Про Положення про Представника Президента України у Верховній Раді України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про Положення про Представника
      Президента України у Верховній Раді України
 
 
   1. Затвердити Положення про Представника Президента України у
Верховній Раді України (додається).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 25 лютого 1997 року N 165
( 165/97 ) "Про затвердження Положення про Постійного представника
Президента України у Верховній Раді України";
 
   Указ Президента України від 8 травня 1998 року N  436
( 436/98 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від
25 лютого 1997 року N 165";
 
   Указ Президента України від 24 грудня 1999 року N 1616
( 1616/99 ) "Про Положення про Постійного представника Президента
України у Верховній Раді України".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 15 лютого 2008 року
     N 133/2008
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                від 15 лютого 2008 року N 133/2008
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Представника Президента України
           у Верховній Раді України
 
 
   1. Представник Президента України у Верховній Раді України
(далі  -  Представник  Президента  України)  є  особою, яка
уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між
Президентом України і Верховною Радою України.
 
   2. Представник  Президента  України  у  своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
актами Президента України, цим Положенням, розпорядженнями Глави
Секретаріату Президента України.
 
   3. Основним завданням Представника Президента України  є
забезпечення взаємодії між Президентом України та Верховною Радою
України.
 
   4. Представник Президента України відповідно до покладених на
нього завдань:
 
   1) бере участь у встановленому порядку в засіданнях Верховної
Ради України, її постійних та тимчасових комісій, депутатських
фракцій, а також в інших заходах, що здійснюються Верховною Радою
України, її органами та посадовими особами;
 
   2) представляє на засіданнях Верховної Ради України, її
комітетів  та тимчасових комісій проекти законів, пропозиції
Президента України до законів, повернутих главою держави для
повторного  розгляду,  а  також  інших  документів, внесених
Президентом України;
 
   3) інформує Президента України про хід і результати розгляду
у Верховній Раді України та її органах документів, внесених
Президентом України;
 
   4) бере участь у підготовці проектів законів, матеріалів до
доповідей, звернень та інших документів, які вносяться Президентом
України на розгляд Верховної Ради України;
 
   5) відповідно до наданих повноважень представляє подання
Президента України до Верховної Ради України про призначення,
звільнення, одержання згоди на призначення, звільнення відповідних
посадових осіб;
 
   6) вносить в установленому порядку на розгляд Президента
України  у  разі  потреби  пропозиції  щодо  представлення,
супроводження  у Верховній Раді України внесених Президентом
України законопроектів, а також пропозицій до законів, повернутих
Президентом України для повторного розгляду;
 
   7) бере участь за дорученням Президента України в роботі
узгоджувальних та інших комісій, експертних груп, які утворює
Верховна Рада України, її органи;
 
   8) сприяє  зміцненню  контактів,  організації  зустрічей
Президента України з головами комітетів, тимчасових комісій,
керівниками депутатських фракцій Верховної Ради України;
 
   9) здійснює моніторинг проектів законів, постанов Верховної
Ради України, внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи,
бере участь у здійсненні аналізу таких проектів, зокрема з питань,
що виникають у взаємовідносинах Президента України з Верховною
Радою України, та в разі потреби вносить відповідні пропозиції;
 
   10) виконує інші доручення Президента України.
 
   5. Представник Президента України має право в установленому
порядку:
 
   1) ініціювати запити щодо одержання, одержувати необхідні для
виконання своїх повноважень матеріали та інформацію від комітетів
і тимчасових комісій, депутатських  фракцій,  інших  органів
Верховної  Ради України, а також структурних підрозділів її
апарату;
 
   2) вносити пропозиції щодо підготовки законопроектів, інших
документів для внесення Президентом України до Верховної Ради
України;
 
   3) вносити пропозиції щодо утворення експертних та робочих
груп з окремих напрямів своєї діяльності, залучення спеціалістів,
науковців та експертів для виконання покладених на нього завдань;
 
   4) користуватись інформаційними базами даних Секретаріату
Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку та комунікацій, іншими технічними засобами.
 
   6. Представник Президента України для виконання покладених на
нього завдань у встановленому порядку взаємодіє із структурними
підрозділами Секретаріату Президента України, консультативними,
дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента
України, взаємодіє з  комітетами  і  тимчасовими  комісіями,
депутатськими фракціями, іншими органами Верховної Ради України, а
також структурними підрозділами її апарату.
 
   7. Організаційне  забезпечення  діяльності  Представника
Президента України здійснює відповідний структурний підрозділ
Секретаріату Президента України.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007