Щодо оренди державного та комунального майна

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             В И С Н О В О К
 
           07.02.2008 N 02/29-вс
 
 
   Відповідно до статті 3-3 Закону України  "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон), з метою запобігання проявам корупції у сфері державних
закупівель, досягнення оптимального і раціонального використання
коштів державного бюджету, Міжвідомча комісія з питань державних
закупівель В С Т А Н О В И Л А:
 
   Відповідно до преамбули Закону цей Закон ( 1490-14 ) визначає
правові та економічні засади здійснення процедур  закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
   Умови здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг
за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися
виключно  цим Законом ( 1490-14 ) та виключно у випадках,
передбачених цим Законом (частина друга статті 2 Закону).
 
   Статтею 34 Закону ( 1490-14 ) визначені основні вимоги до
договору про закупівлю. Так, згідно з частиною другою названої
статті договір про закупівлю укладається в письмовій формі та
відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   Згідно з статтею 759 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) за
договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується
передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.
 
   В розумінні абзацу десятого статті 1 Закону ( 1490-14 )
послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи
підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком,
освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове
обслуговування, а також консультаційні послуги, до яких належать
послуги, пов'язані з консультуванням,  експертизою,  оцінкою,
підготовкою висновків і рекомендацій.
 
   Аналіз вищевикладених правових актів надає підстави вважати,
що оренда - різновид послуг в розумінні норм Закону ( 1490-14 ).
 
   Відповідно до статей 14, 33 Закону ( 1490-14 ) застосування
процедури  закупівлі  в  одного  учасника потребує отримання
відповідного висновку Комісії.
 
   Враховуючи наведені правові норми, встановила:
 
   1. Оренда майна - різновид послуг в розумінні норм Закону
( 1490-14 ).
 
   2. Цим висновком Комісія встановлює можливість застосування
замовниками процедури закупівлі в одного учасника без звернення до
Комісії у випадку продовження дії договору на закупівлю послуг з
оренди державного та комунального майна за цінами і між сторонами,
які  визначені на момент його укладення, проте не звільняє
замовників від обов'язку оформлення документів та опублікування
звітності, передбаченої Законом ( 1490-14 ) при застосуванні
зазначеної процедури.
 
   3. Цей висновок Міжвідомчої комісії з питань  державних
закупівель  підлягає  опублікуванню в інформаційному бюлетені
Тендерної палати України.
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005