Щодо розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            28.12.2006 N 9476
 
 
   У попередні  роки,  згідно  із  Законом  "Про  систему
оподаткування"  ( 1251-12 ) та Декрету Кабміну від 20.05.93 р.
N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки і збори", місцевими
органами влади запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта
торгівлі та сфери послуг.
   З набранням 05.10.2006 р. чинності ч. 1 статті 4 Закону "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 )
правових підстав для видачі дозволу на розміщення  об'єктів
торгівлі та сфери послуг немає, оскільки, відповідно до положень
цієї частини, виключно законами,  які  регулюють  відносини,
пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (ДДХ),
встановлюється: необхідність одержання ДДХ; дозвільний орган,
уповноважений видавати ДДХ; платність або безоплатність видачі
цього документа та строк прийняття рішення про видачу або відмову
в його видачі; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та
анулювання ДДХ; можливість набуття суб'єктом господарювання права
на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності
за декларативним принципом.
   У 2005 році було прийнято Закон України "Про благоустрій
населених пунктів" ( 2807-15 ), згідно з яким сільським, селищним
і міським радам були надані повноваження щодо надання дозволу на
розміщення на території об'єктів благоустрою, будівель і споруд
соціально-культурного,  побутового,  торговельного  та  іншого
призначення та введено заборону на самовільне встановлення на
об'єктах благоустрою торговельних лотків, павільйонів, кіосків
тощо.
   Відповідно до статті 13 Закону про благоустрій ( 2807-15 ),
об'єктами благоустрою, зокрема, визначено: території загального
користування (вулиці, парки, пляжі тощо); прибудинкові території;
території будівель та споруд інженерного захисту  територій;
території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними
території на умовах Договору (на думку Держпідприємництва України,
до  території підприємств можуть бути віднесені автозаправні
станції).
   Тобто на сьогодні склалася ситуація, коли згідно з податковим
законодавством, існує збір за видачу дозволу на  розміщення
об'єктів торгівлі та сфери послуг, але відсутні правові підстави
для видачі таких дозволів, хоча згідно з Законом "Про благоустрій
населених пунктів" ( 2807-15 ), органи місцевого самоврядування
мають повноваження на надання дозволу на розміщення будівель і
споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого
призначення.
   Проте вимоги ч. 1 статті 4 Закону України "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) щодо
відносин, пов'язаних з одержанням ДДХ, законом про благоустрій не
передбачено.
   У листопаді  2006-го  Мінбуду  спільно  з  Мінекономіки,
Мін'юстом,  Мінкультури,  Держпідприємництвом  за   участю
представників Ради підприємців України при Кабміні, Асоціації міст
України та громад, Асоціації місцевих та регіональних влад України
доручено  підготувати пропозиції щодо приведення Закону "Про
благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 ) у відповідність до
вимог  Закону  "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" ( 2806-15 ).
   Держкомпідприємництва також звернувся до Мінфіну та ДПА щодо
визначення доцільності та можливості справляння вищевказаного
збору, і зокрема, щодо внесення змін до законодавчих актів, у тому
числі до Закону "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) та Декрету
Кабміну від 20.05.93 р. N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки і
збори" (лист від 04.12.2006 р. N 8736). ДПА розділяє позицію
комітету  щодо  необхідності  законодавчого вирішення питання
справляння збору.
   Щодо права органу місцевого самоврядування рішенням сесії
затвердити збір на видачу дозволу на торгівлю, то, відповідно до
абзацу 24 ч. 1 ст. 26 Закону "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), до виключної компетенції сільських,
селищних,  міських  рад належить вирішення ними виключно на
пленарних засіданнях, зокрема  питань  встановлення  місцевих
податків і зборів та розмірів їхніх ставок у межах, визначених
законом.
   Однак нині, враховуючи положення ч. 1 ст. 4 Закону "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ),
відсутній об'єкт справляння вказаного збору (дозвіл на розміщення
об'єктів торгівлі та сфери послуг).
   Щодо придбання торгового патенту (далі - ТП) на здійснення
торгової діяльності, то в ст. 3 Закону "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (далі - Закон)
встановлено порядок придбання такого ТП та визначено переліки
товарів  вітчизняного виробництва, продаж яких дозволено без
придбання ТП або за умови придбання пільгового ТП.
   Під торговельною діяльністю цей Закон ( 98/96-ВР ) розуміє
роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій
(громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові
платіжні засоби та з використанням кредитних карток.
   ТП потрібний суб'єктам підприємницької діяльності, предметом
діяльності яких є види, зазначені у ч. 1 ст. 1 Закону ( 98/96-ВР )
(тут подається перелік видів діяльності, здійснення яких потребує
придбання ТП). Встановлення будь-яких додаткових  умов  щодо
придбання ТП не дозволяється (ч. 2 ст. 2 Закону).
   Щодо впливу органу місцевого самоврядування на суб'єктів
господарювання, які не дотримуються норм, зазначених у дозволі, то
відповідно до п. 44 ч. 1. ст.  26  Закону  "Про  місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), до виключної компетенції
сільських, селищних, міських рад відноситься вирішення таких
питань: встановлення, відповідно до законодавства, правил з питань
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому
чистоти  і  порядку; торгівлі на ринках; дотримання тиші в
громадських  місцях,  за  порушення  правил  передбачено
адміністративну відповідальність.
   Підпунктом 2 п. "б" ст. 30 цього Закону ( 280/97-ВР ) до
делегованих повноважень віднесено, зокрема, здійснення, відповідно
до законодавства, контролю  за:  належною  експлуатацією  та
організацією   обслуговування   населення   підприємствами
житлово-комунального господарства,  торгівлі  та  громадського
харчування,  побутового  обслуговування,  транспорту, зв'язку;
технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів
нерухомого майна усіх форм власності; належними, безпечними і
здоровими умовами праці на цих  підприємствах  і  об'єктах.
Підконтрольне також прийняття рівень про скасування виданого
дозволу  на  експлуатацію  об'єктів  у  разі  порушення
нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних
правил, інших вимог законодавства.
 
 Заступник Голови комітету                С.Iголкі
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2004