Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро внесення змін до наказу Держкомстату України від 01.09.99 N 298

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

Сторінка 1

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 171 від 29.05.2000
   м.Київ
 
 vd20000529 vn171
    ( Наказ скасовано на підставі Наказу Держкомстату
     N 413/365 ( z0027-01 ) від 28.12.2000 )
     Про внесення змін до наказу Держкомстату України
            від 01.09.99 N 298
 
   Відповідно до статті 12 Закону  України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи особливий статус м. Києва та
за поданням Міністерства охорони здоров'я України Н А К А З У Ю:
   1. Змінити періодичність подання форм державної статистичної
звітності, затверджених наказом Держкомстату України від 01.09.99
N 298 ( v0298202-99  )  "Про  затвердження  форм  державної
статистичної звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій
щодо їх заповнення" для лікувально-профілактичних закладів м.
Києва:
   1.1. З річної на квартальну:
   N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає
включенню  у Державний реєстр України осіб, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";
   N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу";
   N 23-тн "Звіт про причини тимчасової непрацездатності".
   1.2. З річної на піврічну:
   N 16 "Звіт про  захворювання,  причини  інвалідності  і
смертності населення, що підлягає включенню у Державний реєстр
України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС".
   2. Ввести в дію форми державної статистичної звітності,
зазначені у:
   пункті 1.1 - починаючи зі звіту за II квартал 2000 року;
   пункті 1.2 - починаючи зі звіту за I півріччя 2000 року.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
         Державна статистична звітність
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                             КОДИ                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+---------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
| форми |організації-складача |території|галузі|  виду  | форми |організаційно-|міністерства,| вищестоя- |  |КС |
|документа|     -     |  за  | за | економіч-|власності|правової форми|  іншого  |  щої  |  |  |
| за ДКУД |ідентифікаційний код | КОАТУУ |ЗКГНГ |  ної  | за КФВ |господарювання| центрального|організації|  |  |
|     |   за ЄДРПОУ    |     |   |діяльності|     |  за КОПФГ  |  органу  |   -   |  |  |
|     |           |     |   | за КВЕД |     |       | виконавчої |ідентифіка-|  |  |
|     |           |     |   |     |     |       |  влади за | ційний код|  |  |
|     |           |     |   |     |     |       |  СПОДУ  | за ЄРДПОУ |  |  |
|---------+---------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|  1  |     2      |  3  | 4  |  5   |  6  |   7    |   8   |   9   |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається (назва і поштова адреса    Форма N 15
 одержувача)                  Затверджено
 ______________________________________  наказом Держкомстату
 ______________________________________     України
 ______________________________________ від 1 вересня 1999 року
 Ким подається (назва і поштова адреса      N 298
 закладу) _____________________________  (в редакції наказу
 ______________________________________ Держкомстату України від
 ______________________________________   29.05.2000 N 171)
 Форма власності ______________________  Поштова - квартальна
                    (для закладів м. Києва),
                         річна
                    Подають:
                    1.
                    Амбулаторно-поліклінічні
                    заклади   (підрозділи)
                    всіх профілів незалежно
                    від       відомчої
                    підпорядкованості   та
                    форм   власності,  що
                    здійснюють  диспансерний
                    нагляд і облік осіб, що
                    включені  у  Державний
                    реєстр     України в
                    установлені строки:
                    -  системи Міністерства
                    охорони    здоров'я -
                    головному     лікарю
                    центральної   районної
                    (міської) лікарні;
                    -          інші
                    амбулаторно-поліклінічні
                    заклади  - Держкомстату
                    Автономної   Республіки
                    Крим,     обласному,
                    Київському       та
                    Севастопольському
                    управлінню статистики за
                    місцезнаходженням і
                    своїй     вищестоящій
                    організації.
                    2.   Головний   лікар
                    центральної   районної
                    (міської)     лікарні
                    зведений  звіт  -  МОЗ
                    Автономної   Республіки
                    Крим, органу управління
                    охорони     здоров'я
                    обласних, міських (м. м.
                    Києва  та  Севастополя)
                    держадміністрацій в
                    установлені строки.
                    3.   МОЗ   Автономної
                    Республіки Крим, органи
                    управління    охорони
                    здоров'я    обласних,
                    міських (м. м. Києва та
                    Севастополя)
                    держадміністрацій
                    зведений      звіт -
                    Держкомстату  Автономної
                    Республіки     Крим,
                    обласному, Київському та
                    Севастопольському
                    міському    управлінню
                    статистики       та
                    Міністерству   охорони
                    здоров'я    України в
                    установлені строки.
                    4. Міністерство охорони
                    здоров'я     України
                    зведений звіт по Україні
                    та регіонах - Державному
                    комітету    статистики
                    України 17 березня.
                Звіт
    про медичне обслуговування населення, що підлягає
    включенню у Державний реєстр України осіб, які
    постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
             за _______ рік
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування | N |Особи, які|  Особи, які  | Особи, які | Діти, які | Особи, які  |
|       |рядка| приймали | евакуйовані із |проживають або|народились |визнані такими,|
|       |   |   у  |  зони дії  | проживали на |від осіб 1 |що постраждали |
|       |   |ліквідації| радіації або |територіях, що| - 3 груп |за результатами|
|       |   | наслідків|  самостійно  | підлягають |первинного | тиреоїдної  |
|       |   | аварії на| залишили зону |  нагляду  | обліку  |паспортизації |
|       |   |  ЧАЕС  | радіоактивного | (3-я група | незалежно |        |
|       |   |(1-а група| забруднення у | первинного | від того, |        |
|       |   | обліку) |період евакуації|  обліку)  |де у даний |        |
|       |   |     | з 26.04.86 р. |       |  час  |        |
|       |   |     |  (2-а група  |       |проживають |        |
|       |   |     |  первинного  |       | батьки (4 |        |
|       |   |     |  обліку)   |       | група)  |        |
|       |   |     |----------------+--------------|      |---------------|
|       |   |     |Всього | у тому |Всього |у тому|      |Всього | у тому|
|       |   |     |    | числі |    | числі|      |    | числі |
|       |   |     |    |діти до |    | діти |      |    |діти до|
|       |   |     |    |  14  |    | до 14|      |    |  14 |
|       |   |     |    | років |    |років |      |    | років |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|    А   | Б |  1   |  2  |  3  | 4  | 5  |  6   | 7  |  8  |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Перебувають  | 1 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|під наглядом |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|на початок  |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|звітного року |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Взято під   | 2 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|нагляд    |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|протягом року |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Вибуло з-під | 3 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|нагляду    |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|протягом року |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|з них померло | 4 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Перебувають  | 5 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|під наглядом |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|на кінець   |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|звітного року |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|з них оглянуто| 6 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Визнано    | 7 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|здоровими із |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|числа     |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|оглянутих   |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|(ДІ)     |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Визнано    |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|інвалідами  |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|вперше:    |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|1 групи    | 8 |     |    |  Х  |    | Х  |  Х   |    |  Х  |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|2 групи    | 9 |     |    |  Х  |    | Х  |  Х   |    |  Х  |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|3 групи    | 10 |     |    |  Х  |    | Х  |  Х   |    |  Х  |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Підлягало   | 11 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|лікуванню з  |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|числа     |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|оглянутих   |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Проведено   | 12 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|лікування   |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у тому числі | 13 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|амбулаторно  |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у стаціонарі | 14 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у санаторно- | 15 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|курортних   |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|установах   |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у реабіліта- | 16 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|ційних    |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|центрах    |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у інших    | 17 |     |    |    |    |   |      |    |    |
|закладах   |   |     |    |    |    |   |      |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Дата "___" _______________ ___ р. Керівник закладу ___________
                   ____________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
 Виконавець_________________________
       (прізвище, ім'я, по
       батькові, N телефону)
               М.П.
         Державна статистична звітність
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                              КОДИ                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+--------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
| форми |організації-складача|території|галузі|  виду  | форми |організаційно-|міністерства,| вищестоя- |  |КС |
|документа| - ідентифікаційний |  за  | за | економіч-|власності|правової форми|  іншого  |  щої  |  |  |
| за ДКУД |  код за ЄДРПОУ  | КОАТУУ |ЗКГНГ |  ної  | за КФВ |господарювання| центрального|організації|  |  |
|     |          |     |   |діяльності|     |  за КОПФГ  |  органу  |   -   |  |  |
|     |          |     |   | за КВЕД |     |       | виконавчої |ідентифіка-|  |  |
|     |          |     |   |     |     |       |  влади за | ційний код|  |  |
|     |          |     |   |     |     |       |  СПОДУ  | за ЄРДПОУ |  |  |
|---------+--------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|  1  |     2     |  3  | 4  |  5   |  6  |   7    |   8   |   9   |10 |11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається (назва і поштова адреса    Форма N 20
 одержувача)                  Затверджено
 ______________________________________  наказом Держкомстату
 ______________________________________     України
 ______________________________________ від 1 вересня 1999 року
 Ким подається (назва і поштова адреса      N 298
 закладу)                 (в редакції наказу
 ______________________________________ Держкомстату України від
 ______________________________________   29.05.2000 N 171)
 Форма власності             Поштова - квартальна
 ____________________________      (для закладів м. Києва),
                         річна
                    Подають:
                    1.
                    Лікувально-профілактичні
                    заклади  всіх  профілів
                    незалежно  від відомчої
                    підпорядкованості і форм
                    власності в установлені
                    строки:
                    -  системи Міністерства
                    охорони здоров'я України
                    -   головному  лікарю
                    центральної   районної
                    (міської) лікарні;
                    -          інші
                    лікувально-профілактичні
                    заклади  - Держкомстату
                    Автономної   Республіки
                    Крим,     обласному,
                    міському (м. м. Києва та
                    Севастополя) управлінням
                    статистики       за
                    місцезнаходженням і
                    своїй     вищестоящій
                    організації.
                    2.   Головний   лікар
                    центральної   районної
                    (міської)     лікарні
                    зведений  звіт  -  МОЗ
                    Автономної   Республіки
                    Крим, органу управління
                    охорони     здоров'я
                    обласних, міських (м. м.
                    Києва  та  Севастополя)
                    держадміністрацій   - в
                    установлені строки.
                    3.   МОЗ   Автономної
                    Республіки Крим, органи
                    управління    охорони
                    здоров'я    обласних,
                    міських (м. м. Києва та
                    Севастополя)
                    держадміністрацій
                    зведений      звіт -
                    Держкомстату  Автономної
                    Республіки     Крим,
                    обласному,  Київському,
                    Севастопольському
                    міському    управлінню
                    статистики       та
                    Міністерству   охорони
                    здоров'я  України  - в
                    узгоджені строки.
                    4. Міністерство охорони
                    здоров'я     України
                    зведений звіт по Україні
                    та регіонах - Державному
                    комітету    статистики
                    України - 17 березня.
       Звіт лікувально-профілактичного закладу
              за ____ р.
   Назва і тип закладу (вказати: дільничний, районний, міський,
обласний) ___
   для медсанчастин (галузь промисловості) _____________________
   Автономна Республіка Крим, область ___________ район ________
   Населений пункт (місто, селище міського типу, село) _________
   _____________________________________________________________
           (назва, поштова адреса)
          Заклад та його підрозділи
   Таблиця 1001
------------------------------------------------------------------
|   |I. Відділення (кабінети) в|   |      II.      |
|   |амбулаторно-поліклінічних |   | Лікувально-діагностичні |
|   |    закладах     |   | структурні підрозділи |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 1.0 |Підліткове        |45.0 |Фізіотерапевтичне    |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 2.0 |Пульмонологічне      |46.0 |Лікувальної фізкультури |
|   |             |   |для дорослих       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 3.0 |Ревматологічне      |47.0 |Лікувальної фізкультури |
|   |             |   |для дітей        |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 4.0 |Кардіологічне       |48.0 |Голкорефлексотерапії   |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 5.0 |Гастроентерологічне    |49.0 |Рентгенологічне     |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 6.0 |Ендокринологічне     |50.0 |Комп'ютерної томографії |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 7.0 |Алергологічне       |51.0 |Флюорографічне      |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 8.0 |Інфекційне для дорослих  |52.0 |Електрокардіографії та  |
|   |             |   |функціональної      |
|   |             |   |діагностики       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 9.0 |Інфекційне для дітей   |53.0 |Дистанційно-діагностичний|
|   |             |   |кабінет         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|10.0 |Лікарського контролю за  |54.0 |Ендоскопії        |
|   |тими, що займаються    |   |             |
|   |фізкультурою і спортом  |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|11 0 |Травматологічне      |55.0 |Ультразвукової      |
|   |(ортопедичне) для     |   |діагностики       |
|   |дорослих         |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|12.0 |Травматологічне      |56.0 |Гіпербаричної      |
|   |(ортопедичне) для дітей  |   |оксигенації       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|13.0 |Урологічне        |57.0 |Переливання крові    |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|14.0 |Онкологічне        |58.0 |Відділення гемодіалізу  |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|15.0 |Стоматологічне      |59.0 |Відділення гемосорбції  |
|   |(зуболікарське)      |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|16.0 |Зубопротезне       |60.0 |Патологоанатомічне    |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|17.0 |Ортодонтичне       |61.0 |Радіологічне (променевої |
|   |             |   |терапії)         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|18.0 |Жіноча консультація    |62.0 |Статистики        |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|19.0 |Акушерсько-гінекологічне |63.0 |Відділення статистики у |
|   |             |   |складі оргметодвідділу  |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|20.0 |Оглядовий         |64.0 |Соціально-правовий    |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|21.0 |Консультація "Шлюб та   |65.0 |Мануальної терапії    |
|   |сім'я"          |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|22.0 |З медичної генетики    |66.0 |Лабораторії:       |
|   |(медико-генетична     |   |             |
|   |консультація)       |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|23.0 |Дитячі відділення     |66.1 |радіоізотопної      |
|   |(кабінети)        |   |діагностики       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|24.0 |Щеплення         |66.2 |клініко-діагностична   |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|25.0 |Офтальмологічне      |66.3 |бактеріологічна     |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|26.0 |Отоларингологічне     |66.4 |серологічна       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|27.0 |Сурдологічне       |66.5 |біохімічна        |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|28.0 |Фтизіатричне       |66.6 |цитологічна       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|29.0 |Неврологічне       |66.7 |імунологічна       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|30.0 |Психіатричне       |66.8 |генетична        |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|31.0 |Психотерапевтичне     |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|32.0 |Психоендокринологічне   |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|33.0 |Наркологічне       |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|34.0 |Госпрозрахункове     |   |             |
|   |наркологічне       |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|35.0 |Наркологічне для     |   |             |
|   |підлітків         |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|36.0 |Анонімного лікування   |   |             |
|   |наркологічних хворих   |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|37.0 |Експертизи алкогольного  |   |             |
|   |сп'яніння         |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|38.0 |Антиалкогольної      |   |             |
|   |пропаганди та       |   |             |
|   |профілактичної допомоги  |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|39.0 |Дермато-венерологічне   |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|40.0 |Відновного лікування   |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|41.0 |Профілактики       |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|42.0 |Пункт (відділення)    |   |             |
|   |невідкладної медичної   |   |             |
|   |допомоги:         |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|42.1 |дорослому населенню    |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|42.2 |дитячому населенню    |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|43.0 |Гематологічний кабінет  |   |             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|44.0 |Логопедичний       |   |             |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 1002         9 _______ на 10 ______
  II. Пересувні (вказати   ліжок; відділень
     кількість)      трансплантації 11 ______
 1. Амбулаторії        на 12 ________ ліжок;
 _________________________   денний стаціонар при
 2. Стоматологічні установки  амбулаторно-поліклінічному
 _____________         закладі (підрозділі) на 13
 3. Флюорографічні установки  _____ ліжок, у тому числі
 ____________         для дітей на 14 ___ ліжок,
 4. Клініко-діагностичні    в ньому лікувалось 15
 лабораторії _______      ______ хворих, у тому
 Таблиця 1003         числі дітей 16 _______;
   III. Інші підрозділи   лікувалось хворих в
 1.0 Аптека          стаціонарі вдома 17
 ____________________________ ________; денний стаціонар
 2.0 Молочна кухня       для психічно хворих на 18
 ____________________     ________ місць, в ньому
 3.0 Пункт збору грудного   лікувалось хворих 19 ____;
 молока _________       денний стаціонар для
 4.0 Лікувально-трудові    наркологічних хворих на 20
 майстерні: ________      _______ місць, в ньому
 4.1. для психічно хворих   лікувалось хворих 21
 ________________       _____; пансіонат для
 4.2 для наркологічних хворих приїжджих хворих на 22
 ____________         _______ місць; кількість
 4.3 для хворих на       хворих, яким надана
 туберкульоз ___________    допомога у відділенні
 5.0 Наркологічні       термінової і
 фельдшерські пункти ____   планово-консультативної
 5.1 у тому числі: на     допомоги 23 ______, у тому
 підприємствах промисловості, числі підліткам 15 - 17
 сільського господарства,   років включно 24 ____,
 будівництва _________     дітям 0 - 14 років включно
 6.0 Кількість медичних    25______.
 профілакторіїв при      Таблиця 1005
 молочно-товарних фермах    V. Стоматологічні кабінети
 _____, в них посад медичних  При вищих навчальних
 сестер:            закладах різних рівнів
 штатних 6.1          акредитації і ПТУ 1
 _________________________,  ______________,
 зайнятих 6.2         загальноосвітніх закладах
 _________________________.  2 ___________, промислових
 Таблиця 1004         підприємствах 3 _________.
 IV. Стаціонари, пансіонати  Таблиця 1006
 Самостійні відділення для   VI. Потужність (кількість
 ІВВ 1 _______ на 2        відвідувань за зміну)
 _____ліжок; відділення        поліклініки
 анестезіології та          (поліклінічного
 інтенсивної терапії 3         відділення)
 ________ на 4 ____ ліжок;   1 _________, 2 _______,
 наркологічні відділення:   дитячої поліклініки 3
 всього відділень 5 ______ на _________, жіночої
 6 _____ ліжок, у тому числі: консультації 4 ______,
 при підприємствах       диспансерного відділення
 промисловості, сільського   (лікарні, диспансеру) 5
 господарства, будівництва -  ______.
 всього 7 ______ на 8 ______
 ліжок; кардіологічних
 відділень
     Розділ 1. Штати закладу на кінець звітного року
   Таблиця 1100
--------------------------------------------------------------------------
|Найменування посади | N |Кількість посад | у тому числі в | Кількість |
|          |рядка|в цілому у   | поліклініці  | фізичних |
|          |   |закладі     | (амбулаторії), |  осіб  |
|          |   |        | диспансері,  | основних |
|          |   |        | консультації  |працівників|
|          |   |----------------+----------------| в цілому у|
|          |   |штатних|зайнятих|штатних|зайнятих| закладі на|
|          |   |    |    |    |    | зайнятих |
|          |   |    |    |    |    | посадах |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|      А    | Б |  1  |  2  |  3  |  4  |   5   |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Лікарі - всього   | 1 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі    | 2 |    |    |    |    |      |
|керівники      |   |    |    |    |    |      |
|закладів та їх   |   |    |    |    |    |      |
|заступники     |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|терапевти - всього | 3 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|з них дільничні   | 4 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|цехової лікарської | 5 |    |    |    |    |      |
|дільниці      |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|терапевти підліткові| 6 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|загальної практики -| 7 |    |    |    |    |      |
|сімейні лікарі   |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|пульмонологи    | 8 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 9 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ревматологи     | 10 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|кардіоревматологи  | 11 |    |    |    |    |      |
|дитячі       |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|кардіологи     | 12 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|гастроентерологи  | 13 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 14 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|дієтологи      | 15 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|нефрологи      | 16 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 17 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ендокринологи    | 18 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 19 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|алергологи     | 20 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 21 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|гематологи     | 22 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 23 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|інфекціоністи    | 24 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 25 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|фізіотерапевти   | 26 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з лікувальної| 27 |    |    |    |    |      |
|фізкультури     |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з спортивної | 28 |    |    |    |    |      |
|медицини      |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з      | 29 |    |    |    |    |      |
|функціональної   |   |    |    |    |    |      |
|діагностики     |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги       | 30 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 31 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги       | 32 |    |    |    |    |      |
|серцево-судинні   |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги торакальні | 33 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги проктологи | 34 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ортопеди-      | 35 |    |    |    |    |      |
|травматологи    |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 36 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|урологи       | 37 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 38 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|нейрохірурги    | 39 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 40 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|анестезіологи    | 41 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 42 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ендоскопісти    | 43 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|онкологи      | 44 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 45 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|радіологи      | 46 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|стоматологи     | 47 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 48 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|акушери-гінекологи | 49 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі    | 50 |    |    |    |    |      |
|гінекологи     |   |    |    |    |    |      |
|дитячого та     |   |    |    |    |    |      |
|підліткового віку  |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|педіатри - всього  | 51 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 52 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі міських| 53 |    |    |    |    |      |
|дільниць      |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|педіатри-неонатологи| 54 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|офтальмологи    | 55 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 56 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|отоларингологи   | 57 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 58 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|фтизіатри      | 59 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі | 60 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|невропатологи    | 61 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі    | 62 |    |    |    |    |      |
|неврологи дитячі  |   |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|рефлексотерапевти  | 63 |    |    |    |    |      |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|

 

 

попередній документ наступний документ
Партнеры


Правовые ресурсы