Про створення спеціалізованих вчених рад

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           12.10.2006 N 15-07/9
 
 
               (Витяг)
 
   Біологічні науки
 
   Постановою президії ВАК України від 12 жовтня 2006  р.
N 15-07/9  створено  в  Київському національному університеті
ім. Тараса Шевченка спеціалізовану вчену раду Д 26.001.24 з правом
приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальностей
 
   03.00.01 - радіобіологія;
   03.00.04 - біохімія;
   03.00.12 - фізіологія рослин;
   03.00.16 - екологія
   терміном на три роки.
 
   Головою спецради   призначено   д.б.н.,    професора
Л.I. Остапченко,  декана  біологічного  факультету  Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка.
 
   Ученим секретарем  спецради  призначено  к.б.н.,  с.н.с.
Т.Р. Андрійчук, доцента кафедри того самого навчального закладу.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000