Про створення спеціалізованих вчених рад

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           12.10.2006 N 25-08/9
 
 
               (Витяг)
 
   Технічні науки
 
   Постановою президії ВАК України від 12 жовтня 2006  р.
N 25-08/9 створено в Центральному НДI навігації і управління
Мінпромполітики України спеціалізовану вчену раду К 26.876.01 із
правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  технічних  наук  зі
спеціальностей
 
   05.22.13 - навігація та управління повітряним рухом;
   20.02.11 - засоби та методи військової навігації
   терміном на два роки.
 
   Головою спецради призначено д.т.н., професора С.В. Козелкова,
директора ЦНДI навігації і управління Мінпромполітики України.
 
   Ученим секретарем  спецради  призначено  к.т.н.,  с.н.с.
В.П. Гарама, пров.н.с. тієї самої наукової установи.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000