Про ліквідацію державного підприємства "Компанія з управління готелями та курортами України "Атлант", що належить до сфери управління Міністерства

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             11.02.2008 N 44
 
 
       Про ліквідацію державного підприємства
         "Компанія з управління готелями
         та курортами України "Атлант",
      що належить до сфери управління Міністерства
 
 
   Відповідно до  Цивільного  кодексу  України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Законів України "Про
управління  об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
( 755-15 ) і у зв'язку з неприбутковою діяльністю державного
підприємства "Компанія з управління готелями та курортами України
"Атлант", а  також  відсутністю  перспектив  його  розвитку
Н А К А З У Ю:
 
   1. Ліквідувати державне підприємство "Компанія з управління
готелями та курортами України "Атлант" (далі - ДП "Атлант").
 
   2. Утворити комісію з ліквідації ДП "Атлант" у складі згідно
з додатком.
 
   3. Головою  ліквідаційної  комісії  призначити  директора
фінансово-адміністративного департаменту Литвинчука С.В.
 
   4. Установити, що ліквідаційна комісія здійснює керівництво
діяльністю ДП "Атлант" на період до завершення його ліквідації.
 
   5. Голові ліквідаційної комісії Литвинчуку С.В. забезпечити:
 
   подання у п'ятиденний строк державному реєстраторові всіх
необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про припинення
діяльності  ДП  "Атлант"  шляхом  ліквідації,  розміщення  в
спеціалізованих друкованих засобах масової інформації оголошення
про припинення діяльності шляхом ліквідації ДП "Атлант";
 
   після опублікування оголошення про припинення діяльності ДП
"Атлант" вжиття заходів для виявлення та забезпечення вимог
кредиторів, стягнення дебіторської заборгованості;
 
   повідомлення в  п'ятиденний  строк про ліквідацію органу
державної податкової служби за місцем реєстрації ДП "Атлант";
 
   проведення інвентаризації та оцінки державного майна, що
знаходиться на балансі ДП "Атлант", станом на 01.02.2008;
 
   у разі коли вартості майна ДП "Атлант", що ліквідується,
недостатньо для задоволення вимог кредиторів,  звернення  до
господарського  суду  із  заявою  щодо порушення справи про
банкрутство підприємства відповідно до статті 51 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 );
 
   попередження в п'ятиденний строк працівників ДП "Атлант" про
їх наступне звільнення та проведення його в порядку, встановленому
законодавством;
 
   підготовку та подання державній службі зайнятості списків
осіб, які вивільняються у зв'язку з ліквідацією ДП "Атлант";
 
   після завершення роботи ліквідаційної комісії подання на
затвердження до Мінекономіки акта  ліквідаційної  комісії  з
ліквідаційним балансом;
 
   передання нотаріально   посвідчених  копій  документів,
передбачених статтею 36 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ( 755-15 ), в органи
державної реєстрації за місцезнаходженням  ДП  "Атлант"  для
проведення державної реєстрації припинення зазначеної юридичної
особи в результаті її ліквідації.
 
   6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 11.12.2007 N 421 "Про затвердження нової
редакції Статуту державного підприємства "Компанія з управління
готелями та курортами України "Атлант".
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   11.02.2008 N 44
 
 
               СКЛАД
      комісії з ліквідації державного підприємства
         "Компанія з управління готелями
         та курортами України "Атлант"
 
 
 ЛИТВИНЧУК Сергій     директор   фінансово-адміністративного
 Володимирович      департаменту,   голова    комісії,
             ідентифікаційний  номер  2305113778,
             домашня адреса: м. Київ, вул. Драйзера,
             11, кв. 1
 
 ЗАХАРЧЕНКО Олеся     директор державного     підприємства
 Геннадіївна       "Атлант", заступник  голови  комісії,
             ідентифікаційний  номер  2938816506,
             домашня адреса: м. Київ, просп. 50-річчя
             Жовтня, 15, кв. 114
 
             Члени комісії:
 
 КОВАЛЕНКО Петро     начальник господарського     відділу
 Федорович        фінансово-адміністративного
             департаменту,  ідентифікаційний  номер
             1789968056
 
 МАКАРЕВСЬКИЙ       начальник відділу      координації
 Валентин Васильович   господарської  діяльності  підвідомчих
             організацій фінансово-адміністративного
             департаменту,  ідентифікаційний  номер
             2225114199
 
 НАДТОЧIЙ Борис      головний спеціаліст       відділу
 Володимирович      інформаційних  технологій департаменту
             інформатизації, ідентифікаційний номер
             1995706096
 
 РЕШЕТНИК Марія      заступник           директора
 Миколаївна        фінансово-адміністративного департаменту
             -  начальник  відділу бухгалтерського
             обліку та звітності, головний бухгалтер,
             ідентифікаційний номер 2005810869
 
 РУДИК Роман       головний спеціаліст  відділу правового
 Зіновійович       забезпечення структурних та  ринкових
             перетворень  юридичного  департаменту,
             ідентифікаційний номер 3080405693
 
 Директор фінансово-
 адміністративного департаменту           С.В.Литвинчук
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006