Про внесення ВАТ "ТК "ТОНІС", м. Київ, змін до ліцензії на супутникове мовлення (НР N 1289 від 25.11.2003 р.)

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            15.02.2006 N 109
 
 
       Про внесення ВАТ "ТК "ТОНІС", м. Київ,
       змін до ліцензії на супутникове мовлення
         (НР N 1289 від 25.11.2003 р.)
 
 
   ВАТ "ТК "ТОНІС", м. Київ
   Генеральний продюсер Батаєва Євгенія Володимирівна
   Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
 
   Розглянувши заяву  Відкритого  акціонерного  товариства
"Телеканал "ТОНІС", м. Київ, про внесення змін та доповнень до
ліцензії на право користування супутниковим каналом мовлення (на
телерадіомовлення) у зв'язку зі зміною програмної концепції; мови,
якою вестимуться передачі (була: українська - 65%, російська -
35%; стала: українська); супутника (був: "AMOS 1", 4 градуси
західної довготи (Ізраїль); став: "AMOS 2", 4 градуси західної
довготи  (Ізраїль);  способу  розповсюдження  програм  (був:
супутниково-ефірний, супутниково-кабельний, комбінований; став:
супутниковий), керуючись  статтею  23  Закону  України  "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), ст. ст. 18 та 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення"  (  538/97-ВР  ),  заслухавши  інформацію
ліцензійно-реєстраційного управління,    Національна    рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Внести зміни до ліцензії НР N 1289 від 25.11.2003 року
Відкритого акціонерного товариства "Телеканал "ТОНІС", м. Київ, на
право користування супутниковим каналом мовлення у зв'язку зі
зміною програмної концепції, згідно з  додатком  (підписаним
начальником  контрольно-аналітичного управління та начальником
ліцензійно-реєстраційного управління); мови, якою  вестимуться
передачі; супутника; способу розповсюдження програм шляхом видачі
ліцензії на новому бланку, зазначивши:
   - мова - українська;
   - спосіб розповсюдження - супутниковий;
   - супутник - "AMOS 2", 4 градуси західної довготи, частота
10,762 ГГц.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню на підставі Положення
про порядок розрахунку та сплати телерадіоорганізаціями грошового
(ліцензійного) збору за видачу ліцензії (дубліката ліцензії), за
внесення змін до ліцензії на мовлення ( v1530295-03 ) провести
розрахунок, видати ВАТ "Телеканал "ТОНІС", м. Київ, направлення та
рахунок на сплату грошового (ліцензійного) збору за внесення змін
до ліцензії:
 
   2.1. за зміну програмної концепції, способу розповсюдження
програм, супутника - в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
   3. Враховуючи зміну вартості розповсюдження програм у зв'язку
з заміною супутника, визначити грошовий ліцензійний збір у сумі
24812,02 грн. з урахуванням раніше сплачених коштів.
 
   4. Після сплати грошового (ліцензійного) збору, враховуючи
внесені зміни, видати ВАТ "Телеканал "ТОНІС", м. Київ, ліцензію на
новому бланку, термін дії ліцензії залишається без змін.
 
   5. Вилучити та анулювати бланк ліцензії НР N 1289 від
25.11.2003 ВАТ "Телеканал "ТОНІС", м. Київ.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
управління:  ліцензійно-реєстраційне,  науково-технічного  і
частотного розвитку, контрольно-аналітичне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                     А.М.Новицький
 
 
                   Додаток
                   до рішення
                   Національної ради
                   15.02.2006 N 109
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ
       мовлення ВАТ "Телеканал "ТОНІС", м. Київ
 
 
   1. Мова: українська
 
   2. Вікова аудиторія: без обмежень
 
   3. Соціальні групи: всі верстви населення
 
   4. Власних програм: 8 годин на добу
 
   5. Вітчизняних програм: 12 годин на добу
 
   6. Інформаційних програм: 2 години 30 хвилин на добу
 
   7. Просвітницьких програм: 7 годин на добу
 
   8. Культурологічних програм: 1 година на добу
 
   9. Розважальних програм: 2 години 30 хвилин на добу
 
   10. Дитячих програм: _____________________
 
   11. Інше: 11 годин на добу.
 
 Начальник
 контрольно-аналітичного
 управління                         І.Гузь
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      А.Новицький
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006