  позначення  повинні  мати чорне
забарвлення або чорний рельєф;
   - висота літер тексту в настільно-друкованих іграх повинна
бути: для дітей до 10 років - не менше 2, 3 мм; для дітей старше
10-ти років - не менше 1,75 мм.
 
   3.13. Загальні фізико-гігієнічні вимоги до іграшок та ігор
наведені в Додатку 5.
 
   4. Вимоги до виробництва і реалізації іграшок та ігор
 
   4.1. Підприємства по виробництву іграшок (ігор) проводять
контроль кожної партії виготовленої продукції на відповідність її
гігієнічним вимогам.
 
   4.2. Підприємство по випуску іграшок (ігор) повинно мати
гігієнічний висновок на нормативну документацію, на продукцію і
гарантувати випуск продукції, безпечної для здоров'я дитини.
 
   4.3. Приміщення по виробництву іграшок (ігор), їх санітарний
стан,  організація технологічних процесів повинні відповідати
вимогам діючих в Україні норм і правил для виробництв харчової
промисловості.
 
   4.4. Приміщення  для  пакування, зберігання і реалізації
іграшок (ігор) повинні відповідати вимогам діючих в Україні норм і
правил для зберігання і реалізації товарів народного споживання.
 
   4.5. Робітники,  що  безпосередньо  зайняті виробництвом,
контролем і реалізацією іграшок (ігор) повинні проходити медичний
огляд відповідно до діючих нормативних документів для працівників
харчової промисловості.
 
   4.6. Маркування, пакування, транспортування і  зберігання
іграшок (ігор) повинно проводитися згідно діючих відповідних
нормативних документів - ДСТУ, ДБН, ТУ та ін.
 
   4.7. Іграшки (ігри) повинні мати індивідуальне  споживче
пакування, на якому (або вкладинці) вказується вік дітей, для яких
іграшка (гра) призначена (п. 3.11 Правил) та спосіб обробки
(дезинфекції) іграшки (гри).
 
   4.8. Перевірка  ігор  на  звук  при виробництві повинна
проводитись за допомогою повітродувного устаткування.
   Під час демонстрації іграшок (ігор) усі дії проводяться
виключно на виділеному демонстраційному зразкові.
 
   4.9. При реалізації забороняється прикладати до губ іграшки
(ігри), призначені для контакту з  ротом  дитини,  при  їх
демонструванні.
 
   4.10. М'яконабивні іграшки (ігри), призначені для дітей віком
від 0 до 3-х років, повинні реалізуватися в індивідуальній
упаковці, а для покупців повинен бути демонстраційний зразок.
 
        5. Санітарно-гігієнічний контроль
 
   5.1. Контроль за дотриманням Правил покладається на органи і
заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
 
   5.2. Державний    санітарно-епідеміологічний    нагляд
(попереджувальний та поточний) повинен здійснюватися на етапах
постановки іграшки (гри) на виробництво, при їх виробництві та
реалізації.
 
   5.3. Постановка іграшки (ігор) на виробництво проводиться при
наявності гігієнічного висновку Державної санітарно-гігієнічної
експертизи на нормативну документацію та вітчизняну продукцію
(Додаток 9, 10).
 
   5.4. Підприємства, організації та заклади незалежно  від
відомчої належності і форм власності, юридичні та фізичні особи,
що здійснюють виробництво і реалізацію іграшок (ігор), повинні
надати в установи МОЗ України необхідні супровідні документи,
зразки продукції для проведення Державної санітарно-гігієнічної
експертизи і підготовки "Гігієнічного висновку" (Додаток 10).
 
   5.5. Державна санітарно-гігієнічна експертиза іграшок (ігор)
та матеріалів для їх виробництва включає обов'язкові дослідження
за показниками безпеки для здоров'я дитини.
 
   5.6. Для  проведення  санітарно-гігієнічної  експертизи
нормативного документу повинні бути надані (Додаток 9):
   - заява виробника іграшок (ігор);
   - проект нормативного документу на іграшки;
   - нормативна документація (специфікація) на матеріали для
виробництва іграшок (ігор),  а  також  інші  документи,  що
підтверджують безпеку для здоров'я дітей використання матеріалів;
   - композиційний склад матеріалів, а при необхідності і опис
технологічного процесу їх виробництва;
   - інші матеріали, що стосуються безпечності виробу,  за
вимогою експерта.
 
   5.7. Для  проведення  санітарно-гігієнічної  експертизи
вітчизняної продукції повинні бути надані (Додаток 10):
   - заява виробника іграшок (матеріалів);
   - декларація власника іграшок та ігор (матеріалів) про їх
безпечність для здоров'я дитини;
   - нормативна документація на продукцію і матеріали,  що
використовуються при виробництві іграшок (ігор);
   - акт санітарно-епідеміологічного обстеження умов виробництва
на підприємстві-виготовлювача іграшок (ігор);
   - зразки іграшок (ігор) не менше 3-х екземплярів, для іграшок
розміром до 15 см - не менше 5 екземплярів; для крупно-габаритних
іграшок повинен бути представлений один контрольний зразок або
його деталі, які виготовлені по технології виробництва іграшок.
   Зразки іграшок (ігор) та копії документів поверненню не
підлягають.
   При розгляді замовлення на санітарно-гігієнічне дослідження
продукції  підприємство-виробник  інформується  про  терміни
проведення експертизи документації, досліджень зразків іграшок
(ігор) і вартості робіт.
 
   5.8. Для  проведення  санітарно-гігієнічної  експертизи

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ