Про створення спеціалізованих вчених рад

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           12.10.2006 N 16-07/9
 
 
               (Витяг)
 
   Біологічні науки
 
   Постановою президії ВАК України від 12 жовтий 2006  р.
N 16-07/9 створено в Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН
спеціалізовану вчену раду Д 53.369.01 із правом приймати до
розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора наук зі спеціальностей
 
   03.00.05 - ботаніка;
   03.00.20 - біотехнологія
   терміном на три роки.
 
   Головою спецради призначено д.т.н., професора, академіка УААН
В.М. Єжова, зав. відділу Нікітського ботанічного саду - ННЦ УААН.
 
   Ученим секретарем    спецради    призначено   к.б.н.
С.Ю. Садогурського, с.н.с. тієї самої наукової установи.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000