Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам г...

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 11 лютого 2008 р. N 53
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
     у 2008 році коштів, передбачених у державному
        бюджеті для компенсації Національній
       акціонерній компанії "Нафтогаз України"
      різниці між цінами закупівлі імпортованого
      природного газу та його реалізації суб'єктам
       господарювання для виробництва теплової
        енергії, яка споживається населенням
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок використання у 2008 році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 107-17 ) для компенсації
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між
цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації
суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка
споживається населенням, що додається.
 
   2. Головному контрольно-ревізійному управлінню:
 
   разом з  Міністерством палива та енергетики і Державною
податковою  адміністрацією  утворити  відповідно  до  Порядку
проведення  перевірки  робочими  групами  центральних органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2006 р. N 886 ( 886-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1935; 2007 р., N 37, ст. 1454),
робочі групи і провести у липні та грудні 2008 р. перевірку
розрахунку обсягів компенсації Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі та реалізації
імпортованого  природного  газу,  що  використовується   для
виробництва теплової енергії, яка споживається населенням;
 
   подати протягом місяця після проведення перевірки Кабінетові
Міністрів України інформацію про її результати.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 37
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 11 лютого 2008 р. N 53
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2008 році коштів, передбачених
     у державному бюджеті ( 107-17 ) для компенсації
    Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
      різниці між цінами закупівлі імпортованого
      природного газу та його реалізації суб'єктам
     господарювання для виробництва теплової енергії,
          яка споживається населенням
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
коштів, передбачених Мінпаливенерго за програмою "Компенсація НАК
"Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого
природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на
виробництво теплової  енергії,  яка  споживається  населенням"
( 107-17 ).
 
   2. Компенсація НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами
закупівлі  імпортованого  природного газу та його реалізації
суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка
споживається  населенням  (далі - компенсація), надається на
підставі:
 
   договорів про постачання природного газу для виробництва
теплової енергії, яка споживається населенням, що укладені між НАК
"Нафтогаз України" та її дочірньою компанією "Газ України" (далі -
компанія  "Газ  України"), із зазначенням помісячного обсягу
постачання;
 
   договорів про постачання природного газу в листопаді-грудні
2007 р. та в 2008 році для виробництва теплової енергії, яка
споживається населенням, що укладені між компанією "Газ України"
та суб'єктами господарювання.
 
   3. Компанія   "Газ   України"   на  підставі  актів
приймання-передачі природного газу суб'єктами господарювання, що
виробляють теплову енергію, яка споживається населенням, складає
реєстри договорів за формою згідно з додатком 1 і подає їх до
20 числа наступного місяця НАК "Нафтогаз України".
 
   4. На підставі реєстрів договорів НАК "Нафтогаз України" та
компанія "Газ  України"  звіряють  обсяги  природного  газу,
реалізовані суб'єктам господарювання для виробництва теплової
енергії, яка споживається населенням, і складають акт звіряння за
формою згідно з додатком 2 (далі - акт звіряння обсягів газу).
 
   5. НАК "Нафтогаз України" не пізніше 22 числа наступного
місяця подає Мінпаливенерго та ДПА акт звіряння обсягів газу.
 
   6. Мінпаливенерго  на  підставі  інформації  про  обсяги
реалізації  природного  газу  суб'єктам  господарювання  для
виробництва теплової енергії,  яка  споживається  населенням,
затверджує суму компенсації, розрахованої НАК "Нафтогаз України"
за формою згідно з додатком 3.
 
   Сума компенсації різниці між цінами закупівлі та реалізації
однієї тисячі куб. метрів природного газу обчислюється за такою
формулою:
 
              К = Цз - Цр,
 
   де К - сума компенсації різниці між цінами на природний газ
за одну тисячу куб. метрів;
 
   Цз - визначена у договорі ціна закупівлі (без податку на
додану вартість та збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ) НАК "Нафтогаз України" імпортованого
природного газу;
 
   Цр - визначена у договорі ціна реалізації імпортованого
природного газу (без податку на додану вартість та збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ)  НАК
"Нафтогаз України" компанії "Газ України" для постачання суб'єктам
господарювання природного газу для виробництва теплової енергії,
яка споживається населенням.
 
   Мінпаливенерго подає Державному казначейству розрахунок суми
компенсації до 25 числа наступного місяця.
 
   7. Державне казначейство протягом двох днів перераховує на
рахунок Мінпаливенерго суму, необхідну для здійснення компенсації.
 
   У 2008  році  перерахування  коштів  для компенсації за
листопад-грудень 2007 р. здійснюється в обсягах, що обчислюються
відповідно до Порядку перерахування у 2007 році компенсації
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між
цінами закупівлі та реалізації імпортованого природного газу, що
використовується на виробництво теплової енергії для населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 340 ( 340-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 16, ст. 621).
 
   8. Мінпаливенерго в день отримання коштів перераховує їх на
поточні банківські рахунки НАК "Нафтогаз України".
 
   9. Для  проведення  своєчасних  розрахунків  з  оплати
імпортованого природного газу Державне казначейство за зверненням
НАК "Нафтогаз України" здійснює попереднє фінансування компенсації
за січень-березень 2008 року.
 
   Для здійснення попереднього фінансування компенсації:
 
   НАК "Нафтогаз  України" подає Мінпаливенерго та ДПА акт
звіряння обсягів газу за січень-березень 2007 р.;
 
   Мінпаливенерго на підставі інформації про обсяги реалізації
природного газу у січні-березні 2007 р. суб'єктам господарювання
для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням,
затверджує суму компенсації, розрахованої НАК "Нафтогаз України"
за формою згідно з додатком 3 виходячи із затверджених Кабінетом
Міністрів України цін на природний газ, що діють у 2008 році, і
подає Державному казначейству.
 
   Мінпаливенерго подає Державному казначейству до 25 квітня
уточнену інформацію про обсяг суми компенсації, розрахованої
відповідно до пунктів 5 і 6 цього Порядку виходячи з обсягів
природного газу, фактично використаних суб'єктами господарювання у
січні-березні 2008 р. для виробництва теплової енергії,  яка
споживається населенням, та фактичних цін закупівлі і реалізації
НАК "Нафтогаз України" імпортованого природного газу.
 
   Різниця між фактично отриманою і уточненою сумою компенсації
підлягає врахуванню Мінпаливенерго під час здійснення розрахунку
компенсації у подальшому.
 
   10. Проведення розрахунку за грудень здійснюється на підставі
показників обсягу природного газу, встановлених у договорах,
зазначених у пункті 2 цього Порядку.
 
   Розрахунок суми компенсації за  грудень  уточнюється  на
підставі актів звіряння обсягів газу до 5 січня 2009 р. відповідно
до статті 57 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
 
   11. Під час проведення розрахунків у  графі  платіжного
доручення "Призначення платежу" додатково зазначається "Стаття 80
Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ).
 
   12. Фінансова звітність про використання бюджетних коштів
складається і подається в установленому законодавством порядку.
 
   13. У разі коли суб'єкти господарювання здійснюють постачання
теплової енергії різним категоріям споживачів, обсяг природного
газу, використаний для виробництва такої енергії, визначається
згідно з методикою, затвердженою Мінпаливенерго за погодженням з
Мінжитлокомунгоспом і Мінфіном.
 
 
                            Додаток 1
                            до Порядку
 
               РЕЄСТР
        договорів щомісячного використання
      природного газу суб'єктами господарювання
        для виробництва теплової енергії,
          яка споживається населенням
 
         ( __________________200_ р.)
             (місяць)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Найменуван-¦  Номер  ¦Код згідно з¦Найменування ¦ Фактично ¦
¦ня регіону ¦ договору ¦  ЄДРПОУ  ¦підприємства ¦ викорис- ¦
¦      ¦на 200_ рік ¦      ¦       ¦  таний  ¦
¦      ¦      ¦      ¦       ¦  обсяг,  ¦
¦      ¦      ¦      ¦       ¦ тис. куб. ¦
¦      ¦      ¦      ¦       ¦  метрів  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
 
 Керівник підприємства _____________    ______________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 Голова правління    _____________    ______________________
 НАК "Нафтогаз України"  (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 
                            Додаток 2
                            до Порядку
 
                АКТ
          звіряння обсягів реалізації
       природного газу суб'єктам господарювання
        для виробництва теплової енергії,
          яка споживається населенням
 
          (_________________200_ р.)
             (місяць)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування  ¦   Номер договору,  ¦ Обсяг реалізованого¦
¦ підприємства  ¦    дата його    ¦  природного газу, ¦
¦         ¦    укладення    ¦ тис. куб. метрів ¦
¦-----------------+-------------------------+--------------------¦
¦Дочірня компанія ¦             ¦          ¦
¦"Газ України"  ¦             ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
 Керівник підприємства _____________    ______________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 Голова правління    _____________    ______________________
 НАК "Нафтогаз України"  (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 
                            Додаток З
                            до Порядку
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Міністр палива та енергетики
                 _________ _______________________
                 (підпис) (ініціали та прізвище)
 
              РОЗРАХУНОК
        суми компенсації різниці між цінами
       закупівлі та реалізації імпортованого
        природного газу, що використовується
        для виробництва теплової енергії,
          яка споживається населенням
 
          від________________200_ р.
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Обсяг реалізованого ¦  Сума компенсації (без  ¦Загальна сума ¦
¦  природного газу, ¦податку на додану вартість ¦ компенсації, ¦
¦ тис. куб. метрів  ¦та збору у вигляді цільової¦ тис. гривень ¦
¦           ¦  надбавки до діючого  ¦(гр. 1 х гр. 2¦
¦           ¦ тарифу на природний газ), ¦   +/-*)  ¦
¦           ¦ гривень за одну тисячу  ¦       ¦
¦           ¦    куб. метрів    ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
 
_______________
   * _____ тис. гривень - різниця, визначена згідно з абзацом 6
пункту 9 Порядку.
 
 
 Голова правління    _____________    ______________________
 НАК "Нафтогаз України"  (підпис)     (ініціали та прізвище)
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006