Щодо питання заповнення графи 33 "Код товару" вантажної митної декларації при розміщенні товарів у митний режим митного складу

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         12.02.2008 N 11/6-10/1532-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць, митниць
 
 
   Держмитслужбою опрацьовано звернення Київської регіональної
митниці від 28.01.2008 N 35/1.1-13/878 щодо питання заповнення
графи 33 "Код товару" вантажної митної декларації ( za140-07,
910а-2007-п ) (далі - ВМД) при розміщенні товарів у митний режим
митного складу. У зв'язку з цим повідомляємо.
 
   Абзацом першим опису графи 33 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
глави 2 розділу II Iнструкції про порядок заповнення вантажної
митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97
N 307 ( z0443-97 ), зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97  за
N 443/2247 (в редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 N 933)
( z1329-07 ) (далі - Iнструкція) встановлено, що, якщо не
передбачено інше, то в першому підрозділі графи зазначаються перші
8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ). У другому підрозділі графи зазначаються
дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД.
 
   Абзацом десятим опису графи 33 "Код товару" ВМД ( za140-07,
910а-2007-п  ) глави 2 розділу II Iнструкції ( z0443-97 )
передбачено, що при розміщенні товарів у митний режим митного
складу в першому підрозділі графи зазначаються перші шість знаків
коду товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ). Другий та третій підрозділи графи не заповнюються.
 
   Пунктом 3 розділу I Порядку роботи відділу номенклатури та
класифікації товарів регіональної митниці,  митниці,  відділу
контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці,
митниці  при  вирішенні  питань  класифікації  товарів,  що
переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом
Держмитслужби від 07.08.07 N 667 ( z0968-07 ) (далі - Порядок),
визначено, що спірне питання класифікації - питання, яке виникає у
процесі  митного  контролю  щодо  однозначного  встановлення
правильності заявленого декларантом коду товару згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
   Спірні питання при класифікації товарів згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) виникають, як правило,
після подання ВМД і відповідно до пункту 3 розділу I Порядку
( z0968-07  )  є  питаннями  щодо  однозначного встановлення
правильності заявленого декларантом коду товару згідно з УКТЗЕД.
 
   Враховуючи викладене, у разі, якщо є підстави вважати, що при
випуску товарів з митного ліцензійного складу можливе виникнення
спірних питань щодо їх класифікації на рівні десятизначного коду
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), а
також в інших випадках, при розміщенні товарів у митний режим
митного складу за бажанням декларанта дозволяється заявлення коду
товару згідно з УКТЗЕД на рівні десяти знаків.
 
 Заступник Голови Служби                О.О.Федоров
 
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007