Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2008 року "Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан д...

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про рішення Ради національної безпеки
       і оборони України від 18 січня 2008 року
      "Про стан виконання Указу Президента України
        від 21 листопада 2005 року N 1643
       "Про рішення Ради національної безпеки
      і оборони України від 29 червня 2005 року
       "Про стан додержання вимог законодавства
     та заходи щодо підвищення ефективності державної
       політики у сфері регулювання земельних
      відносин, використання та охорони земель"
 
 
   Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України  від 18 січня 2008 року "Про стан виконання Указу
Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення
Ради національної  безпеки  і оборони України від 29 червня
2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо
підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання
земельних відносин,  використання   та   охорони   земель"
( n0002525-08 ) (додається).
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити  постійну  роботу робочих груп з опрацювання та
комплексного вирішення питань реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та охорони земель, утворених при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих
державних  адміністраціях, та щоквартальне підбиття підсумків
роботи зазначених робочих груп.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність,  абзац  другий
підпункту "в" пункту 2 статті 1 та статтю 11 Указу Президента
України від 21 листопада 2005 року N 1643 ( 1643/2005 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня
2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо
підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання
земельних відносин, використання та охорони земель", а також План
підготовки  першочергових  законопроектів  та  проектів інших
нормативно-правових актів з  питань  підвищення  ефективності
державного регулювання земельних відносин, використання та охорони
земель ( 1643/2005 ), затверджений зазначеним Указом.
 
   4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.
 
   5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 лютого 2008 року
     N 121/2008
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007