Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 13 січня 2006 року в місті Малин Житомирської області

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            13.02.2006 N 555
 
      Про відмову в реєстрації ініціативної групи
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
         13 січня 2006 року в місті Малин
            Житомирської області
 
 
   До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2006 року надійшло
подання Малинського  міського  голови  Житомирської  області
Олійника В.В. від 30 січня 2006 року N 53 щодо реєстрації
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Малин Житомирської області 13 січня 2006  року
відбулися збори громадян України для утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в яких згідно
з протоколом цих зборів взяли участь 356 осіб. Учасниками зборів
схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою.
 
   Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 24 осіб,
якій доручено збирання підписів громадян  під  вимогою  про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Перевіркою відповідності  поданих до Центральної виборчої
комісії документів вимогам Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) встановлено, що
документи зазначених зборів не  відповідають  вимогам  Закону
( 1286-12 ) з таких підстав.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється  на
зборах громадян України, які мають право на участь у референдумі.
 
   Частиною четвертою статті 16 Закону ( 1286-12 ) передбачено,
що перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів,
складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові
місця проживання.
 
   На порушення зазначених  вимог  Закону ( 1286-12 )  до
Центральної  виборчої комісії подано список учасників зборів
громадян України, що відбулися 13 січня 2006 року в місті Малин
Житомирської області,  в якому не зазначено місця проживання
273 осіб, а вказано лише вулиці та номери будинків. У цьому списку
не зазначено також дати народження учасників зборів, що не дає
можливості встановити досягнення ними 18-річного віку.
 
   Частиною п'ятою статті 16 Закону ( 1286-12 ) на зборах з
питання всеукраїнського референдуму обирається ініціативна група,
якій доручається організація збирання підписів громадян.
 
   На порушення цієї норми Закону ( 1286-12 ) на вказаних зборах
виносився на обговорення лише кількісний склад ініціативної групи.
 
   У протоколі не зазначено прізвища, імена, по батькові осіб,
запропонованих до складу ініціативної групи, а вказано лише
відомості про осіб, обраних до її складу, що не дає можливості
встановити відповідність обраних осіб запропонованим.
 
   Крім того, точне формулювання питання "Чи згодні Ви  з
необхідністю  зняття  депутатської  недоторканності  народних
депутатів України, зняття недоторканності з Президента України,
суддів, депутатів та голів місцевих рад?", підписане головою і
секретарем зборів, не відповідає питанню, зазначеному у протоколі
зборів, за  винесення  якого  на  референдум  проголосували
356 учасників зборів.
 
   Зокрема, у протоколі зборів зазначено питання: "Чи згодні Ви
з  необхідністю  зняття депутатської недоторканності народних
депутатів України, зняття недоторканності Президента України,
суддів, депутатів та голів місцевих рад і вилученням у зв'язку з
цим:
 
   - частини  третьої  статті  80  Конституції  України
( 254к/96-ВР ): "Народні депутати України не можуть бути без згоди
Верховної  Ради  України  притягнені   до   кримінальної
відповідальності, затримані чи заарештовані?";
 
   - частини  першої  статті  105  Конституції  України
( 254к/96-ВР ):  "Президент  України   користується   правом
недоторканності на час виконання повноважень?";
 
   - частин першої та третьої статті 126 Конституції України
( 254к/96-ВР ):  "Незалежність  і   недоторканність   суддів
гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України та
Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи
заарештований до винесення обвинувального вироку судом?";
 
   - частини  сьомої статті 30 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" ( 93-15 ): "7. Депутата місцевої ради не
може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, арештовано
або піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в
судовому порядку, без попереднього розгляду питання місцевою
радою";
 
   - частин другої, третьої, четвертої та п'ятої статті 31
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ):
 
   "2. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді
підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися
виключно судом після надання згоди відповідною місцевою радою.
 
   3. Для одержання згоди місцевої ради на притягнення депутата
до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до
нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються в
судовому порядку, відповідний прокурор вносить у раду подання.
Воно може бути внесено і прокурором вищого рівня.
 
   Прокурор вищого рівня може відкликати подання про одержання
згоди на притягнення депутата місцевої ради до відповідальності,
внесене в раду прокурором нижчого рівня.
 
   Подання вноситься перед пред'явленням депутату обвинувачення
або дачею санкції на арешт,  або  направлення  справи  про
адміністративне правопорушення до суду.
 
   4. Рада розглядає подання прокурора не пізніше ніж у місячний
строк, приймає вмотивоване рішення і в триденний строк повідомляє
про нього прокурора. Депутат має право брати участь у розгляді
радою  питання  про  притягнення  його  до  кримінальної
відповідальності.
 
   5. У  разі  відмови сільської, селищної, міської (міста
районного значення), районної у місті ради в наданні згоди на
притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт
або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку, для вирішення цього питання по
суті прокурор має право внести подання до відповідної районної чи
міської ради. У разі відмови міської або районної ради надати таку
згоду питання може бути вирішено по суті за поданням прокурора
Автономної Республіки Крим або прокурора області, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим чи відповідною обласною радою. У разі
незгоди з рішенням обласної, міської ради, Київської міської ради
та Севастопольської міської ради про відмову в наданні згоди на
притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт
або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку, Генеральний прокурор України має
право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до
Верховної Ради України."?
 
   Відповідно до частини шостої статті 17 Закону ( 1286-12 )
Центральна  виборча  комісія  реєструє  ініціативну  групу
всеукраїнського  референдуму  в  разі  відповідності  поданих
документів щодо ініціативної групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Подані до Центральної виборчої комісії Малинським міським
головою  Житомирської  області Олійником В.В. документи щодо
реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму  за
народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, які
відбулися 13 січня 2006 року в місті Малин Житомирської області,
не відповідають вимогам Закону ( 1286-12 ), що обумовлює відмову в
реєстрації цієї ініціативної групи.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 2, 16, частин
першої, третьої, четвертої та шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), керуючись
статтею 2, частиною другою статті 3, частиною першою статті 11,
частиною першою статті 12, пунктом 3 статті 17, статтею 20 та
частиною другою  статті  27  Закону  України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15  ),  Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян
України,  що  відбулися  13 січня 2006 року в місті Малин
Житомирської області.
 
   2. Копію цієї постанови надіслати Малинській міській раді
Житомирської області.
 
 Заступник Голови
 Центральної виборчої комісії              М.МЕЛЬНИК
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2004