LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро Положення про Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про Положення про Представника
     Президента України у Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Затвердити Положення про Представника Президента України у
Кабінеті Міністрів України (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ  Президента
України від 14 березня 2007 року N 206 ( 206/2007 ) "Про
Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 15 лютого 2008 року
     N 132/2008
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 15 лютого 2008 року N 132/2008
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Представника Президента України
          у Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Представник Президента України у  Кабінеті  Міністрів
України (далі - Представник Президента України) є особою, яка
уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між
Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Представник  Президента  України  у  своїй діяльності
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням,
розпорядженнями Глави Секретаріату Президента України.
 
   3. Основним завданням Представника Президента України  є
забезпечення здійснення постійного зв'язку між Президентом України
та Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Представник Президента України відповідно до покладених на
нього завдань:
 
   1) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України,
представляє на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових
комітетів, а також його консультативно-дорадчих та інших органів
позицію Президента України з питань, що розглядаються, та інформує
главу держави про хід та результати такого розгляду;
 
   2) здійснює моніторинг актів та в разі потреби проектів актів
Кабінету  Міністрів  України,  вносить  Президентові  України
пропозиції щодо зупинення дії актів Кабінету Міністрів України у
разі їх невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР );
 
   3) вносить Президентові України пропозиції щодо підготовки
проектів законів, а також актів Президента України з питань, що
стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, бере участь у
розробленні таких проектів;
 
   4) бере участь у розробленні проектів законодавчих актів, які
вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом
Міністрів України до Верховної Ради України з питань діяльності
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих  органів
виконавчої влади;
 
   5) здійснює за дорученням Президента України інші функції.
 
   5. Представник Президента України має право в установленому
порядку:
 
   1) брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на
засіданнях  Кабінету  Міністрів  України, урядових комітетів,
постійних  і  тимчасових  робочих  органів,  а   також
консультативно-дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України, відповідно до позиції Президента  України
вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення;
 
   2) ініціювати запити щодо одержання, одержувати необхідні для
виконання своїх повноважень матеріали та інформацію від Кабінету
Міністрів України, в тому числі про порядок денний засідання
Кабінету Міністрів України разом із відповідними матеріалами,
протоколи,  стенограми  засідань  Кабінету Міністрів України,
засідань урядових комітетів, а також про проекти законів та інших
нормативно-правових актів, які розробляються на виконання доручень
Президента України;
 
   3) запитувати  та  одержувати  від  міністерств,  інших
центральних органів виконавчої влади необхідні для виконання своїх
повноважень матеріали та інформацію, проекти законів та інших
нормативно-правових актів, які розробляються на виконання доручень
Президента України;
 
   4) вносити пропозиції щодо утворення експертних та робочих
груп з окремих напрямів своєї діяльності, залучення спеціалістів,
науковців та експертів для виконання покладених на нього завдань;
 
   5) користуватись інформаційними базами даних Секретаріату
Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку та комунікацій, іншими технічними засобами;
 
   6) визначати уповноважених осіб для участі у засіданнях
Кабінету Міністрів України, урядових комітетів.
 
   6. Представник Президента України для виконання покладених на
нього завдань у встановленому порядку взаємодіє із структурними
підрозділами Секретаріату Президента України, консультативними,
дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента
України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
 
   7. Організаційне  забезпечення  діяльності  Представника
Президента України здійснює відповідний структурний підрозділ
Секретаріату Президента України.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА
 

попередній документ наступний документ
архів-2007
Партнеры


Правовые ресурсы