Про створення спеціалізованих вчених рад

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           12.10.2006 N 24-08/9
 
 
               (Витяг)
 
   Технічні науки
 
   Постановою президії ВАК України від 12 жовтня 2006  р.
N 24-08/9 створено в НДI будівельних конструкцій Мінбуду України
спеціалізовану вчену раду К 26.833.01 із правом приймати до
розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей
 
   05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди;
   05.23.02 - основи та фундаменти
   терміном на три роки.
 
   Головою спецради призначено д.т.н., професора Г.I. Черного,
гол.н.с.  НДIБК  Мінбуду України.
 
   Ученим секретарем  спецради  призначено д.т.н., професора
Ю.I. Калюха, гол.н.с. тієї самої наукової установи.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000