Про організацію взаємодії з Верховною Радою України та підвищення ефективності законотворчої роботи

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.10.2006 N 371
 
 
    Про організацію взаємодії з Верховною Радою України
     та підвищення ефективності законотворчої роботи
 
 
   З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
07.09.06 N 1284 ( 1284-2006-п ) "Про співробітництво Кабінету
Міністрів  України  з  Верховною  Радою України", подальшого
вдосконалення взаємодії Головного управління державної служби
України  з  Верховною Радою України та підвищення якості і
ефективності законотворчої роботи Н А К А З У Ю:
 
   1. Першому заступнику (Борсук М.О.), заступникам Начальника
Головдержслужби України (Буяльський В.Ф., Сороко В.М., Ткач В.Д.)
відповідно до розподілу обов'язків забезпечити належний рівень
співпраці з комітетами і іншими органами Верховної Ради України,
народними  депутатами  України  при  розгляді  розроблених
Головдержслужбою проектів законів та інших актів Верховної Ради
України, дотримання вимог Законів України "Про комітети Верховної
ради України" ( 116/95-ВР ), "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) та сприяти вирішенню питань, що порушуються у
зверненнях комітетів та запитах і зверненнях народних депутатів
України.
 
   2. Координацію роботи заступників Начальника Головдержслужби,
її  структурних підрозділів та взаємодію з Центром сприяння
інституційному розвитку державної служби з питань законотворчої
діяльності та співпраці з Верховною Радою України і її органами
покласти на  заступника  Начальника  Головдержслужби  України
Буяльського В.Ф.
 
   3. Буяльському В.Ф. забезпечити якісну і своєчасну підготовку
проектів законів і  інших  актів  Верховної  Ради  України,
супроводжувальних матеріалів до них, їх погодження у міністерствах
та інших органах центральної виконавчої влади, а також  за
дорученнями комітетів і інших органів Верховної Ради України
надання юридичним управлінням висновків до законопроектів з питань
державної  служби,  внесених  народними  депутатами і іншими
суб'єктами законодавчої ініціативи.
 
   4. Юридичному управлінню (Собовий О.М.) забезпечити:
   своєчасну та якісну підготовку проектів законів та інших
актів Верховної Ради України з питань державної служби  та
супроводжувальних матеріалів до них, а також погодження цих
проектів у міністерствах та інших центральних органах виконавчої
влади;
   координацію діяльності  підрозділів  Головдержслужби  та
ефективну взаємодію з Центром сприяння інституційному розвитку
державної служби  щодо  розробки  за  дорученням  Начальника
Головдержслужби і погодження законопроектів у міністерствах і
інших центральних органах виконавчої влади, підтримання тісних
ділових  стосунків  з  працівниками зазначених міністерств і
відомств;
   належну організацію    супроводження    законопроектів,
підготовлених Головдержслужбою і внесених Президентом України та
Кабінетом Міністрів України, під час їх розгляду у депутатських
фракціях (групах), комітетах, інших органах  Верховної  Ради
України, а також під час парламентських слухань; підготовку
висновків до законопроектів з питань державної служби, внесених
народними депутатами України і іншими суб'єктами законодавчої
ініціативи;
   постійне підтримування  робочих  контактів  з профільними
комітетами Верховної Ради України, їх секретаріатами, народними
депутатами України з метою виявлення та спільного вирішення
проблемних питань, що стосуються державної служби;
   участь працівників  юридичного  управління  за дорученням
Начальника Головдержслужби та за домовленістю з керівництвом
Верховної Ради України, її Апарату та комітетів у засіданнях
комітетів, діяльності робочих груп з опрацювання законопроектів з
питань державної служби;
   постійний моніторинг стану законопроектної роботи з питань
державної  служби  (у  т.ч. внесених суб'єктами законодавчої
ініціативи актів  з  питань,  що  належать  до  компетенції
Головдержслужби)  та  своєчасне  надання  пропозицій щодо її
удосконалення;
   постійне інформування заступника Начальника Головдержслужби
України Буяльського В.Ф. про поточний розпорядок роботи Верховної
Ради України та порядок денний сесійних засідань, днів Уряду,
парламентських слухань, інших заходів у Верховній Раді,  її
комітетах  і інших органах, внесення пропозицій щодо участі
представників Головдержслужби у цих заходах;
   підготовку матеріалів та надання допомоги іншим підрозділам
Головдержслужби України, які є розробниками законопроектів, та
Центру  сприяння  інституційному розвитку державної служби у
підготовці матеріалів для участі керівництва Головдержслужби у
роботі комітетів, інших органів Верховної Ради України та в її
пленарних засіданнях з опрацювання або представлення розроблених
Головдержслужбою законопроектів і внесених Президентом України чи
Кабінетом Міністрів України;
   підготовку пропозицій  Головдержслужби  Кабінету Міністрів
України щодо включення проектів законів та інших актів з питань
державної служби до порядку денного чергової сесії Верховної Ради
України, або їх відкликання, зокрема тих, які втратили свою
актуальність;
   підготовку за  дорученням  Начальника   Головдержслужби
інформації Кабінету Міністрів України на початку роботи чергової
сесії Верховної Ради України про стан виконання рішень Верховної
Ради України, прийнятих за підсумками проведення Дня Уряду України
та парламентських слухань у Верховній Раді України з питань
державної служби;
   підготовку для подання Кабінету Міністрів України у п'ятницю,
що передує пленарному тижню, пропозицій з питань, включених до
розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради України, які
стосуються удосконалення законодавства про державну службу;
   своєчасну підготовку інформацій до Кабінету Міністрів України
про хід та результати розгляду у Верховній Раді України урядових
законопроектів, що стосуються питань  державної  служби,  та
невідкладне надання пропозицій щодо подальших дій у разі прийняття
комітетами пропозицій про повернення їх на доопрацювання;
   дотримання порядку вивчення та візування законопроектів, що
надходять для опрацювання до Головдержслужби, підготовки до них
зауважень і пропозицій;
 
   5. Центру сприяння інституційному розвитку державної служби
(Вишневський А.В.) за дорученням  Начальника  Головдержслужби
України забезпечити:
   розробку та участь працівників у розробці спільно з юридичним
управлінням та іншими структурними підрозділами Головдержслужби
законопроектів, а також їх супроводження у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади;
   надання юридичному  управлінню  інформації  про  стан
законопроектної роботи в установленому порядку.
 
   6. Керівникам структурних підрозділів Головдержслужби України
в межах компетенції забезпечити:
   розробку та участь працівників у розробці за дорученням
Начальника Головдержслужби України спільно з юридичним управлінням
та, у необхідних випадках, з Центром сприяння інституційному
розвитку державної служби законопроектів і їх супроводження у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади;
   участь за дорученням Начальника Головдержслужби працівників у
роботі комітетів, робочих груп при опрацюванні законопроектів і їх
погодженні у комітетах і інших органах Верховної Ради України;
   підвищення якості законопроектів, розроблених відповідно до
компетенції, та надання їх юридичному управлінню для остаточного
опрацювання і погодження в установлені терміни;
   надання юридичному  управлінню  інформації  про  стан
законопроектної роботи в установленому порядку та участь у роботі
комітетів, робочих групах не пізніше наступного дня після її
завершення, а також невідкладне виконання запитів юридичного
управління з цього питання.
 
   7. Відділу протоколу  та  консультацій  з  громадськістю
управління  організаційно-аналітичного  забезпечення  роботи
керівника та кадрової роботи (Бондаренко  А.Л.)  забезпечити
систематичне проведення через засоби масової інформації і інші
можливості роз'яснювальної роботи стосовно мети  і  основних
положень розроблених Головдержслужбою і внесених в установленому
порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів з питань
держаної служби.
 
   8. Начальнику   управління   організаційної   роботи,
документообігу та контролю (Яцуба О.І.) і начальнику управління
організаційно-аналітичного  забезпечення  роботи  керівника та
кадрової роботи (Піжук Ю.М.) забезпечити організацію проведення
невідкладного прийому народних депутатів України, а також їх
прийому з нетермінових питань щосереди у другій половині дня.
 
   9. Начальнику   управління   організаційної   роботи,
документообігу та контролю (Яцуба О.І.) ознайомити з цим наказом
першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби та
керівників структурних підрозділів Головдержслужби України.
 
   10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1992