Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 698

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 6 лютого 2008 р. N 38
                Київ
 
          Про продовження строку дії
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 26 травня 2004 р. N 698
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Продовжити на 2008 рік строк дії постанови Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2004 р. N 698 ( 698-2004-п ) "Про
затвердження  Порядку використання у 2004 році коштів Фонду
соціального  захисту  інвалідів  на  функціонування  центрів
реабілітації інвалідів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21,
ст. 1445; 2005 р., N 4, ст. 213; 2006 р., N 7, ст. 355, N 46,
ст. 3074; 2007 р., N 10, ст. 377).
 
   Внести до пункту 2 Порядку ( 698-2004-п ), затвердженого
зазначеною постановою, такі зміни:
 
   в абзаці другому  слова  "Державного  комплексу  ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв)" замінити
словами  "Державного  комплексу  соціальної   реабілітації
дітей-інвалідів (м. Миколаїв)";
 
   в абзаці  третьому  слова  "та обласних центрів ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів" замінити словами  "і
державних  та  обласних  центрів  соціальної  реабілітації
дітей-інвалідів".
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005