Про забезпечення теплових електростанцій вугільною продукцією

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
           13.02.2006 N 8-р/15-р
 
 
       Про забезпечення теплових електростанцій
            вугільною продукцією
 
 
   Згідно з Положенням про Міністерство вугільної промисловості,
затвердженим Указом Президента України від 05.10.2005 N 1417/2005
( 1417/2005 ), Міністерство вугільної промисловості України є
головним  (провідним)  органом у системі центральних органів
виконавчої влади з питань забезпечення реалізації  державної
політики у вугільній промисловості.
   Згідно з Положенням про Міністерство палива та енергетики,
затвердженим Указом Президента України від 14.04.2000 N 598/2000
( 598/2000 ), Міністерство палива та енергетики  України  є
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення
державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому та
нафтогазовому комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс),
сприяє їх структурній перебудові та здійснює в межах своїх
повноважень координацію їх діяльності.
   З метою створення сприятливих умов для безперервної  та
надійної  роботи  теплових  електростанцій у період зимового
максимуму навантажень 2006 року З О Б О В' Я З У Є М О:
 
   1. Створити міжгалузеву комісію на період зимового максимуму
навантажень у складі:
   НОВІКОВ В.І.  -  перший  заступник  Міністра  вугільної
промисловості - співголова комісії,
   ТІТЕНКО С.М. - заступник Міністра палива та енергетики -
співголова комісії,
   ФІЧОВ В.В. - заступник Міністра вугільної промисловості -
заступник співголови комісії,
   ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ П.Й. - президент НАК "Енергетична компанія
України" - заступник співголови комісії (за згодою).
   Члени комісії:
   АЛІПОВ І.С.  - в.о. директора ДП "Вугілля України" (за
згодою),
   МЕЖЕННИЙ С.Я. - заступник директора Департаменту з питань
електроенергетики Мінпаливенерго,
   СКРИПНИК І.І. - начальник відділу Департаменту з питань
електроенергетики;
   МОРОЗОВ С.Р.  - начальник відділу Департаменту з питань
електроенергетики,
   ГУТАРЕВИЧ О.Т. - головний державний інспектор з експлуатації
електричних станцій та мереж (за згодою),
   СОЛОВЙОВ О.О.  -  заступник  директора  Департаменту  з
виробництва НАК "Енергетична компанія України" (за згодою).
 
   2. Керівникам вугледобувних та вуглепереробних підприємств,
ДП  "Вугілля  України",  НАК  "Енергетична компанія України"
забезпечити безумовне виконання рішень міжгалузевої комісії у
період зимового максимуму навантажень 2006 року.
 
   3. Співголовам комісії Новікову В.І., Тітенку С.М.:
 
   3.1. Невідкладно вжити заходів щодо збільшення відвантаження
вугільної продукції та встановити вугледобувним підприємствам
додаткові завдання з постачання вугілля на теплові електростанції.
 
   3.2. Забезпечити розгляд на щоденних селекторних нарадах
питання  щодо  забезпечення  постачання  вугледобувними  та
вуглепереробними підприємствами вугільної продукції на теплові
електростанції.
 
   4. Керівникам вугледобувних та вуглепереробних підприємств,
Макіївському "Галузевому  інформаційно-розрахунковому  центру",
ДП "Вугілля України" забезпечити щоденний моніторинг та надання
інформації на селекторні наради щодо відвантаження вугілля на ТЕС.
 
   5. НАК "Енергетична компанія України" (Омеляновський П.Й.)
забезпечити надання щоденної інформації Міністру  палива  та
енергетики  та Міністру вугільної промисловості з зазначених
питань: надходження та залишки вугілля на складах: кількість
вагонів з паливом під розвантаженням та в очікуванні; стан
розрахунків з постачальниками палива.
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за
собою.
 
 Міністр вугільної промисловості             В.Тополов
 
 Міністр палива та енергетики              І.Плачков
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005