Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 21 січня 2006 року в місті Олександрія Кіровоградської області

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            13.02.2006 N 551
 
      Про відмову в реєстрації ініціативної групи
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
       21 січня 2006 року в місті Олександрія
           Кіровоградської області
 
 
   До Центральної виборчої комісії 3 лютого 2006 року надійшло
подання голови Олександрійської районної ради Кіровоградської
області М. Петруніна від 1 лютого 2006 року N 44-22/1 щодо
реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму  за
народною ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Олександрія 21 січня 2006 року відбулися збори
громадян  для  утворення  ініціативної  групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, в яких згідно з протоколом
цих зборів взяли участь 217 осіб. Учасниками зборів схвалено
пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується
винести на всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні  Ви  з  необхідністю  обмеження  депутатської
недоторканності   народних  депутатів  України,  обмеження
недоторканності Президента України, суддів, депутатів та голів
місцевих рад і вилученням у зв'язку з цим:
 
   - частини  третьої  статті  80  Конституції  України
( 254к/96-ВР ): "Народні депутати України не можуть бути без згоди
Верховної   Ради  України  притягненні  до  кримінальної
відповідальності, затримані чи заарештовані?";
 
   - частини  першої  статті  105  Конституції  України
( 254к/96-ВР ):  "Президент  України  користується  правом
недоторканності на час виконання повноважень?";
 
   - частин першої та третьої статті 126 Конституції України
( 254к/96-ВР ):  "Незалежність  і  недоторканність  суддів
гарантується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України та
Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи
заарештований до винесення обвинувального вироку судом?";
 
   - частини сьомої статті 30 Закону України "Про  статус
депутатів місцевих рад" ( 93-15 ): "7. Депутата місцевої ради не
може бути притягнено до кримінальної відповідальності, арештовано
або піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в
судовому порядку, без попереднього розгляду питання місцевою
радою";
 
   - частин другої, третьої четвертої та п'ятої статті 31 Закону
України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ):
 
   "2. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді
підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися
виключно судом після надання згоди відповідною місцевою радою.
 
   3. Для одержання згоди місцевої ради на притягнення депутата
до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до
нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються в
судовому порядку, відповідний прокурор вносить у раду подання.
Воно може бути внесено і прокурором вищого рівня.
 
   Прокурор вищого рівня може відкликати подання про одержання
згоди на притягнення депутата місцевої ради до відповідальності,
внесене в раду прокурором нижчого рівня.
 
   Подання вноситься перед пред'явленням депутату обвинувачення
або  дачею  санкції  на  арешт, або направлення справи про
адміністративне правопорушення до суду.
 
   4. Рада розглядає подання прокурора не пізніше ніж у місячний
строк, приймає вмотивоване рішення і в триденний строк повідомляє
про нього прокурора. Депутат має право брати участь у розгляді
радою  питання  про  притягнення  його  до  кримінальної
відповідальності.
 
   5. У разі відмови сільської, селищної,  міської  (міста
районного значення), районної у місті ради в наданні згоди на
притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт
або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку, для вирішення цього питання по
суті прокурор має право внести подання до відповідної районної чи
міської ради. У разі відмови міської або районної ради надати таку
згоду питання може бути вирішено по суті за поданням прокурора
Автономної Республіки Крим або прокурора області Верховною Радою
Автономної Республіки Крим чи відповідною обласною радою. У разі
незгоди з рішенням обласної, міської ради, Київської міської ради
та Севастопольської міської ради про відмову в наданні згоди на
притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт
або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку, Генеральний прокурор України має
право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до
Верховної Ради України."?
 
   Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 57 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
 
   Перевіркою відповідності  поданих до Центральної виборчої
комісії документів вимогам Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) встановлено, що
вони не відповідають вимогам Закону ( 1286-12 ) з таких підстав.
 
   Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону ( 1286-12 )
на зборах обираються їх голова і секретар.
 
   З поданого Центральній виборчій комісії протоколу зборів
громадян  Олександрійського  району  Кіровоградської  області
вбачається, що голова і секретар зборів не обиралися.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16  Закону ( 1286-12 )
документи проведення зборів - список їх учасників, протокол зборів
точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум
та список членів ініціативної групи підписуються головою та
секретарем зборів.
 
   Під час перевірки поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів встановлено, що на порушення зазначеної вимоги Закону
( 1286-12 ) окремий документ із точним формулюванням питання, що
пропонується винести на референдум, відсутній. Зазначене порушення
унеможливлює здійснення Центральною виборчою комісією перевірки
щодо відповідності законодавству України про референдуми питання,
яке пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною
ініціативою.
 
   Крім того, на порушення вимог Закону ( 1286-12 ) документи
проведення зборів - список їх учасників, протокол зборів та список
членів ініціативної групи не підписано головою та секретарем
зборів.
 
   Згідно з частиною шостою статті 17 Закону ( 1286-12 )
Центральна  виборча  комісія  реєструє  ініціативну  групу
всеукраїнського  референдуму  в  разі  відповідності  поданих
документів щодо ініціативної групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 2, 16, частин
першої, третьої, четвертої та шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), керуючись
статтею 2, частиною другою статті 3, частиною першою статті 11,
частиною першою статті 12, пунктом 3 статті 17, статтею 20,
частиною другою статті 27  Закону  України  "Про  Центральну
виборчу  комісію"  ( 1932-15 ),  Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян
України, що відбулися 21 січня 2006 року в місті Олександрія
Кіровоградської області.
 
   2. Копію цієї постанови надіслати голові Олександрійської
районної ради Кіровоградської області.
 
 Заступник Голови
 Центральної виборчої комісії              М.МЕЛЬНИК
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005