Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "Компанія з управління активами КРУАР" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             13.02.2008 N 92
 
 
       Про відповідність пайового венчурного
        інвестиційного фонду "ЦЕНТР-IНВЕСТ"
       недиверсифікованого виду закритого типу
      ТОВ "Компанія з управління активами КРУАР"
        щодо мінімального обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до статті 42 Закону України  "Про  інститути
спільного  інвестування  (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), на підставі звіту
про  результати розміщення цінних паперів IСI та додаткових
уточнюючих документів, наданих ТОВ "Компанія з управління активами
КРУАР", Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 18.09.2007 р. N 1996 ( vr199312-07 ) "Про
невідповідність  пайового  венчурного  інвестиційного  фонду
"ЦЕНТРIНВЕСТ"  недиверсифікованого  виду  закритого  типу ТОВ
"Компанія з управління активами КРУАР" щодо мінімального обсягу
активів IСI".
 
   2. Визнати   пайовий   венчурний  інвестиційний  фонд
"ЦЕНТР-IНВЕСТ" недиверсифікованого виду закритого типу (код за
ЄДРIСI 233569) ТОВ "Компанія з управління активами КРУАР" (61050,
м. Харків, вул. Військова, буд. 37, ліцензія АБ N 177038 від
01.07.2005 на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності з управління активами, а саме: діяльність з
управління активами інститутів спільного інвестування) таким, що
відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів IСI.
 
   3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  Ю.Назаренку забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   13.02.2008 N 5
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007