Про забезпечення регіонів України автомобілями швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 915
 
 
        Про забезпечення регіонів України
       автомобілями швидкої медичної допомоги
       для сільських закладів охорони здоров'я
 
 
   Відповідно до статті 53 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ), по субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських  лікарських
амбулаторій  та  фельдшерсько-акушерських  пунктів,  придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів
охорони  здоров'я  (КПКВ  2311020)  по результатам процедури
закупівлі, проведеної МОЗ України (висновок Тендерної  палати
від 21.12.2006 N 06/12-241-вз), Н А К А З У Ю:
 
   1. Начальникам  головних  управлінь  охорони  здоров'я
Дніпропетровської, Львівської та Харківської, Головного управління
охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління
охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління  охорони
здоров'я  та  медицини катастроф Одеської, управлінь охорони
здоров'я обласних державних адміністрацій та управління охорони
здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації:
 
   1.1. Укласти  договори про закупівлю автомобілів швидкої
медичної допомоги з ЗАТ "Українська торгово-промислова корпорація"
відповідно до додатка 1.
 
   1.2. Розподілити  закуплені  автомобілі  швидкої медичної
допомоги відповідно до потреб лікувально-профілактичних закладів
згідно з додатком 1.
 
   1.3. Подавати до Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин МОЗ України звіти про  отримання  та  використання
автомобілів швидкої медичної допомоги відповідно до вимог наказу
МОЗ від 26 липня 2004 року N 373 ( v0373282-04  )  "Про
удосконалення організації  роботи  щодо  використання  товарів
і предметів централізованого постачання".
 
   1.4. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом
автомобілів швидкої медичної допомоги, контроль за збереженням та
раціональним їх використанням.
 
   2. Рекомендувати включити  до  договорів  про  закупівлю
автомобілів швидкої  медичної  допомоги  основні умови згідно
додатка 2.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гайдаєва Ю.О.
 
 Перший заступник Міністра                О.М.Орда
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   28.12.2006 N 915
 
 
              ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
      регіонів України у 2006 році автомобілями
    швидкої медичної допомоги відповідно до субвенції
       з державного бюджету місцевим бюджетам
             (КПКВ 2311020)
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Регіони    | Автомобіль швидкої |  Сума, грн.  |
|            |медичної допомоги, шт.|         |
|            |(ціна - 111206,0 грн.)|         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|АР Крим        |     44     |  4893064,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Вінницька       |     53     |  5893918,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Волинська       |     31     |  3447386,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Дніпропетровська    |     34     |  3781004,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Донецька        |     27     |  3002562,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Житомирська      |     34     |  3781004,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Закарпатська      |     46     |  5115476,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Запорізька       |     26     |  2891356,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Івано-Франківська   |     47     |  5226682,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Київська        |     43     |  4781858,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Кіровоградська     |     25     |  2780150,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Луганська       |     21     |  2335326,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Львівська       |     61     |  6783566,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Миколаївська      |     24     |  2668944,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Одеська        |     48     |  5337888,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Полтавська       |     38     |  4225828,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Рівненська       |     36     |  4003416,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Сумська        |     25     |  2780150,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Тернопільська     |     38     |  4225828,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Харківська       |     35     |  3892210,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Херсонська       |     27     |  3002562,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Хмельницька      |     39     |  4337034,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Черкаська       |     36     |  4003416,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Чернівецька      |     32     |  3558592,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Чернігівська      |     28     |  3113768,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|м. Севастополь     |     1      |  111206,00  |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Усього         |     899     |  99974194,00  |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 організації та розвитку
 медичної допомоги населенню             Р.О.Моісеєнко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ України
                   28.12.2006 N 915
 
 
             ОСНОВНІ УМОВИ,
         які обов'язково будуть включені
          до договору про закупівлю
 
 
            1. Предмет Договору
 
   Специфікація (невід'ємна частина договору) повинна містити
вказівку на найменування, одиницю виміру, кількість, загальну
вартість,  ціну на умовах DDP - кінцевий пункт призначення
(Інкотермс у редакції 2000).
   Виробником (виробниками) товару є _______________.
   Постачальник зобов'язується надати Покупцю до даного Договору
забезпечення виконання  Договору на ім'я Замовника відповідно
до розділу 7 Договору та нотаріально завірені копії наступних
документів: копію свідоцтва про державну реєстрацію товару, копію
свідоцтва про державну реєстрацію Постачальника, копія довідки про
включення Постачальника до ЄДРПОУ, копію свідоцтва платника ПДВ,
копію  свідоцтва  платника  ПДВ,  лист  ДАІ  про  те,  що
Державтоінспекція дозволяє здійснення підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають
реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, з висновком про
те, що організацію поставлено на облік в ДАІ МВС України та
присвоєно реєстраційний номер.
 
         2. Ціна і загальна сума Договору
 
   Ціна встановлюються в національній валюті України, включає
всі витрати, пов'язані з доставкою та гарантійним обслуговуванням
товару.
   Валютою Договору є гривня України. Загальна сума  цього
Договору складає ________ грн. (без або в т. ч. ПДВ).
   Загальна сума Договору підлягає зменшенню у разі зменшення
бюджетних призначень під час уточнення показників Державного
бюджету України на 2006 рік.
 
         3. Умови та порядок розрахунків
 
   Датою платежу є день перерахування грошових коштів на рахунок
Постачальника.
 
---------------
   * У разі, якщо строк виробництва товару становитиме понад
90 днів, у договорі про закупівлю може передбачатися попередня
оплата на строк не більше трьох місяців.
 
      4. Передача і приймання товару, претензії
 
   Строк поставки Товару - до 90 календарних днів з моменту
внесення Покупцем Постачальнику 100% попередньої оплати за Товар
згідно постанови  Кабінету  Міністрів  України  N   1404
від 09.10.2006 р.
   Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно
до  товаросупровідних документів, по якості - відповідно до
документів, що засвідчують його якість згідно з пунктом 6 цього
Договору, та згідно з технічними вимогами, визначеними тендерною
документацією.
   Приймання та  передача  товару  оформлюється  видатковою
накладною. В накладній відповідно до специфікації обов'язково
зазначаються  номер Договору, назва товару, назва виробника,
кількість, ціна за одиницю, загальна вартість.
   При виникненні претензій по некомплектності, кількості чи
якості товару відповідною комісією складається Дефектний акт.
Постачальник   згідно  з  Дефектним  актом  зобов'язаний
доукомплектувати їх у 20 (двадцятиденний) строк або замінити
комплектними виробами у той же строк.
   Доукомплектування товару не звільняє Постачальника від сплати
штрафу  та  встановлених відсотків за прострочення виконання
зобов'язань, що передбачено розділом 8 цього Договору.
   Строки і  порядок  встановлення  Одержувачем  недоліків
в поставленому йому товарі, які не могли бути виявлені при
звичайному його прийманні, і пред'явлення Постачальнику претензій
у зв'язку з недоліками визначаються відповідно  до  чинного
законодавства України.
 
          5. Якість товару та гарантія
 
   Постачальник гарантує  якість  товару  згідно  з  чинним
законодавством та відповідність його технічним вимогам, визначеним
тендерною документацією.
   Гарантійний термін  обслуговування  товару  пропонується
учасником (але не менше, ніж встановлено у тендерній документації)
з дня введення в експлуатацію.
   Термін усунення виявленого дефекту протягом 30 календарних
днів.
   Термін гарантійного  обслуговування  збільшується  на час
перебування товару в ремонті. Зазначений час обчислюється заново
від дня виконання ремонту товару, що засвідчується відповідним
актом.
   Якщо протягом гарантійного строку товар виявиться дефектним
або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник
зобов'язаний замінити дефектний товар.
   Строк гарантійного обслуговування товару обчислюється заново
від дня його заміни, про що укладається відповідний акт.
   Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості
(транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.
   Гарантії Постачальника  не  розповсюджуються  на  випадки
недодержання правил експлуатації.
 
          6. Пакування та маркування
 
   Товар повинен  передаватися  Покупцеві  в  упаковці, яка
відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та
збереження його якості під час перевезення з урахуванням можливого
перевантаження під час транспортування.
   Маркування на упаковці повинно бути нанесено водостійкою
фарбою і  містити  такі  дані:  найменування  Постачальника,
найменування Покупця, номер Договору, місце призначення, номер
пакувальної одиниці та їх загальна кількість, розміри пакувальної
одиниці, вагу пакувальної одиниці "брутто" та "нетто", вказівки по
транспортуванню та завантаженню-розвантаженню ("верх",  "низ",
"обережно", "не кантувати", максимальну кількість у штабелі тощо).
 
        7. Забезпечення виконання Договору
 
   За даним  Договором  від  Постачальника  не  вимагається
забезпечення виконання договору на підставі Висновку Тендерної
палати України N в48/03 від 17.03.2006 р.
 
          8. Відповідальність Сторін
 
   За кожний день порушення зобов'язань щодо терміну поставки
товару або гарантійної заміни дефектного товару, за яке здійснено
попередню оплату, та за кожний день порушення терміну поставки
Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від вартості непоставленого товару за кожний день прострочення,
а за прострочення понад 30 (тридцяти) днів додатково стягується на
рахунок Одержувача штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вартості
непоставленого товару.
   За порушення умов зобов'язання щодо якості, комплектності
товару стягується штраф  на  рахунок  Одержувача  у  розмірі
20 (двадцяти)  відсотків  вартості неякісного (некомплектного)
товару.
   Сплата пені і штрафу не звільняє Сторону, яка їх сплатила,
від виконання зобов'язань за цим Договором.
   У випадку відсутності або припинення бюджетного фінансування
програми Покупець не несе  майнової  відповідальності  перед
Постачальником.
   Сторони несуть  відповідальність,  передбачену   чинним
законодавством України.
 
          9. Форс-мажорні обставини
 
   Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання
будь-якого з положень цього Договору,  якщо  це  невиконання
є наслідком причин, що знаходяться поза контролем Сторін таких, як
стихійне лихо, воєнні дії, торгові ембарго (далі "форс-мажорні
обставини").
   При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим
повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим
Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно
до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
   Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то
кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання
обов'язків за цим Договором відносно непоставленого товару.
   Сторона, для  якої  створилася  неможливість  виконання
зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу
Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.
   Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується
Торгово-промисловою палатою України.
 
            10. Вирішення спорів
 
   Усі суперечки, які можуть виникнути із Договору, Сторони
будуть вирішувати шляхом застосування досудового врегулювання
спору (з додержанням претензійного порядку).
   У тому випадку, якщо Сторони не можуть самостійно дійти
згоди, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.
 
     11. Строк дії Договору та прикінцеве положення
 
   Договір може буди змінено та доповнено за згодою Сторін,
а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством
України.
   Усі зміни, доповнення, уточнення, а також розірвання Договору
дійсні у тому випадку, якщо їх викладено у формі додаткових угод у
письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
   Кількість товару,  що  є  предметом Договору, може бути
скоригована в залежності від виділених асигнувань та можливості
поставки.
   Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки
за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої
Сторони.
 
 
                   Додаток
                   до договору
 
 
              СПЕЦИФІКАЦІЯ
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|Найменування | Виробник | Ціна без | ПДВ |К-сть |Вартість|
|   |       |     |ПДВ (грн.)|   | шт. | (грн.) |
|-----+-------------+----------+----------+------+------+--------|
|   |       |     |     |   |   |    |
|-----+-------------+----------+----------+------+------+--------|
|   |       |     |     |   |   |    |
|-----+-------------+----------+----------+------+------+--------|
|   |ВСЬОГО:   |     |     |   |   |    |
------------------------------------------------------------------
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005