Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

Сторінка 1

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 404 від 28.07.94          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ              юстиції України
                   від 6 вересня 1994 р.
 vd940728 vn404            за N 213/423
 
      Про затвердження Статуту патрульно-постової
           служби міліції України
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
       N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 )
 
  ( У тексті наказу та Статуту слова "в Криму", "на транспорті"
   та  "УМВСТ" замінено  відповідно словами "в Автономній
   Республіці Крим", "спеціальної та транспортної міліції" та
   "УТСМ",  а  слова  "підрозділами  Національної гвардії 
   України", "медичних витверезників", "у медвитверезник" та
   "де медвитверезник  відсутній" -  виключено  згідно  з
   Наказом МВС N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 )
 
   З   метою   подальшого   удосконалення   організації
патрульно-постової служби міліції по охороні громадського порядку
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Статут  патрульно-постової  служби  міліції
України (додається).
   2. Начальникам головних управлінь, самостійних управлінь і
відділів міністерства, головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, м. Києві та Київської області, управлінь МВС
України в областях, м.Севастополя та спеціальної та транспортної
міліції, начальникам їх міських, районних і лінійних відділів
(управлінь), ректорам навчальних закладів МВС України:
   2.1. Організувати вивчення цього Статуту особовим складом
органів внутрішніх справ та прийняти заліки.
   2.2. Забезпечити неухильне виконання вимог Статуту під час
організації охорони громадського порядку.
   3. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
   4.  Визнати  таким,  що  не  застосовується  Статут
патрульно-постової служби радянської міліції, затверджений наказом
міністра внутрішніх справ СРСР від 20 липня 1974 р. N 200.
 
 Міністр
 генерал-лейтенант                  В.І.Радченко
   Статут  патрульно-постової  служби  міліції  розроблений
відповідно до вимог Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ), інших
законодавчих та нормативних актів та визначає основні завдання,
порядок  організації  і  несення  патрульно-постової  служби
працівниками міліції по охороні громадського порядку, безпеки,
боротьби з правопорушеннями на вулицях, площах, транспортних
магістралях та в інших громадських місцях.
   В Статуті  на  підставі загальних положень і принципів
управління, узагальнення практики викладаються обов'язки посадових
осіб органів внутрішніх справ по керівництву патрульно-постовою
службою, порядок  її організації, обов'язки і права нарядів
міліції, особливості несення служби при проведенні масових заходів
і надзвичайних обставинах.
   Положення цього Статуту розповсюджується на всіх працівників
органів внутрішніх справ, які відповідно до прямих обов'язків,
наказу  начальника  органу  внутрішніх  справ,  виконують
патрульно-постові функції  по охороні громадського порядку і
безпеки в громадських місцях. Чинність Статуту поширюється також і
на працівників міліції, які у вільний від виконання службових
обов'язків час у разі звернення до них громадян або посадових осіб
з повідомленням про події, що загрожують особистій чи громадській
безпеці, мають вживати невідкладних заходів по запобіганню чи
припиненню правопорушення, що вчиняється у громадському місці.
   Військовослужбовці внутрішніх військ, конвойної охорони та
Національної гвардії при виконанні завдань по охороні громадського
порядку керуються законами України "Про війська внутрішньої та
конвойної охорони" ( 2235-12 ), "Про Національну гвардію України"
( 1774-12 ) і цим Статутом.
                          Затверджено
                        наказом МВС
                        від 28.07.94 N 404
               Статут
      патрульно-постової служби міліції України
              Розділ І
            Загальні положення
   1. Патрульно-постова  служба  міліції  -  це діяльність
спеціальних нарядів міліції по охороні громадського порядку,
безпеці і боротьбі з правопорушеннями на вулицях, площах, в
парках, на транспортних магістралях, портах, в аеропортах та інших
громадських місцях, а також при проведенні масових заходів,
ліквідації наслідків аварії, катастрофи, стихійного лиха.
   Основними завданнями патрульно-постової служби міліції є:
   - забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав,
свобод і законних інтересів;
   - запобігання правопорушенням та їх припинення;
   - охорона громадського порядку і громадської безпеки;
   - виявлення, запобігання, припинення та розкриття злочинів,
розшук осіб, які їх вчинили;
   - захист власності від злочинних посягань.
   2. Правовою основою діяльності патрульно-постової служби
міліції є Конституція України ( 888-09 ), Закон України "Про
міліцію"  (  565-12  )  та інші законодавчі акти, укази і
розпорядження  Президента  України,  декрети,  постанови  і
розпорядження Кабінету Міністрів України, Загальна декларація прав
людини, міжнародні правові норми, ратифіковані в установленому
порядку, цей Статут, рішення органів місцевого самоврядування та
органів  державної  виконавчої  влади,  прийняті в межах їх
компетенції,  нормативні  акти  Міністерства внутрішніх справ
України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 )
   3. Діяльність патрульно-постової служби міліції будується на
принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної
справедливості, взаємодії з іншими державними органами, трудовими
колективами, громадськими об'єднаннями і населенням.
   4. Працівники міліції, які несуть патрульно-постову службу,
повинні:
   - мати  високі  моральні  якості,  необхідну професійну
підготовку;
   - бути дисциплінованими, пильними і чесними при виконанні
службових обов'язків,  діяти  рішуче  й  наполегливо, стійко
переносити всі труднощі, пов'язані з службою, не шкодуючи своїх
сил для виконання службових обов'язків;
   - виконувати свої завдання у точній відповідності з законами;
   - поважати гідність особи і ставитись до неї гуманно,
захищати права людини незалежно від її соціального походження,
расової та національної належності, громадянства, ставлення до
релігії, статі, політичних та інших переконань;
   - при звертанні до громадянина називати своє прізвище, звання
та пред'являти на його вимогу службове посвідчення.
   5. Успішне виконання покладених на патрульно-постову службу
завдань забезпечується:
   а) вихованням у особистого складу вірності Присязі працівника
органів  внутрішніх  справ  України,  високої  пильності,
самовідданості і  постійної  готовності  до  виконання свого
службового обов'язку, непримиренності до правопорушників;
   б) високим рівнем професійної підготовки, вмілими і активними
діями міліціонерів;
   в) знанням особовим складом своїх обов'язків, обстановки на
постах і маршрутах патрулювання;
   г) оперативним реагуванням на повідомлення про злочин і
порушення громадського порядку, вмілими активними діями для їх
припинення;
   д) раціональною  розстановкою  нарядів  і  забезпеченням
своєчасного маневру;
   е) тісною взаємодією з іншими галузевими службами міліції;
   є) зміцненням контактів з населенням;
   ж)  використанням   різноманітних   методів   несення
патрульно-постової служби таких як конспіративне патрулювання,
організація міліцейських "засідок", "пасток" та інших;
   з) створенням спеціальних нарядів по боротьбі з окремими
видами злочинів і правопорушень;
   й) знанням  керівним складом своїх підлеглих, постійним
піклуванням про них, високою вимогливістю до особового складу,
організацією систематичного контролю за несенням служби.
   6. Патрульно-постова служба міліції включає: особовий склад
служби охорони громадського порядку, територіальних і транспортних
органів внутрішніх справ, підрозділів міліції швидкого реагування
"Беркут".
   В охороні громадського порядку беруть участь громадські
формування.
   7.  Підрозділи патрульно-постової служби міліції (полки,
батальйони, окремі роти, окремі взводи) призначені для охорони
громадського порядку, боротьби з правопорушеннями в громадських
місцях спеціальної та транспортної міліції. Вони є самостійними
структурними  підрозділами  Головних управлінь МВС України в
Автономній  Республіці  Крим,  м.Києві та Київської області,
управлінь МВС України в областях, м.Севастополі та управлінь МВС
України спеціальної та транспортної міліції.
   8. Для  постійного  несення  служби  із складу окремих
підрозділів патрульно-постової служби за відділами внутрішніх
справ закріплюються роти, взводи, відділення, командири яких
безпосередньо  підпорядковані  командуванню  підрозділу  і
оперативно-начальникам міськрайлінвідділів внутрішніх справ.
   9. В  міськрайлінорганах  внутрішніх  справ  створюються
підрозділи патрульно-постової служби міліції, які входять до штату
зазначених  органів  і  підпорядковуються  безпосередньо  їх
начальникам.
   10. У  складі  полків, батальйонів, окремих рот можуть
створюватись спеціальні групи для боротьби з найпоширенішими
видами правопорушень в місті, районі. Їх робота контролюється
командним складом підрозділів патрульно-постової служби міліції в
тісній взаємодії з підрозділами служб карного розшуку, боротьби із
організованою злочинністю та іншими.
   11.  Для  припинення  антигромадських  виявів,  масових
безпорядків, вжиття  заходів  по  боротьбі  з  організованою
злочинністю, розшуку і затриманню особливо небезпечних і озброєних
злочинців,  забезпечення  охорони  громадського  порядку  при
проведенні  масових  заходів,  великих  виробничих  аваріях,
катастрофах, стихійному лихі та інших надзвичайних обставинах
створюються підрозділи швидкого реагування "Беркут".
   12. Спеціалізовані  підрозділи Державної служби охорони,
дорожньо-патрульної служби ДАІ, поряд з виконанням своїх основних
завдань, згідно з пунктом 1 розділу II Закону України "Про
міліцію" ( 565-12 ) зобов'язані забезпечувати охорону громадського
порядку в зоні своїх постів в разі виникнення правопорушень.
   13. Підрозділи міліції, які здійснюють охорону важливих
об'єктів і підрозділи ДАІ, що обслуговують траси постійного руху
автомобілів, до виконання завдань по охороні громадського порядку
і боротьбі із злочинністю залучаються в окремих випадках за
розпорядженням безпосередніх начальників, а підрозділи Державної
служби охорони - у відповідності з Положенням про Державну службу
охорони при  МВС  України,  затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 ( 615-93-п ).
   14. До виконання завдання по охороні громадського порядку,
громадської безпеки і боротьбі із злочинністю можуть залучатись
інші працівники  органів внутрішніх справ, військовослужбовці
військ внутрішньої та конвойної охорони.
   15. Засоби патрульно-постової служби складають:
   а) спеціальні броньовані автомашини, вертольоти, мотоцикли,
велосипеди, катери та інші транспортні засоби;
   б) відеомагнітофони, диктофони, радіо, прямий зв'язок і
сигналізація;
   в) табельна зброя, спорядження і спеціальна зброя;
   г) електромегафони, освітлювальні прибори, інша апаратура і
технічні засоби;
   д) службові собаки та коні.
   16. Патрульні автомобілі і мотоцикли використовуються для
переміщення патрулів з одного пункту несення служби до іншого,
патрулювання по маршруту, виїздів на місце, події, доставляння в
міліцію осіб,  затриманих  за  вчинення злочинів і порушень
громадського порядку, у виняткових випадках, при відсутності
спеціального транспорту, - для доставляння в медичні заклади
громадян, які знаходяться в безпорадному стані, а також осіб, які
перебувають у стані сп'яніння на вулицях і в інших громадських
місцях.
   Використання патрульного транспорту з іншою метою категорично
забороняється. Патрульні автомобілі і мотоцикли повинні бути
оснащені радіостанціями і укомплектовані спеціальними засобами і
необхідним інструментом.
   17. Бронемашини  використовуються  тільки при проведенні
операції по затриманню озброєних злочинців, ліквідації масових
безпорядків і групових порушень громадського порядку.
   18. Патрульні катери призначені для несення патрульної служби
на водоймищах, а також для забезпечення порядку і безпеки при
проведенні спортивних змагань та інших заходів на воді.
   19. Вертольоти використовуються для доставляння патрульних
нарядів у важкодоступну для іншого виду транспорту місцевість або
на значну відстань, а також для контролю за станом обстановки в
разі виникнення надзвичайних обставин.
   20.  Велосипеди  використовуються  для  патрулювання  у
приміській, дачній або курортній місцевостях, парковій зоні та
інших місцях, де ускладнений рух інших видів транспорту.
   21. Кінні наряди використовуються для патрулювання в лісних
масивах, на околицях міст і населених пунктів, при забезпеченні
спортивних та інших масових заходів з великою кількістю людей.
   22. Для несення патрульно-постової служби використовуються
такі види нарядів: патрулі, пересувні міліцейські групи (ПМГ),
патрульні групи (ПГ), спеціалізовані патрульні групи (СПГ), пости
охорони порядку  (ПО),  пости охорони об'єктів (ПОО), пости
регулювання дорожнього руху (ПР), патрулі для нагляду за дорожнім
рухом (ПНР) і контрольно-пропускні пункти (КПП).
   23. Патруль - рухомий наряд в складі одного або декількох
працівників міліції, який виконує покладені на нього обов'язки на
маршруті патрулювання. Патрулі можуть нести службу на автомобілях
(ПА), мотоциклах  (ПМ),  катерах  (ПКТ),  велосипедах  (ПВ).
Застосовуються також пішохідні (ПП), кінні (ПК) та патрулі із
службовими собаками (ПС). Патрулю для несення служби визначається
маршрут патрулювання, що включає місцевість, яка прилягає до
основного напрямку руху патруля в межах видимості і чутності.
Ширина смуги маршруту патрулювання уточнюється на місцевості, що
прилягає до основного напрямку руху патруля в межах закріпленої за
ним території. Довжина маршруту патруля на автомобілі складає, як
правило, 6-8 км, на мотоциклі - 3-5 км, пішого - 1-1,5 км. Довжина
маршрутів може  бути збільшена або зменшена залежно від їх
особливостей і стану оперативної обстановки на них.
   24. Пересувна міліцейська група (ПМГ)
   - комбінований по складу та оснащений спеціальними технічними
засобами наряд міліції на автомобілі, який несе патрульну службу
на закріпленому секторі і призначений для вжиття невідкладних
заходів по попередженню порушень громадського порядку, здійснення
оперативно-розшукових заходів по розкриттю злочинів по свіжих
слідах. Склад кожної цієї групи визначається наказом начальника
ГУВС (УВС) міста, міськрайоргану внутрішніх справ і до неї
включаються: працівник  карного розшуку, дільничний інспектор
міліції, міліціонер та міліціонер-водій.
   Крім цього, для забезпечення охорони громадського порядку
можуть  утворюватись  спільні  наряди  (СН)  з  залученням
військовослужбовців Національної гвардії України або Міністерства
оборони України.
   25. Патрульна група (ПГ) - наряд в складі двох або більше
патрулів під єдиним керівництвом. Патрульній групі для несення
служби визначається дільниця території міста, відокремлене селище,
об'єкт, де проводяться заходи з великою кількістю людей, зона
масового відпочинку тощо.
   Основу патрульної  групи складає патруль на автомобілі,
обладнаний радіостанцією,  проблисковим  маячком,  гучномовною
установкою, сиреною та іншими технічними засобами. Начальником
патрульної групи (старшим наряду патрульної групи) призначається
досвідчений працівник  міліції, здібний забезпечити ефективне
керівництво діяльністю групи.
   26. Спеціалізована патрульна група (СПГ) - спеціальний вид
наряду,  призначений   для  боротьби  з  найпоширенішими
правопорушеннями на вулицях та в інших громадських місцях. Члени
цієї групи несуть службу, як правило, в цивільному одязі під
керівництвом оперативного працівника або дільничного інспектора
міліції.
   27. Пост  охорони  порядку  (ПО) - місце або дільниця
місцевості, де працівники міліції (постові) виконують покладені на
них обов'язки. Для поста визначається його центр і межі. Центр
поста визначається в такому місці, звідки найзручніше вести нагляд
і швидко  вживати  заходів  для  попередження  й припинення
правопорушень. Відстань  меж  від  центру  поста не повинна
перевищувати, як правило, 300 м.
   Пости виставляються  в місцях, де необхідно забезпечити
постійну присутність працівника міліції.
   28. Пости охорони об'єктів (100) - місце або дільниця
місцевості, де працівники Державної служби охорони при МВС України
здійснюють на договірних засадах охорону об'єктів та іншого майна
державної, колективної та приватної власності, майна іноземних
держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб, а також
громадян.
   Пости виставляються на об'єктах, де необхідно забезпечити
постійну міліцейську охорону їх майна.
   29. Пости регулювання дорожнього руху (ПР) - це ділянка
території, на  якій організується несення дорожньо-патрульної
служби у зв'язку з необхідністю регулювання дорожнього руху,
встановлення безперервного контролю за рухом транспортних засобів
іноземних  власників,  вжиття  оперативно-пошукових  заходів,
забезпечення безперешкодного  проїзду  автомобілів  особистого
призначення.
   Пост, що має службове приміщення, іменується "стаціонарний
пост".
   30. Патрулі для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) - наряд в
складі одного або кількох працівників Державної автомобільної
інспекції, який здійснює контроль за дорожнім рухом та виконанням
громадянами правил  дорожнього  руху  шляхом патрулювання на
автомобілях, мотоциклах, вертольотах або пішим патрулюванням.
   31. Піше патрулювання застосовується для контролю за рухом на
невеликих за відстанню напружених за рухом та за інтенсивністю,
небезпечних за аварійністю ділянках доріг (вулиць). При цьому
застосовуються такі методи несення служби, які мають можливість
своєчасно фіксувати і припиняти усі правопорушення.
   Втручання при  правопорушеннях  полягає  в обов'язковому
реагуванні на дії громадян з метою запобігання та припинення
правопорушень, застосування  встановлених  засобів  впливу до
порушників.
   32. Для забезпечення пропускного режиму або обмеження руху
транспорту і пішоходів в конкретному районі (місцевості) при
проведенні масових заходів, виникненні стихійного лиха, епідемій
та в інших випадках утворюються контрольно-пропускні пункти (КПП),
де встановлюється наряд міліції.
   На особливо важливих дільницях і напрямках старшими нарядів
на контрольно-пропускних пунктах призначаються особи середнього
начальницького складу.
   Крім цього, можуть призначатись наряди супроводження поїздів,
суден, літаків (НС), заслін (З), караули (КР), конвої (К), резерв
(Р) й інші види нарядів залежно від можливостей, особливостей
території і стану оперативної обстановки.
   33. Наряд супроводження (НС) в поїзді, на судні, в літаку
призначається з метою підтримки громадського порядку, попередження
і припинення правопорушень.
   34. Заслін  (З)  -  наряд в складі групи (підрозділу)
працівників міліції, який виконує завдання по блокуванню певної
дільниці місцевості або перекриттю окремих напрямків.
   35. Резерв (Р) - наряд міліції призначений для вирішення
завдань, що раптово виникають в зв'язку із змінами в оперативній
обстановці, і для підміни патрульних і постових на час прийняття
їжі, у випадках захворювання і т.ін.
   Склад резерву, розміщення і порядок його використання в
кожному окремому  випадку  визначається  тим  начальником, в
розпорядженні котрого він знаходиться.
   36. Наряди можуть бути парними або одиночними. Парні наряди
призначаються, як правило, для посилення охорони громадського
порядку в місцях перебування значної кількості людей, а також на
території з складною криміногенною обстановкою при здійсненні
оперативно-пошукових заходів.
   Кожному наряду доручається виконання службових обов'язків на
конкретному маршруті патрулювання або поста.
   37. Обов'язкові норми щоденного виставлення нарядів для
несення патрульно-постової  служби встановлюються, виходячи з
чисельності особового складу з розрахунку не менше 60 відсотків
наявної кількості міліціонерів.
   У випадках, коли на території обслуговування здійснюються
заходи, що потребують значного збільшення щільності нарядів за
рахунок залучення  до  служби  особового складу в дні його
щотижневого відпочинку і в святкові дні, для компенсації вихідних
днів командири  стройових підрозділів можуть в наступні дні
скоротити обов'язкові норми щоденного виставлення нарядів.
   Норма виходу патрульних автомобілів і мотоциклів визначається
залежно від коефіцієнта технічної готовності штатних транспортних
засобів автогосподарств МВС, УВС і змінності їх використання.
   38. Дислокація маршрутів патрулювання і постів розробляється
командиром стройового  підрозділу і затверджується відповідно
керівником УВС  області (міста), міськрайліноргану внутрішніх
справ.
   39. На кожний маршрут патрулювання (пост) складається картка
(додатки N 3, 4). Картки зберігаються в картотеці чергової частини
або в підрозділах ППСМ. Вони видаються міліціонерам при виході на
службу і здаються ними після її закінчення.
   40. Режим  роботи  особового  складу  встановлюється за
щомісячним графіком,  який  складається заступником командира
підрозділу ППСМ і затверджується начальником міськрайліноргану
внутрішніх справ. В ньому вказуються дні і часи несення служби
кожним працівником, їх вихідні дні (середньодобова тривалість
службового часу  протягом  місяця  не  повинна  перевищувати
встановленої тривалості робочого дня).
   41.  Працівники  органів  внутрішніх  справ  несуть
патрульно-постову службу в установленій формі одягу. При вирішенні
спеціальних завдань їм може бути дозволено несення служби в
цивільному одязі.
   42. Порядок проходження служби особовим складом підрозділів
патрульно-постової служби визначається згідно з статтями 17, 18
Закону України "Про міліцію", положенням "Про проходження служби
рядовим та  начальницьким  складом  органів внутрішніх справ
Української РСР", затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 29 липня 1991 р. N 114.
   43. Середньодобова тривалість службового часу протягом місяця
не повинна перевищувати 40 годин на тиждень (ст.1 Закону України
від 17 листопада 1993 р. "Про внесення змін до Кодексу законів про
працю України у зв'язку з встановленням 40-годинного робочого
тижня" ( 3610-12 ). У необхідних випадках особи рядового і
начальницького складу несуть службу понад встановлену тривалість
робочого часу, а також у вихідні та святкові дні.
   Протягом зміни особовому складу надається 1 година для
відпочинку і приймання їжі. Із загальної тривалості службового
часу перерва виключається. В необхідних випадках проводиться
підміна нарядів.
   Час проведення інструктажів, службових нарад, учбових занять
і підготовки техніки до її використання вважається службовим.
   Особовий склад  для  несення  патрульно-постової  служби
призначається в будь-який час доби. Вихідні дні надаються за
графіком, при цьому раз на місяць два вихідні повинні припадати на
суботу та неділю.
   44. При  ускладненні  оперативної обстановки, виникненні
надзвичайних обставин (стихійного лиха, пожеж, великих виробничих
аварій, катастроф,  епідемій, епізоотій і т.ін.), проведенні
масових заходів  запроваджується  посилений  варіант  несення
патрульно-постової служби.
   Патрульно-постова  служба   за   посиленим  варіантом
забезпечується за  рахунок  подовження добового безперервного
несення служби особовим складом. У необхідних випадках вони несуть
службу понад установлену тривалість робочого часу, а також у
вихідні та святкові дні. Оплата праці в понадурочний, нічний час,
у вихідні та святкові дні провадиться відповідно до чинного
законодавства.
   45.  При  змінній  службі  і  безперервному  чергуванні
встановлюється однакова тривалість денної, вечірньої та нічної
зміни.
   Особи рядового і начальницького складу зобов'язані проходити
службу там, де це викликано інтересами служби і обумовлено
наказами прямих начальників.
              Розділ II
      Посадові особи і їх обов'язки по керівництву
          патрульно-постовою службою
  1. Обов'язки начальників Головних управлінь МВС України в
    Автономній  Республіці  Крим, м.Києві та  Київської
    області, управлінь МВС України в областях, м.Севастополі
    та  управлінь (відділів) МВС України спеціальної та
    транспортної міліції, командування підрозділів ППСМ по
    організації і керівництву патрульно-постовою службою
   46. Начальник Головного управління МВС України в Автономній
Республіці Крим, начальники ГУВС м.Києва і Київської області,
управлінь МВС України в областях, УВС м. Севастополя, управлінь
(відділів) МВС України спеціальної та транспортної міліції та їх
заступник  -  начальник  міліції  громадської безпеки несуть
відповідальність  за  організацію патрульно-постової служби в
підлеглих органах внутрішніх справ.
   Вони зобов'язані:
   а) організовувати комплексне використання в забезпеченні
охорони громадського порядку всіх сил і засобів органів внутрішніх
справ, їх взаємодію, затверджувати плани комплексного використання
сил і засобів, своєчасно проводити маневрування силами і засобами
в масштабі республіки, області, міста, району, залізниці (водного
басейну) з урахуванням змін в оперативній обстановці;
   б) забезпечувати вдосконалення форм організації і керівництва
патрульно-постовою службою на підставі впровадження передового
досвіду і сучасних технічних засобів;
   в) постійно підтримувати стан бойової готовності підрозділів
патрульно-постової служби,  організовувати  щорічну  перевірку
службової діяльності цих підрозділів, здійснювати контроль за
раціональною розстановкою і використанням за прямим призначенням
особового складу, автотранспорту та інших технічних засобів,
організовувати службове розслідування із затвердженням висновків
по кожному вчиненому на вулиці тяжкому злочину;
   г) забезпечувати  комплектування, початкову підготовку і
перепідготовку особового складу підрозділів патрульно-постової
служби, їх  матеріально-технічне  постачання,  будівництво  і
експлуатацію гуртожитків, спеціальних містечок та інших службових
приміщень;
   д) вирішувати  питання  соціально-побутового забезпечення
особового складу, який несе патрульно-постову службу, піклуватися
про його потреби.
   47. Начальники Головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, м.Києві та Київської області, управлінь МВС
України в областях, м.Севастополі та управлінь (відділів) МВС
України  спеціальної  та  транспортної  міліції  мають право
здійснювати  перерозподіл  чисельності  особового  складу  у
підрозділах патрульно-постової служби між органами внутрішніх
справ у залежності від змін в оперативній обстановці, а також
тимчасово  використовувати  підлеглих працівників міліції для
виконання окремих завдань по забезпеченню охорони громадського
порядку в межах обслуговуємої території області (міста), що
обслуговується.
   2. Обов'язки  керівника  управління (відділу) служби
    охорони громадського порядку Головних управлінь МВС
    України в Автономній  Республіці Крим, м.Києві і
    Київської області, управлінь (відділів) МВС України,
    спеціальної  та   транспортної міліції та його 
    заступника   по  організації  і  керівництву
          патрульно-постовою службою
 
   48. Керівник управління (відділу) служби охорони громадського
порядку Головних управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, м.Києві та Київської області, управлінь МВС України в
областях, м.Севастополі та управління (відділу) МВС України,
спеціальної  та  транспортної  міліції  та  його  заступники
організовують  патрульно-постову  службу  в підлеглих органах
внутрішніх справ і забезпечують правильну розстановку, координацію
всіх сил і засобів в охороні громадського порядку.
   Вони зобов'язані:
   а) аналізувати стан охорони громадського порядку і вносити
пропозиції керівництву відповідних головних управлінь МВС України,
управлінь МВС України в областях, м.Севастополі, управлінь МВС
України, спеціальної та транспортної міліції про перерозподіл і
маневрування  силами  і  засобами  патрульно-постової служби;
забезпечувати  узгоджене  і ефективне використання в охороні
громадського  порядку  і боротьбі зі злочинністю підрозділів
патрульно-постової служби, Державної служби охорони і дорожньої
міліції ДАІ;
   б) не менше одного разу за квартал готувати на заслуховування
колегій ГУВС, УВС, УВСТ питання про ефективність боротьби із
правопорушеннями особового  складу  органів внутрішніх справ,
задіяного на забезпечення охорони громадського порядку в системі
єдиної дислокації;
   в) своєчасно вживати заходів до здійснення маневрування
силами  і  засобами  з  метою  підвищення  ефективності
патрульно-постової служби  в  районах  (містах), де склалася
напружена оперативна обстановка;
   г) провадити роботу по організації взаємодії з підрозділами
Служби безпеки, населенням і об'єднаннями громадян;
   д) щомісячно залучати одну третину особового складу управлінь
(відділів) охорони громадського порядку для здійснення контролю за
організацією і несенням патрульно-постової служби і додержанням
особовим складом правил носіння встановленої форми одягу згідно з
затвердженим керівництвом ГУВС, УВС, УВСТ графіком, але не менше 3
разів на тиждень;
   е) організовувати вивчення передового досвіду, запровадження
в практику  прогресивних  організаційно-тактичних принципів і
прийомів несення патрульно-постової служби, сучасних технічних
засобів. Про стан виконання цієї роботи не менше одного разу в
півріччя доповідати особисто начальнику ГУВС, УВС, УВСТ;
   є) забезпечувати разом з керівниками інших галузевих служб
навчання особового  складу  з  питань організації і несення
патрульно-постової служби, вживати заходів щодо підвищення якості
підготовки та інструктажу нарядів перед заступанням на службу,
створення і належного оснащення класів служби в підрозділах ППСМ;
   ж) забезпечувати зміцнення законності, дисципліни і виховання
у особового складу високих моральних якостей.
   49. Начальник міськрайліноргану внутрішніх справ та його
заступник -  начальник  міліції  громадської  безпеки несуть
відповідальність за  організацію патрульно-постової служби на
території, яку  вони  обслуговують,  за  стан  і  показники
оперативно-службової діяльності цих підрозділів.
   Вони зобов'язані:
   а) всебічно вивчати оперативну обстановку, передбачати її
можливі зміни,  приймати  обгрунтовані рішення з організації
патрульно-постової служби і ставити конкретні завдання підлеглим;
   б)  організовувати  узгоджене  використання  в  охороні
громадського порядку сил патрульно-постової служби, Державної
служби охорони, ДАІ, затверджувати плани комплексного використання
цих сил по єдиній дислокації;
   в) приймати рішення з організації патрульно-постової служби
на добу при прийнятті-передачі чергування по органу внутрішніх
справ, залежно від змін оперативної обстановки забезпечувати
виконання обов'язкових  норм виставлення нарядів і виділення
автотранспорту;
   г) забезпечувати роботу чергової частини з оперативного
керівництва нарядами  в  період  несення  служби,  своєчасно
здійснювати маневр силами і засобами з метою посилення охорони
громадського порядку на дільницях, де склалась найбільш напружена
обстановка;
   д) провадити інструктажі нарядів, що заступають на службу,
залучати до участі в них керівників і оперативно-начальницький
склад інших служб;
   е) особисто контролювати несення служби нарядами, додержання
ними норм чинного законодавства і дисципліни, залучати до контролю
керівників, інспекторський склад галузевих служб;
   є) забезпечувати повний облік і об'єктивну оцінку результатів
несення служби нарядами, своєчасно вживати необхідних заходів для
її вдосконалення на підставі впровадження передового досвіду.
Забезпечувати  підрозділи  ППСМ  службовою  документацією,
передбаченого цим Статутом;
   ж) щомісячно  аналізувати  стан  адміністративно-штрафної
практики з питань порушень громадського порядку і громадської
безпеки, ефективність участі патрульно-постових нарядів в боротьбі
з адміністративними правопорушеннями;
   з) здійснювати добір кандидатів на службу в підрозділ ППСМ,
організовувати навчання і виховання особового складу, вживати
заходів до створення для цього необхідних умов;
   и) організовувати та провадити особисто службові перевірки по
кожному факту вчинення тяжких злочинів у місцях несення нарядами
ППСМ служби,  які залишились нерозкритими, робити відповідні
висновки і про наслідки доповідати керівництву ГУВС, УВС, УВСТ;
   і) проводити роботу по залученню до охорони громадського
порядку членів об'єднань громадян і населення;
   ї) звітувати в трудових колективах про заходи, що вживаються
з метою зміцнення громадського порядку.
   50. Старший інспектор (інспектор) служби охорони громадського
порядку міськрайліноргану внутрішніх справ зобов'язаний:
   а) брати безпосередню участь в організації патрульно-постової
служби;
   б) на підставі аналізу оперативної обстановки і пропозицій
керівників підрозділів, які беруть участь в охороні громадського
порядку, розробляти єдину дислокацію, представляти начальнику
органу пропозиції  по її коригуванню і проект рішення щодо
організації патрульно-постової служби на добу;
   в) перевіряти 3-4 рази на тиждень несення патрульно-постової
служби нарядами, правильність ведення службової документації,
усувати виявлені  недоліки  і  доповідати  начальнику органу
внутрішніх справ  про факти використання особового складу і
технічних засобів не за призначенням;
   г) стежити за своєчасним забезпеченням міліціонерів форменим
одягом,  озброєнням,  спорядженням,  спеціальними  та  іншими
технічними засобами, а також службовою документацією;
   д) вести облік і звітність патрульно-постової служби.
   51. Командир підрозділу патрульно-постової служби (полку,
батальйону, роти) відповідає за забезпечення оперативно-службової
діяльності підрозділу, щоденну готовність особового складу до
виконання завдань по забезпеченню охорони громадського порядку,
комплектування, службову, бойову та фізичну його підготовку,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності підрозділу,
несе персональну відповідальність за дотриманням особовим складом
норм закону і дисципліни, здійснює керівництво службою особового
складу з питань, що входять до компетенції підрозділу.
   Він зобов'язаний:
   а) вивчати  та  аналізувати  оперативну  обстановку  на
закріпленій території, з урахуванням її стану вносити пропозиції
керівникам міськрайлінорганів  внутрішніх  справ  по внесенню
необхідних змін до єдиної дислокації маршрутів патрулювання і
постів, маневрувати нарядами;
   б) щомісячно узагальнювати результати роботи особового складу
підрозділу в розкритті злочинів та боротьбі із адміністративними
правопорушеннями, в  тому  числі кожного працівника зокрема.
Щоквартально аналізувати  ефективність цієї роботи і вживати
заходів до підвищення її рівня;
   в) забезпечувати виконання обов'язкових (затверджених) норм
виставлення нарядів для несення служби;
   г) організовувати безперервне керування силами та засобами
стройового підрозділу, а також їх взаємодію з нарядами підрозділів
інших служб органів внутрішніх справ,  народними  дружинами;
( Підпункт "г" пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МВС N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 )
   д) організовувати  та  особисто здійснювати контроль за
несенням служби особовим складом;
   е) вдосконалювати відповідно до конкретних умов несення
служби нарядами, вивчати та застосовувати передові форми роботи;
   є) провадити інструктажі і розводи особового складу перед
тим, як заступити йому на службу з постановкою конкретних завдань
щодо оперативної обстановки;
   ж) організовувати та особисто проводити прийняття особового
складу;
   з) організовувати добір, комплектування, навчання особового
складу. Залучати до проведення занять фахівців інших служб органів
внутрішніх справ  та  інших  відомств. Вживати заходів щодо
прищеплення працівникам підрозділу навиків високої культури в
службовій діяльності;
   и) вживати  заходів  щодо  зберігання  та  раціональної
експлуатації спеціальних  технічних  і  транспортних засобів,
озброєння і спорядження;
   і)  забезпечувати  додержання  особовим  складом  режиму
таємності;
   й) провадити  прийом  громадян, організовувати необхідну
перевірку їх скарг та заяв. По кожному факту порушення підлеглим
працівником  міліції  законності  і  службової  дисципліни
організовувати службове розслідування;
   к) проводити  атестування особового складу підрозділу у
встановленому порядку;
   л)  організовувати   господарсько-фінансову  діяльність
підрозділу (крім командира роти);
   м) давати об'єктивну оцінку службовій діяльності підрозділу в
цілому та окремих його працівників, організовувати наради з
підбиттям підсумків роботи (у полках, батальйонах, ротах - один
раз на квартал);
   н) застосовувати заохочення і дисциплінарні стягнення до
працівників підрозділу в межах наданих йому прав Дисциплінарним

 

 

попередній документ наступний документ
Партнеры


Правовые ресурсы