Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 6 лютого 2008 р. N 39
                Київ
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
         від 3 листопада 1998 р. N 1740
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  до  постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 1998 р. N 1740 ( 1740-98-п ) "Про затвердження Порядку
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з
окремих видів господарських операцій" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 44, ст. 1632; N 47, ст. 1730; 1999 р., N 34, ст. 1778;
2004 р., N 6, ст. 318; 2005 р., N 13, ст. 668; 2006 р., N 8,
ст. 445; 2007 р., N 8, ст. 291) зміни, що додаються.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 6 лютого 2008 р. N 39
 
               ЗМIНИ,
      що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
    України від 3 листопада 1998 р. N 1740 ( 1740-98-п )
 
 
   1. В абзаці першому пункту 4 постанови ( 1740-98-п ) слова
"купівлі-продажу  валют"  замінити  словами  "купівлі-продажу
безготівкової іноземної валюти за гривню".
 
   2. У Порядку  сплати  збору  на  обов'язкове  державне
пенсійне страхування з окремих  видів господарських операцій
( 1740-98-п ), затвердженому зазначеною постановою:
 
   1) у пункті 2 слова "безготівкової валюти" і "безготівкової
іноземної валюти" замінити словами "безготівкової іноземної валюти
за гривню";
 
   2) в абзаці першому пункту 3 і пункті 4 цифру і слова "1
відсотка суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти"
замінити цифрами і словами "0,5 відсотка суми  операції  з
купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню";
 
   3) у пунктах 5, 16 і 19 слова "безготівкової валюти" замінити
словами "безготівкової іноземної валюти за гривню";
 
   4) у додатку 1 до Порядку ( 1740-98-п ) слова "безготівкової
валюти"  замінити словами "безготівкової іноземної валюти за
гривню", а цифру і слово "1 відсотка" замінити цифрами і словом
"0,5 відсотка".
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005