Про створення спеціалізованої вченої ради

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            12.10.2006 N 6-07/9
 
 
               (Витяг)
 
   Постановою президії  ВАК України від 12 жовтня 2006 р.
N 6-07/9 створено у Волинському державному університеті ім. Лесі
Українки МОН України спеціалізовану вчену раду К 32.051.01 із
правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі
спеціальності
 
   01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків
   терміном на три роки.
 
   Головою спецради   призначено   д.ф.-м.н.,   професора
Г.Є. Давидюка,  завідувача  кафедри  Волинського  державного
університету.
 
   Ученим секретарем спецради призначено к.ф.-м.н. В.В. Божка,
доцента кафедри того самого навчального закладу. ,
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000