Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 29.12.06 N 1168

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 1110
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Державної митної служби України
            від 29.12.06 N 1168
 
 
   З метою забезпечення регіональними  митницями,  митницями
сприятливих умов для окремих підприємств - резидентів України при
здійсненні  ними  зовнішньоекономічних   операцій   шляхом
незастосування під час митного контролю та митного оформлення до
їх товарів заборон та обмежень, установлених нормативно-правовими
актами  Державної  митної  служби України, а також з метою
забезпечення оперативної роботи з базою даних підприємств, до
товарів яких не застосовуються заборони та обмеження, установлені
нормативно-правовими актами Державної митної  служби  України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Пункт  7 наказу Державної митної служби України від
29.12.06 N 1168 ( va168342-06 ) "Про тимчасові заходи  із
забезпечення сприятливих умов зовнішньоекономічної діяльності для
окремих підприємств-резидентів" (зі змінами) викласти в такій
редакції:
   "7.Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.07 і діє
до 01.03.08".
 
   2. У пункті 4 Тимчасового порядку визначення регіональними
митницями, митницями підприємств-резидентів, до товарів  яких
можуть не застосовуватися заборони та обмеження, установлені
нормативно-правовими актами Державної митної служби  України,
затвердженого  наказом  Державної  митної служби України від
29.12.2006 N 1168 ( va168342-06 ), слова і цифри "під кодом
документа "0021" замінити словами і цифрами "під кодом документа
"9902".
 
   3. Тимчасовий перелік нормативно-правових актів Державної
митної служби України, установлені якими заборони та обмеження
можуть не застосовуватись до товарів підприємств-резидентів, які
відповідають Критеріям оцінки, затверджений наказом Державної
митної служби України від 29.12.06 N 1168 ( va168342-06 ),
доповнити пунктом 4 у редакції, що додається, та виключити з нього
пункт 7.
   У зв'язку з цим пункти 4 - 18 Тимчасового переліку вважати
відповідно пунктами 5 - 18.
 
   4. Доповнити розділ  9  "Iнші  документи"  Класифікатора
документів,  затвердженого  наказом Держмитслужби України від
12.12.07 N 1048 ( v1048342-07 ) (із змінами), після коду й
найменування  документа "9701 Документ, що підтверджує право
власності громадянина на транспортний засіб" такими кодами й
найменуваннями документів:
 
------------------------------------------------------------------
¦9901¦Iнформаційний код результатів митного огляду товарів і   ¦
¦  ¦транспортних засобів                    ¦
¦----+-----------------------------------------------------------¦
¦9902¦Iнформаційний код нормативно-правового акта        ¦
------------------------------------------------------------------
 
   5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.08.
 
   6. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Служби Черкасського Р.А.
 
 Голова Служби                  В.I.Хорошковський
 
 
                   Додаток
                   до наказу Державної митної
                   служби України
                   29.12.2007 N 1110
 
 
            ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛIК
          нормативно-правових актів
         Державної митної служби України,
       установлені якими заборони та обмеження
        можуть не застосовуватись до товарів
       підприємств-резидентів, які відповідають
             Критеріям оцінки
             ( va168342-06 )
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Нормативно-правовий ¦  Опис положення  ¦  Зміст спрощення  ¦ Iнформаційний код ¦
¦з/п¦акт Державної митної¦нормативно-правового ¦ процедури митного ¦нормативно-правового¦
¦  ¦ служби України,  ¦акта Державної митної¦   оформлення   ¦  акта Державної  ¦
¦  ¦ положення якого  ¦  служби України,  ¦           ¦  митної служби  ¦
¦  ¦   можуть не   ¦  положення якого  ¦           ¦ України, положення ¦
¦  ¦ застосовуватися до ¦   можуть не   ¦           ¦   якого не   ¦
¦  ¦товарів підприємств-¦ застосовуватися до ¦           ¦застосовуватимуться ¦
¦  ¦ резидентів, які  ¦товарів підприємств- ¦           ¦ під час митного  ¦
¦  ¦  відповідають  ¦  резидентів, які  ¦           ¦ оформлення товарів ¦
¦  ¦ Критеріям оцінки ¦  відповідають   ¦           ¦  підприємства-  ¦
¦  ¦          ¦ Критеріям оцінки  ¦           ¦   резидента   ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 4.¦Пункт 6.1.     ¦6.1. Митний     ¦Дозволяється спільне ¦592/96/0/0/6/6.1/0 ¦
¦  ¦Положення про    ¦ліцензійний склад  ¦зберігання (до 2 діб)¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦може         ¦на МЛС товарів,   ¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦використовуватися  ¦оформлених у     ¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦тільки для зберігання¦відповідному митному ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦товарів, розміщених ¦режимі, з товарами, ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦у митний режим    ¦що перебувають під  ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦митного складу    ¦митним контролем, за ¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦           ¦умови перебування на ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦           ¦зазначеному МЛС лише ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦           ¦товарів, що     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦переміщуються    ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦підприємствами, яким ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦надано дано режим  ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦сприяння       ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 організації митного контролю              С.М.Сьомка
 
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005