Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 22.06.06 N 521

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.02.2008 N 114
 
 
          Про внесення змін до наказу
       Держмитслужби України від 22.06.06 N 521
 
 
   З метою забезпечення виконання вимог Закону України від
28.12.07 N 107-VI ( 107-17 ) "Про Державний бюджет України на 2008
рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Додатки 3 - 7 до наказу Держмитслужби України від 22.06.06
N 521 "Про введення нових умов оплати праці посадових осіб та
працівників митної служби України" (зі змінами) викласти  в
редакції, що додається.
 
   2. Установити, що зміни, передбачені пунктом 1 цього наказу,
застосовуються з 01.01.08.
 
   3. Керівникам митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій забезпечити з 01.01.08 внесення змін, передбачених
цим наказом, до діючих штатних розписів за рахунок і в межах
затвердженого на поточний рік фонду оплати праці.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
Фінансово-економічне управління (Черевко П.А.).
 
 Голова Служби                  В.I.Хорошковський
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Державної митної
                   служби України
                   22.06.2006 N 521
                   (у редакції наказу Державної
                   митної служби України
                   від 12 лютого 2008 р. N 114)
 
 
               СХЕМА
     посадових окладів посадових осіб регіональних
      митниць, митниць, пов'язаних з виконанням
       адміністративно-господарських функцій
 
 
------------------------------------------------------------------
¦    Найменування посади    ¦ Розмір посадового окладу,  ¦
¦                 ¦      гривень      ¦
¦                 ¦------------------------------¦
¦                 ¦регіональна митниця¦ митниця ¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Начальник відділу        ¦  924 - 1067   ¦913 - 1034¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Заступник начальника відділу   ¦  859 - 1035   ¦849 - 1003¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Начальник сектору        ¦   759 - 782   ¦735 - 759 ¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Головний: інспектор, спеціаліст ¦   712 - 724   ¦689 - 700 ¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Провідний: інспектор, спеціаліст ¦   619 - 642   ¦584 - 619 ¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Старший інспектор, спеціаліст  ¦   572 - 601   ¦560 - 584 ¦
¦I категорії           ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Iнспектор, спеціаліст      ¦   543 - 572   ¦525 - 560 ¦
¦II категорії           ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+-------------------+----------¦
¦Спеціаліст            ¦   515 - 543   ¦515 - 525 ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Фінансово-економічного
 управління                      П.А.Черевко
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Державної митної
                   служби України
                   22.06.2006 N 521
                   (у редакції наказу Державної
                   митної служби України
                   від 12 лютого 2008 р. N 114)
 
 
               СХЕМА
         посадових окладів посадових осіб
         спеціалізованих митних управлінь
       та інших спеціалізованих митних установ
       (крім навчальних закладів митної служби)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування посади ¦  Розмір посадового окладу, гривень   ¦
¦           ¦------------------------------------------¦
¦           ¦спеціалізоване митне¦ інша спеціалізована ¦
¦           ¦   управління   ¦  митна установа  ¦
¦           ¦          ¦ (крім навчального ¦
¦           ¦          ¦  закладу митної  ¦
¦           ¦          ¦    служби)    ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Начальник      ¦    1798    ¦    1637     ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Перший заступник   ¦    1659    ¦     -     ¦
¦начальника      ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Заступник начальника ¦    1562    ¦    1487     ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Начальник служби   ¦  1445 - 1498   ¦     -     ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Заступник начальника ¦  1344 - 1453   ¦     -     ¦
¦служби        ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Начальник відділу  ¦   924 - 1067   ¦   913 - 1034   ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Заступник начальника ¦   859 - 1035   ¦   849 - 1003   ¦
¦відділу       ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Начальник сектору  ¦   759 - 782   ¦   735 - 759   ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Помічник начальника ¦   759 - 782   ¦   735 - 759   ¦
¦спеціалізованої   ¦          ¦           ¦
¦митної установи   ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Головний: інспектор, ¦   712 - 724   ¦   689 - 700   ¦
¦спеціаліст      ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Провідний: інспектор,¦   619 - 642   ¦   584 - 619   ¦
¦спеціаліст      ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Старший інспектор,  ¦   572 - 601   ¦   560 - 584   ¦
¦спеціаліст      ¦          ¦           ¦
¦I категорії     ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Iнспектор, спеціаліст¦   543 - 572   ¦   525 - 560   ¦
¦II категорії     ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Спеціаліст      ¦   515 - 543   ¦   515 - 525   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Фінансово-економічного
 управління                      П.А.Черевко
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Державної митної
                   служби України
                   22.06.2006 N 521
                   (у редакції наказу Державної
                   митної служби України
                   від 12 лютого 2008 р. N 114)
 
 
               СХЕМА
         посадових окладів посадових осіб
        навчальних закладів митної служби
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Найменування посади       ¦Розмір посадового¦
¦                       ¦ окладу, гривень ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Ректор навчального закладу          ¦   1659    ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Перший проректор               ¦   1573    ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Проректор, начальник (директор) навчального  ¦  1498 - 1552  ¦
¦закладу, декан факультету, завідуючий кафедрою¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Заступник начальника (директора) навчального ¦  1445 - 1477  ¦
¦закладу, декана факультету          ¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Заступник завідуючого кафедрою, професор   ¦  1423 - 1445  ¦
¦кафедри                    ¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Начальник відділу навчально-методичного,   ¦  1338 - 1391  ¦
¦науково-організаційного та науково-дослідного ¦         ¦
¦підрозділів, інших основних підрозділів,   ¦         ¦
¦головний науковий співробітник, помічник   ¦         ¦
¦керівника навчального закладу         ¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Заступник начальника відділу         ¦  1231 - 1338  ¦
¦навчально-методичного, науково-організаційного¦         ¦
¦та науково-дослідного підрозділів, інших   ¦         ¦
¦основних підрозділів, провідний науковий   ¦         ¦
¦співробітник, доцент             ¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Старший: викладач, науковий співробітник   ¦  1177 - 1284  ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Науковий співробітник, учений секретар,    ¦  1040 - 1150  ¦
¦викладач                   ¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Начальник: лабораторії, відділу забезпечуючих ¦  712 - 724  ¦
¦підрозділів; головний: спеціаліст, інспектор ¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Провідний: спеціаліст, інспектор, молодший  ¦  619 - 642  ¦
¦науковий співробітник             ¦         ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Старший методист               ¦  607 - 619  ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Методист                   ¦  572 - 601  ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Старший інспектор               ¦  572 - 601  ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Iнспектор                   ¦  543 - 572  ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Спеціаліст                  ¦  515 - 543  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Фінансово-економічного
 управління                      П.А.Черевко
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Державної митної
                   служби України
                   22.06.2006 N 521
                   (у редакції наказу Державної
                   митної служби України
                   від 12 лютого 2008 р. N 114)
 
 
                СХЕМА
    посадових окладів матеріально відповідальних осіб
         регіональних митниць, митниць,
     спеціалізованих митних установ та організацій,
       що забезпечують здійснення митної справи
 
 
------------------------------------------------------------------
¦   Найменування посади   ¦Розмір посадового окладу, гривень ¦
¦-----------------------------+----------------------------------¦
¦Завідуючий складом      ¦        515        ¦
¦-----------------------------+----------------------------------¦
¦Водій автомобіля (автобуса) ¦        515        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Фінансово-економічного
 управління                      П.А.Черевко
 
 
                   Додаток 7
                   до наказу Державної митної
                   служби України
                   22.06.2006 N 521
                   (у редакції наказу Державної
                   митної служби України
                   від 12 лютого 2008 р. N 114)
 
 
               СХЕМА
    посадових окладів службовців митної служби України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦    Найменування посади    ¦ Розмір посадового окладу,  ¦
¦                 ¦      гривень      ¦
¦                 ¦------------------------------¦
¦                 ¦центральний апарат, ¦ митниця ¦
¦                 ¦регіональна митниця,¦     ¦
¦                 ¦спеціалізоване митне¦     ¦
¦                 ¦   управління   ¦     ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Відповідальний черговий     ¦   554 - 607   ¦  515  ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Завідувач: архіву, протокольної ¦   554 - 584   ¦515 - 537¦
¦частини, підрозділу з обліку і  ¦          ¦     ¦
¦доставки документів, бібліотеки ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Старші: інспектор, статистик;  ¦   531- 560   ¦  515  ¦
¦завідувач: друкарського бюро,  ¦          ¦     ¦
¦копіювально-розмножувального   ¦          ¦     ¦
¦бюро               ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Завідувач: експедиції,      ¦    515     ¦  515  ¦
¦господарства, складу; касир,   ¦          ¦     ¦
¦інспектор, статистик,      ¦          ¦     ¦
¦бібліотекар           ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Секретар керівника        ¦    515     ¦  515  ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Комендант            ¦    515     ¦  515  ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Стенографістка I категорії,   ¦    515     ¦  515  ¦
¦оператор комп'ютерного набору  ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Стенографістка II категорії,   ¦    515     ¦  515  ¦
¦друкарка I категорії,      ¦          ¦     ¦
¦секретар-стенографістка     ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Друкарка II категорії,      ¦    515     ¦  515  ¦
¦секретар-друкарка        ¦          ¦     ¦
¦---------------------------------+--------------------+---------¦
¦Діловод, архіваріус, експедитор ¦    515     ¦  515  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Фінансово-економічного
 управління                      П.А.Черевко
 
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007