Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 22 січня 2006 року в селищі Талалаївка Чернігівської області

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            15.02.2006 N 586
 
      Про відмову в реєстрації ініціативної групи
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
       22 січня 2006 року в селищі Талалаївка
           Чернігівської області
 
 
   До Центральної виборчої комісії 3 лютого 2006 року надійшло
подання голови Талалаївської районної ради Пригари М.С.  від
30 січня 2006 року N 19/07-01 щодо реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У селищі Талалаївка Чернігівської області 22 січня 2006 року
відбулися збори громадян України для утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, у яких згідно
з протоколом цих зборів взяли участь 203 особи. Учасниками зборів
одноголосно схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання
питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні  Ви  з  необхідністю  обмеження  депутатської
недоторканності  народних  депутатів  України,   обмеження
недоторканності Президента України, суддів, депутатів та голів
місцевих рад і вилучення у зв'язку з цим:
 
   частини третьої статті 80 Конституції України ( 254к/96-ВР ):
"Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради
України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи
заарештовані?;
 
   частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ):
"Президент України користується правом недоторканності на час
виконання повноважень?";
 
   частин першої та третьої статті 126 Конституції України
( 254к/96-ВР ):  "Незалежність  і   недоторканність   суддів
гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України та
Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи
заарештований до винесення обвинувального вироку судом?";
 
   частини сьомої статті 30 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" ( 93-15 ): "7. Депутата місцевої ради не може бути
притягнуто  до  кримінальної відповідальності, арештовано або
піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в
судовому порядку, без попереднього розгляду питання місцевою
радою";
 
   частин другої, третьої, четвертої та п'ятої статті 31 Закону
України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ):
 
   "2. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді
підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися
виключно судом після надання згоди відповідною місцевою радою.
 
   3. Для одержання згоди місцевої ради на притягнення депутата
до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до
нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються в
судовому порядку, відповідний прокурор вносить у раду подання.
Воно може бути внесено і прокурором вищого рівня.
 
   Прокурор вищого рівня може відкликати подання про одержання
згоди на притягнення депутата місцевої ради до відповідальності,
внесене в раду прокурором нижчого рівня.
 
   Подання вноситься перед пред'явленням депутату обвинувачення
або дачею санкції на арешт,  або  направлення  справи  про
адміністративне правопорушення до суду.
 
   4. Рада розглядає подання прокурора не пізніше ніж у місячний
строк, приймає вмотивоване рішення і в триденний строк повідомляє
про нього прокурора. Депутат має право брати участь у розгляді
радою  питання  про  притягнення  його  до  кримінальної
відповідальності.
 
   5. У  разі  відмови сільської, селищної, міської (міста
районного значення), районної у місті ради в наданні згоди на
притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт
або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку, для вирішення цього питання по
суті прокурор має право внести подання до відповідної районної чи
міської ради. У разі відмови міської або районної ради надати таку
згоду питання може бути вирішено по суті за поданням прокурора
Автономної Республіки Крим або прокурора області Верховною Радою
Автономної Республіки Крим чи відповідною обласною радою. У разі
незгоди з рішенням обласної, міської ради, Київської міської ради
та Севастопольської міської ради про відмову в наданні згоди на
притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт
або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку, Генеральний прокурор України має
право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до
Верховної Ради України?"
 
   Учасниками зборів обрано ініціативну групу у складі 20 осіб,
якій доручено збирання підписів громадян  під  вимогою  про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон)
Центральна  виборча  комісія  реєструє  ініціативну  групу
всеукраїнського  референдуму  в  разі  відповідності  поданих
документів щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму
вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Перевіркою відповідності поданих до Центральної  виборчої
комісії документів вимогам Закону ( 1286-12 ) встановлено, що вони
не відповідають вимогам Закону "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) з таких підстав.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) точне
формулювання питання, що пропонується винести на референдум,
підписується головою і секретарем зборів.
 
   На порушення зазначеної вимоги Закону ( 1286-12 ) окремого
документа із точним формулюванням питання, що пропонується винести
на референдум, не подано. Таке порушення унеможливлює здійснення
Центральною виборчою комісією  перевірки  щодо  відповідності
законодавству України про референдуми питання, яке пропонується
винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
   Крім того, під час перевірки поданих документів Центральною
виборчою комісією виявлено, що згідно з протоколом зборів до
складу ініціативної  групи  було  запропоновано  та  обрано
Луценко Любу  Миколаївну та Євченко Наталію Василівну. Проте
зобов'язання щодо додержання законодавства України про референдум
підписано  Луценко  Любов'ю  Миколаївною та Ємченко Наталією
Василівною. Отже, зазначені особи, включені до складу членів
ініціативної групи, не можуть бути зареєстровані членами цієї
групи.  Враховуючи  виявлені  обставини,  кількість  членів
ініціативної групи становитиме 18 осіб що не відповідає вимозі
частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   Подані до Центральної виборчої комісії головою Талалаївської
районної ради документи від 30 січня 2006 року щодо реєстрації
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою, утвореної на зборах мешканців Талалаївського району,
що відбулися 22 січня 2006 року в селищі Талалаївка Чернігівської
області, не можуть мати передбачених Законом ( 1286-12 ) правових
наслідків.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 2, 16, частин
першої, третьої, четвертої та шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), керуючись
статтею 2, частиною другою статті 3, частиною першою статті 11,
частиною першою статті 12, пунктами 1, 3 статті 17, статтею 20
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах мешканців
Талалаївського району, що відбулися 22 січня 2006 року в селищі
Талалаївка Чернігівської області.
 
   2. Копію цієї постанови надіслати Талалаївській районній раді
Чернігівської області.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007