Про розгляд листа щодо порядку вилучення із податкового розрахунку ф. N 1ДФ помилки, самостійно виявленої платником податку

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          07.02.2008 N 2155/7/17-0217
 
                   Державним податковим
                   адміністраціям в АР Крим,
                   областях, мм. Києві
                   і Севастополі
 
 
            Про розгляд листа
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула запит
щодо порядку вилучення  із податкового розрахунку ф. N 1ДФ
( z0960-03 ) помилки, самостійно виявленої платником податку,
і повідомляє.
 
   Відповідно до пункту 19.2 статті 19 Закону України від 22
травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів
фізичних осіб" обов'язки щодо подання до податкових органів у
строки, встановлені законом для податкового кварталу, податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на  користь
платників податку, а також сум утриманого з них податку, покладено
на осіб, які відповідно до цього Закону мають статус податкових
агентів.
 
   Податковий розрахунок подається органу податкової служби за
місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її
відокремлених підрозділів чи за місцем проживання фізичної особи -
суб'єкта господарської діяльності - податкового агента.
 
   Форму та Порядок заповнення податковими агентами податкового
розрахунку  затверджено наказом ДПА України від 29.09.2003 N 451
( z0960-03 ) "Про затвердження форми податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і
сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ ( z0960-03 ) та Порядку
заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на  користь  платників
податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 22.10.2003 за N 960/8281.
 
   Пункт 3 даного Порядку ( z0960-03 ) регламентує питання, які
стосуються  порядку  заповнення податкового розрахунку ф. N 1ДФ
( z0960-03 ), а пункт 4 - визначає порядок проведення коригувань
розрахунку, поданого і прийнятого податковими органами.
 
   Відповідно до підпункту 3.2 пункту 3 Порядку ( z0960-03 ) у
графі 3а "Сума нарахованого доходу"  податкового  розрахунку
відображається  (за  звітний квартал) дохід, який нараховано
фізичній особі, відповідно до ознаки доходу згідно з довідником
ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку.
 
   У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума
фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Заробітна  плата,  що  виплачується у встановлені терміни в
наступному місяці, повинна бути  відображена  в  податковому
розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за
який заробітна плата була нарахована (пп. 3.3 п. 3 Порядку
( z0960-03 ).
 
   У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума
податку, нарахованого та утриманого з  доходу,  нарахованого
платнику податку згідно з чинним законодавством (пп. 3.4 п. 3
Порядку ( z0960-03 ).
 
   У графі 4 "Сума перерахованого  податку"  відображається
фактична сума перерахованого податку до бюджету (пп. 3.5 п. 3
Порядку ( z0960-03 ).
 
   Порядок проведення  коригувань  податкового  розрахунку
( z0960-03 ) передбачає, що коригування вже поданого і прийнятого
розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим
агентом помилок, а також на підставі повідомлення про помилки,
виявлені органом державної податкової служби.
 
   У разі необхідності проведення коригувань показників поданого
податкового розрахунку після закінчення терміну його подання до
податкових органів подається уточнюючий податковий розрахунок,
який заповнюється на підставі інформації з копії попередньо
поданого податкового розрахунку. Для вилучення одного помилкового
рядка з попередньо введеної інформації необхідно повторити всі
графи такого рядка і у графі 9 вказати ознаку "1", яка є ознакою
того, що  рядок  підлягає вилученню (пп. 4.5.1 п. 4.5 Порядку
( z0960-03 ). Для введення нового або пропущеного рядка потрібно
повністю заповнити всі його графи і у графі 9 вказати ознаку "0" -
рядок на введення (пп. 4.5.2 п. 4.5 Порядку).
 
   Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити
помилкову інформацію за правилами підпункту 4.5.1 та ввести вірну
інформацію за правилами підпункту 4.5.2, тобто, повністю заповнити
два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а
другий - вносить вірну інформацію. У такому разі в першому рядку в
графі 9 указується ознака "1" - рядок на вилучення, а в другому -
вказується "0" - рядок на введення (пп. 4.5.3 пп. 4.5 п. 4 Порядку
( z0960-03 ).
 
   Отже, у випадку, коли податковий агент у IV кварталі 2007
року самостійно виявив помилку, допущену у I кварталі 2007 року,
яка призвела до заниження нарахованого та перерахованого до
бюджету податку, відображеного у податковому розрахунку ф. N 1ДФ
( z0960-03 )  за  I  квартал 2007 року, виправлення такої
помилки слід провести за правилами, встановленими вищевказаним
Порядком ( z0960-03 ).
 
   При цьому податковий агент повинен подати до податкових
органів уточнюючий розрахунок ф. N 1ДФ ( z0960-03 ) за I квартал
2007  року,  який заповнити на підставі інформації з копії
попередньо поданого звітного податкового розрахунку за I квартал
2007 року. Для вилучення помилкової інформації в графі 9 рядка,
який містить занижену (помилкову) суму нарахованого податку, слід
проставити  ознаку "1". Для внесення вірної інформації - в
уточнюючому розрахунку за I квартал 2007 року слід заповнити
додатковий новий (правильний) рядок, в якому повторити показники
всіх граф помилкового рядка, крім показників граф "4а" та "9". У
графі  4а "Сума утриманого нарахованого податку" додаткового
(правильного) рядка проставляється  виправлена  (вірна)  сума
податку, нарахована з доходів, нарахованих у I кварталі 2007 року,
а в графі "9" цього рядка - ознака "0".
 
   Щодо відображення  у  податковому розрахунку  ф. N 1ДФ
( z0960-03 )  суми недоплати податку з доходів фізичних осіб
за I квартал 2007 року, перерахованої податковим агентом до
бюджету  у  IV  кварталі  2007 року, то така сума податку
відображається у графі 4 "Сума перерахованого податку" звітного
податкового розрахунку ф. N 1ДФ за IV квартал 2007 року.
 
 Заступник Голови                    С.I.Лекарь
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006