Про розподіл антиретровірусних препаратів на 2008 рік

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             07.02.2008 N 60
 
 
         Про розподіл антиретровірусних
           препаратів на 2008 рік
 
 
   Для забезпечення    антиретровірусними    препаратами
ВIЛ-інфікованих вагітних та з метою раціонального і цільового
використання препаратів, наданих Міжнародним Альянсом з ВIЛ/СНIД
в Україні в якості гуманітарної допомоги на 2008 рік, у зв'язку
з затримкою  закупівель  антиретровірусних  препаратів  для
профілактики вертикальної трансмісії  ВIЛ-інфекції  за  кошти
Державного бюджету ( 107-17 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  розподіл  препаратів  для  профілактики
вертикальної трансмісії ВIЛ від матері до  дитини,  наданих
Міжнародним Альянсом з ВIЛ/СНIД в Україні в якості гуманітарної
допомоги на 2008 рік (далі - АРВ-препаратів), що додається.
 
   2. Директору Державного підприємства для постачання медичних
установ  "Укрмедпостач"  - Петренку М.Я. забезпечити належне
зберігання і    транспортування    АРВ-препаратів    до
закладів-отримувачів згідно з затвердженим розподілом.
 
   3. Визначити   отримувачами   АРВ-препаратів  Кримський
республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські
центри профілактики і боротьби зі СНIДом.
 
   4. Визначити Український центр профілактики і боротьби зі
СНIДом МОЗ України відповідальним за моніторинг використання
АРВ-препаратів.
 
   5. Відповідальній  посадовій  особі  щодо  раціонального
розподілу АРВ-препаратів Міністерства охорони здоров'я Автономної
Республіки  Крим,  Головних  управлінь  охорони  здоров'я
Дніпропетровської, Львівської та Харківської, Головного управління
охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління
охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління  охорони
здоров'я  та  медицини катастроф Одеської, управлінь охорони
здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління
охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій
у закладах охорони здоров'я регіону, визначеної відповідно до
підпункту 4.1.17 пункту 4 Iнструкції про порядок профілактики
передачі ВIЛ від матері до дитини, затвердженої наказом Містерства
охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного
департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства
праці та  соціальної  політики  України  від  23.11.2007
N 740/1030/4154/321/614а  (  z1405-07  ),  зареєстрованого
в Міністерстві  юстиції  України 26.12.2007 за N 1405/14672,
забезпечити:
 
   5.1. Здійснення  раціонального  розподілу  АРВ-препаратів
в регіоні та їх зберігання;
 
   5.2. У разі відсутності медикаментів для медикаментозної
профілактики 3-х компонентним методом до моменту централізованих
поставок необхідних препаратів, закуплених за кошти Державного
бюджету на 2008 рік ( 107-17 ) для забезпечення медикаментозної
профілактики  в  родопомічних  закладах  застосовування схеми
тимчасової профілактики  перинатальної  передачі  ВIЛ-інфекції
у залежності від терміну звернення ВIЛ-інфікованої жінки, що
додається;
 
   5.3. Проведення  інвентаризації  АРВ-препаратів  при  їх
отриманні від постачальника та подання результатів до Українського
центру профілактики і боротьби зі СНIДом МОЗ України на 10 день
після отримання АРВ-препаратів;
 
   5.4. Належне зберігання АРВ-препаратів відповідно до наказу
МОЗ України від 16 грудня 2003 N 584 ( z0275-04 )  "Про
затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах";
 
   5.5. Персональну відповідальність за дотриманням потреб при
розподілі АРВ-препаратів,   їх  збереження  і  раціональне
використання.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України З.М. Митника.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   07.02.2008 N 60
 
 
               СХЕМА
       тимчасової профілактики перинатальної
        передачі ВIЛ-інфекції у залежності
      від терміну звернення ВIЛ-інфікованої жінки
        (безсимптомний перебіг ВIЛ-інфекції)
 
 
   Для вагітних, що звернулися до 24 тижнів вагітності:
   - починаючи з 24 тижнів ретровір (зидовудін, ZDV) у дозі
300 мг 2 рази на день перорально до початку пологів;
   - у пологах - ретровір (зидовудін, ZDV) перорально по 300 мг
кожні 3 години до розродження;
   Матері після пологів препарат відміняють.
   - дитині - ретровір (зидовудін, ZDV) усередину у вигляді
сиропу у дозі 4 мг/кг маси тіла кожні 12 годин протягом 7 днів.
 
   Для вагітних,  що звернулися після 24 тижнів вагітності
до початку пологової діяльності:
   - ретровір (зидовудін, ZDV) у дозі 300 мг 2 рази на день
перорально до початку пологів;
   - у пологах - ретровір (зидовудін, ZDV) перорально по 300 мг
двічі на день разом із однією дозою 200 мг вірамуну (невірапіну)
на початку пологів.
   Матері після пологів препарат відміняють.
   - дитині - ретровір (зидовудін, ZDV) усередину у вигляді
сиропу у дозі 4 мг/кг маси тіла кожні 12 годин протягом 7 днів та
одна доза вірамуну 2 мг/кг ваги протягом перших 72 годин життя.
 
   Для роділь, яким не проводилась медикаментозна профілактика:
   - невірапін (NVP) у дозі 200 мг одноразово з початком
пологової діяльності;
   - дитині - невірапін (NVP) перорально у вигляді сиропу в дозі
2 мг/кг одноразово у віці 72 години після народження та сироп
ретровіру 4 мг/кг ваги кожні 12 годин протягом 4 тижнів.
 
   Для породіль, пологи у яких відбулися  поза  лікарняним
закладом:
   - матері профілактика не призначається;
   - дитині - невірапін (NVP) перорально у вигляді сиропу в дозі
2 мг/кг одноразово у віці 72 години після народження та сироп
ретровіру 4 мг/кг ваги кожні 12 годин протягом 4 тижнів.
 
 Начальник відділу охорони
 репродуктивного здоров'я                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   07.02.2008 N 60
 
 
               РОЗПОДIЛ
       препаратів для профілактики вертикальної
       трансмісії, наданих Міжнародним Альянсом
      з ВIЛ/СНIД в Україні в якості гуманітарної
            допомоги на 2008 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Найменування центрів   ¦  Зидовір   ¦  Зидовір  ¦
¦п/п¦  профілактики та боротьби  ¦ (зидовудин  ¦ (зидовудин ¦
¦  ¦     зі СНIДом      ¦ фл. розчин  ¦ табл. 100 мг¦
¦  ¦               ¦  100 мл)   ¦  N 100)  ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 1 ¦Кримський республіканський  ¦   20    ¦   650   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 2 ¦Вінницький обласний      ¦    0    ¦   190   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 3 ¦Волинський обласний      ¦   10    ¦   151   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 4 ¦Дніпропетровський обласний  ¦   44    ¦  1 995  ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 5 ¦Донецький обласний      ¦   84    ¦  2 245  ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 6 ¦Житомирський обласний     ¦   25    ¦   212   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 7 ¦Закарпатський обласний    ¦    3    ¦   36   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 8 ¦Запорізький обласний     ¦    0    ¦   272   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦ 9 ¦Iвано-Франківський обласний  ¦   10    ¦   22   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦10 ¦Київський обласний      ¦    0    ¦   600   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦11 ¦Кіровоградський обласний   ¦   31    ¦   197   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦12 ¦Луганський обласний      ¦   18    ¦   460   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦13 ¦Львівський обласний      ¦   22    ¦   204   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦14 ¦Миколаївський обласний    ¦    0    ¦   806   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦15 ¦Одеський обласний       ¦   15    ¦  1 000  ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦16 ¦Полтавський обласний     ¦   18    ¦   242   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦17 ¦Рівненський обласний     ¦   11    ¦   160   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦18 ¦Сумський обласний       ¦   29    ¦   102   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦19 ¦Тернопільський обласний    ¦    6    ¦   36   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦20 ¦Харківський обласний     ¦   38    ¦   360   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦21 ¦Херсонський обласний     ¦   ЗО    ¦   300   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦22 ¦Хмельницький обласний     ¦   10    ¦   135   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦23 ¦Черкаський обласний      ¦   17    ¦   300   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦24 ¦Чернівецький обласний     ¦    8    ¦   8   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦25 ¦Чернігівський обласний    ¦   20    ¦   300   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦26 ¦м. Київ            ¦   55    ¦   858   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦27 ¦м. Севастополь        ¦   215   ¦   136   ¦
¦---+------------------------------+---------------+-------------¦
¦  ¦Україна            ¦   739   ¦  11 977  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            В.I.Петренко
 
 Начальник Управління
 материнства, дитинства
 та санаторної справи                В.В.Бондаренко
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006