Про зупинення дії розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року N 201-р, N 203-р, N 204-р, N 208-р

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про зупинення дії розпоряджень Кабінету
       Міністрів України від 6 лютого 2008 року
        N 201-р, N 203-р, N 204-р, N 208-р
 
 
   Кабінетом Міністрів  України  6 лютого 2008 року видано
розпорядження N 201-р ( 201-2008-р ) "Про звільнення Петрова В.М.
з  посади  першого заступника Голови Фонду державного майна
України", N 203-р ( 203-2008-р ) "Про звільнення Гриненка А.С. з
посади заступника Голови Фонду державного майна України", N 204-р
( 204-2008-р ) "Про звільнення Потімкова О.Ю. з посади заступника
Голови Фонду державного майна України" і N 208-р ( 208-2008-р )
"Про проведення службового розслідування".
 
   Названими актами (  201-2008-р,  203-2008-р,  204-2008-р,
208-2008-р ) Кабінет Міністрів України звільнив з посад керівників
Фонду державного майна України, а також призначив у зв'язку з
виявленням  фактів порушення законодавства України посадовими
особами Фонду державного майна України службове розслідування та
відсторонив на період проведення цього розслідування В. Семенюк
від виконання повноважень Голови Фонду державного майна.
 
   Ураховуючи, що  за  Законом  України  "Про  приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) та Тимчасовим положенням про Фонд
державного майна України ( 2558-12 ) Фонд державного майна України
визначено державним органом, що здійснює державну політику у сфері
приватизації державного майна, зазначені розпорядження Кабінету
Міністрів України  (  201-2008-р,  203-2008-р,  204-2008-р,
208-2008-р ) не відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ),
яка відносить до повноважень Кабінету Міністрів України вирішення
кадрових питань стосовно керівників центральних органів виконавчої
влади (пункт 9-2 статті 116) ( 254к/96-ВР ).
 
   Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106   Конституції   України   (   254к/96-ВР   )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Зупинити дію:
 
   розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від 6 лютого
2008 року N 201-р ( 201-2008-р ) "Про звільнення Петрова В.М. з
посади першого заступника Голови Фонду державного майна України";
 
   розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від 6 лютого
2008 року N 203-р ( 203-2008-р ) "Про звільнення Гриненка А.С. з
посади заступника Голови Фонду державного майна України";
 
   розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від 6 лютого
2008 року N 204-р ( 204-2008-р ) "Про звільнення Потімкова О.Ю. з
посади заступника Голови Фонду державного майна України";
 
   розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від 6 лютого
2008 року N 208-р ( 208-2008-р ) "Про проведення службового
розслідування".
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 7 лютого 2008 року
     N 106/2008
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006