Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 6 лютого 2008 р. N 34
                Київ
 
          Про внесення зміни до деяких
        постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   З урахуванням  розмірів  підвищення  заробітної  плати
працівників бюджетної сфери, визначених за Єдиною тарифною сіткою,
а також мінімальної заробітної плати Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести з 1 лютого 2008 р. зміну до постанов Кабінету
Міністрів України згідно з додатком.
 
   2. Міністерству праці та соціальної  політики  разом  з
Міністерством  фінансів  і  Міністерством юстиції привести у
двотижневий строк власні нормативні акти у відповідність з цією
постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 6 лютого 2008 р. N 34
 
               ЗМIНА
       до постанов Кабінету Міністрів України,
      якими затверджені посадові оклади керівних
     працівників, спеціалістів і службовців апарату
      органів виконавчої влади, органів місцевого
        самоврядування, органів прокуратури,
           судів та інших органів
 
 
   У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах
на утримання апарату органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів,
внести зміну щодо підвищення на 45 відсотків посадових окладів
керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких
затверджено:
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р.
N 362  (  362-99-п  )  "Про  умови  оплати  праці  і
матеріально-побутового забезпечення працівників регіональних служб
державного ветеринарно-санітарного  контролю  та  нагляду  на
державному кордоні  та транспорті" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 11, ст. 423; 2004 р., N 46, ст. 3040; 2006 р., N 25,
ст. 1817; 2007 р., N 55, ст. 2215);
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р.
N 323 ( 323-2003-п ) "Про умови оплати праці керівних працівників
Центру технічних засобів управління і телекомунікаційних систем
Кабінету Міністрів України" - із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів  України  від  15  червня 2006 р. N 831
( 831-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,  N  25,
ст. 1816), від 30 серпня 2007 р. N 1074 ( 1074-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 66, ст. 2546);
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р.
N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади,  органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 10, ст. 632, N 13, ст. 868, N 15, ст. 1084, N 21,
ст. 1561, N 26, ст. 1877, N 29, ст. 2092, N 38, ст. 2595, N 45,
ст. 3004; 2007 р., N 1, ст. 28, N 8, ст. 284, N 10, ст. 357, N 16,
ст. 611, N 37, ст. 1455, N 61, ст. 2423, N 67, ст. 2584, N 73,
ст. 2732, N 89, ст. 3259, ст. 3265; 2008 р., N 2, ст. 52);
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р.
N 495  (  495-2006-п ) "Про умови оплати праці працівників
секретаріату Національної  тристоронньої  соціально-економічної
ради" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1104; 2007 р.,
N 55, ст. 2216);
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р.
N 767 ( 767-2006-п ) "Про умови оплати праці посадових осіб та
працівників митної служби" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 22, ст. 1646; 2007 р., N 57, ст. 2281);
 
   додатком 1  до постанови Кабінету Міністрів України від
3 липня 2006 р. N 904 ( 904-2006-п ) "Про умови оплати праці
працівників Українського національного інформаційного агентства
"Укрінформ" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1945;
2007 р., N 71, ст. 2672), крім посадових окладів генерального
директора, першого заступника генерального директора, заступника
генерального директора;
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р.
N 907 ( 907-2006-п ) "Про умови оплати праці працівників державних
органів контролю в насінництві та розсадництві, що належать до
категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 27, ст. 1948; 2007 р., N 64, ст. 2501);
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р.
N 1428 ( 1428-2006-п ) "Про умови оплати праці працівників
Національної служби посередництва і примирення та її відділень"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2807; 2007 р., N 55,
ст. 2214), крім посадових окладів голови, першого заступника
голови, заступника голови;
 
   постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р.
N 763 ( 763-2007-п ) "Про умови оплати праці працівників Головної
державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту
рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів, віднесених
до категорій посад державних службовців"  (Офіційний  вісник
України, 2007 р., N 39, ст. 1551, N 64, ст. 2500).
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005