Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 698

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 лютого 2006 р. N 142
                Київ
 
          Про продовження строку дії
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 26 травня 2004 р. N 698
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Продовжити на 2006 рік строк дії постанови Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2004 р. N 698  ( 698-2004-п )  "Про
затвердження  Порядку використання у 2004 році коштів Фонду
соціального  захисту  інвалідів  на  функціонування  центрів
реабілітації інвалідів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21,
ст. 1445; 2005 р., N 4, ст. 213).
 
   Внести до Порядку, затвердженого  зазначеною  постановою
( 698-2004-п ), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 лютого 2006 р. N 142
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до Порядку використання
      у 2004 році коштів Фонду соціального захисту
        інвалідів на функціонування центрів
           реабілітації інвалідів
             ( 698-2004-п )
 
 
   1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
 
   "1. Цей Порядок визначає механізм здійснення передбачених
кошторисом  Фонду  соціального  захисту  інвалідів  видатків,
пов'язаних із забезпеченням функціонування центрів реабілітації
інвалідів (далі - центри), за рахунок сум, отриманих в результаті
застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до
статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ).
 
   2. У пункті 2:
 
   в абзаці  першому слова "фінансування видатків" замінити
словами "здійснення  видатків,  пов'язаних  із  забезпеченням
функціонування";
 
   в абзаці  третьому  слова  "міжрегіональних  і обласних"
виключити.
 
   3. Пункт 3 виключити.
 
   4. Пункт 4 викласти у такій редакції:
 
   "4. Кошти для здійснення видатків центрами виділяє Мінпраці
за поданням Фонду соціального захисту інвалідів із спеціального
фонду державного бюджету, що формується за рахунок цільових
надходжень до Фонду сум, отриманих в результаті застосування
адміністративно-господарських санкцій за нестворення робочих місць
для інвалідів. Такі кошти спрямовуються на здійснення видатків,
пов'язаних із забезпеченням функціонування центрів, у тому числі
не менш як 50 відсотків надходжень на утримання центрів ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів".
 
   5. У пункті 5 слова "фінансування видатків" замінити словами
"здійснення видатків".
 
   6. В  абзаці  першому пункту 7 слова "порядку касового
виконання  державного  бюджету"  замінити  словами  "порядку
обслуговування державного бюджету за видатками".
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007