Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 20 січня 2006 року в селищі Тарутине Одеської області

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            14.02.2006 N 573
 
      Про відмову в реєстрації ініціативної групи
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
        20 січня 2006 року в селищі Тарутине
             Одеської області
 
 
   До Центральної виборчої комісії 6 лютого 2006 року надійшло
подання голови Тарутинської районної ради Топала Г.І. від 2 лютого
2006  року  N  01/16-17  щодо реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У селищі Тарутине Одеської області 20 січня 2006 року за
адресою просп. Миру, 1, відбулися збори громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, в яких згідно з протоколом цих зборів взяли
участь  233  особи. Учасниками зборів обговорено доцільність
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та
прийнято рішення про винесення на нього такого питання:
 
   "Чи підтримуєте  Ви зняття депутатської недоторканості з
депутатів всіх рівнів?"
 
   Учасниками зборів запропоновано обрати ініціативну групу в
складі 29 осіб.
 
   Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон)
Центральна  виборча  комісія  реєструє  ініціативну  групу
всеукраїнського  референдуму  в  разі  відповідності  поданих
документів щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму
вимогам Закону ( 1286-12 ) .
 
   Перевіркою відповідності поданих до Центральної  виборчої
комісії документів вимогам Закону ( 1286-12 ) встановлено, що вони
не відповідають вимогам Закону ( 1286-12 ) з таких підстав.
 
   Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону ( 1286-12 )
перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів,
складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові
місця проживання. На зборах обираються їх голова і секретар,
подальший порядок денний повинен включати обговорення доцільності
проведення референдуму та формулювання питання, що пропонується на
нього винести.
 
   Згідно з  частиною  восьмою  зазначеної  статті  Закону
( 1286-12 ) документи проведених зборів - список їх учасників,
протокол зборів точне формулювання питання, що  пропонується
винести на референдум та список членів ініціативної групи із
зазначенням  даних  документів,  що  посвідчують  їх  особи,
підписуються головою і секретарем зборів.
 
   Наданий список  учасників  зборів  не містить відомостей
стосовно дати народження включених до нього осіб, крім того, сім
аркушів цього списку не підписані головою та секретарем зборів.
 
   Під час перевірки поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів встановлено, що на порушення зазначеної вимоги Закону
( 1286-12 ) окремий документ із точним формулюванням питання,  що
пропонується винести на референдум, відсутній. Таке порушення
унеможливлює здійснення Центральною виборчою комісією перевірки
щодо відповідності законодавству України про референдуми питання,
яке пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною
ініціативою.
 
   Частиною шостою статті 16 Закону ( 1286-12 ) передбачено, що
ініціативна група всеукраїнського референдуму складається не менш
як з 20 громадян України, які мають право брати участь у
референдумі.
 
   Відповідно до частини першої статті 17 Закону ( 1286-12 ) у
всеукраїнському та місцевому референдумах мають право брати участь
громадяни України, які на день проведення референдуму досягли
18 років.
 
   У списку членів ініціативної групи немає даних щодо дати
народження осіб, обраних членами ініціативної групи, що прямо
порушує зазначені вимоги Закону ( 1286-12 ).
 
   Частиною п'ятою статті 16 Закону ( 1286-12 ) передбачено, що
у  разі схвалення більшістю учасників зборів пропозиції про
проведення референдуму та затвердження формулювання питання, що
пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій
доручається організація збирання підписів громадян.
 
   У протоколі зборів немає інформації про прийняття зборами
рішення стосовно обрання ініціативної групи, а також доручення їй
збирати підписи громадян.
 
   Подані до Центральної виборчої  комісії  документи  щодо
реєстрації  ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що
відбулися 20 січня 2006 року в селищі Тарутине Одеської області,
не можуть мати передбачених Законом правових наслідків.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 2, 16, частин
першої, третьої, четвертої, шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та керуючись
статтею 2, частиною другою статті 3, частиною першою статті 11,
частиною першою статті 12, пунктом 3 статті 17, статтею 20 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою з питання: "Чи підтримуєте Ви
зняття депутатської недоторканості з депутатів всіх рівнів?",
утвореної на зборах громадян України, що відбулися 20 січня
2006 року в селищі Тарутине Одеської області.
 
   2. Копію цієї постанови надіслати Тарутинський районній раді
та  рекомендувати  їй  опублікувати відомості про відмову в
реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму  за
народною ініціативою в місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005