Про невідповідність закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Терцо" ЗАТ "Компанія з управління активами "Товариство" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             13.02.2008 N 94
 
 
         Про невідповідність закритого
       недиверсифікованого венчурного пайового
         інвестиційного фонду "Терцо" ЗАТ
      "Компанія з управління активами "Товариство"
        щодо мінімального обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до статті 42 Закону України  "Про  інститути
спільного  інвестування  (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), та на підставі звіту
про  результати розміщення цінних паперів IСI, наданого ТОВ
"Компанія з управління активами "Товариство", Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати  закритий недиверсифікований венчурний пайовий
інвестиційний фонд "Терцо" (код за ЄДРIСI 233718) ЗАТ "Компанія з
управління   активами  "Товариство"   (01001,   м. Київ,
пров. Т. Шевченка, б. 13, к. 27, ліцензія АВ N 115238  від
16.06.2006 на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності  з  управління  активами  інституційних
інвесторів  (діяльності з управління активами) таким, що не
відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів IСI.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  Ю.Назаренку забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату  Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   13.02.2008 N 5
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007