Про затвердження Плану діяльності Держводгоспу України з підготовки регуляторних актів на 2007 рік

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 278
 
 
     Про затвердження Плану діяльності Держводгоспу
    України з підготовки регуляторних актів на 2007 рік
 
 
   На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План діяльності Державного комітету України по
водному господарству з підготовки проектів регуляторних актів на
2007 рік (далі - План) (додається).
 
   2. Управлінню контролю та зв'язків з громадськістю (Яцюк)
забезпечити  розміщення  наказу  на  офіційній  веб-сторінці
Держводгоспу України.
 
   3. Управлінню контролю та зв'язків з громадськістю (Яцюк)
довести цей наказ до відома перших заступників, заступників Голови
Держводгоспу  України,  керівників  самостійних  структурних
підрозділів Держводгоспу України.
 
   4. Керівникам   самостійних   структурних   підрозділів
Держводгоспу України при підготовці проекту регуляторного акта, не
внесеного до Плану, не пізніше як за 10 днів з моменту одержання
відповідного доручення надавати інформацію юридичному сектору
(Конєва) для включення її до Плану.
 
   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Комітету О.Шевелєва.
 
 Голова Комітету                     В.Сташук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держводгоспу України
                   28.12.2006 N 278
 
 
                ПЛАН
      діяльності Держводгоспу України з підготовки
       проектів регуляторних актів на 2007 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Види і назви | Мета прийняття |  Структурні  |  Термін |
|з/п|  проектів  | нормативно-  |  підрозділи  | підготовки|
|  | нормативно- |правовових актів| Держводгоспу |нормативно-|
|  |правових актів|        |  України,  | правових |
|  |       |        |відповідальні за|  актів  |
|  |       |        |  розробку  |      |
|  |       |        | нормативно-  |      |
|  |       |        | правових актів |      |
|---+--------------+----------------+----------------+-----------|
| 1.|Проект Закону |Необхідність  |Упрводресурсів |  IV   |
|  |України "Про |приведення норм |Юридичний сектор| квартал  |
|  |внесення змін |водного     |        |2007 року |
|  |до Водного  |законодавства до|        |      |
|  |кодексу    |Земельного   |        |      |
|  |України"   |кодексу     |        |      |
|  |       |( 2768-14 )   |        |      |
|  |       |України та вимог|        |      |
|  |       |законодавства  |        |      |
|  |       |Європейського  |        |      |
|  |       |Союзу      |        |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Завідувач юридичного сектора               І.Конєва
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005