Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження галузевої статистичної звітної форми N 40-здоров

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

Сторінка 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 132 від 04.04.2001
 
     Про затвердження галузевої статистичної звітної
            форми N 40-здоров
 
   З метою удосконалення організаційної роботи з питань стану
забезпеченості установ державної санітарно-епідеміологічної служби
ресурсами,  підготовки  та  атестації  лікарів,  епідемічного
благополуччя населення Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити галузеву статистичну звітну форму N 40-здоров
"Звіт  про  роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної,
протичумної) станції" (додається) та інструкцію щодо заповнення
форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров "Звіт про
роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної)
станції" (додається).
   2. Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,
повітряного і залізничного транспорту, СЕС медсанчастин, Кримської
протичумної  станції  забезпечити  впровадження  галузевої
статистичної звітності форми N 40-здоров "Звіт  про  роботу
санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції".
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного санепідуправління МОЗ України Бережнова С.П.
 
 Перший заступник Міністра,
 Головний державний санітарний
 лікар України                    О.О.Бобильова
                          Затверджено
                         Наказ МОЗ України
                         04.04.2001 N 132
              Інструкція
   щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності
   N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної
       (дезінфекційної, протичумної) станції"
            Загальні положення
   1. Галузеву статистичну звітність за формою N 40-здоров "Звіт
про   роботу   санітарно-епідеміологічної   (дезінфекційної,
протичумної) станції", річна (надалі -  форма  N  40-здоров)
заповнюють  відповідальні  особи  санітарно-епідеміологічних,
дезінфекційних, протичумної станцій системи МОЗ України (надалі -
СЕС).
   Звіт за  ф.40-здоров  складається  районними,  міськими,
обласними, республіканською, портовими, лінійними, басейновими
санітарно-епідеміологічними  станціями,  цивільної  авіації,
медико-санітарних  частин, залізниць, а також дезінфекційною,
протичумною станціями.
   2. На титульному листі у лівому верхньому кутку вписується
найменування і адреса установи, куди надсилається  звіт.  У
паспортній частині вказується назва установи і категорія (для
санітарно-епідеміологічної станції - районна, міська, обласна та
ін.). Санепідстанції на водному, залізничному транспорті складають
звіт за лінійним принципом і зведений звіт надсилають один
примірник  в обласну (республіканську) санепідстанцію, другий
примірник - в Центральну санепідстанцію МОЗ України. СЕС цивільної
авіації, СЕС спеціалізованих медико-санітарних частин, Кримська
протичумна станція складають звіт по установі та надсилають на ті
ж адреси.
            Мережа, структура
     Таблиця 1. Санітарно-епідеміологічні установи
   У зведених звітах санітарно-епідеміологічної станції II і
більш вищого рівня приводиться число санепідстанцій по групах,
дані яких відображені в звіті по місту, області, республіці,
басейну, залізниці.
   Наприклад: для умов області
              обласні СЕС - 1
              міські СЕС міст з районним поділом - 1
              міські/районні СЕС в містах - 4
              СЕС сільських районів - 12
              дезстанція - 1 і т. і.
   Таблиця 2. Відділи і відділення, що належать до складу
        санітарно-епідеміологічної станції
   У таблиці 2 вказуються структурні підрозділи, які є  в
установі.
   Відділи і відділення, які входять до складу санепідстанцій I
рівня (тобто районні та міські санепідстанції, міста без районного
поділу, чи міста з районним поділом, але які не мають районних
санепідстанцій), підкреслюються.
   У зведених звітах санітарно-епідеміологічних станцій II і
більш вищих рівней при заповненні цієї таблиці по кожному рядку
проставляють число відділів і відділень - всього і дробом їх число
в районних санепідстанціях сільських районів.
               Ресурси
     Таблиця 3. Забезпеченість транспортними засобами
   Таблиця заповнюється на підставі інвентарної картки обліку
основних засобів (типова форма N 0С-7).
   У графі 1 проставляється загальна кількість транспортних
засобів, що знаходяться на балансі установи.
   У графі 2 - кількість транспортних засобів, придатних для
користування.
   Графи 3 та 4 заповнюються виходячи з загальної кількості
транспортних засобів (графа 1).
   У графі 5 - отримано, графі 6 - вибуло за звітний період.
   Графа 7 заповнюється згідно з нормативами наказу МОЗ України
від 21.12.92 р. N 188 "Про норми оснащення установ охорони
здоров'я санітарним транспортом та про режим його роботи".
   В разі наявності транспортних засобів, що не передбачені
переліком у таблиці, їх потрібно вписати додатково.
     Таблиця 4. Забезпеченість основними приладами
             та обладнанням
   Таблиця заповнюється на підставі типової форми N 0С-7 обліку
основних засобів:
   Число в рядку 36 повинно дорівнювати сумі даних рядків 37, 38
і 39 по всіх графах.
   В рядках 36, 37, 38, 39 показують дезінфекційні камери без
душових установок, включаючи камери стаціонарних санпропусників.
   В рядку 40 показують всі дезінфекційні камери, обладнані
душовими установками типу ДДА, АПКД-М, АПКД, ДДП. Стаціонарні
санпропусники в цьому рядку не показують.
   Дані рядка 41 можуть дорівнювати сумі даних рядків 42-48, або
бути  більшими  по  всіх  графах, якщо є лабораторії інших
найменувань.
   Дані рядка 49 мають дорівнювати сумі даних рядків 50-53 по
всіх графах.
     Таблиця 5. Наявність обчислювальної техніки і
            програмних засобів
   Таблиця заповнюється на підставі технічної документації на
придбану електронно-обчислювальну техніку та наявності програмного
забезпечення згідно з типовою формою N 0С-7 обліку основних
засобів. Дану таблицю заповнюють всі практичні установи державної
санепідслужби (санепідстанції, дезстанції, протичумна станція).
   У графі A таблиці записуються конкретні найменування класу
техніки.
               Кадри
   Таблиця 6. Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників
           вищих медичних закладів
   У графі А вказуються спеціальності, з яких  проводиться
підготовка випускників.
   У графі 1 на підставі даних типової форми Т-2 "Особова
картка" вказується кількість прибулих випускників, які мають
диплом лікаря, посвідчення про направлення на роботу, або довідку
про право самостійного працевлаштування.
   У графі 2, 3, 4, 5 вказується кількість лікарів, зарахованих
наказом в інтернатуру з відповідної спеціальності та базова
установа,  де  планується  заочна   частина   стажування
(облміськрайсанепідстанції).
   Графи 6, 7 заповнюються тільки на підставі документів (листок
непрацездатності про надання відпустки по вагітності та пологах і
догляду за дитиною, наказ про зміну направлення).
   У графі 8 вказується кількість інтернів, яким присвоєно
звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності.
______________
   Примітка: звіт  складається  про  всіх  випускників, які
проходили інтернатуру в минулому році.
   У пояснювальній       частині       висвітлюється
консультативно-методична допомога, яку здійснювали кафедри вищих
медичних  закладів  освіти та заклади післядипломної освіти;
недоліки в організації та проведенні інтернатури, заходи по
поліпшенню  підготовки  випускників. Надається інформація про
керівників лікарів-інтернів (посада, кваліфікаційна категорія).
      Таблиця 7. Кількість лікарів, які підвищили
              кваліфікацію
   У графі А (посади лікарів-спеціалістів) вказуються лікарські
посади згідно з "Переліком лікарських посад у закладах охорони
здоров'я", затвердженим наказом Міністерства охорони  здоров'я
України від 22.06.95 р. N 114 ( z0400-95 ) та штатним розписом
установи.
   Графи 1, 2 заповнюються в абсолютних числах - вказується
кількість лікарів, які  пройшли  курси  на  базах  закладів
післядипломної освіти за звітний рік і за останні 5 років.
______________
   Примітка -  враховуються  лікарі,  які  працюють  в
санепідустановах на кінець звітного року.
      Таблиця 8. Атестація лікарів-спеціалістів
   У графі А (спеціальність) вказуються лікарські спеціальності
згідно з "Номенклатурою лікарських спеціальностей", затвердженою
наказом МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0015-98 ) "Про
подальше удосконалення атестації лікарів".
   У графі 1 на підставі даних типової форми Т-2 "Особова
картка" вказується кількість лікарів (фізичних осіб) з даної
спеціальності, які працюють в установах санепідслужби.
   Графи 2,  3, 4, 5, 6 заповнюються в абсолютних числах
(враховуються усі лікарі, які мають кваліфікаційну категорію та
своєчасно її підтвердили).
           Протиепідемічні заходи
 
  Таблиця 9. Обстеження інфекційних хворих та контактних осіб
   Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм медичної
документації NN: 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і
357/0 "Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного
захворювання".
   Графа 1 включає дані про хворих та осіб з підозрою на
інфекційне захворювання, на яких надійшли первинні  екстрені
повідомлення.  У  випадках, коли діагноз інфекційної хвороби
змінюється на неінфекційну до або після надходження хворого до
стаціонару, його слід включити в рядок первинного діагнозу. Так
слід робити і якщо діагноз однієї інфекційної хвороби замінено на
іншу після надходження хворого до стаціонару. Якщо ця зміна
діагнозу мала місце до надходження хворого до стаціонару, дані
треба включити в рядок тієї інфекції, з якою його направлено до
стаціонару.
   Для окремих  нозологічних форм дані цієї таблиці будуть
перевищувати відповідні величини у звітній формі N 2 (річна) "Звіт
про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" (надалі - звітна
форма N 2), за рахунок хворих, у яких діагноз не підтвердився.
   Дані у рядку 1 по всіх графах можуть бути більше чисел у
рядках 2-17 за рахунок інших інфекційних захворювань, не включених
до переліку таблиці.
   Графа 2 включає дані про обсяг госпіталізації хворих та
підозрілих на інфекційне захворювання.
   Графа 3 дозволяє мати уяву про обсяг лабораторного обстеження
хворих та осіб з підозрою на захворювання. Одиницею обліку є хвора
людина.
   Графа 6 включає дані про загальну кількість вогнищ, в яких
дане захворювання підтвердилось на основі заключного діагнозу, за
місцем проживання, на підприємствах, в школах, дошкільних закладах
та інших установах. Одиницею обліку є вогнище (місце виникнення
захворювання або захворювань).
   Число вогнищ  (графа  6),  обстежених  за  первинними
повідомленнями, в кожному рядку може перевищувати число хворих, на
яких поступили екстрені повідомлення (графа 1) в зв'язку з тим, що
з приводу одного випадку захворювання може обстежуватись більше
одного вогнища (наприклад, вдома і в дитячій установі).
   До рядку 9 включаються також хворі на паракашлюк.
   Таблиця 9.1. Аналіз носійства коринебактерій дифтерії
   Заповнюється на основі облікових форм медичної документації
NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" та 252/0 "Журнал
реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень".
   Кількість носіїв токсигенних коринебактерій дифтерії в рядку
3  графи 1 та кількість носіїв нетоксигенних коринебактерій
дифтерії в рядку 8 графи 1 повинні дорівнювати сумі даних рядків
53 та 54 графи 1 таблиці 2 звітної форми N 2.
   Сума  даних рядків 4-7 повинна дорівнювати даним рядку
3,  а  сума  даних  рядків 9-12 повинна дорівнювати  даним
рядку 8 по всіх графах.
   Сума даних граф 2-4 повинна дорівнювати даним графи 1 по всіх
рядках.
    Таблиця 10. Бактеріологічні дослідження на патогенну
               флору
   Дані таблиці заповнюються на підставі даних форм NN 252/0
"Журнал  реєстрації  мікробіологічних  та  паразитологічних
досліджень" і 254/0 "Журнал реєстрації досліджень та результатів
визначення чутливості  мікроорганізмів  до  хіміотерапевтичних
препаратів".
   В надтабличному  тексті  показується  загальна  кількість
бактеріологічних досліджень, в тому числі суму даних граф 1, 5, 7,
9, 11, 13 таблиці 10 по всіх рядках.
    Таблиця 10.1. Етіологічна структура дизентерії та
        виділення шигел із об'єктів довкілля
   Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм медичної
документації NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і
379/0   "Журнал  реєстрації  санітарно-мікробіологічних  та
санітарно-паразитологічних досліджень".
   В рядку 1 по всіх графах одиницею обліку являється хворий.
   Сума даних граф 5, 23 таблиці 10.1. по рядку 1 повинна
дорівнювати сумі даних рядків 6, 7 по графі 1 таблиці 2 звітної
форми N 2.
   Сума даних граф 2, 5, 20, 23 таблиці 10.1. по рядку 1 повинна
дорівнювати даним рядка 6 по графі 1 за сумою 12-ти місяців
звітної форми N 1 "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні
захворювання" (місячна).
   В рядку 2 даної таблиці одиницею обліку являється проба по
всіх графах.
   Дані рядка 2 таблиці 10.1. мають дорівнювати сумі даних
рядків 3, 5, 9, 11 по всіх графах.
    Таблиця 10.2. Етіологічна структура сальмонельозних
               інфекцій
   В таблицю включаються дані щодо захворюваності на черевний
тиф, паратифи,  інші  сальмонельозні  інфекції.  Заповнюється
лікарем-епідеміологом спільно з бактеріологом згідно облікових
форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" та 357/0
"Карта  епідеміологічного  обстеження  вогнища  інфекційного
захворювання". Одиницею обліку є хворий.
   Дані рядка 7 по графі 1 таблиці 10.2. мають дорівнювати сумі
даних рядків 2, 3, 4 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.
   До даних графи 4 таблиці 10.2. по всіх рядках включають
випадки, коли діагноз поставлений без  бактеріологічного  та
серологічного підтвердження. Сума даних граф 2, 3, 4 даної таблиці
повинна дорівнювати даним графи 1 по всіх рядках.
   Таблиця 10.2.1. Виділення сальмонел з харчових продуктів
            та об'єктів довкілля
   Заповнюється згідно  облікової  форми  N  379/0  "Журнал
реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарнопаразитологічних
досліджень". Одиницею обліку є проба.
   В рядку 1 по всіх графах показується кількість проб харчових
продуктів та об'єктів довкілля досліджених на сальмонели.
  Таблиця 10.3. Етіологічна розшифровка ентеритів, колітів,
      гастроентеритів, харчових токсикоінфекцій,
      викликаних іншими встановленими збудниками
   Заповнюється на основі облікової форми N 060/0 "Журнал обліку
інфекційних захворювань".
   Дані рядка 1 таблиці 10.3. мають бути більшими даних рядка 2
по всіх графах.
   Дані рядка 1 таблиці 10.3. по графі 1 мають дорівнювати сумі
даних рядків 8, 9, 12 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.
   Дані рядка 1 таблиці 10.3. по даним суми граф 2, 3, 4 мають
дорівнювати сумі даних граф 3, 4, 5 по рядках 8, 9, 12 таблиці 2
звітної форми N 2.
   Дані рядка 2 таблиці 10.3. мають дорівнювати сумі даних
рядків 3-13 по всіх графах.
   Дані рядка 2 даної таблиці по графі 1 мають дорівнювати сумі
даних рядків 8, 9 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.
   Дані рядка 2 таблиці 10.3. по даним суми граф 2, 3, 4 мають
дорівнювати сумі даних граф 3, 4, 5 по рядках 8, 9 таблиці 2
звітної форми N 2.
   Якщо захворювання (графа А даної таблиці) були викликані
іншими встановленими збудниками, то їх необхідно розшифрувати, а
після рядка 13 може бути продовження рядків 13.1, 13.2, 13.3 і так
далі, сума даних яких мають дорівнювати даним рядка 13 по всіх
графах.
   Таблиця 10.4. Лабораторне підтвердження менінгококової
          інфекції у хворих і носіїв
   Заповнюється на підставі даних облікових форм NN  060/0
"Журнал обліку інфекційних захворювань", 252/0 "Журнал реєстрації
мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 259/0 "Журнал
реєстрації серологічних досліджень".
   Дані рядка 1 таблиці 10.4. по графі 1 можуть дорівнювати або
бути більшими даних рядка 22 по графі 1 таблиці 2 звітної форми
N 2 за рахунок інших форм менінгококової інфекції.
   Дані рядка 1 таблиці 10.4. мають дорівнювати сумі даних
рядків 2, 3, 4 по всіх графах.
   Таблиця 10.4.1. Віковий розподіл хворих на менінгококову
      інфекцію та гнійні бактеріальні менінгіти
   Заповнюється на  підставі даних облікових форм NN 060/0
"Журнал обліку інфекційних захворювань" і 252/0 "Журнал реєстрації
мікробіологічних та паразитологічних досліджень".
   Сума даних граф 1, 2, 3 таблиці 10.4. по рядку 1 можуть
дорівнювати або бути більше суми даних граф 3, 4, 5 по рядку 22
таблиці 2 звітної форми N 2.
   Дані графи 5 по рядку 1 даної таблиці можуть дорівнювати або
бути більше даних графи 1 по рядку 22 таблиці 2 звітної форми N 2.
  Таблиця 10.4.2. Розподіл випадків менінгококової інфекції
      за віковими групами та серогрупами збудників
   Заповнюється на  підставі даних облікових форм NN 060/0
"Журнал обліку інфекційних захворювань", 252/0 "Журнал реєстрації
мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 259/0 "Журнал
реєстрації серологічних досліджень".
   Дані рядка 1 таблиці 10.4.2. мають дорівнювати сумі даних
рядків 2-10 по всіх графах.
   Сума даних граф 7-15 таблиці 10.4.2. по рядку 1 мають
дорівнювати або бути більше даних графи 1 по рядку 22 таблиці 2
звітної форми N 2.
    Таблиця 10.5. Показники якості роботи лабораторій
   Дані таблиці заповнюються на основі форм первинної облікової
документації NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та
паразитологічних  досліджень",  379/0  "Журнал  реєстрації
санітарно-мікробіологічних   та   санітарно-паразитологічних
досліджень", 256/0 "Журнал приготування та контролю поживних
середовищ", 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень",
275/0  "Журнал  реєстрації  мікроорганізмів,  що надійшли на
дослідження  (ідентифікацію)",  281/0  "Журнал  ідентифікації
вилучених культур", 285/0 "Журнал реєстрації матеріалу з об'єктів
навколишнього середовища при дослідженні на наявність збудника
холери" (бактеріологічних лабораторій епідвідділів і відділів
ОНІ).
   Дані графи 2 повинні дорівнювати сумі даних граф 3, 4, 5 по
всіх рядках.
   До граф 1, 2 в рядках 1-14 вносяться дані про кількість
культур, надісланих з лабораторій міських, районних, обласних
санітарно-епідеміологічних станцій та лікувально-профілактичних
закладів для підтвердження.
   До граф 1, 2 в рядках 16-22 вносяться дані про кількість
контрольних задач, що надані обласними СЕС підвідомчим установам.
   До рядка 23 по графах 1, 2 вносяться дані про паралельні
дослідження об'єктів довкілля на наявність збудників холери,
сальмонел,  іншу  патогенну  мікрофлору,  санітарно-показові
мікроорганізми, залишкові кількості антибіотиків  в  харчових
продуктах  та  сировині  тощо,  які  одночасно  проводяться
лабораторіями I, II та III рівнів управління відповідно до планів
роботи, або за іншими показниками. Одиницею обліку є кратність
(кількість проведених досліджень  з  однією  або  декількома
лабораторіями одночасно).
   Таблиця 10.6. Бактеріологічне підтвердження клінічного
         діагнозу кашлюку та паракашлюку
   Заповнюється лікарем-епідеміологом     спільно     з
лікарем-бактеріологом згідно даних облікових форм NN 060/0 "Журнал
обліку інфекційних  захворювань",  252/0  "Журнал  реєстрації
мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 357/0 "Карта
епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання".
   Дані рядка 3 даної таблиці по графі 1 мають дорівнювати даним
рядка 19 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.
        Таблиця 11. Серологічні дослідження
   Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм NN 259/0
"Журнал  реєстрації  серологічних  досліджень", 403/0 "Журнал
серологічних досліджень матеріалу від людей", 423/0  "Журнал
реєстрації серологічних досліджень рівня антитіл до дифтерії та
правця".
   У таблиці  вказується  загальна  кількість  проведених
серологічних досліджень, в які входять всі реакції з різними
діагностикумами,  а  також дослідження, що проведені методом
імунофлуоресцентної мікроскопії.
   За одне  дослідження  приймається  один  аналіз з одним
діагностикумом чи діагностичною сироваткою.
   Дані в  пункті  1.4.  -  показується загальна кількість
серологічних досліджень, які проведені в лабораторії, включаючи
дослідження на вірусні гепатити (таблиця 11.1) та дані обстежених
з профілактичною метою на кір і поліомієліт (таблиця 11.2. і
12.3.).
   В пункті 1.4.2. реєструвати обстеження з профілактичною метою
на кір, поліомієліт, вірусні гепатити та інші вірусні інфекції.
   Таблиця 11.1. Результати обстеження на вірусні гепатити
   Таблиця заповнюється на підставі облікової форми N 259/0
"Журнал реєстрації серологічних досліджень", враховуючи число
досліджень, проведених в області в цілому.
   Дані графи 23 таблиці 11.1. мають дорівнювати сумі граф 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по всіх рядках.
   Дані графи 24 мають дорівнювати сумі граф 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22 по всіх рядках.
   Таблиці 11.2. Стан імунітету до вірусу поліомієліту у
          дитячого населення України
   Заповнюється згідно  облікової  форми  N  259/0  "Журнал
реєстрації серологічних досліджень".
   Дані граф 1, 11, 21 вищезазначеної таблиці мають дорівнювати
сумі даних відповідних граф 29, 12-19, 22-29 по всіх рядках.
   Кількість сироваток крові у кожній віковій групі повинна бути
однаковою для всіх 3-х типів поліовірусу.
       Таблиця 11.3. Вірусологічні дослідження
   У таблиці  вказується  загальна  кількість  проведених
вірусологічних досліджень. Дані таблиці заповнюються на підставі
облікових форм NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та
паразитологічних досліджень" та 322/0 "Журнал реєстрації проб і
видачі результатів досліджень".
   При проведенні  вірусологічного  дослідження  матеріалу
паралельно на курячих ембріонах і культурі клітин або на двох
лініях культур клітин, підрахунок кожного аналізу вести як окреме
дослідження.
  Таблиця 11.4. Вірусологічні дослідження на поліомієліт та
            інші ентеровіруси
   У таблиці вказується кількість проведених  вірусологічних
досліджень відповідно до зазначених контингентів та об'єктів
довкілля.
   Дані таблиці заповнюються на підставі облікових форм NN 252/0
"Журнал  реєстрації  мікробіологічних  та  паразитологічних
досліджень" та 322/0 "Журнал реєстрації проб і видачі результатів
досліджень".
   При проведенні  вірусологічного  дослідження  матеріалу
паралельно на двох лініях культур клітин підрахунок кожного
аналізу вести як окреме дослідження.
   Графа 3 складається з абсолютних значень виділених вірусів
кожного типу та ЦПА, в ній реєструється число обстежених осіб чи
проб з об'єктів довкілля.
 
  Таблиці 12., 12.1., 12.2. Результати серологічних досліджень
   сироваток крові на імунітет до дифтерії, правця, кору
   Заповнюються згідно  облікових  форм  NN  259/0  "Журнал
реєстрації серологічних досліджень" і 423/0 "Журнал реєстрації
серологічних досліджень рівня антитіл до дифтерії та правця". До
таблиці вносяться результати досліджень сироваток крові людей на
наявність імунітету до дифтерії, правця, кору і окремо по місту та
селу.
   При відборі контингентів для вивчення імунітету до дифтерії,
правця, кору треба суворо дотримуватись пропорційної чисельності
обслідувань у всіх вікових групах, а також серед міського та
сільського населення.
   Серологічне вивчення імунітету до дифтерії, правця, кору
необхідно проводити паралельно у одних і тих же осіб.
   Для оцінки стану імунітету необхідно провести дослідження не
менше 20 сироваток крові у кожній віковій групі (не менше 10 у
місті та 10 у селі).
   До таблиці 12 не вносяться дані досліджень сироваток крові
хворих на дифтерію і бактеріоносіїв токсигенних штамів збудників
дифтерії, а також досліджень, проведених за епідеміологічними
показниками в вогнищі дифтерії.
   В таблицях у віці 3 місяці вносяться дані  досліджень,
проведених  після  першої вакцинації проти дифтерії, правця,
кашлюку.
   У віці 4,5 місяці - після другої вакцинації проти дифтерії,
правця, кашлюку.
   У віці 6 місяців після третьої вакцинації проти дифтерії,
правця, кашлюку.
   Дорослі контингенти обстежуються не раніше як через рік після
проведеного щеплення проти дифтерії.
   В таблицях,  окрім загального підсумку, зробити підсумок
окремо по дитячому контингенту (3 міс. - 14 років), підлітках
(15-17 років), дорослих (18 років і старше).
   Узагальнені результати досліджень необхідно направляти також
і до опорних пунктів центру по вивченню стану імунітету до 15
січня наступного за звітним роком.
             Паразитологія
   Таблиця 13. Захворюваність населення на гельмінтози і
    протозоози у розрізі контингентів та їх оздоровлення
   До таблиці  заносяться  дані  звітів  санепідстанцій  та
лікувально-профілактичних  закладів  про  захворюваність  та
дегельмінтизацію населення у розрізі контингентів згідно облікової
форми N 365/0 "Журнал реєстрації осіб, які були обстежені на
наявність збудника паразитарних хвороб та проліковані".
   Дані графи 6 мають дорівнювати сумі даних граф 1-5 по всіх
рядках.
   Дані графи 8 мають дорівнювати сумі даних граф 6 і 7 по всіх
рядках.
   Дані графи 16 мають дорівнювати сумі даних граф 9-15 по всіх
рядках.
   Дані графи 17 мають дорівнювати сумі даних граф 8, 16 по всіх
рядках.
   Дані графи 20 мають дорівнювати сумі даних граф 18, 19 по
всіх рядках.
   Дані графи 23 мають дорівнювати сумі даних граф 21, 22 по
всіх рядках.
   Дані графи 24 мають дорівнювати сумі даних граф 20, 23 по
всіх рядках.
   Дані рядка 1 мають дорівнювати сумі даних рядків 2, 3 по всіх
графах.
   Дані рядка 4 мають дорівнювати сумі даних рядків 5, 7 по всіх
графах.
   Дані рядка 8 мають дорівнювати сумі даних рядків 9, 25 по
всіх графах.
   Дані рядка 9 мають дорівнювати сумі даних рядків 10-24 по
всіх графах.
   Дані рядка 25 мають дорівнювати сумі даних рядків 26-55 по
всіх графах.
   До даних в рядках 15, 32, 54, 55 подається пояснення з
розшифруванням в примітці до звіту.
       Таблиця 14. Паразитологічні дослідження
   До таблиці подаються дані, що відображають відомості про
діяльність паразитологічних лабораторій санепідстанцій  згідно
обліковим формам NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та
паразитологічних  досліджень",  379/0  "Журнал  реєстрації
санітарно-мікробіологічних   та   санітарно-паразитологічних
досліджень".
   До рядка  1  вносяться  дані  про  всі  проведені
санітарно-гельмінтологічні дослідження і складають суму даних
рядків 2, 3, 11, 16 по всіх графах.
   До рядка  24  вносяться  дані  про  всі  проведені
санітарно-протозойні дослідження і складають суму даних рядків
25-27 по всіх графах.
   Дані рядка 29 мають дорівнювати сумі даних рядків 30, 31 по
всіх графах.
   Дані рядка 38 мають дорівнювати сумі даних рядків 1, 24, 28,
29, 32-37 по всіх графах.
    Санітарно-ентомологічний та гідротехнічний нагляд
    Таблиця 15. Лабораторні ентомологічні дослідження
   До таблиці подаються дані про лабораторні  ентомологічні
дослідження, що були проведені в звітному періоді згідно облікової
форми N 368/0 "Журнал обліку чисельності  членистоногих  та
результати  екстенсивних  обстежень  на  наявність малярійних
комарів".
   До рядка  7  вносяться дані розвідувальних обстежень за
епідпоказниками чи консультативних досліджень про масове поширення
кровосисних комах, не названих в таблиці (мухи-жигалки, блохи,
площиці тощо). Наводиться кількісно видовий склад та домінуючі
види (пояснення подається в примітці до звіту).
   До рядка 9 вносяться дані про масове поширення синантропних
комах (оси, мурашки, молі, таргани тощо), у випадку його прояву в
районі обстеження (пояснення подається в примітці до звіту).
Наводиться кількісно видовий склад та домінуючі види.
   В графі 3 даної таблиці відображається перелік видів, які
були зареєстровані в даному регіоні, як домінуючі на протязі
сезону обстеження.
    Таблиця 16. Ентомологічний та санітарний нагляд за
           станом водних об'єктів
   Включають відомості про ентомологічний та санітарний нагляд
за станом водних об'єктів згідно облікової форми N 369/0 "Журнал
обліку заходів боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів
та інших кровосисних двокрилих".
   Таблиця 17. Результати екстенсивних обстежень населених
         пунктів за групами членистоногих
   До граф 1, 4, 7, 10, 13, 16 "Обстежено об'єктів" вносять
кількість об'єктів на території регіону, що підлягають нагляду
згідно  облікової  форми N 368/0 "Журнал обліку чисельності
членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність
малярійних комарів".
   До граф 13, 14, 15 вносять дані про поширення іксодових
кліщів в населених пунктах (парках, скверах, штучних насадженнях
тощо). Ці дані не повинні дублювати звітні матеріали відділу ОНІ,
за виключенням обстежень за епідпоказниками у вогнищах природних
трансмісивних хвороб. Пояснення подається в примітці до звіту.
   До граф 19, 20 вносять дані про інший гнус, як мошки, мокриці
тощо. Пояснення подається в примітці до звіту.
    Таблиця 18. Стан боротьби з компонентами гнусу та
      переносниками збудників трансмісивних хвороб
   В таблиці  відображаються дані про всі роботи, що були
виконані в регіоні з метою боротьби з кровосисними членистоногими,
незалежно від відомчої належності виконавця робіт згідно облікових
форм NN 369/0 "Журнал обліку боротьби з личинковими стадіями
малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих" і 370/0 "Журнал
обліку заходів знищення імаго кровосисних членистоногих".
   В рядках 1 та 2 вказується фізична (площа, що була піддана
первинній обробці) та оперативна (з врахуванням повторних обробок)
площа обробки.
    Таблиця 19. Виконання протималярійних гідротехнічних
               робіт
   В графі А вказується тип водного об'єкту (озеро, болото,
річка, ставок, водоймище тощо). Дані подаються підсумком виконаних
робіт згідно облікових форм NN 369/0 "Журнал обліку боротьби з
личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних
двокрилих" і 370/0 "Журнал  обліку  заходів  знищення  імаго
кровосисних членистоногих".
   До граф 1 і 2 включаються роботи з дренажу, обвалування
територій, відкачування води та інших заходів захисту територій
від затоплення і підтоплення, об'єднані показниками площі осушеної
території (га) та вартості робіт (у тис. гривень), що були
виконані.
   До граф 3 - 5 включаються роботи з засипки грунтом різних
водоймищ, балок, заболочуваностей, а також заходи рефулірування та
кольматажу, об'єднані показниками засипаної площі водоймища (га),
об'ємом для засипки грунту (куб.м) та вартістю виконаних робіт (у
тис. гривень).
   В графах 6-8 наводяться дані про роботи, що були проведені в
верхньому та нижньому б'єфах водоймищ (поглиблення дна, ліквідація
фільтрації через тіло греблі, встановлення зворотного фільтру біля
підошви сухого відкосу тощо), об'єднані відповідно до розмірів
упорядкованого водного дзеркала (га), кількості вийнятого та
підсипаного грунту (куб.м) та вартості виконаних робіт (у тис.
гривень).
   В графах 9-11 наводяться дані про проведені  роботи  з
профілювання річищ, планування укосів та дна, розчистки від мулу
та намулів тощо, об'єднані  довжиною  упорядкованих  ділянок
водостоків (км), кількістю вилученого або підсипаного грунту
(куб.м), вартістю виконаних робіт (у тис. гривень).
   До граф 12-13 включаються роботи з планування і озеленення,
які  створюють  умови для виплоду членистоногих (будівництво
мулофільтрів,  ліквідація  ізольованих  понижень  рельєфу  на
зрошувальних масивах тощо), об'єднані розміром упорядкованих площ
(га) та вартістю виконаних робіт (у тис. гривень).
   Дані рядка 6 розшифрувати в поясненні до звіту.
          Особливо небезпечні інфекції
        Таблиця 20. Протибруцельозні заходи
   Заповнюється згідно облікових форм NN 300/0 "Журнал переліку
об'єктів, які підлягають державному санітарно-епідеміологічному
нагляду",    307/0    "Карта    об'єкту    поточного
санітарно-епідеміологічного    нагляду",    315/0    "Акт
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта".
   Одиницею виміру даних в рядку 1 є тваринницька ферма або
інший сільськогосподарський об'єкт (господарство).
   Одиницею виміру даних в рядку 2  є  підприємства,  які
переробляють сировину і продукти тваринництва.
   В графу 1 вносяться дані щодо об'єктів, які підлягають
нагляду за епідеміологічними та епізоотологічними показаннями.
   Графи 2 і 3 заповнюються на підставі актів санітарного
обстеження об'єктів.
   Дані в графі 3 відображають кількість об'єктів, на яких в
поточному році було виявлено порушення правил, які встановлені для
тваринницьких господарств, неблагополучних  з  бруцельозу  та
підприємств, що переробляють сировину і продукти тваринництва.
   В графах 4 і 5 наводяться дані про проведені профілактичні
обстеження  на  бруцельоз  працівників  благополучних  і
неблагополучних об'єктів.
        Таблиця 21. Протитуляремійні заходи
   Заповнюється згідно облікових форм NN 307/0 "Карта об'єкту
поточного  санітарно-епідеміологічного  нагляду",  315/0  "Акт
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта".
   Одиницею виміру даних в рядку 1 є населені пункти.
   Дані в рядках 2-5 реєструють населені пункти в залежності від
категорії проживання населення.
   В графу 1 вноситься загальна кількість населених пунктів, які
неблагополучні (ензоотичні) з туляремії.
   В графі 2 подають дані щодо загальної кількісті обстежених
населених пунктів, які неблагополучні (ензоотичні) з туляремії, а
в графах 3 і 4 - загальну кількість жителів, які обстежені на
імунний прошарок, в тому числі з позитивним результатом.
   Графи 3-4 заповнюються незалежно від рівня санепідстанції,
яка проводила обстеження, а також відображаються  дані  про
обстеження  на  імунний  прошарок  мешканців  неблагополучних
(ензоотичних) з туляремії населених пунктів і осіб, що належать до
контингенту ризику захворювання.
   Графи 5  і  6  заповнюються на підставі даних відділів
профдезінфекції та інших установ.
    Таблиця 22. Епізоотологічні обстеження на особливо
            небезпечні інфекції
   Заповнюється згідно облікових форм NN 307/0 "Карта об'єкту
поточного  санітарно-епідеміологічного  нагляду",  315/0  "Акт
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта", 331/0 "Журнал
реєстрації проб та результатів дослідження грунту", 368/0 "Журнал
обліку  чисельності  членистоногих та результати екстенсивних
обстежень на наявність малярійних комарів",  371/0  "Зведена
відомість обліку результатів розвідувальних обстежень територій,
районів, областей на наявність іксодових кліщів-переносників КЕ,
ККГЛ,  КСТА  за сезон року", 374/0 "Журнал обліку динаміки
чисельності основних представників ентомофауни кліщів", 375/0
"Зведена відомість за сезон року", 376/0 "Журнал обліку показників
живлення преімагінальних стадій кліщів на дрібних ссавцях", 377/0
"Карта обліку чисельності іксодових кліщів на великій рогатій
худобі", 419/0 "Журнал обліку основних явищ ентомофауни і кліщів у
сезон року".
   Дані в графах 1, 2 відображають кількість запланованих і
виконаних  виїздів  з  метою  епізоотологічних  обстежень
підпорядкованих територій за звітний рік.

 

 

попередній документ наступний документ
Партнеры


Правовые ресурсы