Про відзначення 900-річчя заснування Михайлівського Золотоверхого монастиря

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про відзначення 900-річчя заснування
       Михайлівського Золотоверхого монастиря
 
 
   З нагоди 900-річчя заснування Михайлівського Золотоверхого
монастиря в місті Києві та з метою належного відзначення цієї
події п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Підтримати  ініціативу  Священного  Синоду Української
православної церкви Київського патріархату щодо відзначення у
липні 2008 року 900-річчя заснування Михайлівського Золотоверхого
монастиря.
 
   2. Утворити  Організаційний  комітет  з  підготовки  та
відзначення  900-річчя заснування Михайлівського Золотоверхого
монастиря (далі - Організаційний комітет).
 
   Призначити ВАСЮНИКА Iвана Васильовича - Віце-прем'єр-міністра
України  та  БОГУЦЬКОГО  Юрія  Петровича - заступника Глави
Секретаріату Президента України  співголовами  Організаційного
комітету.
 
   Затвердити персональний  склад  Організаційного  комітету
(додається).
 
   Надати співголовам Організаційного комітету право вносити
зміни до його персонального складу.
 
   3. Організаційному комітету розробити і затвердити в місячний
строк план заходів з підготовки  та  відзначення  900-річчя
заснування Михайлівського Золотоверхого монастиря, передбачивши,
зокрема:
 
   створення документального фільму про історію Михайлівського
Золотоверхого монастиря;
 
   організацію виставок сакрального мистецтва;
 
   карбування та  введення  в обіг у встановленому порядку
ювілейної монети, а також випуск та погашення поштової марки,
присвяченої  900-річчю заснування Михайлівського Золотоверхого
монастиря.
 
   4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з
підготовки та відзначення 900-річчя заснування Михайлівського
Золотоверхого монастиря.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 15 лютого 2008 року
     N 127/2008
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 15 лютого 2008 року N 127/2008
 
               СКЛАД
       Організаційного комітету з підготовки
        та відзначення 900-річчя заснування
       Михайлівського Золотоверхого монастиря
 
 
   ВАСЮНИК      - Віце-прем'єр-міністр України,
Iван Васильович      співголова Організаційного
             комітету
 
   БОГУЦЬКИЙ     - заступник Глави Секретаріату
Юрій Петрович       Президента України, співголова
             Організаційного комітету
 
   ВАКАРЧУК      - Міністр освіти і науки України,
Iван Олександрович    заступник співголови
             Організаційного комітету
 
   ВОВКУН       - Міністр культури і туризму
Василь Володимирович   України, заступник співголови
             Організаційного комітету
 
   ЖУЛИНСЬКИЙ     - Радник Президента України, голова
Микола Григорович     Національної ради з питань культури
             і духовності, заступник співголови
             Організаційного комітету
 
   САГАН       - Голова Державного комітету України у
Олександр Назарович    справах національностей та релігій,
             заступник співголови Організаційного
             комітету
 
   БИСТРУШКIН     - Керівник Головної служби гуманітарної
Олександр Павлович    політики та з питань збереження
             національного культурного надбання
             Секретаріату Президента України
 
   ГРИГОРОВИЧ     - народний депутат України (за згодою)
Лілія Степанівна
 
   ДИМИТРIЙ      - архієпископ, намісник Михайлівського
(Рудюк)          Золотоверхого монастиря, ректор
             Київської духовної академії і семінарії
             (за згодою)
 
   ДРАЧ        - голова Конгресу української інтелігенції
Iван Федорович      (за згодою)
 
   ЛУБСЬКИЙ      - завідувач кафедри релігієзнавства
Володимир Iонович     Київського національного університету
             імені Тараса Шевченка (за згодою)
 
   МУРАХОВСЬКИЙ    - перший заступник Голови Державного
Анатолій Леонідович    комітету телебачення та радіомовлення
             України
 
   ОГРИЗКО      - Міністр закордонних справ України,
Володимир Станіславович  Представник України у Виконавчій
             раді ЮНЕСКО
 
   ПАВЛИЧКО      - голова Української всесвітньої
Дмитро Васильович     координаційної ради (за згодою)
 
   ПОПОВИЧ      - директор Iнституту філософії
Мирослав Володимирович  імені Г.С. Сковороди НАН України
             (за згодою)
 
   РУДИК       - заступник голови Київської міської
Сергій Ярославович    державної адміністрації
 
   СМОЛIЙ       - директор Iнституту історії України
Валерій Андрійович    НАН України (за згодою).
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України               В.БАЛОГА
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007